Elektronovinky.cz
  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Ventil&aacute;tor př&iacute;rubov&yacute; s automatickou žaluzi&iacute;, určen&yacute; pro ods&aacute;v&aacute;n&iacute; vzduchu z m&iacute;stnost&iacute;, 230 VAC, 100m3/h, 41,8dB, 19W, průměr v&yacute;stupn&iacute;ho hrdla 100mm, b&iacute;l&yacute; plast.

   Ventilátor s automatickou žaluzií KANLUX Twister AOL 100 B

   599,00

   Ventilátor přírubový s automatickou žaluzií, určený pro odsávání vzduchu z místností, 230 VAC, 100m3/h, 41,8dB, 19W, průměr výstupního hrdla 100mm, bílý plast.

  • Robotick&yacute; JEN CHOD&Iacute;C&Iacute; dinosaurus Mal&yacute; T-REX D210

Robotick&aacute; hračka 
Dinosaurus robot
Stavebnice
Rozměry složen&eacute;ho mal&eacute;ho T-Rexe: 314x121x220 mm
Rozměry balen&iacute;: 336x275x64mm
V&aacute;ha balen&iacute;: 1,36 kg
Věk: 3+ 
Nap&aacute;jen&iacute; hračky 3 x 1,5 V AAA

   Dřevěná robotická stavebnice ROBOTIME Dinosaurus Malý T-REX D210

   335,00

   Robotický JEN CHODÍCÍ dinosaurus Malý T-REX D210 Robotická hračka Dinosaurus robot Stavebnice Rozměry složeného malého T-Rexe: 314x121x220 mm Rozměry balení: 336x275x64mm Váha balení: 1,36 kg Věk: 3+ Napájení hračky 3 x 1,5 V AAA

  • Robotick&yacute; Triceratops D400 - VELK&Yacute;

Robotick&aacute; hračka 
Dinosaurus na d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;
RC modely 
Robot
Stavebnice
Rozměry složen&eacute;ho Triceratopse: 393x104x148 mm
V&aacute;ha balen&iacute;: 1,13 kg
Věk: 3+
Nap&aacute;jen&iacute; hračky 3 x 1,5 V AA
Nap&aacute;jen&iacute; ovladače 2 x 1,5 V AAA

   Dřevěná robotická stavebnice ROBOTIME TRICERATOPS D400

   498,00

   Robotický Triceratops D400 - VELKÝ Robotická hračka Dinosaurus na dálkové ovládání RC modely Robot Stavebnice Rozměry složeného Triceratopse: 393x104x148 mm Váha balení: 1,13 kg Věk: 3+ Napájení hračky 3 x 1,5 V AA Napájení ovladače 2 x 1,5 V AAA

  • Arduino DUE je v&yacute;vojov&aacute; deska založen&aacute; na SAM3X8E ARM Cortex-M3. M&aacute; 54 digit&aacute;ln&iacute;ch vstupů / v&yacute;stupůh pinů (z toho je 16 použiteln&yacute;ch jako v&yacute;stupy PWM), 12 analogov&yacute;ch vstupů, 4 UART, 2 DA převodn&iacute;ky, 84 MHz krystalov&yacute; oscil&aacute;tor, připojen&iacute; pomoc&iacute; 2 x USB, nap&aacute;jec&iacute; konektor, konektor ICSP a JTAG, a resetovac&iacute; tlač&iacute;tko. Obsahuje v&scaron;e potřebn&eacute; k podpoře mikrokontrol&eacute;ru - stač&iacute; jednodu&scaron;e připoj&iacute;t k poč&iacute;tači pomoc&iacute; USB kabelu a můžete zač&iacute;t.Mega je kompatibiln&iacute; s vět&scaron;inou periferi&iacute; určen&yacute;ch pro Arduino Duemilanove nebo Diecimila.

MCU:		AT91SAM3X8E
Pracovn&iacute; napět&iacute;:	3,3
Vstupn&iacute; napět&iacute;:	7-12V
Vstupn&iacute; nap. max.:	6-20V
I/O piny:		54 (16 použiteln&yacute;ch jako PWM v&yacute;stup)
Analogov&eacute; vstupy:	12
Analogov&eacute; v&yacute;stupy:	2
DC proud na piny:	130 mA
Proud při 3,3V:	800mA
Flash paměť:	512 KB
SRAM:		96 KB
Data FLASH:	2 Mbit
Krystal:		84 MHz

   Vývojový kit ARDUINO Arduino DUE

   1 490,00

   Arduino DUE je vývojová deska založená na SAM3X8E ARM Cortex-M3. Má 54 digitálních vstupů / výstupůh pinů (z toho je 16 použitelných jako výstupy PWM), 12 analogových vstupů, 4 UART, 2 DA převodníky, 84 MHz krystalový oscilátor, připojení pomocí 2 x USB, napájecí konektor, konektor ICSP a JTAG, a resetovací tlačítko. Obsahuje vše potřebné k podpoře mikrokontroléru - stačí jednoduše připojít k počítači pomocí USB kabelu a můžete začít.Mega je kompatibilní s většinou periferií určených pro Arduino Duemilanove nebo Diecimila. MCU: AT91SAM3X8E Pracovní napětí: 3,3 Vstupní napětí: 7-12V Vstupní nap. max.: 6-20V I/O piny: 54 (16 použitelných jako PWM výstup) Analogové vstupy: 12 Analogové výstupy: 2 DC proud na piny: 130 mA Proud při 3,3V: 800mA Flash paměť: 512 KB SRAM: 96 KB Data FLASH: 2 Mbit Krystal: 84 MHz

  • Vakuovac&iacute; folie 20 cm, 2x role UNOLD 4801004

N&aacute;hradn&iacute; balen&iacute; vakuovac&iacute;ch foli&iacute; o &scaron;&iacute;řce 20 cm k vakuovac&iacute;mu syst&eacute;mu UNOLD 48010.
 
V balen&iacute; 2x 6m role. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
S&iacute;la stěny folie: hladk&aacute; / texturovan&aacute; strana: 75 / 95 &amp;#956;m
&Scaron;&iacute;řka folie: 20 cm
D&eacute;lka role: 6 m
1 balen&iacute;: 2x 6 m role

Obsah balen&iacute;:
Vakuovac&iacute; folie 20 cm, role UNOLD 4801004 (2 role)

   Vakuovací folie UNOLD 4801004 šířka 20cm 2 role

   219,00

   Vakuovací folie 20 cm, 2x role UNOLD 4801004 Náhradní balení vakuovacích folií o šířce 20 cm k vakuovacímu systému UNOLD 48010. V balení 2x 6m role. Základní specifikace: Síla stěny folie: hladká / texturovaná strana: 75 / 95 &#956;m Šířka folie: 20 cm Délka role: 6 m 1 balení: 2x 6 m role Obsah balení: Vakuovací folie 20 cm, role UNOLD 4801004 (2 role)

  • Profesion&aacute;ln&iacute; kuchyňsk&yacute; kr&aacute;ječ UNOLD 78816

Celokovov&yacute; profesion&aacute;ln&iacute; kr&aacute;ječ s nerezov&yacute;m nožem se speci&aacute;ln&iacute;m v&yacute;brusem a plynul&yacute;m nastaven&iacute; tlou&scaron;ťky řezu. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
Celokovov&yacute; kr&aacute;ječ s volně pohyblivou konstrukc&iacute;
Č&aacute;sti vyrobeny z hlin&iacute;ku (těleso, podstavec, pojezd i doraz)
Nůž se speci&aacute;ln&iacute;m v&yacute;brusem z nerezov&eacute; oceli Solingen (průměr 18,5 cm)
Plynul&eacute; nastaven&iacute; &scaron;&iacute;ře řezu
Jednor&aacute;zov&eacute; a trval&eacute; sepnut&iacute;
Odj&iacute;mateln&aacute; ochrana prstů
Bezpečnostn&iacute; kl&iacute;č pro snadnou demont&aacute;ž při či&scaron;těn&iacute; nebo v&yacute;měně kotouče
Př&iacute;kon: 150 W, 230 V, 50 Hz
Rozměry: 37,5 x 18 x 32,5 cm

Obsah balen&iacute;:
Profesion&aacute;ln&iacute; kuchyňsk&yacute; kr&aacute;ječ UNOLD 78816

   Profesionální kuchyňský kráječ UNOLD 78816 130W

   1 815,00

   Profesionální kuchyňský kráječ UNOLD 78816 Celokovový profesionální kráječ s nerezovým nožem se speciálním výbrusem a plynulým nastavení tloušťky řezu. Základní specifikace: Celokovový kráječ s volně pohyblivou konstrukcí Části vyrobeny z hliníku (těleso, podstavec, pojezd i doraz) Nůž se speciálním výbrusem z nerezové oceli Solingen (průměr 18,5 cm) Plynulé nastavení šíře řezu Jednorázové a trvalé sepnutí Odjímatelná ochrana prstů Bezpečnostní klíč pro snadnou demontáž při čištění nebo výměně kotouče Příkon: 150 W, 230 V, 50 Hz Rozměry: 37,5 x 18 x 32,5 cm Obsah balení: Profesionální kuchyňský kráječ UNOLD 78816

  • Elektrick&yacute; barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

Rozkl&aacute;dac&iacute; elektrick&yacute; gril s extra velkou varnou deskou, regulac&iacute; teploty, ochranou proti přehr&aacute;t&iacute; a velk&yacute;m skladovac&iacute;m prostorem. Perfektn&iacute; gril v každ&eacute;m počas&iacute; pro použit&iacute; uvnitř i venku. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
Regulace teploty
Extra velk&aacute; varn&aacute; deska (34 x 24 cm)
3 v&yacute;&scaron;kově nastaviteln&eacute; chromovan&eacute; ro&scaron;ty grilu
Vyj&iacute;mateln&aacute; n&aacute;drž na vodu
Ochrana proti přehř&aacute;t&iacute;
Stabiln&iacute; plastov&yacute; stolek s grilem
Velk&yacute; skladovac&iacute; prostor
Vyp&iacute;nač s indik&aacute;torem funkc&iacute;
V&scaron;echny d&iacute;ly (kromě topn&eacute;ho tělesa) vhodn&eacute; pro myčky n&aacute;dob&iacute;
Použiteln&yacute; t&eacute;ž jako stoln&iacute; gril
Rozměry: 50 x 36 x 70 cm
Napět&iacute;: 230 V, 50 Hz
V&yacute;kon: 2000 W

Obsah balen&iacute;:
Elektrick&yacute; barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

   Barbecue gril UNOLD 58550 2000W Black Rack

   855,00

   Elektrický barbecue gril UNOLD Black Rack 58550 Rozkládací elektrický gril s extra velkou varnou deskou, regulací teploty, ochranou proti přehrátí a velkým skladovacím prostorem. Perfektní gril v každém počasí pro použití uvnitř i venku. Základní specifikace: Regulace teploty Extra velká varná deska (34 x 24 cm) 3 výškově nastavitelné chromované rošty grilu Vyjímatelná nádrž na vodu Ochrana proti přehřátí Stabilní plastový stolek s grilem Velký skladovací prostor Vypínač s indikátorem funkcí Všechny díly (kromě topného tělesa) vhodné pro myčky nádobí Použitelný též jako stolní gril Rozměry: 50 x 36 x 70 cm Napětí: 230 V, 50 Hz Výkon: 2000 W Obsah balení: Elektrický barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

  • Tento detektor &uacute;niku vody ve tvaru kachničky se hod&iacute; kdekoli, kde je riziko takov&eacute;ho &uacute;niku.l V tom př&iacute;padě by v&aacute;s detektor upozornil spu&scaron;těn&iacute;m alarmu.
Funguje na 1x AAA baterii.

   Detektor úniku vody EW12

   199,00

   Tento detektor úniku vody ve tvaru kachničky se hodí kdekoli, kde je riziko takového úniku.l V tom případě by vás detektor upozornil spuštěním alarmu. Funguje na 1x AAA baterii.

  • Multimetr pro měřen&iacute; v&scaron;ech z&aacute;kladn&iacute;ch elektrick&yacute;ch veličin s možnost&iacute; měřen&iacute; teploty.
Manu&aacute;ln&iacute; volba rozsahů.
3 1/2 m&iacute;stn&iacute; displej s možnost&iacute; podsv&iacute;cen&iacute;.
Test kontinuity diod.
Test stavu baterii 1,5V a 9V.
Měřen&iacute; logiky (Hi&gt;2.4V;Lo&lt;0,8V)
Měřen&iacute; teploty 0-1000&deg;C
Balen&iacute; obsahuje K-sondu.
Displej bez podsv&iacute;cen&iacute;

   Digitální multimetr EM382G

   620,00

   Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin s možností měření teploty. Manuální volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení. Test kontinuity diod. Test stavu baterii 1,5V a 9V. Měření logiky (Hi>2.4V;Lo<0,8V) Měření teploty 0-1000°C Balení obsahuje K-sondu. Displej bez podsvícení

  • Frekvence: 2,4 - 2,5GHz/5,15 - 5,875GHz
Určeno pro Wi-Fi
Zisk: 5/7dBi
Konektor: RP SMA vidlice
Velikost: 93,7mm

   Dipól anténa ST73

   319,00

   Frekvence: 2,4 - 2,5GHz/5,15 - 5,875GHz Určeno pro Wi-Fi Zisk: 5/7dBi Konektor: RP SMA vidlice Velikost: 93,7mm

  • Frekvence: 2,4 - 2,5GHz
Určeno pro Wi-Fi
Zisk: 5dBi
Konektor: SMA vidlice
Velikost: 152mm

   Venkovní všesměrová anténa T100

   479,00

   Frekvence: 2,4 - 2,5GHz Určeno pro Wi-Fi Zisk: 5dBi Konektor: SMA vidlice Velikost: 152mm

  • pojistka radialni M 160mA/250V

   Pojistka radiální MSM 250 160mA lw

   5,00

   pojistka radialni M 160mA/250V

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 5% 9 pinů

   RRA 8X820k 5% HITANO

   1,00

   Rezistorová síť 0,125W 5% 9 pinů

  • Tantalov&yacute; kondenz&aacute;tor SMD 150n/50 V,

Pouzdro: B,
Max. Teplota: 125 &deg;C,
Tolerance = 20 %

   CTS 150n/50V B 20% CA45

   1,40

   Tantalový kondenzátor SMD 150n/50 V, Pouzdro: B, Max. Teplota: 125 °C, Tolerance = 20 %

  • DEC.COUNT./ASYNCH.CLEAR

   CMOS STM 40160 DIL16

   5,00

   DEC.COUNT./ASYNCH.CLEAR

  • Univerz&aacute;ln&iacute; označovac&iacute; syst&eacute;m WMB; potisk kolmo; 35 / 36 (vždy po50x); pro svorky o &scaron;&iacute;řce 5 - 17,5 mm; 10 p&aacute;sků &aacute; 10 &scaron;t&iacute;tků/karta; p&aacute;sek se shodn&yacute;mi č&iacute;slicemi

   WAGO793-635

   49,00

   Univerzální označovací systém WMB; potisk kolmo; 35 / 36 (vždy po50x); pro svorky o šířce 5 - 17,5 mm; 10 pásků á 10 štítků/karta; pásek se shodnými číslicemi

  • Ř&iacute;d&iacute;c&iacute; jednotka pro RGB LED diody a moduly, 10 světeln&yacute;ch efektů, jednodu&scaron;e připojiteln&yacute; (3 vodiče - červen&aacute;, modr&aacute;, zelen&aacute;), nap&aacute;jen&iacute; anody +12V DC, vstupn&iacute; napět&iacute;. Maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;stupn&iacute; proud 12A (doporučen&eacute; zat&iacute;žen&iacute; max. 8A), s d&aacute;lk. ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m (nap&aacute;jen&iacute; 12V baterie)

   RGB LED regulátor s dálkoým ovládáním F-LED RGB DRIVER

   490,00

   Řídící jednotka pro RGB LED diody a moduly, 10 světelných efektů, jednoduše připojitelný (3 vodiče - červená, modrá, zelená), napájení anody +12V DC, vstupní napětí. Maximální výstupní proud 12A (doporučené zatížení max. 8A), s dálk. ovládáním (napájení 12V baterie)

  • Parametry produktu: Special Competition Evo - X 0,112 150 m
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Průměr 0,112 
Pevnost 1,54 kg 
N&aacute;vin 150 m 

&Scaron;pičkov&yacute; vlasec čir&eacute; barvy s vysokou pevnost&iacute; v tahu i v uzlu. Sn&iacute;žen&aacute; viditelnost ve vodn&iacute;m sloupci d&iacute;ky př&iacute;měsi fluorocarbonu. Dostatečně měkk&yacute;, av&scaron;ak odoln&yacute; proti mechanick&eacute;mu po&scaron;kozen&iacute;. Vhodn&yacute; pro použit&iacute; při z&aacute;vodech nejvy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;rovně.

   vlasec Competition EVO-X 0.112mm 150m

   58,00

   Parametry produktu: Special Competition Evo - X 0,112 150 m Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Průměr 0,112 Pevnost 1,54 kg Návin 150 m Špičkový vlasec čiré barvy s vysokou pevností v tahu i v uzlu. Snížená viditelnost ve vodním sloupci díky příměsi fluorocarbonu. Dostatečně měkký, avšak odolný proti mechanickému poškození. Vhodný pro použití při závodech nejvyšší úrovně.

  • Parametry produktu: V&iacute;ko Mivardi
Počet kusů v balen&iacute; 1 

Kbel&iacute;k na krmen&iacute; velikosti 25l z odoln&eacute;ho plastu. Kbel&iacute;k lze doplnit samostatně dod&aacute;vanou vaničkou a v&iacute;kem a vytvořit tak praktick&yacute; komplet.

   víko na kbelík 25l

   49,00

   Parametry produktu: Víko Mivardi Počet kusů v balení 1 Kbelík na krmení velikosti 25l z odolného plastu. Kbelík lze doplnit samostatně dodávanou vaničkou a víkem a vytvořit tak praktický komplet.

  • CROSSLINE SWIVEL/EMERILL. #010 10/12 PCS

   CROSSLINE SWIVEL/EMERILL. #010 10/12 PCS

   9,00

   CROSSLINE SWIVEL/EMERILL. #010 10/12 PCS

  • Big Waller Big Soft Beads 12mm 10Ks

   Měkké korálky SPRO Big Waller Big Soft Beads 12mm 10Ks

   11,00

   Big Waller Big Soft Beads 12mm 10Ks

  • H&aacute;rac&iacute; kalhotky &quot; Gina &quot; fialov&eacute; s tlapkou 24 cm 

Majitel&eacute; nekastrovan&yacute;ch fenek tento probl&eacute;m dobře znaj&iacute;. Během h&aacute;r&aacute;n&iacute; uk&aacute;pne feně, podle s&iacute;ly jej&iacute;ho krv&aacute;cen&iacute;, nejedna kapka krve. Předev&scaron;&iacute;m pak z koberců a jin&yacute;ch textili&iacute; se daj&iacute; tyto svrny jen těžko odstranit. Aby se přede&scaron;lo t&eacute;to nepř&iacute;jemnosti, jsou zde k dispozici speci&aacute;ln&iacute; ochrann&eacute; kalhotky.

Možno pr&aacute;t v pračce do 30&deg;C

   Hárací kalhotky " Gina " fialové s tlapkou 24 cm

   89,00

   Hárací kalhotky " Gina " fialové s tlapkou 24 cm Majitelé nekastrovaných fenek tento problém dobře znají. Během hárání ukápne feně, podle síly jejího krvácení, nejedna kapka krve. Především pak z koberců a jiných textilií se dají tyto svrny jen těžko odstranit. Aby se předešlo této nepříjemnosti, jsou zde k dispozici speciální ochranné kalhotky. Možno prát v pračce do 30°C

  • LED ž&aacute;rovka 3,5W (n&aacute;hrada za 20W ž&aacute;rovku). Patice E27. Nap&aacute;jen&iacute; 230Vac. Stm&iacute;vatelnost - NE. Pod&aacute;n&iacute; barvy - tepl&aacute; b&iacute;l&aacute;, 2700K.

   LED žárovka LAL1B3B

   175,00

   LED žárovka 3,5W (náhrada za 20W žárovku). Patice E27. Napájení 230Vac. Stmívatelnost - NE. Podání barvy - teplá bílá, 2700K.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  DREMEL
  ATMEL
  BOURNS
  XILINX
  PROTEK
  VECO
  HARTING
  KEMET
  KLUS