Přepěťová ochrana PremiumCord Acar S8 , 8 zásuvek, 3m , bílá

kód: 759-957 | Značka: PREMIUM CORD
kód: 759-957 Vaše cena: 378,00 (vč. DPH)
Min. odb. množství: 1 ks
Cena bez DPH:
312,3967

Dostupnost

Množství > 10 ks
K dispozici na pobočce
 
Praha4 ks
Brno1 ks
Ostrava2 ks
Plzeň1 ks
Hradec Králové1 ks
Bratislava6 ks
Počet kusů na pobočkách je pouze orientační

Acar S8 3m kabel, 8 zásuvek, přepěťová ochrana

- délka 3m, barva : bílá
- 8 zásuvek pro zařízení s přepěťovou ochranou
- pro ochranu PC a periferií, jakéhokoliv zařízení

Jistič, ktery jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a přepětím.
Integrovaná indikace přítomnosti síťového napětí.
Současný, estetický síťový vypínač, který umožňuje snadné vypnutí všech zapojených spotřebičů.

Parametry:
jmenovité napětí: 230V/50Hz/10A
jištění: jistič 10A/250V
svodový proud: <0.5mA
system: 2P+Z
materiál: samozhášející plast
doba zpoždění: <25ns
ochranná úroveň Up přepěť. sys.: <= 1.3kV (L/N)
jmenovitý proud: 2kA (L/N) - 8/20us
maximální impulsní svodový proud iMAX: 6.5kA --//--
absorpce energie: 150J

PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

Výběr z kategorie

 • Prodlužovac&iacute; př&iacute;vod 3m -5z&aacute;suvka+vyp&iacute;nač 230VAC

  KEU-3M FLEXO+5Z+V

  122,00

  Prodlužovací přívod 3m -5zásuvka+vypínač 230VAC

 • Prodlužovac&iacute; př&iacute;vod 5m -5z&aacute;suvka+vyp&iacute;nač 230VAC

  KEU-5M FLEXO+5Z+V

  130,00

  Prodlužovací přívod 5m -5zásuvka+vypínač 230VAC

 • Prodlužovac&iacute; př&iacute;vod 2m -5z&aacute;suvka+vyp&iacute;nač 230VAC

  KEU-2M FLEXO+5Z+V

  95,00

  Prodlužovací přívod 2m -5zásuvka+vypínač 230VAC

 • ATX vyp&iacute;nac&iacute; prodlužovačka, 1 z&aacute;suvka je ř&iacute;d&iacute;c&iacute; a podle n&iacute; se zap&iacute;naj&iacute; nebo vyp&iacute;n&aacute; ostatn&iacute;ch 5 z&aacute;suvek + obsahuje přepěťov&yacute; filtr.

- 5 metry
- 6 z&aacute;suvek
- ochrana proti přepět&iacute;

PŘ&Iacute;STROJ MUS&Iacute; B&Yacute;T PŘIPOJEN V&Yacute;HRADNĚ K Z&Aacute;SUVK&Aacute;M S OCHRANN&Yacute;M KOL&Iacute;KEM (UZEMŇUJ&Iacute;C&Iacute;M)

  Přepěťová ochrana PremiumCord 6 zásuvek, 5m

  950,00

  ATX vypínací prodlužovačka, 1 zásuvka je řídící a podle ní se zapínají nebo vypíná ostatních 5 zásuvek + obsahuje přepěťový filtr. - 5 metry - 6 zásuvek - ochrana proti přepětí PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

 • Acar S8 3m kabel, 8 z&aacute;suvek, přepěťov&aacute; ochrana

- d&eacute;lka 3m, barva : b&iacute;l&aacute;
- 8 z&aacute;suvek pro zař&iacute;zen&iacute; s přepěťovou ochranou
- pro ochranu PC a periferi&iacute;, jak&eacute;hokoliv zař&iacute;zen&iacute;

Jistič, ktery jist&iacute; jak f&aacute;zov&yacute;, tak i nulov&yacute; př&iacute;vod před přet&iacute;žen&iacute;m a přepět&iacute;m.
Integrovan&aacute; indikace př&iacute;tomnosti s&iacute;ťov&eacute;ho napět&iacute;.
Současn&yacute;, estetick&yacute; s&iacute;ťov&yacute; vyp&iacute;nač, kter&yacute; umožňuje snadn&eacute; vypnut&iacute; v&scaron;ech zapojen&yacute;ch spotřebičů.

Parametry:
jmenovit&eacute; napět&iacute;: 230V/50Hz/10A
ji&scaron;těn&iacute;: jistič 10A/250V
svodov&yacute; proud: &lt;0.5mA
system: 2P+Z
materi&aacute;l: samozh&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; plast
doba zpožděn&iacute;: &lt;25ns
ochrann&aacute; &uacute;roveň Up přepěť. sys.: &lt;= 1.3kV (L/N)
jmenovit&yacute; proud: 2kA (L/N) - 8/20us
maxim&aacute;ln&iacute; impulsn&iacute; svodov&yacute; proud iMAX: 6.5kA --//--
absorpce energie: 150J

PŘ&Iacute;STROJ MUS&Iacute; B&Yacute;T PŘIPOJEN V&Yacute;HRADNĚ K Z&Aacute;SUVK&Aacute;M S OCHRANN&Yacute;M KOL&Iacute;KEM (UZEMŇUJ&Iacute;C&Iacute;M)

  Přepěťová ochrana PremiumCord Acar S8 , 8 zásuvek, 3m , bílá

  378,00

  Acar S8 3m kabel, 8 zásuvek, přepěťová ochrana - délka 3m, barva : bílá - 8 zásuvek pro zařízení s přepěťovou ochranou - pro ochranu PC a periferií, jakéhokoliv zařízení Jistič, ktery jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a přepětím. Integrovaná indikace přítomnosti síťového napětí. Současný, estetický síťový vypínač, který umožňuje snadné vypnutí všech zapojených spotřebičů. Parametry: jmenovité napětí: 230V/50Hz/10A jištění: jistič 10A/250V svodový proud: <0.5mA system: 2P+Z materiál: samozhášející plast doba zpoždění: <25ns ochranná úroveň Up přepěť. sys.: <= 1.3kV (L/N) jmenovitý proud: 2kA (L/N) - 8/20us maximální impulsní svodový proud iMAX: 6.5kA --//-- absorpce energie: 150J PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

 • Přepěťov&aacute; ochrana AXON NET Protector RJ11

Přepěťov&aacute; ochrana AXON NET Protector 1x RJ11, chr&aacute;n&iacute; v&scaron;echny čtyři p&aacute;ry vodičů

NET Protector je určen pro ochranu zař&iacute;zen&iacute; připojen&eacute;ho k s&iacute;ti ADSL Odv&aacute;d&iacute; eventu&aacute;ln&iacute; přepět&iacute; do uzemněn&iacute;, č&iacute;mž bezpečně eliminuje ve&scaron;ker&aacute; ru&scaron;en&iacute;, kter&aacute; se mohou v s&iacute;t&iacute;ch ADSL objevit.

Technick&eacute; &uacute;daje AXON NET Protector
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: Un 5V
Jmenovit&yacute; proud: In 150mA
Maxim&aacute;ln&iacute; napět&iacute;: Uc 6V
Ochrann&aacute; &uacute;roveň přepěťov&eacute;ho syst&eacute;mu (vodič-vodič): Up 40V
Ochrann&aacute; &uacute;roveň přepěťov&eacute;ho syst&eacute;mu (vodič-uzeměn&iacute;): Up 600V
Jmenovit&yacute; svodov&yacute; proud (vodič-vodič): iN 100A - 8/20&micro;s
Maxim&aacute;ln&iacute; svodov&yacute; proud (vodič-vodič): iMAX 135A - 8/20&micro;s
Jmenovit&yacute; svodov&yacute; proud (vodič-uzeměn&iacute;): iN 100A - 8/20&micro;s
Maxim&aacute;ln&iacute; svodov&yacute; proud (vodič-uzeměn&iacute;): iMAX 135A - 8/20&micro;s
Kapacita 20pF
Chr&aacute;něn&eacute; p&aacute;ry vodičů 1-2,3-6,4-5,7-8
Typ konektoru RJ-11
Rozměry 66x60x30mm
Hmotnost 0,06kg
Barva b&iacute;l&aacute;

  Přepěťová ochrana PremiumCord AXON ADSL Protector

  240,00

  Přepěťová ochrana AXON NET Protector RJ11 Přepěťová ochrana AXON NET Protector 1x RJ11, chrání všechny čtyři páry vodičů NET Protector je určen pro ochranu zařízení připojeného k síti ADSL Odvádí eventuální přepětí do uzemnění, čímž bezpečně eliminuje veškerá rušení, která se mohou v sítích ADSL objevit. Technické údaje AXON NET Protector Jmenovité napětí: Un 5V Jmenovitý proud: In 150mA Maximální napětí: Uc 6V Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-vodič): Up 40V Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-uzemění): Up 600V Jmenovitý svodový proud (vodič-vodič): iN 100A - 8/20µs Maximální svodový proud (vodič-vodič): iMAX 135A - 8/20µs Jmenovitý svodový proud (vodič-uzemění): iN 100A - 8/20µs Maximální svodový proud (vodič-uzemění): iMAX 135A - 8/20µs Kapacita 20pF Chráněné páry vodičů 1-2,3-6,4-5,7-8 Typ konektoru RJ-11 Rozměry 66x60x30mm Hmotnost 0,06kg Barva bílá

DIAMETRAL
PIHER
MANSON
AGILENT TECHNOLOGIES
ANSMANN
INTERNATIONAL RECTIFIER
LITTELFUSE
WINSTAR
MIFLEX