Přepěťová ochrana PremiumCord Acar S8 , 8 zásuvek, 3m , bílá

kód: 759-957 | Značka: PREMIUM CORD
kód: 759-957 Vaše cena: 378,00 (vč. DPH)
Min. odb. množství: 1 ks
Cena bez DPH:
312,3967

Množstevní slevy

Množství Cena Cena s DPH
5 296,7769 359,10
10 287,4050 347,76
20 274,9091 332,64
Při větších odběrech můžete zažádat o VO spolupráci.

Dostupnost

Množství 2 - 3 ks
K dispozici na pobočce
 
Praha9 ks
Brno1 ks
Ostrava1 ks
Plzeň1 ks
Hradec Králové1 ks
Bratislava5 ks
Počet kusů na pobočkách je pouze orientační

Acar S8 3m kabel, 8 zásuvek, přepěťová ochrana

- délka 3m, barva : bílá
- 8 zásuvek pro zařízení s přepěťovou ochranou
- pro ochranu PC a periferií, jakéhokoliv zařízení

Jistič, ktery jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a přepětím.
Integrovaná indikace přítomnosti síťového napětí.
Současný, estetický síťový vypínač, který umožňuje snadné vypnutí všech zapojených spotřebičů.

Parametry:
jmenovité napětí: 230V/50Hz/10A
jištění: jistič 10A/250V
svodový proud: <0.5mA
system: 2P+Z
materiál: samozhášející plast
doba zpoždění: <25ns
ochranná úroveň Up přepěť. sys.: <= 1.3kV (L/N)
jmenovitý proud: 2kA (L/N) - 8/20us
maximální impulsní svodový proud iMAX: 6.5kA --//--
absorpce energie: 150J

PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

Výběr z kategorie

 • Prodlužovac&iacute; př&iacute;vod 3m -4z&aacute;suvka+vyp&iacute;nač 230VAC

  KEU-3M FLEXO+4Z+V

  98,00

  Prodlužovací přívod 3m -4zásuvka+vypínač 230VAC

 • Panel nap&aacute;jec&iacute; do 19&quot; racku, 9xIEC (C13), 2m kabel, vyp&iacute;nač
- horizont&aacute;ln&iacute; pro mont&aacute;ž do 19&quot; Racku
- v&yacute;&scaron;ka 1,5U
- 9x IEC (C13) 230V z&aacute;suvka
- maxim&aacute;ln&iacute; proud: 16A
- IEC (C13) z&aacute;suvky
- 1.5mm2 průřez kabelu
- d&eacute;lka kabelu 2m
- vy

  PremiumCord PRODLOUZENI-RACK EURO

  889,00

  Panel napájecí do 19" racku, 9xIEC (C13), 2m kabel, vypínač - horizontální pro montáž do 19" Racku - výška 1,5U - 9x IEC (C13) 230V zásuvka - maximální proud: 16A - IEC (C13) zásuvky - 1.5mm2 průřez kabelu - délka kabelu 2m - vy

 • Dvojn&aacute;sobn&aacute; rozbočka s přepěťovou ochranou R-20F

MAX 3500 W 16A  250 V
Absorbce energie 140 (120) J
Dobra zpožděn&iacute; &lt;25 nS
R&aacute;zov&yacute; proud (8/20 uS) 5000 A (5kA)

Dvojn&aacute;sobn&aacute; rozbočka s přepěťovou ochranou R-20F v nov&eacute;m proveden&iacute; je zař&iacute;zen&iacute; s nov&yacute;m konstrukčn&iacute;m ře&scaron;en&iacute;m ochrany spotřebičů.
 Syst&eacute;m je vybaven dvěmi bloskojistakmi spolehlivě odv&aacute;děj&iacute;c&iacute;mi energii r&aacute;zov&eacute; vlny do země a do dvojit&eacute;ho varistoru br&aacute;n&iacute;c&iacute;ho vzrůstu napět&iacute; na př&iacute;pustnou hodnotu na chr&aacute;něn&eacute;m zař&iacute;zen&iacute;.
 D&iacute;ky tomuto zabezpečen&iacute; nevzroste napět&iacute; na chr&aacute;něn&eacute;m zař&iacute;zen&iacute; ani při r&aacute;zov&eacute; vlně o hodnotě r&aacute;zov&eacute;ho proudu 5kA o v&iacute;ce než 10 %.
Omezen&iacute; vzrůstu nap&aacute;jec&iacute;ho napět&iacute; zaji&scaron;tuje bezchybn&yacute; provoz zapojen&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute;.
Rozbočka je vybavena signalizačn&iacute;m syst&eacute;mem. 
Červen&aacute; dioda signalizuje př&iacute;tomnost napět&iacute; , zat&iacute;mco zelen&aacute; dioda signalizuje &uacute;činnost přepětov&eacute;ho filtru. 
Přepět&iacute; s velmi vysok&yacute;m napět&iacute;m může varistor po&scaron;kodit, po&scaron;kozen&iacute; signalizuje zhasnut&iacute; zelen&eacute; diody.

Pozor !!
Spr&aacute;vn&aacute; funkce zař&iacute;zen&iacute; je zaji&scaron;těna pouze v s&iacute;ti s uzemněn&iacute;m.!!

  Rozbočka ELGOTECH R-20F dvojnásobná s přepěťovou ochranou

  145,00

  Dvojnásobná rozbočka s přepěťovou ochranou R-20F MAX 3500 W 16A 250 V Absorbce energie 140 (120) J Dobra zpoždění <25 nS Rázový proud (8/20 uS) 5000 A (5kA) Dvojnásobná rozbočka s přepěťovou ochranou R-20F v novém provedení je zařízení s novým konstrukčním řešením ochrany spotřebičů. Systém je vybaven dvěmi bloskojistakmi spolehlivě odvádějícími energii rázové vlny do země a do dvojitého varistoru bránícího vzrůstu napětí na přípustnou hodnotu na chráněném zařízení. Díky tomuto zabezpečení nevzroste napětí na chráněném zařízení ani při rázové vlně o hodnotě rázového proudu 5kA o více než 10 %. Omezení vzrůstu napájecího napětí zajištuje bezchybný provoz zapojeného zařízení. Rozbočka je vybavena signalizačním systémem. Červená dioda signalizuje přítomnost napětí , zatímco zelená dioda signalizuje účinnost přepětového filtru. Přepětí s velmi vysokým napětím může varistor poškodit, poškození signalizuje zhasnutí zelené diody. Pozor !! Správná funkce zařízení je zajištěna pouze v síti s uzemněním.!!

 • Acar P7 3m kabel, 5+2 z&aacute;suvek, přepěťov&aacute; ochrana, b&iacute;l&aacute;

ACAR P7
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: 230 V, 50 Hz
Jmenovit&yacute; proud: 10 A
Ji&scaron;těn&iacute;: automatick&aacute; pojistka 10A/250V
Vyp&iacute;nač: podsvětlen&yacute; dvojp&oacute;lov&yacute; vyp&iacute;nač
Svodov&yacute; proud: &lt; 0.5 mA
Doba zpožděn&iacute;: &lt; 25 ns
Max. trval&eacute; pracovn&iacute; napět&iacute; přepěťov&eacute;ho syst&eacute;mu: 250 V, 50 Hz
Ochrann&aacute; &uacute;roveň Up: &lt;=1.3kV (L/N)
Jmenovit&yacute; proud In: 2 kA (L/N) - 8/20 &micro;s
Maxim&aacute;ln&iacute; impulsn&iacute; svodov&yacute; proud Imax: 6.5 kA (L/N) - 8/20 &micro;s
Ochrann&yacute; syst&eacute;m: 2P+Z
Materi&aacute;l z&aacute;suvkov&eacute;ho pole: samozh&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; plast
Počet z&aacute;suvek: 5 z&aacute;suvek s ochrann&yacute;m kol&iacute;kem 10A/250V
             2 z&aacute;suvky bez ochrann&eacute;ho kol&iacute;ku 6A/250V

Rozměry: 370 x 65 x 44 mm
Hmotnost: 0.48 kg

PŘ&Iacute;STROJ MUS&Iacute; B&Yacute;T PŘIPOJEN V&Yacute;HRADNĚ K Z&Aacute;SUVK&Aacute;M S OCHRANN&Yacute;M KOL&Iacute;KEM (UZEMŇUJ&Iacute;C&Iacute;M)

  Přepěťová ochrana PremiumCord Acar P7, 5+2 zásuvek, 3m, bílá

  328,00

  Acar P7 3m kabel, 5+2 zásuvek, přepěťová ochrana, bílá ACAR P7 Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz Jmenovitý proud: 10 A Jištění: automatická pojistka 10A/250V Vypínač: podsvětlený dvojpólový vypínač Svodový proud: < 0.5 mA Doba zpoždění: < 25 ns Max. trvalé pracovní napětí přepěťového systému: 250 V, 50 Hz Ochranná úroveň Up: <=1.3kV (L/N) Jmenovitý proud In: 2 kA (L/N) - 8/20 µs Maximální impulsní svodový proud Imax: 6.5 kA (L/N) - 8/20 µs Ochranný systém: 2P+Z Materiál zásuvkového pole: samozhášející plast Počet zásuvek: 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V 2 zásuvky bez ochranného kolíku 6A/250V Rozměry: 370 x 65 x 44 mm Hmotnost: 0.48 kg PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

 • Acar S8 3m kabel, 8 z&aacute;suvek, přepěťov&aacute; ochrana

- d&eacute;lka 3m, barva : b&iacute;l&aacute;
- 8 z&aacute;suvek pro zař&iacute;zen&iacute; s přepěťovou ochranou
- pro ochranu PC a periferi&iacute;, jak&eacute;hokoliv zař&iacute;zen&iacute;

Jistič, ktery jist&iacute; jak f&aacute;zov&yacute;, tak i nulov&yacute; př&iacute;vod před přet&iacute;žen&iacute;m a přepět&iacute;m.
Integrovan&aacute; indikace př&iacute;tomnosti s&iacute;ťov&eacute;ho napět&iacute;.
Současn&yacute;, estetick&yacute; s&iacute;ťov&yacute; vyp&iacute;nač, kter&yacute; umožňuje snadn&eacute; vypnut&iacute; v&scaron;ech zapojen&yacute;ch spotřebičů.

Parametry:
jmenovit&eacute; napět&iacute;: 230V/50Hz/10A
ji&scaron;těn&iacute;: jistič 10A/250V
svodov&yacute; proud: &lt;0.5mA
system: 2P+Z
materi&aacute;l: samozh&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; plast
doba zpožděn&iacute;: &lt;25ns
ochrann&aacute; &uacute;roveň Up přepěť. sys.: &lt;= 1.3kV (L/N)
jmenovit&yacute; proud: 2kA (L/N) - 8/20us
maxim&aacute;ln&iacute; impulsn&iacute; svodov&yacute; proud iMAX: 6.5kA --//--
absorpce energie: 150J

PŘ&Iacute;STROJ MUS&Iacute; B&Yacute;T PŘIPOJEN V&Yacute;HRADNĚ K Z&Aacute;SUVK&Aacute;M S OCHRANN&Yacute;M KOL&Iacute;KEM (UZEMŇUJ&Iacute;C&Iacute;M)

  Přepěťová ochrana PremiumCord Acar S8 , 8 zásuvek, 3m , bílá

  378,00

  Acar S8 3m kabel, 8 zásuvek, přepěťová ochrana - délka 3m, barva : bílá - 8 zásuvek pro zařízení s přepěťovou ochranou - pro ochranu PC a periferií, jakéhokoliv zařízení Jistič, ktery jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a přepětím. Integrovaná indikace přítomnosti síťového napětí. Současný, estetický síťový vypínač, který umožňuje snadné vypnutí všech zapojených spotřebičů. Parametry: jmenovité napětí: 230V/50Hz/10A jištění: jistič 10A/250V svodový proud: <0.5mA system: 2P+Z materiál: samozhášející plast doba zpoždění: <25ns ochranná úroveň Up přepěť. sys.: <= 1.3kV (L/N) jmenovitý proud: 2kA (L/N) - 8/20us maximální impulsní svodový proud iMAX: 6.5kA --//-- absorpce energie: 150J PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN VÝHRADNĚ K ZÁSUVKÁM S OCHRANNÝM KOLÍKEM (UZEMŇUJÍCÍM)

 • Přepěťov&aacute; ochrana AXON NET Protector RJ11

Přepěťov&aacute; ochrana AXON NET Protector 1x RJ11, chr&aacute;n&iacute; v&scaron;echny čtyři p&aacute;ry vodičů

NET Protector je určen pro ochranu zař&iacute;zen&iacute; připojen&eacute;ho k s&iacute;ti ADSL Odv&aacute;d&iacute; eventu&aacute;ln&iacute; přepět&iacute; do uzemněn&iacute;, č&iacute;mž bezpečně eliminuje ve&scaron;ker&aacute; ru&scaron;en&iacute;, kter&aacute; se mohou v s&iacute;t&iacute;ch ADSL objevit.

Technick&eacute; &uacute;daje AXON NET Protector
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: Un 5V
Jmenovit&yacute; proud: In 150mA
Maxim&aacute;ln&iacute; napět&iacute;: Uc 6V
Ochrann&aacute; &uacute;roveň přepěťov&eacute;ho syst&eacute;mu (vodič-vodič): Up 40V
Ochrann&aacute; &uacute;roveň přepěťov&eacute;ho syst&eacute;mu (vodič-uzeměn&iacute;): Up 600V
Jmenovit&yacute; svodov&yacute; proud (vodič-vodič): iN 100A - 8/20&micro;s
Maxim&aacute;ln&iacute; svodov&yacute; proud (vodič-vodič): iMAX 135A - 8/20&micro;s
Jmenovit&yacute; svodov&yacute; proud (vodič-uzeměn&iacute;): iN 100A - 8/20&micro;s
Maxim&aacute;ln&iacute; svodov&yacute; proud (vodič-uzeměn&iacute;): iMAX 135A - 8/20&micro;s
Kapacita 20pF
Chr&aacute;něn&eacute; p&aacute;ry vodičů 1-2,3-6,4-5,7-8
Typ konektoru RJ-11
Rozměry 66x60x30mm
Hmotnost 0,06kg
Barva b&iacute;l&aacute;

  Přepěťová ochrana PremiumCord AXON ADSL Protector

  227,00

  Přepěťová ochrana AXON NET Protector RJ11 Přepěťová ochrana AXON NET Protector 1x RJ11, chrání všechny čtyři páry vodičů NET Protector je určen pro ochranu zařízení připojeného k síti ADSL Odvádí eventuální přepětí do uzemnění, čímž bezpečně eliminuje veškerá rušení, která se mohou v sítích ADSL objevit. Technické údaje AXON NET Protector Jmenovité napětí: Un 5V Jmenovitý proud: In 150mA Maximální napětí: Uc 6V Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-vodič): Up 40V Ochranná úroveň přepěťového systému (vodič-uzemění): Up 600V Jmenovitý svodový proud (vodič-vodič): iN 100A - 8/20µs Maximální svodový proud (vodič-vodič): iMAX 135A - 8/20µs Jmenovitý svodový proud (vodič-uzemění): iN 100A - 8/20µs Maximální svodový proud (vodič-uzemění): iMAX 135A - 8/20µs Kapacita 20pF Chráněné páry vodičů 1-2,3-6,4-5,7-8 Typ konektoru RJ-11 Rozměry 66x60x30mm Hmotnost 0,06kg Barva bílá

PROTEK
TAIWAN SEMICONDUCTOR
PREMIUM CORD
FLUKE
ANSMANN
ROBO ROBO
KEYSTONE
MIFLEX
NICHIFU