Elektronovinky.cz
  • Věnecek velký 4p

   KRAB-VENECEK 6303-15

   35,00

   Věnecek velký 4p

  • Zásuvka modrá vestavná 220V/16A, termoplast dle CEE7/V, krytí IP54 , přívod zezadu.

   Zásuvka vestavná modrá

   65,00

   Zásuvka modrá vestavná 220V/16A, termoplast dle CEE7/V, krytí IP54 , přívod zezadu.

  • Stavebnice Voltík umožňuje sestavit podle jednoduchých návodů nejméně 35 elektronických modelů bez pájení s barevnými světélky a tónovým bzučákem. Nevyžaduje žádné znalosti elektroniky! Modely mají různou obtížnost sestavení, od nejjednodušších, například světelný a zvonkový obvod, různé houkačky, až po měřič vlhkosti, vysílač a přijímač Morseovy abecedy, elektronický klavírek či telegraf.

   Elektronická stavenice Voltík I

   446,00

   Stavebnice Voltík umožňuje sestavit podle jednoduchých návodů nejméně 35 elektronických modelů bez pájení s barevnými světélky a tónovým bzučákem. Nevyžaduje žádné znalosti elektroniky! Modely mají různou obtížnost sestavení, od nejjednodušších, například světelný a zvonkový obvod, různé houkačky, až po měřič vlhkosti, vysílač a přijímač Morseovy abecedy, elektronický klavírek či telegraf.

  • Černá krabička pro RASPBERRY PI.

Materiál:			ABS
Výška x šířka x hloubka:	30 x 63,5 x 99,13mm

   Černá krabička pro RASPBERRY PI MC-RP001-BLK

   248,00

   Černá krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 30 x 63,5 x 99,13mm

  • Stavebnice vyučující elektrické obvody, elektromechaniku a elektronické ovládání. Pomocí funkčních modelů, jakými jsou například princip paralelních a sériových zapojení, nebo ovládání semaforu je problematika vysvětlena krok za krokem. Za tímto účlem je stavebnice vybavena E-Tech modulem, který řídí například alarm s bzučákem, vysoušeč rukou se světelnou závoryou, nebo garážová vrata s magnetickým senzorem. Tato zařízení jsou řízena pomocí tří vstupů pro digitální senzory. 

Stavebnice obsahuje vzdělávací brožuru "o elektrotechnice", mini motor, E-Tech modul, senzory a zásobník pro 9V baterii ( baterienení součástí balení).

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK E-Tech 91083

   3 440,00

   Stavebnice vyučující elektrické obvody, elektromechaniku a elektronické ovládání. Pomocí funkčních modelů, jakými jsou například princip paralelních a sériových zapojení, nebo ovládání semaforu je problematika vysvětlena krok za krokem. Za tímto účlem je stavebnice vybavena E-Tech modulem, který řídí například alarm s bzučákem, vysoušeč rukou se světelnou závoryou, nebo garážová vrata s magnetickým senzorem. Tato zařízení jsou řízena pomocí tří vstupů pro digitální senzory. Stavebnice obsahuje vzdělávací brožuru "o elektrotechnice", mini motor, E-Tech modul, senzory a zásobník pro 9V baterii ( baterienení součástí balení).

  • UPS ERA LED 0.65 je spolehlivý záložní zdroj s výkonem 650VA/455W. Díky své velikosti je ideální pro použití v domácnostech nebo v malé kanceláři.
 Záložní zdroj je vhodným řešením při výpadku napájení, neboť dokáže po určitou dobu zásobovat zapojené přístroje a uživatel dostane možnost ukončit běžící procesy a vypnout zapojené přístroje. 
Přístroj je vybaven bezúdržbovou baterií 12V - 4,5Ah jejíž typický čas dobíjení je 4 hodiny.
Rozměry zařízení jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

   Záložní zdroj 650VA UPS ERA LED 0.65

   2 520,00

   UPS ERA LED 0.65 je spolehlivý záložní zdroj s výkonem 650VA/455W. Díky své velikosti je ideální pro použití v domácnostech nebo v malé kanceláři. Záložní zdroj je vhodným řešením při výpadku napájení, neboť dokáže po určitou dobu zásobovat zapojené přístroje a uživatel dostane možnost ukončit běžící procesy a vypnout zapojené přístroje. Přístroj je vybaven bezúdržbovou baterií 12V - 4,5Ah jejíž typický čas dobíjení je 4 hodiny. Rozměry zařízení jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

  • Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin.
Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení.
Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD
na zamknutí údaje na displeji 

Specifikace:
Napětí DC: 600V
Napětí AC: 600V
Proud DC: 10A
Proud AC: 10A
Odpor: 2M
Kontinuita : <30 Ohm

   Digitální multimetr EM3685

   590,00

   Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin. Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení. Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD na zamknutí údaje na displeji Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Proud DC: 10A Proud AC: 10A Odpor: 2M Kontinuita : <30 Ohm

  • Miniaturn&iacute; digit&aacute;ln&iacute; voltmetr s možnost&iacute; měřen&iacute; napět&iacute;, odporu, frekvence, kapacity a kontinuity.

Specifikace:

Napět&iacute; DC: 600V
Napět&iacute; AC: 600V
Odpor : 10MOhm
Frekvence: 100kHz
Kapacita: 100&micro;F
Display: 3 - 5/6

   Digitální multimetr EM3252

   525,00

   Miniaturní digitální voltmetr s možností měření napětí, odporu, frekvence, kapacity a kontinuity. Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Odpor : 10MOhm Frekvence: 100kHz Kapacita: 100µF Display: 3 - 5/6

  • ETP300A je půdn&iacute; pH měřič kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin.

   pH metr ETP300A

   99,00

   ETP300A je půdní pH měřič který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; multimetr vhodn&yacute; pro použit&iacute; v autod&iacute;ln&aacute;ch, neboť je možno j&iacute;m měřit i předstih, ot&aacute;čky a dobu vstřiku paliva.

Sprcifikace:

Napět&iacute; DC : 600V
Napět&iacute; AC : 600V
Proud DC : 10A
Proud AC : 10A
Odpor : 40MOhm
Kapacita : 100&micro;F
Frekvence : 20kHz
Teplota : -20 - 1000&deg;C
Stř&iacute;da : 5-95%
Doba vstřiku : 0,05 - 250ms
Test altern&aacute;toru : 4V
Předstih 360&deg;- 30&deg; (1-12 v&aacute;lců)
Ot&aacute;čky : 2 takt - 60 - 10 000RPM
       4takt - 120 - 20 000RPM

   Digitální multimetr RC EM135

   2 780,00

   Univerzální multimetr vhodný pro použití v autodílnách, neboť je možno jím měřit i předstih, otáčky a dobu vstřiku paliva. Sprcifikace: Napětí DC : 600V Napětí AC : 600V Proud DC : 10A Proud AC : 10A Odpor : 40MOhm Kapacita : 100µF Frekvence : 20kHz Teplota : -20 - 1000°C Střída : 5-95% Doba vstřiku : 0,05 - 250ms Test alternátoru : 4V Předstih 360°- 30° (1-12 válců) Otáčky : 2 takt - 60 - 10 000RPM 4takt - 120 - 20 000RPM

  • Tento př&iacute;stroj může b&yacute;t použit pro měřen&iacute; ot&aacute;ček (RPM) a obvodov&eacute; rychlosti. K měřen&iacute; ot&aacute;ček můžete využ&iacute;t buď fotoměřen&iacute; nebo kontaktn&iacute; měřen&iacute;.
Př&iacute;stroj si pamatuje nejvy&scaron;&scaron;&iacute;, nejniž&scaron;&scaron;&iacute; a posledn&iacute; naměřenou hodnotu. 

Specifikace
Ot&aacute;čky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktn&iacute;: 1~19999RPM
Obvodov&aacute; rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min
Přesnost: &plusmn;(0.05% naměřen&eacute;ho+1 m&iacute;sto)
Volba rozsahu: Automatick&aacute;

Rozměry: 217&times;84&times;43 mm
Hmotnostt: 265g (bez baterie)
Nap&aacute;jen&iacute;: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks
         Adapt&eacute;r: DC6V

   Otáčkoměr ruční EM2236

   990,00

   Tento přístroj může být použit pro měření otáček (RPM) a obvodové rychlosti. K měření otáček můžete využít buď fotoměření nebo kontaktní měření. Přístroj si pamatuje nejvyšší, nejnižšší a poslední naměřenou hodnotu. Specifikace Otáčky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktní: 1~19999RPM Obvodová rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min Přesnost: ±(0.05% naměřeného+1 místo) Volba rozsahu: Automatická Rozměry: 217×84×43 mm Hmotnostt: 265g (bez baterie) Napájení: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks Adaptér: DC6V

  • Jedn&aacute; se o hladinov&yacute; sp&iacute;nač ve zv&yacute;&scaron;en&eacute;m kryt&iacute; IP65, což jej předurčuje pro použit&iacute; v n&aacute;ročn&yacute;ch prostřed&iacute;ch jak&yacute;mi jsou např. sklepy, gar&aacute;že, &scaron;achty, průmyslov&eacute; prostory&hellip;

- v r&aacute;mci jednoho př&iacute;stroje lze zvolit tyto konfigurace:
 
 
- jednohladinov&yacute; sp&iacute;nač vodiv&yacute;ch kapalin hl&iacute;d&aacute; jednu &uacute;roveň hladiny (vznikne propojen&iacute;m H a D)
 
 
- dvouhladinov&yacute; sp&iacute;nač vodiv&yacute;ch kapalin hl&iacute;d&aacute; dvě &uacute;rovně (sp&iacute;n&aacute; při jedn&eacute; &uacute;rovni a vyp&iacute;n&aacute; při druh&eacute;)
- volba funkce dočerp&aacute;v&aacute;n&iacute; nebo odčerp&aacute;v&aacute;n&iacute;
- nastaviteln&eacute; časov&eacute; zpožděn&iacute; v&yacute;stupu (0.5&ndash;10 s)
- potenciometrem nastaviteln&aacute; citlivost (5&ndash;100 k?)
- měř&iacute;c&iacute; frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zv&yacute;&scaron;en&eacute; oxidaci měř&iacute;c&iacute;ch sond
- galvanicky oddělen&eacute; nap&aacute;jen&iacute; UNI 24.. 240 V AC/DC
- v&yacute;stupn&iacute; kontakt 1x přep&iacute;nac&iacute; 16 A / 250 V AC1

   Hladinový spínač HRH-7

   888,00

   Jedná se o hladinový spínač ve zvýšeném krytí IP65, což jej předurčuje pro použití v náročných prostředích jakými jsou např. sklepy, garáže, šachty, průmyslové prostory… - v rámci jednoho přístroje lze zvolit tyto konfigurace: - jednohladinový spínač vodivých kapalin hlídá jednu úroveň hladiny (vznikne propojením H a D) - dvouhladinový spínač vodivých kapalin hlídá dvě úrovně (spíná při jedné úrovni a vypíná při druhé) - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání - nastavitelné časové zpoždění výstupu (0.5–10 s) - potenciometrem nastavitelná citlivost (5–100 k?) - měřící frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zvýšené oxidaci měřících sond - galvanicky oddělené napájení UNI 24.. 240 V AC/DC - výstupní kontakt 1x přepínací 16 A / 250 V AC1

  • Redukce pro autor&aacute;dia mini ISO 8 pin modr&aacute; na 3,5 mm jack. Pro Becker, Blaupunkt, VDO.

   Redukce pro autorádio BLA-JACK

   65,00

   Redukce pro autorádia mini ISO 8 pin modrá na 3,5 mm jack. Pro Becker, Blaupunkt, VDO.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

   Patice pro reproduktor SPK-18

   17,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

  • Průhledn&aacute; krabička pro RASPBERRY PI.

Materi&aacute;l:			ABS
V&yacute;&scaron;ka x &scaron;&iacute;řka x hloubka:	94x31x61,5 mm

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI RASPBERRY MC-RP002-CLR

   277,00

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 94x31x61,5 mm

  • Zapouzdřen&aacute; sir&eacute;nka.

Rezonančn&iacute; frekvence: 3,8kHz +-0,5kHz
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: 12V DC
Provozn&iacute; napět&iacute; Vp-p: 3..28V DC
Spotřeba: 8mA @ 12V
Akustick&yacute; tlak: 85dB
Provozn&iacute; teplota: -20..70&deg;C
Rozměry:24x5 mm

   Sirénka PT-2038FWQ

   17,50

   Zapouzdřená sirénka. Rezonanční frekvence: 3,8kHz +-0,5kHz Jmenovité napětí: 12V DC Provozní napětí Vp-p: 3..28V DC Spotřeba: 8mA @ 12V Akustický tlak: 85dB Provozní teplota: -20..70°C Rozměry:24x5 mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	90..264 V AC, 127..370V DC 
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	7500mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	90W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	DIN 4 pin
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér síťový 12V 7500mA DIN 4PIN MEAN WELL

   1 170,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 90..264 V AC, 127..370V DC Výstupní napětí: 12V Výstupní proud: 7500mA Výstupní výkon: 90W Výstupní konektor: DIN 4 pin Výrobce: Mean Well

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	90..264 V AC, 127..370V DC 
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	24V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	3750mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	90W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	DIN 4 pin
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér síťový 24V 3750mA DIN 4pin MEAN WELL

   1 170,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 90..264 V AC, 127..370V DC Výstupní napětí: 24V Výstupní proud: 3750mA Výstupní výkon: 90W Výstupní konektor: DIN 4 pin Výrobce: Mean Well

  • Kit pro Raspberry Pi - zvukov&aacute; karta.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Wolfson microelectronics cirrus logic audio card

   1 398,00

   Kit pro Raspberry Pi - zvuková karta.

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, zelen&aacute;.

Počet kontaktů = 17
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 12A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce PTR

   Násuvná vidlice PTR STLZ950/17G-5.08-H-GREEN

   55,00

   Násuvná vidlice (male) do DPS, zelená. Počet kontaktů = 17 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 12A Orientace vodiče = horizontální Výrobce PTR

  • 1 x optočlen s tranzistorem, izolačn&iacute; pevnost 3,75kV, pouzdro MFP4.

Vstup:
If:	50mA
Uf:	1,2V
Ur:	6V
Pmax:	0,07W

V&yacute;stup:
Ic:	50mA
Uce:	60V
Pmax:	0,15W

Rise/Fall time:	5/4us
CTR:		200..400%

Provozn&iacute; teplota:	-30..100&deg;C
Pouzdro:		MFP4

   PC357NT (KPC357NT0C)

   6,20

   1 x optočlen s tranzistorem, izolační pevnost 3,75kV, pouzdro MFP4. Vstup: If: 50mA Uf: 1,2V Ur: 6V Pmax: 0,07W Výstup: Ic: 50mA Uce: 60V Pmax: 0,15W Rise/Fall time: 5/4us CTR: 200..400% Provozní teplota: -30..100°C Pouzdro: MFP4

  • Modul pro detekci hořlav&yacute;ch plynů - specificky pro použit&iacute; do automobilů.
Dok&aacute;že zji&scaron;ťovat zemn&iacute; plyn, syntetick&yacute; zemn&iacute; plyn a LPG.

Rozsah:         1-25%LEL
Přesnost:        5%LEL
Doba odezvy:    &lt;30s
Pracovn&iacute; teplota:  -0-55&deg;C
Pracovn&iacute; vlhkost: 20-90%RH

   Modul pro detekci hořlavých plynů ZP04

   199,00

   Modul pro detekci hořlavých plynů - specificky pro použití do automobilů. Dokáže zjišťovat zemní plyn, syntetický zemní plyn a LPG. Rozsah: 1-25%LEL Přesnost: 5%LEL Doba odezvy: <30s Pracovní teplota: -0-55°C Pracovní vlhkost: 20-90%RH

  • Plynov&eacute; čidlo pro detekci alkoholu.

Rozsah:        10-1000ppm
Doba odezvy:    &lt;10s
Pracovn&iacute; vlhkost: &lt;95%RH
Pracovn&iacute; teplota: -10-50&deg;C

   Čidlo pro detekci alkoholu MQ-3

   115,00

   Plynové čidlo pro detekci alkoholu. Rozsah: 10-1000ppm Doba odezvy: <10s Pracovní vlhkost: <95%RH Pracovní teplota: -10-50°C

  • HDMI switch 3x1 se použ&iacute;v&aacute; pro přep&iacute;n&aacute;n&iacute; zdrojů sign&aacute;lu HDMI. Lze připojit tři vstupn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; a jedno v&yacute;stupn&iacute; (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přep&iacute;nat. Switch s&aacute;m rozpozn&aacute; neaktivn&iacute; vstupy a přepne na vstup aktivn&iacute;.
Max. rozli&scaron;en&iacute;: 1080p, podporuje 3D.
D&eacute;lka kabelu: 50cm

   HDMI přepínač 3 x1 s kabelem

   590,00

   HDMI switch 3x1 se používá pro přepínání zdrojů signálu HDMI. Lze připojit tři vstupní zařízení a jedno výstupní (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přepínat. Switch sám rozpozná neaktivní vstupy a přepne na vstup aktivní. Max. rozlišení: 1080p, podporuje 3D. Délka kabelu: 50cm

  • SRAM s bateri&iacute;,
Paměť z&aacute;lohovan&eacute; RTC+SRAM 8Kx8 100ns 0-70&deg; DIP28

   MK48T18B10 DIP28 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   179,00

   SRAM s baterií, Paměť zálohované RTC+SRAM 8Kx8 100ns 0-70° DIP28

  • Cermetov&yacute; rezistorov&yacute; trimr ležat&yacute; 150R Ohm Line&aacute;rn&iacute;, ztr&aacute;tov&yacute; v&yacute;kon P= 0,5 W, tolerance= 30 %,
Proveden&iacute; osy 	= Vertik&aacute;ln&iacute;,
&Uacute;hel rotace elekt. 	= 210&deg;,
Teplotn&iacute; koeficient 	= 300 ppm/&deg;C,

Mechanick&eacute; proveden&iacute;:
Rozměry (z&aacute;stavba)
Dx&Scaron;xV 	= 9,7x6,6 mm,
Typ dr&aacute;žky 	= - (č&iacute;slov&aacute;n&iacute; odpov&iacute;d&aacute; obr na webu),
Rozteč v&yacute;vodů RM 	= - mm,
Pozn&aacute;mka 	= -

   TP095 150R/N

   9,00

   Cermetový rezistorový trimr ležatý 150R Ohm Lineární, ztrátový výkon P= 0,5 W, tolerance= 30 %, Provedení osy = Vertikální, Úhel rotace elekt. = 210°, Teplotní koeficient = 300 ppm/°C, Mechanické provedení: Rozměry (zástavba) DxŠxV = 9,7x6,6 mm, Typ drážky = - (číslování odpovídá obr na webu), Rozteč vývodů RM = - mm, Poznámka = -

  • SANYO NF audio sp&iacute;n.VCR DIP16

   LA7220 DIP16 SANYO

   55,00

   SANYO NF audio spín.VCR DIP16

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 1.25mm2 s č&iacute;slem 7

   F0230C7-1.25

   0,20

   PVC návlek na vodič o průřezu 1.25mm2 s číslem 7

  • minDV recorder na SD kartu do 2Gb video 320x240 AVI nebo JPEG s detektorem pohybu
Funkce
1. Detekci pohybu objektů po power on;
2. Můžete fotografovat a nahr&aacute;vat v průběhu procesu &quot;Motion Rozpoznat&quot;;
3. Alarm s jack v&yacute;stup;
4. S datem / časem raz&iacute;tko ve video a fotografie;
5. Nepotřebuj&iacute; ž&aacute;dnou instalaci softwaru;
6. Přepsat, smyčka nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;.

Parametry
Pracovn&iacute; napět&iacute; DC5V
Pracovn&iacute; proud 350 mA
Teplotn&iacute; tolerance -10&deg;C ~ +50&deg;C
Maxim&aacute;ln&iacute; paměť 4 GB
Video ve form&aacute;tu AVI
Fotografie ve form&aacute;tu JPEG
Video rozli&scaron;en&iacute; 320 * 240
Foto 640 * 480 pixelů
Zaznamen&aacute;vat rychlost rychlost 8fps
Videoklip trv&aacute;n&iacute; 20s/pc
Kontinu&aacute;ln&iacute; rekordn&iacute;m čase asi 12 hodin
Kompresn&iacute; form&aacute;t MPEG
Z&aacute;znam sign&aacute;lu jeden kan&aacute;l videa
Rozměr 123 * 110 * 26mm
Hmotnost 320 g

   DVR set DV606

   990,00

   minDV recorder na SD kartu do 2Gb video 320x240 AVI nebo JPEG s detektorem pohybu Funkce 1. Detekci pohybu objektů po power on; 2. Můžete fotografovat a nahrávat v průběhu procesu "Motion Rozpoznat"; 3. Alarm s jack výstup; 4. S datem / časem razítko ve video a fotografie; 5. Nepotřebují žádnou instalaci softwaru; 6. Přepsat, smyčka nahrávání. Parametry Pracovní napětí DC5V Pracovní proud 350 mA Teplotní tolerance -10°C ~ +50°C Maximální paměť 4 GB Video ve formátu AVI Fotografie ve formátu JPEG Video rozlišení 320 * 240 Foto 640 * 480 pixelů Zaznamenávat rychlost rychlost 8fps Videoklip trvání 20s/pc Kontinuální rekordním čase asi 12 hodin Kompresní formát MPEG Záznam signálu jeden kanál videa Rozměr 123 * 110 * 26mm Hmotnost 320 g

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj na DIN li&scaron;tu MANSON 48V/1,25A, 60W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		48V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	44,5..52V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		1,25A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		60W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..130/180..260V
Odběr při 230V AC:		0,55A
&Uacute;činnost:			86%
Studen&yacute; start:		30A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat


Pracovn&iacute; teplota:		-10..60&deg;C
Hmotnost:		-kg
Rozměry:			115 x 100 x 45mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   PS-60-48 DIN

   490,00

   Spínaný síťový zdroj na DIN lištu MANSON 48V/1,25A, 60W. Výstupní napětí: 48V Regulace výstupního napětí: 44,5..52V Výstupní proud: 1,25A Skutečný výkon: 60W Vstupní napětí AC: 90..130/180..260V Odběr při 230V AC: 0,55A Účinnost: 86% Studený start: 30A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat Pracovní teplota: -10..60°C Hmotnost: -kg Rozměry: 115 x 100 x 45mm Poznámka: -

  • Parametry produktu: Infernum Carp 3,6 m 2,75 lb
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
D&eacute;lka 3,6 m 
Testovac&iacute; křivka 2,75 lb 
Počet d&iacute;lů 2 
Materi&aacute;l Velmi tenk&yacute; blank (ExHMC 85 - 90) s precizn&iacute; akc&iacute; 
Transportn&iacute; d&eacute;lka 189 cm

Neuvěřiteln&yacute; poměr kvality a ceny je z&aacute;kladn&iacute; charakteristikou tohoto prutu. Kvalitn&iacute; celouhl&iacute;kov&yacute; blank slab&eacute;ho průměru, zes&iacute;len&yacute; kovov&yacute;mi kroužky na spojce, na prvn&iacute; pohled vyvol&aacute;v&aacute; dojem prutu s dvojn&aacute;sobnou cenou. Precizn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; každ&eacute;ho detailu, klip pro uchycen&iacute; vlasce, plně parabolick&aacute; akce a vysoce kvalitn&iacute; očka jsou jasn&yacute;m důkazem neobvykl&eacute; kvality tohoto prutu ve sv&eacute; cenov&eacute; kategorii.

   Kaprový prut MIVARDI Infernum Carp 360M

   799,00

   Parametry produktu: Infernum Carp 3,6 m 2,75 lb Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Délka 3,6 m Testovací křivka 2,75 lb Počet dílů 2 Materiál Velmi tenký blank (ExHMC 85 - 90) s precizní akcí Transportní délka 189 cm Neuvěřitelný poměr kvality a ceny je základní charakteristikou tohoto prutu. Kvalitní celouhlíkový blank slabého průměru, zesílený kovovými kroužky na spojce, na první pohled vyvolává dojem prutu s dvojnásobnou cenou. Precizní zpracování každého detailu, klip pro uchycení vlasce, plně parabolická akce a vysoce kvalitní očka jsou jasným důkazem neobvyklé kvality tohoto prutu ve své cenové kategorii.

  • Parametry produktu: M-125 vel. 14
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 10 
Velikost 14 

Pevn&eacute; h&aacute;čky se &scaron;ir&scaron;&iacute;m obloučkem, vhodn&eacute; pro lov vět&scaron;&iacute;ch ryb na feeder a na plavanou. Precizn&iacute;, chemicky ostřen&yacute; hrot zaji&scaron;ťuje rychl&eacute; pronik&aacute;n&iacute; a jist&yacute; z&aacute;sek. Pevn&yacute; dr&aacute;t z vysokouhl&iacute;kov&eacute; oceli zabraňuje narovn&aacute;n&iacute; i při vyvinut&iacute; velk&eacute; s&iacute;ly.

   Rybářské háčky MIVARDI M-125 - No.14

   16,00

   Parametry produktu: M-125 vel. 14 Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 10 Velikost 14 Pevné háčky se širším obloučkem, vhodné pro lov větších ryb na feeder a na plavanou. Precizní, chemicky ostřený hrot zajišťuje rychlé pronikání a jistý zásek. Pevný drát z vysokouhlíkové oceli zabraňuje narovnání i při vyvinutí velké síly.

  • Parametry produktu: Zar&aacute;žky na boilies
Pozn&aacute;mky Novinka 2011 
Počet kusů v balen&iacute; 2 x 100 

Klasick&eacute;, rovn&eacute; a tuh&eacute; zar&aacute;žky na boilies dostupn&eacute; v různ&yacute;ch barv&aacute;ch.

   Zarážky na boilies (červené - 2xbal (100ks))

   13,00

   Parametry produktu: Zarážky na boilies Poznámky Novinka 2011 Počet kusů v balení 2 x 100 Klasické, rovné a tuhé zarážky na boilies dostupné v různých barvách.

  • Obleček - Bunda softshell &quot;Tim&quot; růžov&aacute;,tlapka 40 cm

   Obleček Bunda softshell "Tim" růžová,tlapka 40 cm

   329,00

   Obleček - Bunda softshell "Tim" růžová,tlapka 40 cm

  • Cestovn&iacute; plastov&yacute; z&aacute;sobn&iacute;k na krmivo 1,75l + 2 misky &aacute; 0,65l.

   Potřeby pro psy Cestovní zásobník na krmivo 1,75l+2misky 0,65l

   129,00

   Cestovní plastový zásobník na krmivo 1,75l + 2 misky á 0,65l.

  • Potřeby pro psy Píšťalka ultrazvuková

   83,00

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  HELUKABEL
  EPCOS
  MANSON
  GP BATTERIES
  COSMO
  KEMET
  GoPro
  LEDWELL
  ARDUINO