Elektronovinky.cz
  • Zásuvka modrá vestavná 220V/16A, termoplast dle CEE7/V, krytí IP54 , přívod zezadu.

   Zásuvka vestavná modrá

   65,00

   Zásuvka modrá vestavná 220V/16A, termoplast dle CEE7/V, krytí IP54 , přívod zezadu.

  • kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 16 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 121x76x33 , krytí IP54

   Krabicová rozvodka 121 x 76 x 33

   62,00

   kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 16 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 121x76x33 , krytí IP54

  • Zásuvka dvounásobná bílá s průhledným víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

   ZÁSUVKA 2xNÁSOBNÁ S PRŮHLEDNÝM VÍČKEM

   168,00

   Zásuvka dvounásobná bílá s průhledným víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

  • Krabice univerzální průměr 68 mm
Kruhová krabice univerzální hluboká UK 1 slouží ke spojení, odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení
Tato krabice není samozhášivá. Krabička je standardně vyrobena z polystyrénu. Tento materiál je vhodný pro výrobky s použitím napětí do maximálně 50V (např. je výrobek napájen pomocí vnějšího síťového adaptéru nebo je napájen pomocí baterií).

Vlastnosti krabice:
- jsou ve shodě s požadavky ČSN 37 0100:86
- má dva nálisky pro upevnění přístrojů (zásuvky, vypínače)
- má po obvodu pět vylamovacích otvorů pro trubku dimenze 16
- má na dně jeden vylamovací otvor pro trubku dimenze 16
- má na dně jeden vylamovací otvor pro plochý kabel
- na předlisované sloupky je možno upevnit svorkovnici SV 1A
- D=68 mm

   INSTALAČNÍ KRABICE UK 1

   5,40

   Krabice univerzální průměr 68 mm Kruhová krabice univerzální hluboká UK 1 slouží ke spojení, odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení Tato krabice není samozhášivá. Krabička je standardně vyrobena z polystyrénu. Tento materiál je vhodný pro výrobky s použitím napětí do maximálně 50V (např. je výrobek napájen pomocí vnějšího síťového adaptéru nebo je napájen pomocí baterií). Vlastnosti krabice: - jsou ve shodě s požadavky ČSN 37 0100:86 - má dva nálisky pro upevnění přístrojů (zásuvky, vypínače) - má po obvodu pět vylamovacích otvorů pro trubku dimenze 16 - má na dně jeden vylamovací otvor pro trubku dimenze 16 - má na dně jeden vylamovací otvor pro plochý kabel - na předlisované sloupky je možno upevnit svorkovnici SV 1A - D=68 mm

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Ventil&aacute;tor př&iacute;rubov&yacute;, určen&yacute; pro ods&aacute;v&aacute;n&iacute; vzduchu z m&iacute;stnost&iacute;, vybaven čidlem vlhkosti umožňuj&iacute;c&iacute; sepnut&iacute; ventil&aacute;toru po dosažen&iacute; nastaven&eacute; &uacute;rovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr v&yacute;stupn&iacute;ho hrdla 100mm, b&iacute;l&yacute; plast.

   Ventilátor KANLUX Cyklon EOL 100 HT

   620,00

   Ventilátor přírubový, určený pro odsávání vzduchu z místností, vybaven čidlem vlhkosti umožňující sepnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr výstupního hrdla 100mm, bílý plast.

  • Navrženo pro kamery, mobiln&iacute; telefony, a přenosn&aacute; zař&iacute;zen&iacute;

- Kompatibiln&iacute; s HDMI 1.4
- Pozlacen&eacute; konektory (24K)
- Podporuje 1080p 12 bit barvy
- Podporuje Dolby True HD a DTS-HD

   Propojovací kabel HDMI A - HDMI C Mini M/M, 3m VIGAN

   134,00

   Navrženo pro kamery, mobilní telefony, a přenosná zařízení - Kompatibilní s HDMI 1.4 - Pozlacené konektory (24K) - Podporuje 1080p 12 bit barvy - Podporuje Dolby True HD a DTS-HD

  • Vhodn&yacute; pro MD, DVD, CD a PC zvukov&eacute; karty
- TOSLINK konektory na obou konc&iacute;ch
- Měkk&eacute; a ohebn&eacute; vodiče pro
snadněj&scaron;&iacute; instalaci
- Vysoce čist&yacute; přenos sign&aacute;lu

   Optický kabel Toslink M/M, 3m VIGAN

   98,00

   Vhodný pro MD, DVD, CD a PC zvukové karty - TOSLINK konektory na obou koncích - Měkké a ohebné vodiče pro snadnější instalaci - Vysoce čistý přenos signálu

  • S pomoc&iacute; lokaliz&aacute;toru kabelů nalezntete ten spr&aacute;vn&yacute; kabel, jistič či pojistku, kter&aacute; dod&aacute;v&aacute; proud do z&aacute;suvky či světeln&eacute;ho vyp&iacute;nače

   Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

   729,00

   S pomocí lokalizátoru kabelů nalezntete ten správný kabel, jistič či pojistku, která dodává proud do zásuvky či světelného vypínače

  • ETP300A je půdn&iacute; pH měřič kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin.

   pH metr ETP300A

   99,00

   ETP300A je půdní pH měřič který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin.

  • S t&iacute;mto př&iacute;strojem je možno pracovat jako s hadicovou vodov&aacute;hou, tzv. &scaron;alufkou, ov&scaron;em měřen&iacute; se d&aacute; prov&eacute;st i v jednom člověku. Zvukov&aacute; signalizace shodn&eacute; hladiny měřen&iacute;. 
Vnitřn&iacute; průměr hadičky: 9 mm
Vněj&scaron;&iacute; průměr hadičky: 11,5 mm

   Elektronická vodováha TS501

   329,00

   S tímto přístrojem je možno pracovat jako s hadicovou vodováhou, tzv. šalufkou, ovšem měření se dá provést i v jednom člověku. Zvuková signalizace shodné hladiny měření. Vnitřní průměr hadičky: 9 mm Vnější průměr hadičky: 11,5 mm

  • Tento př&iacute;stroj se použ&iacute;v&aacute; pro testov&aacute;n&iacute; kvality brzdov&eacute; kapaliny. Za jeho pomoci je možno určit, kdy je je&scaron;tě brzdov&aacute; kapalina v poř&aacute;dku a kdy je již nutno ji vyměnit.
Tento př&iacute;stroj je velmi užitečn&yacute; pro udržov&aacute;n&iacute; dobr&eacute;ho stavu brzd a ověřov&aacute;n&iacute;, že se můžete bezpečně vydat na silnice.
Indikace pomoc&iacute; LED a akustick&eacute;ho sign&aacute;lu.

Dobr&aacute; kvalita kapaliny: 2 zelen&eacute; LED 
Hor&scaron;&iacute; kvalita: žlut&eacute; LED 
Nebezpečn&eacute;: červen&eacute; LED a akustick&yacute; sign&aacute;l

   Tester brzdové kapaliny EM283

   590,00

   Tento přístroj se používá pro testování kvality brzdové kapaliny. Za jeho pomoci je možno určit, kdy je ještě brzdová kapalina v pořádku a kdy je již nutno ji vyměnit. Tento přístroj je velmi užitečný pro udržování dobrého stavu brzd a ověřování, že se můžete bezpečně vydat na silnice. Indikace pomocí LED a akustického signálu. Dobrá kvalita kapaliny: 2 zelené LED Horší kvalita: žluté LED Nebezpečné: červené LED a akustický signál

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 50A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		90..480V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	50A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	580A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	440V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

   SSR relé HSR-2A504R

   595,00

   SSR relé pro montáž na chladič 50A/1200V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 90..480V Trvalý spínaný proud: 50A Špičkový spínaný proud: 580A Jmenovité napětí zátěže: 440V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX

  • FASTON dutinkov&yacute;, průměr 6,3 mm

Průřez kabelu = 1 - 2,5 mm2
Typ připojen&iacute; = krimpovac&iacute;
Izolace = nem&aacute;

Protikus 834-275

   Faston na kabel 674.08.01.9/F

   1,10

   FASTON dutinkový, průměr 6,3 mm Průřez kabelu = 1 - 2,5 mm2 Typ připojení = krimpovací Izolace = nemá Protikus 834-275

  • MCU
Nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute;: 2-5,5V
Max. clock f: 40MHz
Program mem. size: 8192B(FLASH)
Data RAM size: 512B
A/D channels available: 10 (10bit)
Operation temp.: -40&deg;C/85&deg;C
Data ROM: 256B(EEPROM)
Interface type: I2C, SPI, USART

   PIC18LF2320 I/SO

   154,00

   MCU Napájecí napětí: 2-5,5V Max. clock f: 40MHz Program mem. size: 8192B(FLASH) Data RAM size: 512B A/D channels available: 10 (10bit) Operation temp.: -40°C/85°C Data ROM: 256B(EEPROM) Interface type: I2C, SPI, USART

  • Drž&aacute;k pojistky FH-003

   Držák pojistky FH-003

   24,00

   Držák pojistky FH-003

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 0,15uH / 1,56A Rdc = 0,07 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 4 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 0,15uH CL04

   4,00

   Tlumivka Axiální, 0,15uH / 1,56A Rdc = 0,07 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 4 mm Délka: = 10 mm

  • HD kamera pro kvadrokopt&eacute;ru GX-100.

Parametry: 

Rozli&scaron;en&iacute;: 1280x720
Video: 720p 
Paměť: max. 32GB na micro SD (4GB v balen&iacute;)

Obsah balen&iacute;:
- mikro kamera
- microSD 4GB
- čtečka paměťov&yacute;ch karet on-the-go
- kryty na motory

   HD kamera pro kvadrokoptéru DF-HC-8001

   1 190,00

   HD kamera pro kvadrokoptéru GX-100. Parametry: Rozlišení: 1280x720 Video: 720p Paměť: max. 32GB na micro SD (4GB v balení) Obsah balení: - mikro kamera - microSD 4GB - čtečka paměťových karet on-the-go - kryty na motory

  • LED long distance, oranžov&aacute;, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM ORANGE OS5OGAAC01B

   9,90

   LED long distance, oranžová, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

  • Sv&iacute;tilna s olověn&yacute;m bez&uacute;držbov&yacute;m akumul&aacute;torem..Nab&iacute;jen&iacute; z nap&aacute;jec&iacute; s&iacute;tě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilov&eacute; z&aacute;suvky 12V.

-halogenov&aacute; ž&aacute;rovka 5,5 V/1 A, PX13,5S 
-olověn&yacute; akumul&aacute;tor 6 V/4 Ah
-doba nepřetržit&eacute;ho sv&iacute;cen&iacute;: 3,5 hodiny
-dosvit: halogen 180 m
-odolnost při ne&scaron;etrn&eacute;m zach&aacute;zen&iacute; (prach a &scaron;p&iacute;na)
-vlhkotěsn&aacute; a odoln&aacute; proti stř&iacute;kaj&iacute;c&iacute; vodě
-dob&iacute;jen&iacute; nap&aacute;jec&iacute;m zdrojem 230 V~
-nab&iacute;jen&iacute; z automobilu 12 V
-doba nab&iacute;jen&iacute;: 24 hodin

   Nabíjecí halogenová svítilna Svítilna 3810

   548,00

   Svítilna s olověným bezúdržbovým akumulátorem..Nabíjení z napájecí sítě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12V. -halogenová žárovka 5,5 V/1 A, PX13,5S -olověný akumulátor 6 V/4 Ah -doba nepřetržitého svícení: 3,5 hodiny -dosvit: halogen 180 m -odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína) -vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě -dobíjení napájecím zdrojem 230 V~ -nabíjení z automobilu 12 V -doba nabíjení: 24 hodin

  • Adapt&eacute;r je možn&eacute; použ&iacute;t s celou řadou zař&iacute;zen&iacute; s dvoup&oacute;lovou z&aacute;strčkou (bez uzemněn&iacute;):
vysou&scaron;eče vlasů, MP3 přehr&aacute;vače, digit&aacute;ln&iacute; fotoapar&aacute;ty, notebooky, mobiln&iacute; telefony, GPS navigace a mnoho dal&scaron;&iacute;ch.

Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze pro připojen&iacute; elektrick&yacute;ch v&yacute;robků a spotřebičů, kter&eacute; nevyžaduj&iacute; připojen&iacute; ochrann&eacute;ho kol&iacute;ku (pouze př&iacute;stroje s flexo vidlic&iacute;). Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze jako redukce, kter&aacute; umožňuje použit&iacute; odli&scaron;n&yacute;ch vidlic elektrick&yacute;ch spotřebičů. Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;, proto si vždy zjistěte napět&iacute; m&iacute;stn&iacute; s&iacute;tě, odpov&iacute;d&aacute;-li požadavkům Va&scaron;ich spotřebičů. T&iacute;mto předejdete možn&yacute;m poruch&aacute;m či &scaron;kod&aacute;m způsoben&yacute;m nespr&aacute;vn&yacute;m použit&iacute;m.

Upozorněn&iacute;: Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;! Pouze pro vnitřn&iacute; použit&iacute;!
Jak&eacute;koliv jin&eacute; použit&iacute; než v&yacute;&scaron;e uveden&eacute; může m&iacute;t za n&aacute;sledek poruchu zař&iacute;zen&iacute; a t&iacute;m i ztr&aacute;tu z&aacute;ruky. V&yacute;robce ani dodavatel v takov&eacute;m př&iacute;padě nemohou n&eacute;st odpovědnost za způsoben&eacute; &scaron;kody.

Parametry: 
proud: max. 2,5 A; stř&iacute;dav&yacute;
napět&iacute;: 100 - 240 V
v&yacute;kon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V
vestavěn&aacute; 2,5 A vyměniteln&aacute; pojistka
nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zar&aacute;žka br&aacute;n&iacute; zasunut&iacute;)

   Cestovní adaptér Travel Blue TBU-240

   480,00

   Adaptér je možné použít s celou řadou zařízení s dvoupólovou zástrčkou (bez uzemnění): vysoušeče vlasů, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, notebooky, mobilní telefony, GPS navigace a mnoho dalších. Cestovní adaptér slouží pouze pro připojení elektrických výrobků a spotřebičů, které nevyžadují připojení ochranného kolíku (pouze přístroje s flexo vidlicí). Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožňuje použití odlišných vidlic elektrických spotřebičů. Adaptér není měničem napětí, proto si vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům Vašich spotřebičů. Tímto předejdete možným poruchám či škodám způsobeným nesprávným použitím. Upozornění: Adaptér není měničem napětí! Pouze pro vnitřní použití! Jakékoliv jiné použití než výše uvedené může mít za následek poruchu zařízení a tím i ztrátu záruky. Výrobce ani dodavatel v takovém případě nemohou nést odpovědnost za způsobené škody. Parametry: proud: max. 2,5 A; střídavý napětí: 100 - 240 V výkon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V vestavěná 2,5 A vyměnitelná pojistka nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zarážka brání zasunutí)

  • Př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - skl&aacute;dac&iacute; stoj&aacute;nek.

   Příslušenství pro LCD Lilliput - Skládací stojánek

   585,00

   Příslušenství pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - skládací stojánek.

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	90..264 V AC, 127..370V DC 
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	24V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	3750mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	90W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	DIN 4 pin
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér MEAN WELL OWA-90E-24

   1 170,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 90..264 V AC, 127..370V DC Výstupní napětí: 24V Výstupní proud: 3750mA Výstupní výkon: 90W Výstupní konektor: DIN 4 pin Výrobce: Mean Well

  • Kit pro Raspberry Pi (B) - NXP explore-NFC-WW

   Vývojový kit RASPBERRY PI NXP explore-NFC-WW expansion board

   649,00

   Kit pro Raspberry Pi (B) - NXP explore-NFC-WW

  • Kondenz&aacute;tor elektrolytick&yacute; radi&aacute;ln&iacute; Standardn&iacute;, 10uF/50V
C	= 10 uF
U	= 50 V 
Tol.	= 20 %
Rozměry	= 5 x 11 mm
RM	= 5 mm
Max. Teplota = 85 &deg;C
Balen&iacute;   =

   CE 10u/50V MAX-- 5x11 RM5

   0,23

   Kondenzátor elektrolytický radiální Standardní, 10uF/50V C = 10 uF U = 50 V Tol. = 20 % Rozměry = 5 x 11 mm RM = 5 mm Max. Teplota = 85 °C Balení =

  • Plast krabička WIEBOX CN 26 GK

   U-Z1.296.4353.0

   149,00

   Plast krabička WIEBOX CN 26 GK

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions, Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Max. speed 20Mhz, 20 I/O, ADC 8-bit SLAC, IIC/SMB, 2 Comparators, Timers 2+WDT, ICSP, 28 pin WCDIP

   PIC14000/JW WCDIP28 MICROCHIP

   369,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions, Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Max. speed 20Mhz, 20 I/O, ADC 8-bit SLAC, IIC/SMB, 2 Comparators, Timers 2+WDT, ICSP, 28 pin WCDIP

  • voltage doubler 500V 5A

   STR80145

   99,00

   voltage doubler 500V 5A

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 44 pin PLCC

   PIC16C74A-04/L

   129,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 44 pin PLCC

  • &gt;GAL16V8-10L  hradlov&eacute; pole

   Programovatelná logická pole GAL16V8-12L DIP20 NATIONAL SEMICONDUCTOR

   36,30

   >GAL16V8-10L hradlové pole

  • Tř&iacute;n&aacute;sobn&yacute; tř&iacute;vstup&yacute; AND

   74LS11 SO14 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   7,00

   Třínásobný třívstupý AND

  • 2x J-K NEGATIVE EDGE TRIGGED WITH CLEAR AND PRESET SO16

   74HC112 SMD

   4,00

   2x J-K NEGATIVE EDGE TRIGGED WITH CLEAR AND PRESET SO16

  • Auto LED RGB; 80&deg;; 2200 mcd; 2,8/4,6/4,6 V; - mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 625/525/470 nm

   Super Flux LED SFL RGB 2200/80°

   10,00

   Auto LED RGB; 80°; 2200 mcd; 2,8/4,6/4,6 V; - mA Vlnová délka dominantní: 625/525/470 nm

  • Led ž&aacute;rovka 1x1W, nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 12V AC, patice MR16, barva žlut&aacute;

   LED žárovka SPOT MR16 1W YELLOW B

   65,00

   Led žárovka 1x1W, napájecí napětí 12V AC, patice MR16, barva žlutá

  • Energeticky &uacute;sporn&aacute; lampa pro mont&aacute;ž do GX53, spotřeba 9W, 2700K, 76mA, 220/240Vac
warm white

   žářivka GX53 9W teplá bílá

   60,50

   Energeticky úsporná lampa pro montáž do GX53, spotřeba 9W, 2700K, 76mA, 220/240Vac warm white

  • Ventil&aacute;tor ADDA 80x80x25, 12 V/120 mA, IP58


Př&iacute;kon 	= 1,44 W,
Ot&aacute;čky 	= 2100 RPM,
Ložisko 	= kuličkov&eacute;,
Průtok vzduchu 	= 27,019 CFM/ 45,91 m3/h,
Hlučnost 	= 22,3 dBA
V&yacute;vody 	= 2x24AWG,
D&eacute;lka v&yacute;vodů 	= 300 mm
Hmotnost 	= 86 g
Auto restart	= ne
Sn&iacute;m&aacute;n&iacute; ot&aacute;ček	= ne
Detekce rotace	= ne

V&yacute;robce 		= ADDA
Označen&iacute; v&yacute;robce	= AQ0812LB-A70GL -

   Ventilátor ADDA, IP58 ADDA AQ0812LB-A70GL

   89,00

   Ventilátor ADDA 80x80x25, 12 V/120 mA, IP58 Příkon = 1,44 W, Otáčky = 2100 RPM, Ložisko = kuličkové, Průtok vzduchu = 27,019 CFM/ 45,91 m3/h, Hlučnost = 22,3 dBA Vývody = 2x24AWG, Délka vývodů = 300 mm Hmotnost = 86 g Auto restart = ne Snímání otáček = ne Detekce rotace = ne Výrobce = ADDA Označení výrobce = AQ0812LB-A70GL -

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  VINNIC
  MOTOROLA
  MAXIM
  KAISE
  PERKIN ELMER
  ST MICROELECTRONICS/THOMSON
  MANSON
  PAPOUCH
  SOLDER