Elektronovinky.cz
  • Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software.

Specifikace:
- True RMS měření
- Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty
- RS232 interface
- Paměť pro 10 měření
- Časovač s alarmem, hodiny a stopky
- MIN, MAX, AVG a relativní režim
- Měření decibel
- Měření kapacit a indukce
- Měření teploty (°C nebo °F)
- Generátor pro logické a zvukové testování
- Test kontinuity a diod
- Logický test
- Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim
- Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací
- Podsvětlení displeje
- Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji
- Indikace nízkého stavu baterií
- Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411
- Napětí DC: 400mV - 1000V
- Napětí AC: 400mV - 750V
- DC proud: 400uA, 400mA, 20A
- AC proud: 400uA, 400mA, 20A
- Odpor: 400Ohm - 40MOhm
- Kapacita do 100uF
- Indukčnost so 100H
- Decibely: -31.6 to +59.71dB
- Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm
- Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V
- Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

   Digitální multimetr RLC PROTEK HC-506

   2 290,00

   Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software. Specifikace: - True RMS měření - Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty - RS232 interface - Paměť pro 10 měření - Časovač s alarmem, hodiny a stopky - MIN, MAX, AVG a relativní režim - Měření decibel - Měření kapacit a indukce - Měření teploty (°C nebo °F) - Generátor pro logické a zvukové testování - Test kontinuity a diod - Logický test - Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim - Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací - Podsvětlení displeje - Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji - Indikace nízkého stavu baterií - Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411 - Napětí DC: 400mV - 1000V - Napětí AC: 400mV - 750V - DC proud: 400uA, 400mA, 20A - AC proud: 400uA, 400mA, 20A - Odpor: 400Ohm - 40MOhm - Kapacita do 100uF - Indukčnost so 100H - Decibely: -31.6 to +59.71dB - Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm - Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V - Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

  • Digit&aacute;ln&iacute; p&aacute;jec&iacute; stanice SOLOMON 48W. Antistatick&eacute; proveden&iacute;.

Teplotn&iacute; rozsah: 160..480&deg;C
Regulace teploty: ano (potenciometr)
Indikace teploty: ano (LED displej)

Nap&aacute;jen&iacute;: 220..240V AC
Rozměry: 170 x 116 x 96 mm
Hmotnost: 1940g

Kompatibiln&iacute; hroty z řady: SR-621..627

   Pájecí stanice SOLOMON SL-30ESD

   2 390,00

   Digitální pájecí stanice SOLOMON 48W. Antistatické provedení. Teplotní rozsah: 160..480°C Regulace teploty: ano (potenciometr) Indikace teploty: ano (LED displej) Napájení: 220..240V AC Rozměry: 170 x 116 x 96 mm Hmotnost: 1940g Kompatibilní hroty z řady: SR-621..627

  • Halogenov&yacute; reflektor, nap&aacute;jen&iacute; 230VAC/500W max., kryt&iacute; IP44/IP43, ž&aacute;rovka je souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;,
Energetick&aacute; tř&iacute;da E

   HALOGENOVÝ REFLEKTOR-2

   179,00

   Halogenový reflektor, napájení 230VAC/500W max., krytí IP44/IP43, žárovka je součástí balení, Energetická třída E

  • Sv&iacute;tilna LUXUS LED 4 
&Uacute;sporn&aacute;, přenosn&aacute;, dlouh&aacute; životnost, mal&eacute; rozměry(&scaron;xvxh) 65x95x50 mm
Automatick&aacute; sv&iacute;tilna s pohybov&yacute;m čidlem, 4 LED diody s vysokou sv&iacute;tivost&iacute; a dlouhou životnost&iacute;, 2 režimy - trval&eacute; sv&iacute;cen&iacute; / pohybov&eacute; čidlo, nap&aacute;jen&iacute; 3xAA/DC4,

   Automatická svítilna Luxus LED 4

   179,00

   Svítilna LUXUS LED 4 Úsporná, přenosná, dlouhá životnost, malé rozměry(šxvxh) 65x95x50 mm Automatická svítilna s pohybovým čidlem, 4 LED diody s vysokou svítivostí a dlouhou životností, 2 režimy - trvalé svícení / pohybové čidlo, napájení 3xAA/DC4,

  • Kulat&eacute; osvětlovac&iacute; těleso z b&iacute;l&eacute;ho plastu, kryt&iacute; IP65, max v&yacute;kon ž&aacute;rovky 60W, určeno pro ž&aacute;rovky s patic&iacute; E27
Průhledn&yacute; kryt o průměru 215 mm

TECHNICK&Eacute; &Uacute;DAJE
&bull; vyrobeno z termoplastu dle EN 60598-2-1
&bull; obj&iacute;mka se z&aacute;vitem E27 pro ž&aacute;rovku (max. 60W) nebo kompaktn&iacute; z&aacute;řivku (max. PL11 d&eacute;lky 145 mm)
&bull; 4 kabelov&eacute; vstupy v boc&iacute;ch a 1 v z&aacute;kladně
&bull; souč&aacute;st&iacute; v&yacute;robku je: těsněn&iacute;, izolačn&iacute; kryt, difuzn&iacute; kryt
&bull; tř&iacute;da izolace II, kryt&iacute; IP65, určeno pro mont&aacute;ž na hořlav&yacute; podklad

VAROV&Aacute;N&Iacute;
&bull; neinstalujte obj&iacute;mkou nahoru.
&bull; max. 60W

   Kulaté osvětlovací těleso IP65 60W E27

   199,00

   Kulaté osvětlovací těleso z bílého plastu, krytí IP65, max výkon žárovky 60W, určeno pro žárovky s paticí E27 Průhledný kryt o průměru 215 mm TECHNICKÉ ÚDAJE • vyrobeno z termoplastu dle EN 60598-2-1 • objímka se závitem E27 pro žárovku (max. 60W) nebo kompaktní zářivku (max. PL11 délky 145 mm) • 4 kabelové vstupy v bocích a 1 v základně • součástí výrobku je: těsnění, izolační kryt, difuzní kryt • třída izolace II, krytí IP65, určeno pro montáž na hořlavý podklad VAROVÁNÍ • neinstalujte objímkou nahoru. • max. 60W

  • Ekonomick&aacute; verze program&aacute;toru XELTEK SuperPro 500P podporuj&iacute;c&iacute; 20 099+ typů obvodů od 158 v&yacute;robců. 

Program&aacute;tor je standardně vybaven 48 pinovou ZIP patic&iacute; roz&scaron;&iacute;řitelnou pomoc&iacute; adapt&eacute;rů na vět&scaron;inu použ&iacute;van&yacute;ch pouzder IO.

Adapt&eacute;ry na dal&scaron;&iacute; pouzdra IO a informace k nim zajist&iacute;me na pož&aacute;d&aacute;n&iacute;. 

Rozhran&iacute; : USB2.0

Obsah balen&iacute; : Program&aacute;tor, AC adapt&eacute;r, software na CD

   Programator XELTEK SuperPro M

   8 990,00

   Ekonomická verze programátoru XELTEK SuperPro 500P podporující 20 099+ typů obvodů od 158 výrobců. Programátor je standardně vybaven 48 pinovou ZIP paticí rozšířitelnou pomocí adaptérů na většinu používaných pouzder IO. Adaptéry na další pouzdra IO a informace k nim zajistíme na požádání. Rozhraní : USB2.0 Obsah balení : Programátor, AC adaptér, software na CD

  • Bezdr&aacute;tov&yacute; a bezbateriov&yacute; zvonek.Tlač&iacute;tko nap&aacute;jen&iacute; nevyžaduje.
Přij&iacute;mač je nap&aacute;jen ze z&aacute;suvky 230V. Vyzv&aacute;něn&iacute; navol&iacute;te z 25 polyfonn&iacute;ch melodi&iacute;.
Dosah v otevřen&eacute;m prostoru je až 120m. K přij&iacute;mači je možn&eacute; nap&aacute;rovat v&iacute;ce tlač&iacute;tek.

Frekvence d&aacute;lkov&eacute;ho ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;: 433MHz
Hlasitost: 85dB
Spotřeba: 200mW
Rozměry (přij&iacute;mač/vys&iacute;lač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek VBZ-001 černý

   690,00

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek.Tlačítko napájení nevyžaduje. Přijímač je napájen ze zásuvky 230V. Vyzvánění navolíte z 25 polyfonních melodií. Dosah v otevřeném prostoru je až 120m. K přijímači je možné napárovat více tlačítek. Frekvence dálkového ovládání: 433MHz Hlasitost: 85dB Spotřeba: 200mW Rozměry (přijímač/vysílač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

  • Analogov&aacute; stavebnice z řady Compact Matrix System se z&aacute;kladn&iacute; desetivodičovou propojovac&iacute; sběrnic&iacute; optimalizovan&aacute; na mal&eacute; rozměry při zachov&aacute;n&iacute; dostatečn&eacute; variability.
- bateriov&eacute; nap&aacute;jen&iacute; ze dvou čl&aacute;nků 1.5V typ AAA (možno použ&iacute;t NiMH / NiCd 1.2V)
- pasivn&iacute; buňky typu rezistor, kondenz&aacute;tor, c&iacute;vka, odporov&yacute; trimr, mikrosp&iacute;nač, bzuč&aacute;k
- aktivn&iacute; buňky typu dioda, LED, Zenerova dioda, tranzistor NPN, PNP, NMOS, fototranzistor, mikrofon, zdroj napět&iacute; +3V/+8V
- buňky s integrovan&yacute;mi obvody (časovač NE555, čtyřn&aacute;sobn&yacute; operačn&iacute; zesilovač LM2902)
- celkem 35 buněk , až 10 elektrick&yacute;ch uzlů
- rozměry stavebnice 135 x 216 mm

   Stavebnice malé analogové kontaktní pole - C2P0015

   2 590,00

   Analogová stavebnice z řady Compact Matrix System se základní desetivodičovou propojovací sběrnicí optimalizovaná na malé rozměry při zachování dostatečné variability. - bateriové napájení ze dvou článků 1.5V typ AAA (možno použít NiMH / NiCd 1.2V) - pasivní buňky typu rezistor, kondenzátor, cívka, odporový trimr, mikrospínač, bzučák - aktivní buňky typu dioda, LED, Zenerova dioda, tranzistor NPN, PNP, NMOS, fototranzistor, mikrofon, zdroj napětí +3V/+8V - buňky s integrovanými obvody (časovač NE555, čtyřnásobný operační zesilovač LM2902) - celkem 35 buněk , až 10 elektrických uzlů - rozměry stavebnice 135 x 216 mm

  • Elektronick&aacute; stavebnice v kombinovan&eacute; technologii SMT / THT pracuj&iacute;c&iacute; po sestaven&iacute; jako světeln&yacute; efekt &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo.

Z&aacute;kladn&iacute; parametry stavebnice:
- jednostrann&aacute; DPS z materi&aacute;lu FR4 se zelenou nep&aacute;jivou maskou a povrchovou &uacute;pravou HAL
- rozměry DPS 72 x 72 mm, tlou&scaron;ťka 1,6 mm
- SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing)
- počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovan&aacute; SMT / THT
- funkce &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo s 12 LED

   SMD stavebnice rotující světelné kolo - C2P0019

   169,00

   Elektronická stavebnice v kombinované technologii SMT / THT pracující po sestavení jako světelný efekt – rotující světelné kolo. Základní parametry stavebnice: - jednostranná DPS z materiálu FR4 se zelenou nepájivou maskou a povrchovou úpravou HAL - rozměry DPS 72 x 72 mm, tloušťka 1,6 mm - SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing) - počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovaná SMT / THT - funkce – rotující světelné kolo s 12 LED

  • Odpadkov&yacute; ko&scaron; s automatick&yacute;m bezdotykov&yacute;m otev&iacute;r&aacute;n&iacute;m V&aacute;m umožn&iacute; hygienicky likvidovat odpadky. Přibl&iacute;žen&iacute;m ruky před infračerven&yacute; pohybov&yacute; senzor se ko&scaron; automaticky otevře a nemus&iacute;te se jej vůbec dotknout. N&aacute;doba ko&scaron;e je z brou&scaron;en&eacute;ho nerezu o objemu 20l s vyj&iacute;matelnou vnitřn&iacute; n&aacute;dobou. Tlač&iacute;tky můžete ko&scaron; ovl&aacute;dat i manu&aacute;lně. Celkov&eacute; rozměry: 33 x 24 x 42,5 cm. Nap&aacute;jen&iacute;: 4x1,5V AA (nejsou v balen&iacute;).

   Koš DUFURT OK20X

   1 190,00

   Odpadkový koš s automatickým bezdotykovým otevíráním Vám umožní hygienicky likvidovat odpadky. Přiblížením ruky před infračervený pohybový senzor se koš automaticky otevře a nemusíte se jej vůbec dotknout. Nádoba koše je z broušeného nerezu o objemu 20l s vyjímatelnou vnitřní nádobou. Tlačítky můžete koš ovládat i manuálně. Celkové rozměry: 33 x 24 x 42,5 cm. Napájení: 4x1,5V AA (nejsou v balení).

  • Elektrick&yacute; stoln&iacute; gril, velk&aacute; grilovac&iacute; plocha 66x27cm s nepřilnav&yacute;m povrchem, kvalitn&iacute; nepřilnav&yacute; keramick&yacute; povrch v b&iacute;l&eacute;m proveden&iacute;, př&iacute;kon 1800-2100 W, regulace teploty 230&deg;C, odděliteln&yacute; s&iacute;ťov&yacute; kabel s nastaviteln&yacute;m termostatem, rovnoměrn&yacute; a rychl&yacute; ohřev cel&eacute; plochy, odtokov&aacute; dr&aacute;žka v rohu grilovac&iacute; desky, snadn&eacute; či&scaron;těn&iacute;, rukojeti z nerezov&eacute; oceli, rozměry grilu 76x27x11 cm, 220-240 V.

   Stolní gril PROFESSOR EG109

   1 059,00

   Elektrický stolní gril, velká grilovací plocha 66x27cm s nepřilnavým povrchem, kvalitní nepřilnavý keramický povrch v bílém provedení, příkon 1800-2100 W, regulace teploty 230°C, oddělitelný síťový kabel s nastavitelným termostatem, rovnoměrný a rychlý ohřev celé plochy, odtoková drážka v rohu grilovací desky, snadné čištění, rukojeti z nerezové oceli, rozměry grilu 76x27x11 cm, 220-240 V.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; zavařovac&iacute; hrnec s digit&aacute;ln&iacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m, modře podsvětlen&yacute; displej, pro zavařov&aacute;n&iacute; - ohř&iacute;v&aacute;n&iacute; ve vodn&iacute; l&aacute;zni - tepl&eacute; n&aacute;poje - blan&scaron;&iacute;rov&aacute;n&iacute; zeleniny, objem 27l, př&iacute;kon 1800 W, snadno čistiteln&yacute;, hygienick&yacute; nerezov&yacute; pl&aacute;&scaron;ť nem&aacute; vliv na chuť potravin, pro 22 ks zavařovac&iacute;ch sklenic s objemem 0,7l, plynule nastaviteln&yacute; termostat 30-100&deg;C, plynule nastaviteln&yacute; časovač 0-120 minut nebo nepřetržit&yacute; chod, plastov&eacute; v&iacute;ko, skryt&yacute; topn&yacute; čl&aacute;nek, vestavěn&yacute; nerezov&yacute; v&yacute;tokov&yacute; kohout, vhodn&yacute; pro st&aacute;čen&iacute; např. svařen&eacute;ho v&iacute;na, čaje, punče nebo jin&yacute;ch hork&yacute;ch n&aacute;pojů, ochrana proti vyvařen&iacute; a přehř&aacute;t&iacute;, světeln&aacute; signalizace zapnut&iacute;, tepelně izolovan&eacute; rukojeti, zavařovac&iacute; ro&scaron;t, rozměry 47x49x37 cm, hmotost 5,7 kg.

   Zavařovací hrnec PROFESSOR ZVH273X

   2 859,00

   Univerzální zavařovací hrnec s digitálním ovládáním, modře podsvětlený displej, pro zavařování - ohřívání ve vodní lázni - teplé nápoje - blanšírování zeleniny, objem 27l, příkon 1800 W, snadno čistitelný, hygienický nerezový plášť nemá vliv na chuť potravin, pro 22 ks zavařovacích sklenic s objemem 0,7l, plynule nastavitelný termostat 30-100°C, plynule nastavitelný časovač 0-120 minut nebo nepřetržitý chod, plastové víko, skrytý topný článek, vestavěný nerezový výtokový kohout, vhodný pro stáčení např. svařeného vína, čaje, punče nebo jiných horkých nápojů, ochrana proti vyvaření a přehřátí, světelná signalizace zapnutí, tepelně izolované rukojeti, zavařovací rošt, rozměry 47x49x37 cm, hmotost 5,7 kg.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  ATMEL
  KEENION
  VELLEMAN
  SHARP
  ST MICROELECTRONICS/THOMSON
  HITANO
  MINWA
  ELKO EP
  MIFLEX