Elektronovinky.cz
  • Analogová pájecí stanice SOLOMON 50W s keramickým tělískem. Doba nahřátí do 30 sec.

Teplotní rozsah: 250..480°C
Regulace teploty: ano (potenciometr)
Indikace teploty: ne

Napájení: 220..240V AC
Rozměry: 170 x 103 x 90 mm
Hmotnost: 870g

Kompatibilní hroty z řady: SR-976T-xx
Náhradní topné tělísko: SR-976H

   Pájecí stanice SOLOMON SL-976

   1 490,00

   Analogová pájecí stanice SOLOMON 50W s keramickým tělískem. Doba nahřátí do 30 sec. Teplotní rozsah: 250..480°C Regulace teploty: ano (potenciometr) Indikace teploty: ne Napájení: 220..240V AC Rozměry: 170 x 103 x 90 mm Hmotnost: 870g Kompatibilní hroty z řady: SR-976T-xx Náhradní topné tělísko: SR-976H

  • Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software.

Specifikace:
- True RMS měření
- Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty
- RS232 interface
- Paměť pro 10 měření
- Časovač s alarmem, hodiny a stopky
- MIN, MAX, AVG a relativní režim
- Měření decibel
- Měření kapacit a indukce
- Měření teploty (°C nebo °F)
- Generátor pro logické a zvukové testování
- Test kontinuity a diod
- Logický test
- Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim
- Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací
- Podsvětlení displeje
- Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji
- Indikace nízkého stavu baterií
- Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411
- Napětí DC: 400mV - 1000V
- Napětí AC: 400mV - 750V
- DC proud: 400uA, 400mA, 20A
- AC proud: 400uA, 400mA, 20A
- Odpor: 400Ohm - 40MOhm
- Kapacita do 100uF
- Indukčnost so 100H
- Decibely: -31.6 to +59.71dB
- Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm
- Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V
- Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

   Digitální multimetr RLC PROTEK HC-506

   2 290,00

   Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software. Specifikace: - True RMS měření - Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty - RS232 interface - Paměť pro 10 měření - Časovač s alarmem, hodiny a stopky - MIN, MAX, AVG a relativní režim - Měření decibel - Měření kapacit a indukce - Měření teploty (°C nebo °F) - Generátor pro logické a zvukové testování - Test kontinuity a diod - Logický test - Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim - Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací - Podsvětlení displeje - Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji - Indikace nízkého stavu baterií - Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411 - Napětí DC: 400mV - 1000V - Napětí AC: 400mV - 750V - DC proud: 400uA, 400mA, 20A - AC proud: 400uA, 400mA, 20A - Odpor: 400Ohm - 40MOhm - Kapacita do 100uF - Indukčnost so 100H - Decibely: -31.6 to +59.71dB - Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm - Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V - Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

  • Univerz&aacute;ln&iacute; ostřička Professor UB65
Druh&yacute; brusn&yacute; kotouč zdarma! Univerz&aacute;ln&iacute; použit&iacute;!
Pro ostřen&iacute; nožů, nůžek, vrt&aacute;ků, dl&aacute;t, sek&aacute;čků, zahradnick&yacute;ch nůžek, r&yacute;čů, kos, nožů k sekačk&aacute;m na tr&aacute;vu, &scaron;pachtl&iacute;, &scaron;roubov&aacute;ků, seker apod., př&iacute;kon 65 W, 6000 ot/min, diamantov&yacute; brusn&yacute; kotouč s průměrem 48 mm, nabrous&iacute; vrt&aacute;ky 3 - 10 mm, tich&yacute; a v&yacute;konn&yacute; motor, mal&eacute; rozměry - vhodn&aacute; do každ&eacute; dom&aacute;c&iacute; d&iacute;lny.

   Ostřička vrtáků PROFESSOR UB65

   839,00

   Univerzální ostřička Professor UB65 Druhý brusný kotouč zdarma! Univerzální použití! Pro ostření nožů, nůžek, vrtáků, dlát, sekáčků, zahradnických nůžek, rýčů, kos, nožů k sekačkám na trávu, špachtlí, šroubováků, seker apod., příkon 65 W, 6000 ot/min, diamantový brusný kotouč s průměrem 48 mm, nabrousí vrtáky 3 - 10 mm, tichý a výkonný motor, malé rozměry - vhodná do každé domácí dílny.

  • Ekonomick&aacute; verze program&aacute;toru XELTEK SuperPro 500P podporuj&iacute;c&iacute; 20 099+ typů obvodů od 158 v&yacute;robců. 

Program&aacute;tor je standardně vybaven 48 pinovou ZIP patic&iacute; roz&scaron;&iacute;řitelnou pomoc&iacute; adapt&eacute;rů na vět&scaron;inu použ&iacute;van&yacute;ch pouzder IO.

Adapt&eacute;ry na dal&scaron;&iacute; pouzdra IO a informace k nim zajist&iacute;me na pož&aacute;d&aacute;n&iacute;. 

Rozhran&iacute; : USB2.0

Obsah balen&iacute; : Program&aacute;tor, AC adapt&eacute;r, software na CD

   Programator XELTEK SuperPro M

   8 990,00

   Ekonomická verze programátoru XELTEK SuperPro 500P podporující 20 099+ typů obvodů od 158 výrobců. Programátor je standardně vybaven 48 pinovou ZIP paticí rozšířitelnou pomocí adaptérů na většinu používaných pouzder IO. Adaptéry na další pouzdra IO a informace k nim zajistíme na požádání. Rozhraní : USB2.0 Obsah balení : Programátor, AC adaptér, software na CD

  • Sp&iacute;nan&yacute; laboratorn&iacute; zdroj Manson, v&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; 1 - 36V, v&yacute;stupn&iacute; proud 0 - 10A. V&yacute;stupn&iacute; parametry zdroje jsou přehledně zobrazov&aacute;ny na dvou displej&iacute;ch, krok regulace parametrů je 1/10V a 1/10A. Zdroje umožňuj&iacute; ř&iacute;zen&iacute; pomoc&iacute; USB, software je souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;.

   Laboratorní zdroj MANSON HCS-3202-000G

   4 190,00

   Spínaný laboratorní zdroj Manson, výstupní napětí 1 - 36V, výstupní proud 0 - 10A. Výstupní parametry zdroje jsou přehledně zobrazovány na dvou displejích, krok regulace parametrů je 1/10V a 1/10A. Zdroje umožňují řízení pomocí USB, software je součástí balení.

  • V&iacute;ce&uacute;čelov&yacute; podlahov&yacute; vysavač je vhodn&yacute; pro vys&aacute;v&aacute;n&iacute; popela z krbů, kamen, nebo grilů, pro &uacute;klid automobilů, d&iacute;lny 
atd. Tak&eacute; se hod&iacute; pro vys&aacute;v&aacute;n&iacute; hrub&scaron;&iacute;ch nečistot jako např. hl&iacute;na, p&iacute;sek, sklo, dřevěn&eacute; hobliny atd.
Kromě sac&iacute; funkce disponuje i možnost&iacute; fouk&aacute;n&iacute;. Kolečka a n&iacute;zk&aacute; hmotnost umožňuj&iacute; snadnou a lehkou manipulaci, př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; je možn&eacute; um&iacute;stit na podvozek, což umožňuje m&iacute;t ho st&aacute;le po ruce. Indik&aacute;tor naplněnosti sběrn&eacute; n&aacute;doby, filtr i n&aacute;doba se daj&iacute; odejmout a om&yacute;t.

Balen&iacute; obsahuje 2 ks filtračn&iacute;ch s&aacute;čků, 3 ks plastov&yacute;ch trubek, 1 ks hlin&iacute;kov&eacute; trubky, 1 ks podlahov&eacute; hubice, 1 ks &scaron;ťěrbinov&eacute; hubice s kart&aacute;čem

Př&iacute;kon: 		1200W
Sac&iacute; v&yacute;kon:	16kPa
Nap&aacute;jec&iacute; kabel:	4m,
Objem n&aacute;doby:	20l
Hmotnost:	4,8 kg
Rozměry 34,6 x 34,6 x 42,6 cm

   Víceúčelový podlahový vysavač PROFESSOR PP1200W

   1 290,00

   Víceúčelový podlahový vysavač je vhodný pro vysávání popela z krbů, kamen, nebo grilů, pro úklid automobilů, dílny atd. Také se hodí pro vysávání hrubších nečistot jako např. hlína, písek, sklo, dřevěné hobliny atd. Kromě sací funkce disponuje i možností foukání. Kolečka a nízká hmotnost umožňují snadnou a lehkou manipulaci, příslušenství je možné umístit na podvozek, což umožňuje mít ho stále po ruce. Indikátor naplněnosti sběrné nádoby, filtr i nádoba se dají odejmout a omýt. Balení obsahuje 2 ks filtračních sáčků, 3 ks plastových trubek, 1 ks hliníkové trubky, 1 ks podlahové hubice, 1 ks šťěrbinové hubice s kartáčem Příkon: 1200W Sací výkon: 16kPa Napájecí kabel: 4m, Objem nádoby: 20l Hmotnost: 4,8 kg Rozměry 34,6 x 34,6 x 42,6 cm

  • Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

Specifikace:
700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM
40pin GPIO
4 x USB 2 
4 p&oacute;lov&yacute; stereo v&yacute;stup a kompozitn&iacute; video port
HDMI (1080p)
10/100 ethernet port
CSI kamera port pro připojen&iacute; Raspberry Pi kamery
DSI display port pro připojen&iacute; Raspberry Pi displeje
Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; dat
Micro USB konektor nap&aacute;jen&iacute;

Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

   Raspberry Pi Model B+ 512 MB RAM

   788,00

   Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C. Specifikace: 700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM 40pin GPIO 4 x USB 2 4 pólový stereo výstup a kompozitní video port HDMI (1080p) 10/100 ethernet port CSI kamera port pro připojení Raspberry Pi kamery DSI display port pro připojení Raspberry Pi displeje Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukládání dat Micro USB konektor napájení Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C.

  • Stylov&aacute; tenk&aacute; LED stoln&iacute; lampa s origin&aacute;ln&iacute;m vzhledem a kovov&yacute;m povrchem, kter&aacute; nab&iacute;z&iacute; jednoduch&yacute; a modern&iacute; styl. Přirozen&eacute; b&iacute;l&eacute; světlo 4500K,v&yacute;kon 8W,světeln&yacute; tok 410 lm
4 &uacute;rovně jasu ovl&aacute;dan&eacute; dotykov&yacute;m stm&iacute;vac&iacute;m panelem.
Kvalitn&iacute; LED ž&aacute;rovky s životnost&iacute; až 30000 hodin.
Ekologick&aacute; a ekonomick&aacute;, 80% u&scaron;etřen&eacute; energie.
Materi&aacute;l hlin&iacute;k s &uacute;pravou p&iacute;skov&aacute;n&iacute;m + ABS 
Rozměr : 170 x 120 x 390 mm
V&yacute;&scaron;ka: 390-720mm (358&deg; otočn&aacute; nastaviteln&aacute;)
CRI:&gt; 82
Vstupn&iacute; napět&iacute;: 100-240V AC (adapt&eacute;r)

   Stolní lampa T600 stříbrná

   1 190,00

   Stylová tenká LED stolní lampa s originálním vzhledem a kovovým povrchem, která nabízí jednoduchý a moderní styl. Přirozené bílé světlo 4500K,výkon 8W,světelný tok 410 lm 4 úrovně jasu ovládané dotykovým stmívacím panelem. Kvalitní LED žárovky s životností až 30000 hodin. Ekologická a ekonomická, 80% ušetřené energie. Materiál hliník s úpravou pískováním + ABS Rozměr : 170 x 120 x 390 mm Výška: 390-720mm (358° otočná nastavitelná) CRI:> 82 Vstupní napětí: 100-240V AC (adaptér)

  • Elektronick&aacute; stavebnice SMT bez funkčn&iacute;ch obvodů pro pokročil&yacute; n&aacute;cvik. Koncepce dovoluje soustředit se v&yacute;hradně na z&iacute;sk&aacute;v&aacute;n&iacute; dovednost&iacute; při osazov&aacute;n&iacute;, p&aacute;jen&iacute; a odp&aacute;jen&iacute; SMD pouzder s jemn&yacute;m rastrem (fine pitch).

Z&aacute;kladn&iacute; parametry stavebnice:
- jednostrann&aacute; DPS z materi&aacute;lu FR4 se zelenou nep&aacute;jivou maskou a povrchovou &uacute;pravou ENIG
- rozměry DPS 94 x 46 mm, tlou&scaron;ťka 1,6 mm
- fine pitch SMD pouzdra typuQFP-64, TSOP-48, 0612
- počet SMD pouzder 22, technologie - v&yacute;lučně SMT
- funkce - ž&aacute;dn&aacute;!!

   SMD stavebnice pro výuku pájení - C2P0018

   279,00

   Elektronická stavebnice SMT bez funkčních obvodů pro pokročilý nácvik. Koncepce dovoluje soustředit se výhradně na získávání dovedností při osazování, pájení a odpájení SMD pouzder s jemným rastrem (fine pitch). Základní parametry stavebnice: - jednostranná DPS z materiálu FR4 se zelenou nepájivou maskou a povrchovou úpravou ENIG - rozměry DPS 94 x 46 mm, tloušťka 1,6 mm - fine pitch SMD pouzdra typuQFP-64, TSOP-48, 0612 - počet SMD pouzder 22, technologie - výlučně SMT - funkce - žádná!!

  • Elektronick&aacute; stavebnice SMT se &scaron;esti funkčn&iacute;mi elektronick&yacute;mi obvody, kter&eacute; lze mezi sebou vz&aacute;jemně propojovat. Po sestaven&iacute; je ide&aacute;ln&iacute; pomůckou pro elektrick&aacute; měřen&iacute; na souč&aacute;stk&aacute;ch a obvodech prostřednictv&iacute;m měř&iacute;c&iacute;ch bodů.

Z&aacute;kladn&iacute; parametry stavebnice:
- jednostrann&aacute; DPS z materi&aacute;lu FR4 se zelenou nep&aacute;jivou maskou a povrchovou &uacute;pravou HAL
- rozměry DPS 94 x 46 mm, tlou&scaron;ťka 1,6 mm
- SMD pouzdra typu 0603, 0805, 0204, 1812, 3216, PLCC-2, SOT-23, SO-6, SO-14, special
- počet SMD pouzder 84, technologie - v&yacute;lučně SMT
- funkce:
(1) vstupn&iacute; ochrann&yacute;, filtračn&iacute; a indikačn&iacute; obvod; 
(2) line&aacute;rn&iacute; stabiliz&aacute;tor napět&iacute; s proudov&yacute;m omezen&iacute;m; 
(3) n&iacute;zkofrekvenčn&iacute; gener&aacute;tor troj&uacute;heln&iacute;kov&eacute;ho a obd&eacute;ln&iacute;kov&eacute;ho sign&aacute;lu; 
(4) harmonick&yacute; LC oscil&aacute;tor s oddělovačem a tvarovačem; 
(5) astabiln&iacute; klopn&yacute; obvod s LED; 
(6) soumrakov&yacute; sp&iacute;nač s fototranzistorem

   SMD stavebnice se 6ti obvody - C2P0001

   139,00

   Elektronická stavebnice SMT se šesti funkčními elektronickými obvody, které lze mezi sebou vzájemně propojovat. Po sestavení je ideální pomůckou pro elektrická měření na součástkách a obvodech prostřednictvím měřících bodů. Základní parametry stavebnice: - jednostranná DPS z materiálu FR4 se zelenou nepájivou maskou a povrchovou úpravou HAL - rozměry DPS 94 x 46 mm, tloušťka 1,6 mm - SMD pouzdra typu 0603, 0805, 0204, 1812, 3216, PLCC-2, SOT-23, SO-6, SO-14, special - počet SMD pouzder 84, technologie - výlučně SMT - funkce: (1) vstupní ochranný, filtrační a indikační obvod; (2) lineární stabilizátor napětí s proudovým omezením; (3) nízkofrekvenční generátor trojúhelníkového a obdélníkového signálu; (4) harmonický LC oscilátor s oddělovačem a tvarovačem; (5) astabilní klopný obvod s LED; (6) soumrakový spínač s fototranzistorem

  • Elektronick&aacute; stavebnice v kombinovan&eacute; technologii SMT / THT pracuj&iacute;c&iacute; po sestaven&iacute; jako světeln&yacute; efekt &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo.

Z&aacute;kladn&iacute; parametry stavebnice:
- jednostrann&aacute; DPS z materi&aacute;lu FR4 se zelenou nep&aacute;jivou maskou a povrchovou &uacute;pravou HAL
- rozměry DPS 72 x 72 mm, tlou&scaron;ťka 1,6 mm
- SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing)
- počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovan&aacute; SMT / THT
- funkce &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo s 12 LED

   SMD stavebnice rotující světelné kolo - C2P0019

   169,00

   Elektronická stavebnice v kombinované technologii SMT / THT pracující po sestavení jako světelný efekt – rotující světelné kolo. Základní parametry stavebnice: - jednostranná DPS z materiálu FR4 se zelenou nepájivou maskou a povrchovou úpravou HAL - rozměry DPS 72 x 72 mm, tloušťka 1,6 mm - SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing) - počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovaná SMT / THT - funkce – rotující světelné kolo s 12 LED

  • Proudov&eacute; čerpadlo, př&iacute;kon 800W, max. čerpac&iacute; v&yacute;kon 3200 l/h, max. v&yacute;tlak 40m, max. sac&iacute; v&yacute;&scaron;ka 7 m, př&iacute;pojka 230V/50Hz, max. teplota čerpan&eacute; kapaliny 35&deg;C, hadicov&aacute; př&iacute;pojka 1&quot;, max. tlak 4 bar/0,4 Mpa, hladina akustick&eacute;ho v&yacute;konu Lwa 86dB(A), tř&iacute;da ochrany IPX4, d&eacute;lka př&iacute;vodn&iacute;ho kabelu 1,2m, kabel HO7RN-F3G 1 mm2, měděn&eacute; vinut&iacute;.

   Proudové čerpadlo PROFESSOR P800W

   1 390,00

   Proudové čerpadlo, příkon 800W, max. čerpací výkon 3200 l/h, max. výtlak 40m, max. sací výška 7 m, přípojka 230V/50Hz, max. teplota čerpané kapaliny 35°C, hadicová přípojka 1", max. tlak 4 bar/0,4 Mpa, hladina akustického výkonu Lwa 86dB(A), třída ochrany IPX4, délka přívodního kabelu 1,2m, kabel HO7RN-F3G 1 mm2, měděné vinutí.

  • Krokosvorka n&aacute;suvn&aacute; čern&aacute;, průměr zd&iacute;řky 4 mm

Napět&iacute; AC/DC = 1000 V
Proud = 32 A
D&eacute;lka = 98 mm

   Krokosvorka násuvná 4mm černá, 27.264.2.

   113,00

   Krokosvorka násuvná černá, průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 1000 V Proud = 32 A Délka = 98 mm

  • Panelov&aacute; zd&iacute;řka, barva červen&aacute;, počet kontaktů 1

Napět&iacute; AC/DC = 1000 V
Proud = 24 A
Průměr z&aacute;suvky = 4 mm
Průměr mont&aacute;žn&iacute;ho otvoru = 12 mm

   Přístrojová zdířka 4mm červená, 24.829.1.

   29,00

   Panelová zdířka, barva červená, počet kontaktů 1 Napětí AC/DC = 1000 V Proud = 24 A Průměr zásuvky = 4 mm Průměr montážního otvoru = 12 mm

  • DC-DC měnič MEAN WELL 16,8..31,2V -&gt; 24V, 151,2W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		24V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		6,3A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		151,2W

Vstupn&iacute; napět&iacute; DC:		16,8..31,2V
Odběr:			7,3A při 24V
&Uacute;činnost:			90%

Integrovan&eacute; ochrany:	Zkrat, přet&iacute;žen&iacute;, přepět&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-40..85&deg;C
Hmotnost:		0,8kg
Rozměry:			189x77x36mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   DC/DC měnič MEAN WELL RSD-150B-24

   1 920,00

   DC-DC měnič MEAN WELL 16,8..31,2V -> 24V, 151,2W. Výstupní napětí: 24V Výstupní proud: 6,3A Skutečný výkon: 151,2W Vstupní napětí DC: 16,8..31,2V Odběr: 7,3A při 24V Účinnost: 90% Integrované ochrany: Zkrat, přetížení, přepětí Pracovní teplota: -40..85°C Hmotnost: 0,8kg Rozměry: 189x77x36mm Poznámka: -

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 9u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 30x70 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 9uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   53,00

   Rozběhový kondenzátor 9u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 30x70 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 15mm, z&aacute;vit: M2,5, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   DI5M2,5X15 nikl VIGAN

   4,00

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 15mm, závit: M2,5, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 14mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5M3X14 nikl VIGAN

   4,80

   Kovový distanční sloupek o délce: 14mm, závit: M3, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 35mm, z&aacute;vit: M2,5, d&eacute;lka &scaron;roubu: 6mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5M2,5X35 nikl VIGAN

   12,00

   Kovový distanční sloupek o délce: 35mm, závit: M2,5, délka šroubu: 6mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • N&aacute;suvn&aacute; svorkovnice na kabel, čern&aacute;.

Počet kontaktů = 4
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 15A
V&yacute;robce Amphenol

   ELFP04210

   79,00

   Násuvná svorkovnice na kabel, černá. Počet kontaktů = 4 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 15A Výrobce Amphenol

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 25m, Barva= b&iacute;l&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;,
Provozn&iacute; teplota	= -15..65 &deg;C

   Izolovaný drát na cívce 0,4mm/25m bílý

   59,00

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 25m, Barva= bílá, Typ izolace= PVC, pocínovaný, Provozní teplota = -15..65 °C

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 25m, Barva= zelen&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;, provozn&iacute; teplota -15..65 &deg;C

   Izolovaný drát na cívce 0,4mm/25m zelený

   59,00

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 25m, Barva= zelená, Typ izolace= PVC, pocínovaný, provozní teplota -15..65 °C

  • Řezn&yacute; kotouč s tkaninou Proxxon 28155

 - řezn&yacute; kotouč s v&aacute;zan&yacute;m korundem a tkaninovou vložkou
 - 50 x 1,0 x 10 mm.
 - k řez&aacute;n&iacute; oceli, nežel. kovů, dřeva a plastů.
 - vhodn&eacute; pro KG 50, KS 230 a LW/E.

   Řezný kotouč s tkaninou PROXXON 28155

   178,00

   Řezný kotouč s tkaninou Proxxon 28155 - řezný kotouč s vázaným korundem a tkaninovou vložkou - 50 x 1,0 x 10 mm. - k řezání oceli, nežel. kovů, dřeva a plastů. - vhodné pro KG 50, KS 230 a LW/E.

  • rozměr: 80 x 1,6 x 10 mm, 36 zubů.
- Čist&eacute; řezy do balzy, překližky, měkk&eacute;ho a tvrd&eacute;ho dřeva, plo&scaron;n&yacute;ch spojů, polykarbon&aacute;tu, plastů a hlin&iacute;ku.
- Vhodn&eacute; pro KGS 80 a FKS/E

   Pilový kotouč PROXXON Řezný kotouč s tvrdokovovými zuby

   590,00

   rozměr: 80 x 1,6 x 10 mm, 36 zubů. - Čisté řezy do balzy, překližky, měkkého a tvrdého dřeva, plošných spojů, polykarbonátu, plastů a hliníku. - Vhodné pro KGS 80 a FKS/E

  • Cermetov&yacute; rezistorov&yacute; trimr ležat&yacute; 150R Ohm Line&aacute;rn&iacute;, ztr&aacute;tov&yacute; v&yacute;kon P= 0,5 W, tolerance= 30 %,
Proveden&iacute; osy 	= Vertik&aacute;ln&iacute;,
&Uacute;hel rotace elekt. 	= 210&deg;,
Teplotn&iacute; koeficient 	= 300 ppm/&deg;C,

Mechanick&eacute; proveden&iacute;:
Rozměry (z&aacute;stavba)
Dx&Scaron;xV 	= 9,7x6,6 mm,
Typ dr&aacute;žky 	= - (č&iacute;slov&aacute;n&iacute; odpov&iacute;d&aacute; obr na webu),
Rozteč v&yacute;vodů RM 	= - mm,
Pozn&aacute;mka 	= -

   TP095 150R/N

   9,00

   Cermetový rezistorový trimr ležatý 150R Ohm Lineární, ztrátový výkon P= 0,5 W, tolerance= 30 %, Provedení osy = Vertikální, Úhel rotace elekt. = 210°, Teplotní koeficient = 300 ppm/°C, Mechanické provedení: Rozměry (zástavba) DxŠxV = 9,7x6,6 mm, Typ drážky = - (číslování odpovídá obr na webu), Rozteč vývodů RM = - mm, Poznámka = -

  • MICROSTEPPING MOTOR CONTROLLER WITH DUAL DAC, 4..6V, SO20.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4..6V

T oper.		-20..85 &deg;C
Pouzdro:		SO20

   budič NJU39612 EMP20

   49,00

   MICROSTEPPING MOTOR CONTROLLER WITH DUAL DAC, 4..6V, SO20. Napájení: 4..6V T oper. -20..85 °C Pouzdro: SO20

  • 1us Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP,
Industry

   PIC16C73A-04I/SP SDIP28 MICROCHIP

   99,00

   1us Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP, Industry

  • rozbocovac 4xv&yacute;st 7.8dB-venkovn&iacute; proveden&iacute;

   OMSE-4

   249,00

   rozbocovac 4xvýst 7.8dB-venkovní provedení

  • tryska pro PLCC44

   Náhradní tryska GTNP9

   990,00

   tryska pro PLCC44

  • LED BARGRAF 13,9 x7,5mm, žlut&aacute; barva, vlnov&aacute; d&eacute;lka: 585nm, sv&iacute;tivost: 8mcd, Uf: 2,0V, If: 10mA.

   LED BAR 13,9x7,5 YELLOW 8mcd L-2Y2UW

   5,00

   LED BARGRAF 13,9 x7,5mm, žlutá barva, vlnová délka: 585nm, svítivost: 8mcd, Uf: 2,0V, If: 10mA.

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s p&iacute;smenem N

   PVC návlek na vodič KSS CM-5.5-N

   0,20

   PVC návlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s písmenem N

  • LED SMD EP204K, žlut&aacute;, 3,4V/150mA, vyzařovac&iacute; &uacute;hel: 100&deg;, sv&iacute;tivost: 8.0mcd, vlnov&aacute; d&eacute;lka: 525nm.

   LED EP204K YELLOW 8/100° L-EP204K-150G1

   30,00

   LED SMD EP204K, žlutá, 3,4V/150mA, vyzařovací úhel: 100°, svítivost: 8.0mcd, vlnová délka: 525nm.

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, &scaron;eda.

Počet kontaktů = 4
Rozteč kontaktů = 2,5mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 4A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce WAGO

   WAGO733-334

   12,00

   Násuvná vidlice (male) do DPS, šeda. Počet kontaktů = 4 Rozteč kontaktů = 2,5mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 4A Orientace vodiče = vertikální Výrobce WAGO

  • Parametry produktu: Special Competition Evo - X 0,128 150 m
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Průměr 0,128 mm 
Pevnost 2,13 kg 
N&aacute;vin 150 m 

&Scaron;pičkov&yacute; vlasec čir&eacute; barvy s vysokou pevnost&iacute; v tahu i v uzlu. Sn&iacute;žen&aacute; viditelnost ve vodn&iacute;m sloupci d&iacute;ky př&iacute;měsi fluorocarbonu. Dostatečně měkk&yacute;, av&scaron;ak odoln&yacute; proti mechanick&eacute;mu po&scaron;kozen&iacute;. Vhodn&yacute; pro použit&iacute; při z&aacute;vodech nejvy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;rovně.

   vlasec Competition EVO-X 0.128mm 150m

   58,00

   Parametry produktu: Special Competition Evo - X 0,128 150 m Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Průměr 0,128 mm Pevnost 2,13 kg Návin 150 m Špičkový vlasec čiré barvy s vysokou pevností v tahu i v uzlu. Snížená viditelnost ve vodním sloupci díky příměsi fluorocarbonu. Dostatečně měkký, avšak odolný proti mechanickému poškození. Vhodný pro použití při závodech nejvyšší úrovně.

  • V&yacute;ce&uacute;čelov&aacute; sv&iacute;tilna se sv&iacute;tivost&iacute; až 125lm. Tři režimy sv&iacute;cen&iacute; dovoluj&iacute; &scaron;irok&eacute; spektrum použit&iacute; (7400cd, 2030cd a blik&aacute;n&iacute;). Sv&iacute;tilna m&aacute; n&aacute;razy absorbuj&iacute;c&iacute; hlavu a odoln&eacute; plastov&eacute; tělo.

Technick&eacute; patametry:
 - 1 x XP-C Cree White LED
 - dosvit 160m
 - teplota světly 6500K
 - rozměr: 75x146x160 mm
 - hmotnost: 494 g

   Svítilna bateriová X spot Cre

   269,00

   Výceúčelová svítilna se svítivostí až 125lm. Tři režimy svícení dovolují široké spektrum použití (7400cd, 2030cd a blikání). Svítilna má nárazy absorbující hlavu a odolné plastové tělo. Technické patametry: - 1 x XP-C Cree White LED - dosvit 160m - teplota světly 6500K - rozměr: 75x146x160 mm - hmotnost: 494 g

  • Obleček - Vesta softshell &quot;Tim&quot; tyrkys,tlapka 20 cm 

Obleček Vesta softshell Tim zelen&aacute;

Komfortn&iacute;, voděodoln&yacute; softshellov&yacute; obleček pro psy vhodn&yacute; od jara do zimy.

větru a voděodoln&yacute;
vysoce prody&scaron;n&yacute;
snadno obl&eacute;knuteln&yacute;
nastaviteln&yacute; obvod krku
univerz&aacute;ln&iacute; střih pro psy i feny
2 otvory na vod&iacute;tko pro obojek i postroj
vysoce kvalitn&iacute; česk&yacute; v&yacute;robek
V&yacute;born&aacute; &uacute;roveň prody&scaron;nosti materi&aacute;lu Softshell odv&aacute;d&iacute; vlhkost, takže i při velmi aktivn&iacute;m pohybu zůst&aacute;v&aacute; pes v suchu. Zaruč&iacute; vysokou odolnost vůči vodě, sněhu i větru, Skvěl&yacute; design a barvy nav&iacute;c dělaj&iacute; z tohoto česk&eacute;ho v&yacute;robku i v&yacute;born&yacute; m&oacute;dn&iacute; obleček pro psy

   Obleček - Vesta softshell "Tim" tyrkys,tlapka 20 cm

   209,00

   Obleček - Vesta softshell "Tim" tyrkys,tlapka 20 cm Obleček Vesta softshell Tim zelená Komfortní, voděodolný softshellový obleček pro psy vhodný od jara do zimy. větru a voděodolný vysoce prodyšný snadno obléknutelný nastavitelný obvod krku univerzální střih pro psy i feny 2 otvory na vodítko pro obojek i postroj vysoce kvalitní český výrobek Výborná úroveň prodyšnosti materiálu Softshell odvádí vlhkost, takže i při velmi aktivním pohybu zůstává pes v suchu. Zaručí vysokou odolnost vůči vodě, sněhu i větru, Skvělý design a barvy navíc dělají z tohoto českého výrobku i výborný módní obleček pro psy

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  ETI
  MOTOROLA
  MOLEX
  SANYO
  DIAMETRAL
  FAIRCHILD
  PHOENIX CONTACT
  WURTH
  VITROHM