Elektronovinky.cz
  • Sada 11ks hvězdicovitých šroubováků v pouzdře.

Sada osahuje šroubováky:
Hvězdicové šroubováky: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40, T70

   Sada šroubováků torx PROSKIT 1SD-2119N

   639,00

   Sada 11ks hvězdicovitých šroubováků v pouzdře. Sada osahuje šroubováky: Hvězdicové šroubováky: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T40, T70

  • Vrtací stojan Proxxon MB 140/S

 - stůl 220 x 120 mm.
 - nastavitelný doraz se stupnicí.
 - masivní pochromovaný ocelový sloup o průměru 20 mm, dlouhý 280 mm.
 - stabilní výložník z hliníkového odlitku. Vyložení ramene (od vnitřní části sloupu ke středu obrobku) 140 mm.
 - pracovní zdvih 30 mm.
 - Pochromovaná vrtací páka a silná vratná pružina.
 - frézované vedení a uložení.
 - roubíkové šrouby pro snadné hrubé výškové nastavení a upínání vrtačky (20 mm objímka). Objímka na upnutí vrtačky je otočná o 90° na obě strany (se stupnicí).
 - hloubkový doraz.
 - upevňovací otvory v základní desce na přišroubování obrobku.
 - použitelné pro vrtačky s krkem 20mm
 - možno též připevnit Micro-křížový stůl KT 70.

   Vrtací stojan PROXXON MB 140/S 28606

   1 430,00

   Vrtací stojan Proxxon MB 140/S - stůl 220 x 120 mm. - nastavitelný doraz se stupnicí. - masivní pochromovaný ocelový sloup o průměru 20 mm, dlouhý 280 mm. - stabilní výložník z hliníkového odlitku. Vyložení ramene (od vnitřní části sloupu ke středu obrobku) 140 mm. - pracovní zdvih 30 mm. - Pochromovaná vrtací páka a silná vratná pružina. - frézované vedení a uložení. - roubíkové šrouby pro snadné hrubé výškové nastavení a upínání vrtačky (20 mm objímka). Objímka na upnutí vrtačky je otočná o 90° na obě strany (se stupnicí). - hloubkový doraz. - upevňovací otvory v základní desce na přišroubování obrobku. - použitelné pro vrtačky s krkem 20mm - možno též připevnit Micro-křížový stůl KT 70.

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • &bull; jednoduch&eacute; a praktick&eacute; proveden&iacute;
&bull; ide&aacute;ln&iacute; pro uložen&iacute; mob. telefonu během nab&iacute;jen&iacute;
&bull; drž&aacute;k je ide&aacute;ln&iacute; pro mob. telefony, MP3/MP4 přehr&aacute;vače, navigačn&iacute; syst&eacute;my ...
&bull; skl&aacute;dac&iacute;, ide&aacute;ln&iacute; k cestov&aacute;n&iacute;
&bull; dostupn&yacute; pouze v různ&yacute;ch barv&aacute;ch
&bull; oranžov&aacute;, modr&aacute;, b&iacute;l&aacute;, čern&aacute;

   Držák pro mobilní telefón SA 028

   19,00

   • jednoduché a praktické provedení • ideální pro uložení mob. telefonu během nabíjení • držák je ideální pro mob. telefony, MP3/MP4 přehrávače, navigační systémy ... • skládací, ideální k cestování • dostupný pouze v různých barvách • oranžová, modrá, bílá, černá

  • DOMINO je logick&aacute; kombinačn&iacute; hra vhodn&aacute; pro v&scaron;echny věkov&eacute; kategorie. Těm nejmlad&scaron;&iacute;m pomůže sn&aacute;ze se naučit z&aacute;kladn&iacute; matematick&eacute; operace, dod&aacute; jim jistotu při ře&scaron;en&iacute; př&iacute;kladů a v neposledn&iacute; řadě rozv&iacute;j&iacute; logick&eacute; my&scaron;len&iacute; - to v&scaron;e z&aacute;bavnou a hravou formou...

Rozměry:225x165x35 mm

   Elektronická výuková hra Domino sčítání a odčítání do 10

   110,00

   DOMINO je logická kombinační hra vhodná pro všechny věkové kategorie. Těm nejmladším pomůže snáze se naučit základní matematické operace, dodá jim jistotu při řešení příkladů a v neposlední řadě rozvíjí logické myšlení - to vše zábavnou a hravou formou... Rozměry:225x165x35 mm

  • Protahovačka Proxxon DH 40

 - s průchodem 40 x 80 mm je nejmen&scaron;&iacute; na světě.
 - nosn&aacute; konstrukce z hlin&iacute;kov&eacute;ho tlakov&eacute;ho odlitku s l&iacute;covan&yacute;m uložen&iacute;m ložisek.
 - tich&yacute; chod bez vibrac&iacute;, vhodn&eacute; k čist&eacute;mu opracov&aacute;n&iacute; měkk&eacute;ho a tvrd&eacute;ho dřeva s v&yacute;sledn&yacute;m velmi hladk&yacute;m povrchem.
 - trojitě uložen&yacute; hoblovac&iacute; stůl (z hlin&iacute;kov&eacute;ho tlakov&eacute;ho odlitku, rovinně fr&eacute;zovan&eacute;ho), se může nastavit pomoc&iacute; ovl&aacute;dac&iacute;ho kolečka (se stupnic&iacute; od 0) s přesnost&iacute; na 1/10 mm.
 - automatick&yacute;, rovnoměrn&yacute; posuv (pohon odpružen&yacute;m, r&yacute;hovan&yacute;m v&aacute;lcem), pojistka proti zpětn&eacute;mu r&aacute;zu.
 - precizn&iacute; hř&iacute;del se dvěma snadno vyměniteln&yacute;mi tvrdokovov&yacute;mi noži.

Technick&eacute; &uacute;daje:
 - napět&iacute;: 220 - 240 V.
 - v&yacute;kon: 200 W.
 - maxim&aacute;ln&iacute; tlou&scaron;ťka opracov&aacute;van&eacute;ho předmětu: 40 mm
 - maxim&aacute;ln&iacute; &scaron;&iacute;řka opracov&aacute;van&eacute;ho předmětu: 80 mm.
 - &uacute;běr: do 0,8 mm.
 - ot&aacute;čky hoblovac&iacute;ho v&aacute;lce: 6.000 ot./min.
 - posuv: 4,8 m/min.
 - d&eacute;lka stolu: 232 mm.
 - velikost: 280 x 230 x 235 mm.
 - hmotnost: cca 8 kg.

   Protahovačka PROXXON DH 40 27040

   13 430,00

   Protahovačka Proxxon DH 40 - s průchodem 40 x 80 mm je nejmenší na světě. - nosná konstrukce z hliníkového tlakového odlitku s lícovaným uložením ložisek. - tichý chod bez vibrací, vhodné k čistému opracování měkkého a tvrdého dřeva s výsledným velmi hladkým povrchem. - trojitě uložený hoblovací stůl (z hliníkového tlakového odlitku, rovinně frézovaného), se může nastavit pomocí ovládacího kolečka (se stupnicí od 0) s přesností na 1/10 mm. - automatický, rovnoměrný posuv (pohon odpruženým, rýhovaným válcem), pojistka proti zpětnému rázu. - precizní hřídel se dvěma snadno vyměnitelnými tvrdokovovými noži. Technické údaje: - napětí: 220 - 240 V. - výkon: 200 W. - maximální tloušťka opracovávaného předmětu: 40 mm - maximální šířka opracovávaného předmětu: 80 mm. - úběr: do 0,8 mm. - otáčky hoblovacího válce: 6.000 ot./min. - posuv: 4,8 m/min. - délka stolu: 232 mm. - velikost: 280 x 230 x 235 mm. - hmotnost: cca 8 kg.

  • Dvoukan&aacute;lov&yacute; digit&aacute;ln&iacute; stoln&iacute; osciloskop OWON SDS8202V

Specifikace:
Frekvenčn&iacute; rozsah		200MHz
Vzorkovac&iacute; frekvence	2GS/s
Vodorovn&aacute; stupnice		1ns/div..100ns/div krop po 1-2-5
Počet kan&aacute;lů 		2
Displej			8&quot; LCD, TFT, 800x600, 65535 barev
Vstupn&iacute; impedance		1MOhm +-2%
Maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;	400V (sonda x10) PK-PK
Přep&iacute;n&aacute;n&iacute; rozsahu sond	1X, 10X, 100X, 1000X
Komunikace s PC pomoc&iacute; USB, podporuje USB flash disky

POZOR lze měřit pouze napět&iacute; galvanicky oddělen&eacute; od nap&aacute;jec&iacute;ho napět&iacute; osciloskopu!

   Osciloskop dvoukanálový 200MHz OWON SDS8202V

   21 200,00

   Dvoukanálový digitální stolní osciloskop OWON SDS8202V Specifikace: Frekvenční rozsah 200MHz Vzorkovací frekvence 2GS/s Vodorovná stupnice 1ns/div..100ns/div krop po 1-2-5 Počet kanálů 2 Displej 8" LCD, TFT, 800x600, 65535 barev Vstupní impedance 1MOhm +-2% Maximální vstupní napětí 400V (sonda x10) PK-PK Přepínání rozsahu sond 1X, 10X, 100X, 1000X Komunikace s PC pomocí USB, podporuje USB flash disky POZOR lze měřit pouze napětí galvanicky oddělené od napájecího napětí osciloskopu!

  • Robotick&yacute; Triceratops Mal&yacute; D430 - robotick&aacute; hračka

Robotick&aacute; hračka 
Dinosaurus robot
Robotick&eacute; 3D puzzle
Stavebnice
Rozměry složen&eacute;ho mal&eacute;ho Triceratopse: 345x93x142 mm
V&aacute;ha balen&iacute;: 1,13 kg
Věk: 3+
Nap&aacute;jen&iacute; hračky 3 x 1,5 V AAA

   Dřevěná robotická stavebnice ROBOTIME TRICERATOPS malý D430

   295,00

   Robotický Triceratops Malý D430 - robotická hračka Robotická hračka Dinosaurus robot Robotické 3D puzzle Stavebnice Rozměry složeného malého Triceratopse: 345x93x142 mm Váha balení: 1,13 kg Věk: 3+ Napájení hračky 3 x 1,5 V AAA

  • Akumul&aacute;tor pro stavebnice Fischertechnik.

V&yacute;konn&yacute; NiMH akumul&aacute;tor 8,4V/1500mAh
Ochrana proti zkratu.

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK Accu Set - 34969

   1 640,00

   Akumulátor pro stavebnice Fischertechnik. Výkonný NiMH akumulátor 8,4V/1500mAh Ochrana proti zkratu.

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje s pěnov&yacute;m polstrov&aacute;n&iacute;m.
Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP67 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry vněj&scaron;&iacute; : 224 x 189 x 99mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 192 x 127 x 82mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 120 F Černý

   690,00

   Kufr na nářadí a přístroje s pěnovým polstrováním. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP67 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry vnější : 224 x 189 x 99mm Rozměry vnitřní : 192 x 127 x 82mm

  • Power bank s Li-On bateri&iacute;. Vhodn&aacute; k nab&iacute;jen&iacute; mobiln&iacute;ch telefonů, tabletů, digit&aacute;ln&iacute;ch fotoapar&aacute;tů, hern&iacute;ch konzol&iacute;, kter&eacute; maj&iacute; nap&aacute;jen&iacute; ře&scaron;eno USB portem. Tato power banka disponuje dvěma USB porty - umožňuje nab&iacute;jet 2 zař&iacute;zen&iacute; najednou (1x 2,1A a 1x 1A). Nab&iacute;jen&iacute; se prov&aacute;d&iacute; připojen&iacute;m standardn&iacute;m micro USB konektoru. 
Banka m&aacute; vestavěnou sv&iacute;tilnu.
 
Vstup: 5V max. 2A
V&yacute;stup: 5V 1A a 5V 2,1A
Kapacita: 15600mAh

   PowerBank PD506-15600mAh

   889,00

   Power bank s Li-On baterií. Vhodná k nabíjení mobilních telefonů, tabletů, digitálních fotoaparátů, herních konzolí, které mají napájení řešeno USB portem. Tato power banka disponuje dvěma USB porty - umožňuje nabíjet 2 zařízení najednou (1x 2,1A a 1x 1A). Nabíjení se provádí připojením standardním micro USB konektoru. Banka má vestavěnou svítilnu. Vstup: 5V max. 2A Výstup: 5V 1A a 5V 2,1A Kapacita: 15600mAh

  • Digit&aacute;ln&iacute; multimetr EM890N.

   Digitální multimetr EM890N

   499,00

   Digitální multimetr EM890N.

  • Nab&iacute;jec&iacute; zdroj s konektorem USB do automobilov&eacute; i klasick&eacute; z&aacute;suvky.

V balen&iacute;:
- USB kabel
- 12V adapt&eacute;r ze z&aacute;suvky autozapalovače
- 230V na 5V USB adapt&eacute;r

S&iacute;ťov&aacute; nab&iacute;ječka:
Vstupn&iacute; napět&iacute;:  100-240 VDC
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 5,0VDC
Proud:1,2A
Certifikace: GS, CE, RoHS

Autonab&iacute;ječka:
Vstupn&iacute; napět&iacute;:  12-24 VDC
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 5,0 VDC
Proud:2,1A
Certifikace: CE, RoHS

   Nabíječka USB 230V/12V

   195,00

   Nabíjecí zdroj s konektorem USB do automobilové i klasické zásuvky. V balení: - USB kabel - 12V adaptér ze zásuvky autozapalovače - 230V na 5V USB adaptér Síťová nabíječka: Vstupní napětí: 100-240 VDC Výstupní napětí: 5,0VDC Proud:1,2A Certifikace: GS, CE, RoHS Autonabíječka: Vstupní napětí: 12-24 VDC Výstupní napětí: 5,0 VDC Proud:2,1A Certifikace: CE, RoHS

  • Konektor pro ploch&eacute; kabely na kabel př&iacute;m&yacute;, rozteč 2,54mm, 2x13 kontaktů.

   Konektor PSLV26 -2A

   28,00

   Konektor pro ploché kabely na kabel přímý, rozteč 2,54mm, 2x13 kontaktů.

  • Elektrik&aacute;řsk&yacute; nůž na kabely s izolovanou rukojet&iacute; (VDE IEC/EC 60900 1000V).
Čepel z tvrzen&eacute; oceli je vybavena h&aacute;kem pro snadněj&scaron;&iacute; odizolov&aacute;n&iacute; vodičů.

   Nůž na kabely PROSKIT PD-V003B

   351,00

   Elektrikářský nůž na kabely s izolovanou rukojetí (VDE IEC/EC 60900 1000V). Čepel z tvrzené oceli je vybavena hákem pro snadnější odizolování vodičů.

  • Silikonov&aacute; buž&iacute;rka b&iacute;l&eacute; barvy s vnitřn&iacute;m opletem ze skeln&eacute;ho vl&aacute;kna, vnitřn&iacute; průměr 1mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,50mm, teplotn&iacute; rozsah -60..200&deg;C, izolačn&iacute; napět&iacute; 4kV

Balen&iacute; po 100metrech, na prodejn&aacute;ch možn&yacute; odběr po jednom metru

   Silikonová bužírka 1mm 4kV bílá

   6,80

   Silikonová bužírka bílé barvy s vnitřním opletem ze skelného vlákna, vnitřní průměr 1mm, tloušťka stěny 0,50mm, teplotní rozsah -60..200°C, izolační napětí 4kV Balení po 100metrech, na prodejnách možný odběr po jednom metru

  • Thermoelectric Cooler (Peltier Module) se silikonem
Size 40x40x3.5mm (WxDxH), weight 23g 
Imax 8.5A, Umax 15.4V, Qmax (?T =0) 68,8W 
?T max. = 68&deg;C, R = 1.50 ohm

   Peltierův článek TEC1-12708S VIGAN

   199,00

   Thermoelectric Cooler (Peltier Module) se silikonem Size 40x40x3.5mm (WxDxH), weight 23g Imax 8.5A, Umax 15.4V, Qmax (?T =0) 68,8W ?T max. = 68°C, R = 1.50 ohm

  • Smr&scaron;ťovac&iacute; buž&iacute;rka (4:1) čern&eacute; barvy s lepidlem pro lep&scaron;&iacute; utěsněn&iacute;. Vnitřn&iacute; průměr 52mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,7mm.

   Smršťovací bužírka s lepidlem 52mm černá

   418,00

   Smršťovací bužírka (4:1) černé barvy s lepidlem pro lepší utěsnění. Vnitřní průměr 52mm, tloušťka stěny 0,7mm.

  • Konektor na kabel MXP 120, z&aacute;suvka, 6 pinů, 4mm.

   Konektor MOLEX 34900-6011

   33,00

   Konektor na kabel MXP 120, zásuvka, 6 pinů, 4mm.

  • Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 3 pinů, 4mm.

   Konektor MOLEX 34899-3011

   15,00

   Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 3 pinů, 4mm.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; multimetr s možnost&iacute; sp&aacute;rov&aacute;n&iacute; za pomoci Bueltooth.

Vlastnosti:
Pojistka
Automatick&yacute; rozsah
Test diod
Akustick&yacute; test
Data Hold
Bluetooth
Indik&aacute;tor baterie
Analog Bargraf 

Parametry:
DC napět&iacute; 60.00mV/600.0mV 0.01mV &plusmn;(0.5%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 0.1mV 600.0V/1000V 0.1V 
AC napět&iacute; 60.00mV/600.0mV 0.01mV &plusmn;(0.8%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 1mV &plusmn;(0.8%+2dig) 600.0V/750V 0.1V &plusmn;(1%+3dig)
DC proud  600.0&micro;A 0.1&micro;A &plusmn;(0.8%+2dig) mA 600.0&micro;A/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA &plusmn;(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA &plusmn;(1.2%+3dig)
AC proud  600.0&micro;A 0.1&micro;A &plusmn;(1%+3dig) mA 600.0&micro;A/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA &plusmn;(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA &plusmn;(2%+3dig)
Odpor    600.0Ohm/6.000kOhm/60.00kOhm/600.0kOhm/6.000MOhm/10.00MOhm 0.1Ohm &plusmn;(0.8%+2dig) 60.00MOhm 0.01MOhm &plusmn;(2%+3dig)
Kapacita  40.00nF 0.01nF &plusmn;(2.5%+3dig) 400.0nF/4.000&micro;F/40.00&micro;F 0.1nF &plusmn;(2.5%+3dig) 400.0&micro;F/4000&micro;F 0.1&micro;F &plusmn;(3%+5dig)
Frekvence 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz 1mHz &plusmn;(0.8%+2dig) 
Stř&iacute;da    0.1%~99.9%(typical value: Vrms=1V, f=1kHz) 0.1% &plusmn;(1.2%+3dig) 0.1% ~99.9%(?1kHz) &plusmn;(2.5%+2dig)
Teplota   -50&deg;C~+400&deg;C 1&deg;C &plusmn;(2.5%+3dig) -58&deg;F~+752&deg;F 1&deg;F &plusmn;(4.5%+5dig)

   Digitální bluetooth multimetr RC OWON B35

   1 295,00

   Univerzální digitální multimetr s možností spárování za pomoci Bueltooth. Vlastnosti: Pojistka Automatický rozsah Test diod Akustický test Data Hold Bluetooth Indikátor baterie Analog Bargraf Parametry: DC napětí 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.5%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 0.1mV 600.0V/1000V 0.1V AC napětí 60.00mV/600.0mV 0.01mV ±(0.8%+2dig) V 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V 1mV ±(0.8%+2dig) 600.0V/750V 0.1V ±(1%+3dig) DC proud 600.0µA 0.1µA ±(0.8%+2dig) mA 600.0µA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA ±(1.2%+3dig) AC proud 600.0µA 0.1µA ±(1%+3dig) mA 600.0µA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A 1mA ±(2%+3dig) Odpor 600.0Ohm/6.000kOhm/60.00kOhm/600.0kOhm/6.000MOhm/10.00MOhm 0.1Ohm ±(0.8%+2dig) 60.00MOhm 0.01MOhm ±(2%+3dig) Kapacita 40.00nF 0.01nF ±(2.5%+3dig) 400.0nF/4.000µF/40.00µF 0.1nF ±(2.5%+3dig) 400.0µF/4000µF 0.1µF ±(3%+5dig) Frekvence 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz 1mHz ±(0.8%+2dig) Střída 0.1%~99.9%(typical value: Vrms=1V, f=1kHz) 0.1% ±(1.2%+3dig) 0.1% ~99.9%(?1kHz) ±(2.5%+2dig) Teplota -50°C~+400°C 1°C ±(2.5%+3dig) -58°F~+752°F 1°F ±(4.5%+5dig)

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 20mm, z&aacute;vit: M4, d&eacute;lka &scaron;roubu: 10mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 7mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   Distanční sloupek DA7M4X20 VIGAN

   9,80

   Kovový distanční sloupek o délce: 20mm, závit: M4, délka šroubu: 10mm, vnější šířka: 7mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Teplotn&iacute; sonda s adapt&eacute;rem typu &quot;K&quot; - proveden&iacute; s ban&aacute;nky

   Teplotní sonda TP-02A

   68,00

   Teplotní sonda s adaptérem typu "K" - provedení s banánky

  • DC/AC měnič pro bateriov&eacute; nap&aacute;jen&iacute; spotřebičů na 230V 50Hz. Tento měnič použ&iacute;v&aacute; na v&yacute;stupu čistou sinusovku.

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	10,5..15V DC
V&yacute;stup:		230V AC 50Hz
V&yacute;kon:		1500W 
Rozměry:		420x220x88mm

   Měnič 12/230V 1500W - čistý sinus MEAN WELL TN-1500-212B

   14 300,00

   DC/AC měnič pro bateriové napájení spotřebičů na 230V 50Hz. Tento měnič používá na výstupu čistou sinusovku. Vstupní napětí: 10,5..15V DC Výstup: 230V AC 50Hz Výkon: 1500W Rozměry: 420x220x88mm

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  HAHN
  ETI
  MAXIM
  YAGEO
  KINGBRIGHT
  OMRON
  VISHAY
  WURTH
  GEYER