Elektronovinky.cz
  • Stejnosměrný laboratorní zdroj 
Jeden regulovatelný výstup, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LED displejů (Ampérmetr a Voltmetr). Zdroj umožňuje dálkové řízení napětí pomocí externího vstupu. Funkce "Remote Sense" - kompenzace úbytku napětí na výstupních vodičích. Integrovaná ochrana proti přetížení a zkratu.

Výstupní parametry:
Regulovatelný kanál:	1..15V/60A

Rozměry:			220 x 110 x 360 mm
Hmotnost:		5,8 kg

   Laboratorní zdroj MANSON SPS-9600-000G

   5 490,00

   Stejnosměrný laboratorní zdroj Jeden regulovatelný výstup, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LED displejů (Ampérmetr a Voltmetr). Zdroj umožňuje dálkové řízení napětí pomocí externího vstupu. Funkce "Remote Sense" - kompenzace úbytku napětí na výstupních vodičích. Integrovaná ochrana proti přetížení a zkratu. Výstupní parametry: Regulovatelný kanál: 1..15V/60A Rozměry: 220 x 110 x 360 mm Hmotnost: 5,8 kg

  • pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

   Pojistkový odpojovač VLC 14 1P

   172,00

   pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

  • Ventilátor přírubový, určený pro odsávání vzduchu z místností, vybaven čidlem vlhkosti umožňující sepnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr výstupního hrdla 100mm, bílý plast.

   Ventilátor KANLUX Cyklon EOL 100 HT

   620,00

   Ventilátor přírubový, určený pro odsávání vzduchu z místností, vybaven čidlem vlhkosti umožňující sepnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr výstupního hrdla 100mm, bílý plast.

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Rozvodn&aacute; skř&iacute;ň na om&iacute;tku, plastov&aacute; dv&iacute;řka, Ip65

   Rozvaděčová skříň ECH24PT

   755,00

   Rozvodná skříň na omítku, plastová dvířka, Ip65

  • Navržen pro HDTV
- Funguje s 3D televizory a komponenty
- Velmi tenk&yacute; kabel pro snadn&eacute; oh&yacute;b&aacute;n&iacute;
- Rozli&scaron;en&iacute; videa 1080p
- Podporuje 10-bitovou, 12-bitovou
a 16-bitovou hloubku barev
- Podporuje Audio Ethernet Channel

   Propojovací tenký kabel HDMI A male / HDMI A male, 3m VIGAN

   99,00

   Navržen pro HDTV - Funguje s 3D televizory a komponenty - Velmi tenký kabel pro snadné ohýbání - Rozlišení videa 1080p - Podporuje 10-bitovou, 12-bitovou a 16-bitovou hloubku barev - Podporuje Audio Ethernet Channel

  • Aktivn&iacute; vyhled&aacute;vač datov&yacute;ch vodičů - vys&iacute;lač vys&iacute;l&aacute; vysokofrekvenčn&iacute; sign&aacute;l do připojen&eacute;ho vodiče, kter&yacute; je pot&eacute; přij&iacute;mačem detekov&aacute;n.
Obsahuje adapt&eacute;ry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

   Vyhledávač LAN kabelů EM422B

   569,00

   Aktivní vyhledávač datových vodičů - vysílač vysílá vysokofrekvenční signál do připojeného vodiče, který je poté přijímačem detekován. Obsahuje adaptéry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

  • EM502A je precizn&iacute; měřič teploty a vlhkosti prostřed&iacute;. 
Rozsah měřen&iacute; teploty se pohybuje mezi -40 - 70&deg;C, vlhkosti pak 0-100%

Rozměry: 132 x 69 x 26mm
Hmotnost: 155g

   Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A

   1 229,00

   EM502A je precizní měřič teploty a vlhkosti prostředí. Rozsah měření teploty se pohybuje mezi -40 - 70°C, vlhkosti pak 0-100% Rozměry: 132 x 69 x 26mm Hmotnost: 155g

  • Infračerven&yacute; teploměr pro bezkontaktn&iacute; měřen&iacute;. 
Kromě typick&yacute;ch funkc&iacute; je vybaven funkc&iacute; porovn&aacute;v&aacute;n&iacute;, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenčn&iacute; a při dal&scaron;&iacute;m měřen&iacute; se pro rychlej&scaron;&iacute; orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřen&yacute;ch hodnot - zelen&aacute; beze změny, modr&aacute; znamen&aacute; změnu dolů a červen&aacute; změnu nahoru. Z&aacute;roveň V&aacute;s př&iacute;stroj upozorn&iacute; i akustick&yacute;m sign&aacute;lem.

Rozsah teplot: -38 - 520&deg;C
Přesnost: 0,1&deg;C
Doba měřen&iacute;: 1s

   Teploměr digitální bezkontaktní EM526

   769,00

   Infračervený teploměr pro bezkontaktní měření. Kromě typických funkcí je vybaven funkcí porovnávání, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenční a při dalším měření se pro rychlejší orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřených hodnot - zelená beze změny, modrá znamená změnu dolů a červená změnu nahoru. Zároveň Vás přístroj upozorní i akustickým signálem. Rozsah teplot: -38 - 520°C Přesnost: 0,1°C Doba měření: 1s

  • EM5812 je př&iacute;stroj d&iacute;ky kter&eacute;mu můžete zjistit d&eacute;lku vodiče, ať už kabelu nebo dr&aacute;tu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stač&iacute; na konce vodiče, třeba navinut&eacute;ho na c&iacute;vce, připojit sondy a př&iacute;stroj v&aacute;m uk&aacute;že jeho d&eacute;lku.
EM5812 dok&aacute;že měřit vodiče do d&eacute;lky 30km vyroben&eacute; z mědi či hlin&iacute;ku. Nav&iacute;c př&iacute;stroj dok&aacute;že měřit teplotu prostřed&iacute; a podle n&iacute; kompenzovat v&yacute;sledky měřen&iacute; tak, aby co nejv&iacute;ce odpov&iacute;daly skutečnosti.
EM5812 dok&aacute;že měřit i el. odpor v rozmez&iacute; 0,1mOhm - 1999,9Ohm

   Měřič délky vodičů EM5812

   2 949,00

   EM5812 je přístroj díky kterému můžete zjistit délku vodiče, ať už kabelu nebo drátu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stačí na konce vodiče, třeba navinutého na cívce, připojit sondy a přístroj vám ukáže jeho délku. EM5812 dokáže měřit vodiče do délky 30km vyrobené z mědi či hliníku. Navíc přístroj dokáže měřit teplotu prostředí a podle ní kompenzovat výsledky měření tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. EM5812 dokáže měřit i el. odpor v rozmezí 0,1mOhm - 1999,9Ohm

  • Ultrazvukov&yacute; měřič koncentrace plynu v tlakov&eacute; lahvi je v&yacute;born&yacute;m pomocn&iacute;kem pro zjitěn&iacute; kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute; v p/b l&aacute;hvi. Nen&iacute; potřeba složit&aacute; manipulace s lahv&iacute; a jej&iacute; v&aacute;žen&iacute;, stač&iacute; přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky v&iacute;te, kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute;.

   Měřič plynu v lahvi EM2210

   469,00

   Ultrazvukový měřič koncentrace plynu v tlakové lahvi je výborným pomocníkem pro zjitění kolik plynu ještě zbývá v p/b láhvi. Není potřeba složitá manipulace s lahví a její vážení, stačí přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky víte, kolik plynu ještě zbývá.

  • Jedn&aacute; se o hladinov&yacute; sp&iacute;nač ve zv&yacute;&scaron;en&eacute;m kryt&iacute; IP65, což jej předurčuje pro použit&iacute; v n&aacute;ročn&yacute;ch prostřed&iacute;ch jak&yacute;mi jsou např. sklepy, gar&aacute;že, &scaron;achty, průmyslov&eacute; prostory&hellip;

- v r&aacute;mci jednoho př&iacute;stroje lze zvolit tyto konfigurace:
 
 
- jednohladinov&yacute; sp&iacute;nač vodiv&yacute;ch kapalin hl&iacute;d&aacute; jednu &uacute;roveň hladiny (vznikne propojen&iacute;m H a D)
 
 
- dvouhladinov&yacute; sp&iacute;nač vodiv&yacute;ch kapalin hl&iacute;d&aacute; dvě &uacute;rovně (sp&iacute;n&aacute; při jedn&eacute; &uacute;rovni a vyp&iacute;n&aacute; při druh&eacute;)
- volba funkce dočerp&aacute;v&aacute;n&iacute; nebo odčerp&aacute;v&aacute;n&iacute;
- nastaviteln&eacute; časov&eacute; zpožděn&iacute; v&yacute;stupu (0.5&ndash;10 s)
- potenciometrem nastaviteln&aacute; citlivost (5&ndash;100 k?)
- měř&iacute;c&iacute; frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zv&yacute;&scaron;en&eacute; oxidaci měř&iacute;c&iacute;ch sond
- galvanicky oddělen&eacute; nap&aacute;jen&iacute; UNI 24.. 240 V AC/DC
- v&yacute;stupn&iacute; kontakt 1x přep&iacute;nac&iacute; 16 A / 250 V AC1

   Hladinový spínač HRH-7

   888,00

   Jedná se o hladinový spínač ve zvýšeném krytí IP65, což jej předurčuje pro použití v náročných prostředích jakými jsou např. sklepy, garáže, šachty, průmyslové prostory… - v rámci jednoho přístroje lze zvolit tyto konfigurace: - jednohladinový spínač vodivých kapalin hlídá jednu úroveň hladiny (vznikne propojením H a D) - dvouhladinový spínač vodivých kapalin hlídá dvě úrovně (spíná při jedné úrovni a vypíná při druhé) - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání - nastavitelné časové zpoždění výstupu (0.5–10 s) - potenciometrem nastavitelná citlivost (5–100 k?) - měřící frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zvýšené oxidaci měřících sond - galvanicky oddělené napájení UNI 24.. 240 V AC/DC - výstupní kontakt 1x přepínací 16 A / 250 V AC1

  • Robotick&aacute; stavebnice s 310 d&iacute;ly, nov&yacute;m ROBOTIC TXT ovladačem a roz&scaron;&iacute;řen&yacute;m softwarem ROBO Pro pro ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; mobiln&iacute;ch i nepohybliv&yacute;ch robotů. Kamera umožňuje zas&iacute;l&aacute;n&iacute; obrazu pomoc&iacute; USB nebo WiFi, rozezn&aacute;v&aacute;n&iacute; barev, j&iacute;zdu po vyznačen&eacute; trase a detekci pohybu. Ovladač obsahuje n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;: barevn&yacute; 2.4&#039;&#039; (6.09 cm) displej, kombinovan&yacute; s WLAN/BLuetooth modulem, slot pro micro SD kartu, infračerven&yacute; přij&iacute;mač, integrovan&yacute; reproduktor, 4 v&yacute;stupy motoru, 8 digit&aacute;ln&iacute;ch/analogov&yacute;ch vstupů senzorů a 4 vysokorychlostn&iacute; č&iacute;seln&eacute; vstupy. V ROBO Pro softwaru je možn&eacute; naprogramovat vlastn&iacute; aplikace pro ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; modelů pomoc&iacute; va&scaron;eho chytr&eacute;ho telefonu nebo tabletu (nyn&iacute; pro android). Př&iacute;davn&eacute; senzory a aktu&aacute;tory, jako motory s enkod&eacute;rem, XS motor, mini přep&iacute;nače, NTC rezistory, fototranzistory a LED v&aacute;m umožn&iacute; sestavit vozidla, sledovac&iacute; stanice, alarmy a dal&scaron;&iacute;! Pro zač&aacute;tečn&iacute;ky jsou připraveny předprogramovan&eacute; moduly. Tato sada je kompatibiln&iacute; s ostatn&iacute;mi stavebnicemi COMPUTING. Obsahuje v&yacute;ukovou př&iacute;ručku, kter&aacute; pomůže se stavbou a programov&aacute;n&iacute;m. Po připojen&iacute; TXT controleru k PC a softwaru &quot;ROBO pro&quot; se automaticky aktualizuje firmware controleru podle aktu&aacute;ln&iacute; verze ROBO pro.

Vyžaduje: Accu set
Obsahuje: ROBOTICS TXT ovladač, Software ROBO Pro, USB kameru (1 MP), 2 motory s enkod&eacute;rem, XS motor, 2 LED, 2 přep&iacute;nače, fototranzistor, NTC rezistor.

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK Robotics TXT Discovery Set - 524328

   10 370,00

   Robotická stavebnice s 310 díly, novým ROBOTIC TXT ovladačem a rozšířeným softwarem ROBO Pro pro ovládání mobilních i nepohyblivých robotů. Kamera umožňuje zasílání obrazu pomocí USB nebo WiFi, rozeznávání barev, jízdu po vyznačené trase a detekci pohybu. Ovladač obsahuje následující: barevný 2.4'' (6.09 cm) displej, kombinovaný s WLAN/BLuetooth modulem, slot pro micro SD kartu, infračervený přijímač, integrovaný reproduktor, 4 výstupy motoru, 8 digitálních/analogových vstupů senzorů a 4 vysokorychlostní číselné vstupy. V ROBO Pro softwaru je možné naprogramovat vlastní aplikace pro ovládání modelů pomocí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (nyní pro android). Přídavné senzory a aktuátory, jako motory s enkodérem, XS motor, mini přepínače, NTC rezistory, fototranzistory a LED vám umožní sestavit vozidla, sledovací stanice, alarmy a další! Pro začátečníky jsou připraveny předprogramované moduly. Tato sada je kompatibilní s ostatními stavebnicemi COMPUTING. Obsahuje výukovou příručku, která pomůže se stavbou a programováním. Po připojení TXT controleru k PC a softwaru "ROBO pro" se automaticky aktualizuje firmware controleru podle aktuální verze ROBO pro. Vyžaduje: Accu set Obsahuje: ROBOTICS TXT ovladač, Software ROBO Pro, USB kameru (1 MP), 2 motory s enkodérem, XS motor, 2 LED, 2 přepínače, fototranzistor, NTC rezistor.

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 Micro B (M), 5m VIGAN

   182,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 30A/600V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		100..240V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	30A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	315A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	240V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	600V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

Pozn&aacute;mka: -

   SSR relé HSR-2A302R

   345,00

   SSR relé pro montáž na chladič 30A/600V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 100..240V Trvalý spínaný proud: 30A Špičkový spínaný proud: 315A Jmenovité napětí zátěže: 240V AC Špičkové spínané napětí: 600V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX Poznámka: -

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 3,9mH / 0,06A Rdc = 53 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 5 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 3,9mH CL05

   7,90

   Tlumivka Axiální, 3,9mH / 0,06A Rdc = 53 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 5 mm Délka: = 10 mm

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro p&aacute;ječku SI-131.

   Náhradní hrot PROSKIT 5SI-131-B

   124,00

   Náhradní hrot pro páječku SI-131.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/&Scaron;koda

   Patice pro reproduktor SPK-04

   24,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/Škoda

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Ford/ Fiat/ Opel/ Nissan/ Suzuki

   Patice pro reproduktor SPK-06

   14,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Ford/ Fiat/ Opel/ Nissan/ Suzuki

  • Drž&aacute;k pojistky FH-005

   Držák pojistky FH-005

   30,00

   Držák pojistky FH-005

  • Rychlonab&iacute;ječka pro akumul&aacute;tory kvadrokopt&eacute;ry GX-100.
Doba nab&iacute;jen&iacute;: 20-30min

Obsah balen&iacute;: 
- rychlonab&iacute;ječka pro 4 akumul&aacute;tory
- AC-DC adapt&eacute;r s euro vidlic&iacute;
- manu&aacute;l

   Rychlonabíječka pro kvadrokoptéru DF-HSMC-7001

   660,00

   Rychlonabíječka pro akumulátory kvadrokoptéry GX-100. Doba nabíjení: 20-30min Obsah balení: - rychlonabíječka pro 4 akumulátory - AC-DC adaptér s euro vidlicí - manuál

  • LED long distance, žlut&aacute;, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM YELLOW OS5YKAAC01B

   8,80

   LED long distance, žlutá, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

  • Kit pro Raspberry Pi (B) - NXP explore-NFC-WW

   Vývojový kit RASPBERRY PI NXP explore-NFC-WW expansion board

   649,00

   Kit pro Raspberry Pi (B) - NXP explore-NFC-WW

  • Kit pro Raspberry Pi (B) - gertboard - zaji&scaron;ťuje kompatibilitu shieldů určen&yacute;ch pro Arduino s RaspberryPi.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Gertboard gertduino Arduino UNO compatible I/O board

   989,00

   Kit pro Raspberry Pi (B) - gertboard - zajišťuje kompatibilitu shieldů určených pro Arduino s RaspberryPi.

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 5% 5 pinů

   RRA 4X120R 5% HITANO

   2,00

   Rezistorová síť 0,125W 5% 5 pinů

  • Video IF / AFT, -V, -.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	-V

Provozn&iacute; teplota:	- &deg;C
Pouzdro:		-

   integrovaný obvod TDA3541 PHILIPS

   79,00

   Video IF / AFT, -V, -. Napájení: -V Provozní teplota: - °C Pouzdro: -

  • Rezistor SMD 1206 75K Ohm
Pz 	= 0,25 W
Tol. 	= 5 %
TK 	= 100 ppm/K

   R1206 75k 5% YAGEO

   0,30

   Rezistor SMD 1206 75K Ohm Pz = 0,25 W Tol. = 5 % TK = 100 ppm/K

  • 1x CMOS OZ - chopper, DIP8.

Počet obvodů: 1
Nap&aacute;jen&iacute;: 	36V
Strmost:		0,5 V/us
Uin_ofset 	2 uV
&Scaron;um		- nV/Hz^0,5
T oper.		0..70 &deg;C

Pouzdro:		DIP8

   MAX430CPA-G DIP8 MAXIM

   269,00

   1x CMOS OZ - chopper, DIP8. Počet obvodů: 1 Napájení: 36V Strmost: 0,5 V/us Uin_ofset 2 uV Šum - nV/Hz^0,5 T oper. 0..70 °C Pouzdro: DIP8

  • System power suply 9,6-24V - 6out (5,6V 8,7V 8,7V 8,7V 12,8V 12,8V) SIP-M12

   Výkonový obvod DC zdrojů BA3910B SIPM12

   69,00

   System power suply 9,6-24V - 6out (5,6V 8,7V 8,7V 8,7V 12,8V 12,8V) SIP-M12

  • interface AT

   82450 DIP40 NATIONAL SEMICONDUCTOR

   99,00

   interface AT

  • prednast. dekad. c&iacute;tac SO16

   74HC160 SO16 PHLIPS

   19,00

   prednast. dekad. cítac SO16

  • Kondenz&aacute;tor elektrolytick&yacute; radi&aacute;ln&iacute; Standardn&iacute;, 2,2uF/63V
C	= 2,2 uF
U	= 63 V 
Tol.	= 20 %
Rozměry	= 4 x 8 mm
RM	= 2,5 mm
Max. Teplota = 85 &deg;C
Balen&iacute;   =

   CE 2,2u/63V MAX-- 4x8 RM2,5

   0,19

   Kondenzátor elektrolytický radiální Standardní, 2,2uF/63V C = 2,2 uF U = 63 V Tol. = 20 % Rozměry = 4 x 8 mm RM = 2,5 mm Max. Teplota = 85 °C Balení =

  • uP Microchip 4kB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 7 x 10bit ADC, 3x 16bit timer, 1x8bit timer, 1x ECCP, WDT, Brown-out, ICSP, 40MHz max. (100ns instruction) , SOIC 18pin

   mikroprocesor MICROCHIP PIC18LF1220-I/SO

   59,00

   uP Microchip 4kB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 7 x 10bit ADC, 3x 16bit timer, 1x8bit timer, 1x ECCP, WDT, Brown-out, ICSP, 40MHz max. (100ns instruction) , SOIC 18pin

  • Středov&aacute; svorka pro 4 vodiče; Popis ve středu; pro prostory ohrozen&eacute; v&yacute;buchem; Čeln&iacute; připojeni vodičů; připojeni CAGE CLAMP; horizont&aacute;ln&iacute; konstrukčn&iacute; tvar

   WAGO264-354

   19,00

   Středová svorka pro 4 vodiče; Popis ve středu; pro prostory ohrozené výbuchem; Čelní připojeni vodičů; připojeni CAGE CLAMP; horizontální konstrukční tvar

  • Univerz&aacute;ln&iacute; označovac&iacute; syst&eacute;m WMB; potisk kolmo; 9 / 10 (vždy po 50x); pro svorky o &scaron;&iacute;řce 5 - 17,5 mm; 10 p&aacute;sků &aacute; 10 &scaron;t&iacute;tků/karta; p&aacute;sek se shodn&yacute;mi č&iacute;slicemi

   WAGO793-622

   39,00

   Univerzální označovací systém WMB; potisk kolmo; 9 / 10 (vždy po 50x); pro svorky o šířce 5 - 17,5 mm; 10 pásků á 10 štítků/karta; pásek se shodnými číslicemi

  • Přij&iacute;mac&iacute; frekvence: 2,414 GHz. 2,432 GHz
2,450 GHz. 2,468 GHz.
V&yacute;stup videa: 75 /1Vp-p
V&yacute;stup zvuku: 10kohm/200mVp-p
V&yacute;stup sign&aacute;lu: Možnost v&yacute;stupu dvou kan&aacute;lů s totožn&yacute;m audio a video sign&aacute;lem
S&iacute;ťov&yacute; nap&aacute;ječ: 230Vstř, 50Hz / 12Vss/500mA
Spotřeba: 2W
Dosah d&aacute;lkov&eacute;ho ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;: 6-8m
Rozsah pracovn&iacute;ch teplot: -10&deg;C až +50&deg;C
Rozměry: 120 x 99 x 30 mm
Hmotnost: 150 g

   Bezdrátový kamerový systém JW-5920

   1 990,00

   Přijímací frekvence: 2,414 GHz. 2,432 GHz 2,450 GHz. 2,468 GHz. Výstup videa: 75 /1Vp-p Výstup zvuku: 10kohm/200mVp-p Výstup signálu: Možnost výstupu dvou kanálů s totožným audio a video signálem Síťový napáječ: 230Vstř, 50Hz / 12Vss/500mA Spotřeba: 2W Dosah dálkového ovládání: 6-8m Rozsah pracovních teplot: -10°C až +50°C Rozměry: 120 x 99 x 30 mm Hmotnost: 150 g

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  WAGO
  BRIGHT LED
  VELLEMAN
  KINGBRIGHT
  TE CONNECTIVITY
  OptoSupply
  ARDUINO
  WIELAND ELECTRIC
  SERPAC