Elektronovinky.cz
  • Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software.

Specifikace:
- True RMS měření
- Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty
- RS232 interface
- Paměť pro 10 měření
- Časovač s alarmem, hodiny a stopky
- MIN, MAX, AVG a relativní režim
- Měření decibel
- Měření kapacit a indukce
- Měření teploty (°C nebo °F)
- Generátor pro logické a zvukové testování
- Test kontinuity a diod
- Logický test
- Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim
- Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací
- Podsvětlení displeje
- Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji
- Indikace nízkého stavu baterií
- Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411
- Napětí DC: 400mV - 1000V
- Napětí AC: 400mV - 750V
- DC proud: 400uA, 400mA, 20A
- AC proud: 400uA, 400mA, 20A
- Odpor: 400Ohm - 40MOhm
- Kapacita do 100uF
- Indukčnost so 100H
- Decibely: -31.6 to +59.71dB
- Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm
- Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V
- Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

   Digitální multimetr RLC PROTEK HC-506

   2 290,00

   Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software. Specifikace: - True RMS měření - Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty - RS232 interface - Paměť pro 10 měření - Časovač s alarmem, hodiny a stopky - MIN, MAX, AVG a relativní režim - Měření decibel - Měření kapacit a indukce - Měření teploty (°C nebo °F) - Generátor pro logické a zvukové testování - Test kontinuity a diod - Logický test - Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim - Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací - Podsvětlení displeje - Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji - Indikace nízkého stavu baterií - Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411 - Napětí DC: 400mV - 1000V - Napětí AC: 400mV - 750V - DC proud: 400uA, 400mA, 20A - AC proud: 400uA, 400mA, 20A - Odpor: 400Ohm - 40MOhm - Kapacita do 100uF - Indukčnost so 100H - Decibely: -31.6 to +59.71dB - Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm - Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V - Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

  • Halogenov&yacute; reflektor, nap&aacute;jen&iacute; 230VAC/500W max., kryt&iacute; IP44/IP43, ž&aacute;rovka je souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;,
Energetick&aacute; tř&iacute;da E

   HALOGENOVÝ REFLEKTOR-2

   179,00

   Halogenový reflektor, napájení 230VAC/500W max., krytí IP44/IP43, žárovka je součástí balení, Energetická třída E

  • Digit&aacute;ln&iacute; multimetr 4 m&iacute;stn&yacute;. Měř&iacute;c&iacute; rozsahy: Vdc=400mV-600V, Vac=4-600V, Idc=400uA-10A ,Iac= 400uA-10A, R=40Ohm-40MOhm, C=4nF-100uF, t= -20..+1000&deg;C, f=1Hz-10MHz. Dal&scaron;&iacute; fce: test diod.
Baterie nejsou souč&aacute;sti balen&iacute;

   Digitální multimetr RC PROSKIT MT-1232

   429,00

   Digitální multimetr 4 místný. Měřící rozsahy: Vdc=400mV-600V, Vac=4-600V, Idc=400uA-10A ,Iac= 400uA-10A, R=40Ohm-40MOhm, C=4nF-100uF, t= -20..+1000°C, f=1Hz-10MHz. Další fce: test diod. Baterie nejsou součásti balení

  • Mixer PROFESSOR CZ-603X 
Nerezov&yacute; tyčov&yacute; n&aacute;stavec, Bohat&eacute; př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute;, 2 rychlosti, 300W
Nerezov&yacute; tyčov&yacute; n&aacute;stavec, mixovac&iacute; n&aacute;doba, drž&aacute;k na zeď, sekac&iacute; a drt&iacute;c&iacute; n&aacute;doba, &scaron;lehac&iacute; n&aacute;stavec, 2 rychlosti, 300W.

   Tyčový mixer PROFESSOR CZ 603X

   559,00

   Mixer PROFESSOR CZ-603X Nerezový tyčový nástavec, Bohaté příslušenství, 2 rychlosti, 300W Nerezový tyčový nástavec, mixovací nádoba, držák na zeď, sekací a drtící nádoba, šlehací nástavec, 2 rychlosti, 300W.

  • P&aacute;nev PROFESSOR EP-107 
Multifunkčn&iacute; pečic&iacute; p&aacute;nev s nepřilnav&yacute;m povrchem PREMIUM A+
Elektrick&aacute; pečic&iacute; p&aacute;nev 30 x 7 cm, regulace teploty 0-220&deg;C, 1500 W, vhodn&aacute; pro smažen&iacute;, zap&eacute;k&aacute;n&iacute;, pečen&iacute;, grilov&aacute;n&iacute;, vařen&iacute;, ohř&iacute;v&aacute;n&iacute;, skleněn&aacute; poklice s ventilačn&iacute;

   Elektrická pečicí pánev PROFESSOR EP-107

   679,00

   Pánev PROFESSOR EP-107 Multifunkční pečicí pánev s nepřilnavým povrchem PREMIUM A+ Elektrická pečicí pánev 30 x 7 cm, regulace teploty 0-220°C, 1500 W, vhodná pro smažení, zapékání, pečení, grilování, vaření, ohřívání, skleněná poklice s ventilační

  • Sp&iacute;nan&yacute; laboratorn&iacute; zdroj Manson, v&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; 1 - 36V, v&yacute;stupn&iacute; proud 0 - 10A. V&yacute;stupn&iacute; parametry zdroje jsou přehledně zobrazov&aacute;ny na dvou displej&iacute;ch, krok regulace parametrů je 1/10V a 1/10A. Zdroje umožňuj&iacute; ř&iacute;zen&iacute; pomoc&iacute; USB, software je souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;.

   Laboratorní zdroj MANSON HCS-3202-000G

   4 190,00

   Spínaný laboratorní zdroj Manson, výstupní napětí 1 - 36V, výstupní proud 0 - 10A. Výstupní parametry zdroje jsou přehledně zobrazovány na dvou displejích, krok regulace parametrů je 1/10V a 1/10A. Zdroje umožňují řízení pomocí USB, software je součástí balení.

  • Modern&iacute; stoln&iacute; lampička, kterou zapnete dotykem. Dotykem tak&eacute; zvol&iacute;te 3 stupně intenzity sv&iacute;cen&iacute;. T&iacute;mto odpad&aacute; t&aacute;p&aacute;n&iacute; ve tmě, abyste na&scaron;li vyp&iacute;nač, stač&iacute; se dotknout a lampička se rozsv&iacute;t&iacute;.

Chromovan&yacute; matn&yacute; podstavec, st&iacute;n&iacute;tko ze siln&eacute;ho ml&eacute;čn&eacute;ho skla, nap&aacute;jec&iacute; př&iacute;vod cca 150 cm.
Ž&aacute;rovka 1x E14/max. 25 W (nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;)
Rozměry - průměr 10.5 cm, v&yacute;&scaron;ka 15 cm

   Stolní dotyková lampa LUXUS DL25B

   189,00

   Moderní stolní lampička, kterou zapnete dotykem. Dotykem také zvolíte 3 stupně intenzity svícení. Tímto odpadá tápání ve tmě, abyste našli vypínač, stačí se dotknout a lampička se rozsvítí. Chromovaný matný podstavec, stínítko ze silného mléčného skla, napájecí přívod cca 150 cm. Žárovka 1x E14/max. 25 W (není součástí balení) Rozměry - průměr 10.5 cm, výška 15 cm

  • Bezdr&aacute;tov&yacute; a bezbateriov&yacute; zvonek.Tlač&iacute;tko nap&aacute;jen&iacute; nevyžaduje.
Přij&iacute;mač je nap&aacute;jen ze z&aacute;suvky 230V. Vyzv&aacute;něn&iacute; navol&iacute;te z 25 polyfonn&iacute;ch melodi&iacute;.
Dosah v otevřen&eacute;m prostoru je až 120m. K přij&iacute;mači je možn&eacute; nap&aacute;rovat v&iacute;ce tlač&iacute;tek.

Frekvence d&aacute;lkov&eacute;ho ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;: 433MHz
Hlasitost: 85dB
Spotřeba: 200mW
Rozměry (přij&iacute;mač/vys&iacute;lač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek VBZ-001 šedý

   690,00

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek.Tlačítko napájení nevyžaduje. Přijímač je napájen ze zásuvky 230V. Vyzvánění navolíte z 25 polyfonních melodií. Dosah v otevřeném prostoru je až 120m. K přijímači je možné napárovat více tlačítek. Frekvence dálkového ovládání: 433MHz Hlasitost: 85dB Spotřeba: 200mW Rozměry (přijímač/vysílač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

  • Ponorn&eacute; kalov&eacute; čerpadlo k odčerp&aacute;v&aacute;n&iacute; čist&eacute;, lehce zakalen&eacute; i zneči&scaron;těn&eacute; vody z cisteren, n&aacute;drž&iacute;, studn&iacute;, rybn&iacute;ků, zaplaven&yacute;ch sklepů a pod., měděn&eacute; vinut&iacute; pro del&scaron;&iacute; životnost, př&iacute;kon 1100 W, max. průtok 15000 l/hod., max. v&yacute;tlak 9.5 m, max. hloubka ponoru 7 m, hadicov&aacute; př&iacute;pojka 1&ldquo;,1 1/4&quot;,1 1/2&quot;, průchod nečistot do 35 mm, d&eacute;lka př&iacute;vodn&iacute;ho kabelu 10 m.

   Kalové čerpadlo PROFESSOR KX1100W

   1 390,00

   Ponorné kalové čerpadlo k odčerpávání čisté, lehce zakalené i znečištěné vody z cisteren, nádrží, studní, rybníků, zaplavených sklepů a pod., měděné vinutí pro delší životnost, příkon 1100 W, max. průtok 15000 l/hod., max. výtlak 9.5 m, max. hloubka ponoru 7 m, hadicová přípojka 1“,1 1/4",1 1/2", průchod nečistot do 35 mm, délka přívodního kabelu 10 m.

  • Elektrick&yacute; stoln&iacute; gril, velk&aacute; grilovac&iacute; plocha 66x27cm s nepřilnav&yacute;m povrchem, kvalitn&iacute; nepřilnav&yacute; keramick&yacute; povrch v b&iacute;l&eacute;m proveden&iacute;, př&iacute;kon 1800-2100 W, regulace teploty 230&deg;C, odděliteln&yacute; s&iacute;ťov&yacute; kabel s nastaviteln&yacute;m termostatem, rovnoměrn&yacute; a rychl&yacute; ohřev cel&eacute; plochy, odtokov&aacute; dr&aacute;žka v rohu grilovac&iacute; desky, snadn&eacute; či&scaron;těn&iacute;, rukojeti z nerezov&eacute; oceli, rozměry grilu 76x27x11 cm, 220-240 V.

   Stolní gril PROFESSOR EG109

   1 059,00

   Elektrický stolní gril, velká grilovací plocha 66x27cm s nepřilnavým povrchem, kvalitní nepřilnavý keramický povrch v bílém provedení, příkon 1800-2100 W, regulace teploty 230°C, oddělitelný síťový kabel s nastavitelným termostatem, rovnoměrný a rychlý ohřev celé plochy, odtoková drážka v rohu grilovací desky, snadné čištění, rukojeti z nerezové oceli, rozměry grilu 76x27x11 cm, 220-240 V.

  • Kuchyňsk&yacute; robot s motorem 600 W, 6 rychlost&iacute; s pulsac&iacute;, planet&aacute;rn&iacute; hnac&iacute; syst&eacute;m, hnětac&iacute; nerezov&aacute; m&iacute;sa 4.3 l s průhledn&yacute;m krytem a otvorem pro doplňov&aacute;n&iacute; surovin, nerezov&eacute; n&aacute;stavce (hnětac&iacute; h&aacute;k, m&iacute;chac&iacute; metla, &scaron;lehac&iacute; metla) lze m&yacute;t v myčce, v&yacute;kyvn&eacute; rameno pro snadnou manipulaci, aretačn&iacute; tlač&iacute;tko v&yacute;kyvn&eacute;ho ramene um&iacute;stěno na boku robotu, bezpečnostn&iacute; pojistka, př&iacute;savn&eacute; nohy zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute; stabilitu př&iacute;stroje.

   Kuchyňský robot PROFESSOR FP1104

   2 099,00

   Kuchyňský robot s motorem 600 W, 6 rychlostí s pulsací, planetární hnací systém, hnětací nerezová mísa 4.3 l s průhledným krytem a otvorem pro doplňování surovin, nerezové nástavce (hnětací hák, míchací metla, šlehací metla) lze mýt v myčce, výkyvné rameno pro snadnou manipulaci, aretační tlačítko výkyvného ramene umístěno na boku robotu, bezpečnostní pojistka, přísavné nohy zajišťující stabilitu přístroje.

  • V&yacute;konn&aacute; su&scaron;ička pro snadn&eacute; a rychl&eacute; su&scaron;en&iacute; ovoce, zeleniny, bylin, hub a jin&yacute;ch plodin, 5 v&yacute;&scaron;kov&eacute; nastaviteln&yacute;ch pater o rozměru 29x29 cm umožňuje su&scaron;en&iacute; i vět&scaron;&iacute;ch a vy&scaron;&scaron;&iacute;ch kusů, patra z průhledn&eacute;ho materi&aacute;lu pro snadněj&scaron;&iacute; kontrolu průběhu su&scaron;en&iacute;, hlavn&iacute; vyp&iacute;nač se světelnou indikac&iacute;, otočn&yacute; regul&aacute;tor nastaven&iacute; požadovan&eacute; teploty 35 - 70&deg;C, motorov&aacute; jednotka s topn&yacute;m tělesem pro je&scaron;tě lep&scaron;&iacute; v&yacute;sledek su&scaron;en&iacute;, pojistka proti přehř&aacute;t&iacute;, př&iacute;kon 350 W.

   Sušička potravin PROFESSOR SP4300

   949,00

   Výkonná sušička pro snadné a rychlé sušení ovoce, zeleniny, bylin, hub a jiných plodin, 5 výškové nastavitelných pater o rozměru 29x29 cm umožňuje sušení i větších a vyšších kusů, patra z průhledného materiálu pro snadnější kontrolu průběhu sušení, hlavní vypínač se světelnou indikací, otočný regulátor nastavení požadované teploty 35 - 70°C, motorová jednotka s topným tělesem pro ještě lepší výsledek sušení, pojistka proti přehřátí, příkon 350 W.

  • AA NiMH akumul&aacute;tor s p&aacute;skov&yacute;mi v&yacute;vody 1,2 V, kapacita 2000 mAh

Proveden&iacute;	= AA,
Rozměry		= - mm,
V&yacute;robce		= Sanyo,

Pozn&aacute;mka: -

   Akumulátor páskový PANASONIC AA NiMH 2000mAh 1,2V

   98,00

   AA NiMH akumulátor s páskovými vývody 1,2 V, kapacita 2000 mAh Provedení = AA, Rozměry = - mm, Výrobce = Sanyo, Poznámka: -

  • AAA(R03) NiMH 900mAh, 500cyklů.

Vlastnosti:
Technologie kter&aacute; spojuje v&yacute;hody alkalick&eacute; a NiMH baterie
Vysokokapacitn&iacute; baterie vhodn&aacute; pro zař&iacute;zen&iacute; s vy&scaron;&scaron;&iacute;mi požadavky na v&yacute;kon
Kapacita: min. 900mAh
500 nab&iacute;jec&iacute;ch cyklů
Nabit&eacute; ve v&yacute;robě v&yacute;hradně sol&aacute;rn&iacute; energi&iacute;
N&iacute;zk&eacute; samovyb&iacute;jen&iacute;: 85% kapacity po 12 měs&iacute;c&iacute;ch, 75% kapacity po 36 měs&iacute;c&iacute;ch skladov&aacute;n&iacute;
Použitelnost do -20 &deg;C
Balen&iacute;: 4ks/blistr

!!! Prodej pouze po balen&iacute; 4ks - blistr !!!

Upozorněn&iacute; :
Použ&iacute;vejte nab&iacute;ječku určenou pro NiMh akumul&aacute;tory, řiďte se instrukcemi nab&iacute;ječky.
Chraňte před dětmi.
Dodržujte spr&aacute;vnou polaritu(+-), nezkratujte.
Nevhazujte baterie do ohně, nerozeb&iacute;rejte.
Nekombinujte baterie jin&eacute;ho typu nebo st&aacute;ř&iacute;.

   Akumulátor PANASONIC AAA NiMH 900mAh 1,2V Eneloop, blistr 4ks

   399,00

   AAA(R03) NiMH 900mAh, 500cyklů. Vlastnosti: Technologie která spojuje výhody alkalické a NiMH baterie Vysokokapacitní baterie vhodná pro zařízení s vyššími požadavky na výkon Kapacita: min. 900mAh 500 nabíjecích cyklů Nabité ve výrobě výhradně solární energií Nízké samovybíjení: 85% kapacity po 12 měsících, 75% kapacity po 36 měsících skladování Použitelnost do -20 °C Balení: 4ks/blistr !!! Prodej pouze po balení 4ks - blistr !!! Upozornění : Používejte nabíječku určenou pro NiMh akumulátory, řiďte se instrukcemi nabíječky. Chraňte před dětmi. Dodržujte správnou polaritu(+-), nezkratujte. Nevhazujte baterie do ohně, nerozebírejte. Nekombinujte baterie jiného typu nebo stáří.

  • Krokosvorka n&aacute;suvn&aacute; červen&aacute;, průměr zd&iacute;řky 4 mm
D&eacute;lka = 54 mm

   Krokosvorka násuvná 4mm červená, 27.717.1.

   6,40

   Krokosvorka násuvná červená, průměr zdířky 4 mm Délka = 54 mm

  • Odoln&yacute; kufr na dlouh&eacute; předměty s vnitřn&iacute; pěnovou v&yacute;pln&iacute;.
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech.

Rozměry vněj&scaron;&iacute; : 1180 x 421 x 173mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 1130 x 363 x 158mm

   Kufr SEAHORSE SE 1530 F Pouštní šedá

   5 600,00

   Odolný kufr na dlouhé předměty s vnitřní pěnovou výplní. Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech. Rozměry vnější : 1180 x 421 x 173mm Rozměry vnitřní : 1130 x 363 x 158mm

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 5mm, z&aacute;vit: M2,5, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   DI5M2,5X05 nikl VIGAN

   2,50

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 5mm, závit: M2,5, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 30mm, z&aacute;vit: M2,5, d&eacute;lka &scaron;roubu: 6mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5M2,5X30 nikl VIGAN

   9,90

   Kovový distanční sloupek o délce: 30mm, závit: M2,5, délka šroubu: 6mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 55mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 10mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5M3X55 nikl VIGAN

   15,00

   Kovový distanční sloupek o délce: 55mm, závit: M3, délka šroubu: 10mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 8mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5,5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5,5M3X08 VIGAN

   4,60

   Kovový distanční sloupek o délce: 8mm, závit: M3, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 5,5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Teplotn&iacute; čidlo; TO220
Nap&aacute;jen&iacute;			2,7...5,5 V
Rozsah teplot       	-45...+130 &deg;C
Přesnost			0,25 &deg;C (-10...+100 &deg;C)
Pouzdro			TO-220

   SMT172-TO220

   198,00

   Teplotní čidlo; TO220 Napájení 2,7...5,5 V Rozsah teplot -45...+130 °C Přesnost 0,25 °C (-10...+100 °C) Pouzdro TO-220

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 25m, Barva= zelen&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;, provozn&iacute; teplota -15..65 &deg;C

   Izolovaný drát na cívce 0,4mm/25m zelený

   59,00

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 25m, Barva= zelená, Typ izolace= PVC, pocínovaný, provozní teplota -15..65 °C

  • Pružinov&aacute; svorkovnice do DPS, &scaron;ed&aacute;.

Počet kontaktů = 6
Rozteč kontaktů = 3,5mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 320V
Jmenovit&yacute; proud = 8A
Orientace vodiče = 45&deg;
V&yacute;robce WAGO

   WAGO250-206

   33,00

   Pružinová svorkovnice do DPS, šedá. Počet kontaktů = 6 Rozteč kontaktů = 3,5mm Jmenovité napětí = 320V Jmenovitý proud = 8A Orientace vodiče = 45° Výrobce WAGO

  • V&aacute;nočn&iacute; dekoračn&iacute; ž&aacute;rovka. Barva: modr&aacute;, Napět&iacute;: 20V, V&yacute;kon: 3W, Patice: E10

   Vánoční žárovka AE 20V 3W E10 C13 modrá

   9,80

   Vánoční dekorační žárovka. Barva: modrá, Napětí: 20V, Výkon: 3W, Patice: E10

  • vetrac&iacute; n&aacute;stavec 6x4mm, IP34 FIBOX
Water Plug

   větrací nástavec U-MB12189

   9,00

   vetrací nástavec 6x4mm, IP34 FIBOX Water Plug

  • MMIC zesilovač 3,8GHz, 35 micro-X.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4,75..5,75V

Provozn&iacute; teplota:	-&deg;C
Pouzdro:		35 micro-X

   MSA-0435

   118,00

   MMIC zesilovač 3,8GHz, 35 micro-X. Napájení: 4,75..5,75V Provozní teplota: -°C Pouzdro: 35 micro-X

  • MAX530BCWG  0&deg;C to +70&deg;C 24 Wide SO
MAX530 is a low-power, 12-bit, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that uses single +5V or dual &plusmn;5V supplies.

   MAX530BCWG DIP24 MAXIM

   249,00

   MAX530BCWG 0°C to +70°C 24 Wide SO MAX530 is a low-power, 12-bit, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that uses single +5V or dual ±5V supplies.

  • 4bit bidir.PIPO posuv.reg. SMD

   74LS194 SO16 TEXAS INSTRUMENTS

   5,00

   4bit bidir.PIPO posuv.reg. SMD

  • 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL převodn&iacute;k, 2.7V, pouzdro DIP-8,
APPLICATIONS:
BATTERY-OPERATED SYSTEMS
REMOTE DATA ACQUISITION
ISOLATED DATA ACQUISITION
SIMULTANEOUS SAMPLING
MULTI-CHANNEL SYSTEMS

   převodník TEXAS INSTRUMENTS ADS7822P DIP8 TEXAS INSTRUMENTS

   49,00

   12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL převodník, 2.7V, pouzdro DIP-8, APPLICATIONS: BATTERY-OPERATED SYSTEMS REMOTE DATA ACQUISITION ISOLATED DATA ACQUISITION SIMULTANEOUS SAMPLING MULTI-CHANNEL SYSTEMS

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 2% 9 pinů

   RRA 8X18k 2% HITANO

   1,00

   Rezistorová síť 0,125W 2% 9 pinů

  • radiofrekvenčně ovl&aacute;dan&yacute; sp&iacute;nač určen&yacute; pro ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; spotřebičů, světel, topen&iacute;, gar&aacute;žov&yacute;ch
vrat, př&iacute;jez. br&aacute;ny,multifunkčn&iacute; - 6 funkc&iacute; tlač&iacute;tko, sepnout, vypnout, změna stavu, časov&yacute; sp&iacute;nač 1,
časov&yacute; sp&iacute;nač 2,možno ovl&aacute;d&aacute;t až 8-mi ovladači. Doporučeno kompletovat vys&iacute;lačem RFWB-40/E karta 634-699. 
nen&iacute; kompatibiln&iacute; s OASIS &amp; Touch

   RF set s multifunkčním spínacím aktorem RFSA-61B/230V

   790,00

   radiofrekvenčně ovládaný spínač určený pro ovládání spotřebičů, světel, topení, garážových vrat, příjez. brány,multifunkční - 6 funkcí tlačítko, sepnout, vypnout, změna stavu, časový spínač 1, časový spínač 2,možno ovládát až 8-mi ovladači. Doporučeno kompletovat vysílačem RFWB-40/E karta 634-699. není kompatibilní s OASIS & Touch

  • jistič 2-p&oacute;lov&yacute;, In=6A, Un=230V, fn=50/60Hz, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 10kA, vyp&iacute;nac&iacute; charakteristika B, tř&iacute;da izolace B, tř&iacute;da selektivity 3, &scaron;&iacute;řka=18mm/p&oacute;l, průřez spojovac&iacute;ho veden&iacute;=1&ndash;25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT10 B 2p 10kA 6A

   164,00

   jistič 2-pólový, In=6A, Un=230V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • BIO-ENERGY DISCOVERY KIT

Větr&aacute;ček nap&aacute;jen&yacute; palivov&yacute;m čl&aacute;nkem na b&aacute;zi lihu
Demostruje velmi popul&aacute;rn&iacute; problematiku alternativn&iacute;ch zdrojů energie
L&iacute;h se přeměňuje chemickou cestou na el. energii a n&aacute;sledně nap&aacute;j&iacute; mal&yacute; ventil&aacute;tor

   Stavebnice Velleman KNS13 - BIO-ENERGY DISCOVERY KIT

   990,00

   BIO-ENERGY DISCOVERY KIT Větráček napájený palivovým článkem na bázi lihu Demostruje velmi populární problematiku alternativních zdrojů energie Líh se přeměňuje chemickou cestou na el. energii a následně napájí malý ventilátor

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 0.75mm2 s č&iacute;slem 0

   PVC návlek na vodič KSS OM-0.75-0

   0,10

   PVC návlek na vodič o průřezu 0.75mm2 s číslem 0

  • Parametry produktu: Jehla Boilie needle
Pozn&aacute;mky Novinka 2011 
Počet kusů v balen&iacute; 1 

Ostr&aacute; a pevn&aacute; jehla s pohodlnou rukojet&iacute; pro nastražen&iacute; boilies nebo jin&yacute;ch n&aacute;strah na vlas.

   . MIVARDI Jehla Boilie needle

   30,00

   Parametry produktu: Jehla Boilie needle Poznámky Novinka 2011 Počet kusů v balení 1 Ostrá a pevná jehla s pohodlnou rukojetí pro nastražení boilies nebo jiných nástrah na vlas.

  • Staly se souč&aacute;st&iacute; ryb&aacute;řsk&eacute; v&yacute;bavy. Na&scaron;e vrhac&iacute; trubky jsou optim&aacute;lně profilovan&eacute; a maj&iacute; maxim&aacute;ln&iacute; a přesn&yacute; dosah. Ide&aacute;ln&iacute; ohyb d&aacute; n&aacute;straze rotaci a umžňuje krmen&iacute; i ve větru. Jsou vyroben&eacute; ze zpevněn&eacute;ho PVC (jsou lehk&eacute;) a t&iacute;m nenam&aacute;haj&iacute; ruku i při dlouh&eacute;m krmen&iacute;.

   Krmící roura Tandem Baits Rangemaster 20mm

   229,00

   Staly se součástí rybářské výbavy. Naše vrhací trubky jsou optimálně profilované a mají maximální a přesný dosah. Ideální ohyb dá nástraze rotaci a umžňuje krmení i ve větru. Jsou vyrobené ze zpevněného PVC (jsou lehké) a tím nenamáhají ruku i při dlouhém krmení.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  SAFT
  FLUKE
  CEM
  VERBATIM
  AGILENT TECHNOLOGIES
  TEXAS INSTRUMENTS
  KEYSTONE
  MINWA
  GEWISS