Elektronovinky.cz
  • vypínač c.5 bílý (lustrový-dvojitý)

   I-VYP 5B 3553-05289 B1

   86,00

   vypínač c.5 bílý (lustrový-dvojitý)

  • Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

   F0115TC-4MW

   46,00

   Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

  • Stejnosměrný laboratorní zdroj 
Jeden regulovatelný výstup + dva pevné výstupy, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LCD (Ampérmetr a Voltmetr)

Výstupní parametry:
Regulovatelný kanál:	0..30V/10A
Pevné napětí:		5V/0,5A; 12V/0,5A

Rozměry:			205 x 115 x 280 mm
Hmotnost:		7,5 kg

   Laboratorní zdroj MANSON NP-9625-000G

   3 790,00

   Stejnosměrný laboratorní zdroj Jeden regulovatelný výstup + dva pevné výstupy, zobrazení aktuálních hodnot na regulovatelném výstupu pomocí 2 LCD (Ampérmetr a Voltmetr) Výstupní parametry: Regulovatelný kanál: 0..30V/10A Pevné napětí: 5V/0,5A; 12V/0,5A Rozměry: 205 x 115 x 280 mm Hmotnost: 7,5 kg

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Set obsahuje sp&iacute;nac&iacute; aktor RFSA-11B a n&aacute;stěnn&yacute; ovladač RFWB-20 v b&iacute;l&eacute; barvě.

RFSA-11B

- z&aacute;kladn&iacute; - funkce sepnout / vypnout 
- každ&eacute; rel&eacute; sp&iacute;nac&iacute;ho aktoru může b&yacute;t ovl&aacute;d&aacute;no až ze 32 kan&aacute;lů

RFWB-20

- 2-kan&aacute;lov&yacute; bezdr&aacute;tov&yacute; vyp&iacute;nač v designu LOGUS90 (v setu v z&aacute;kladn&iacute; b&iacute;l&eacute; barvě)
- ploch&eacute; proveden&iacute; umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jak&yacute;koliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo
- bezdr&aacute;tov&eacute; vyp&iacute;nače mohou současně ovl&aacute;dat neomezen&yacute; počet přiřazen&yacute;ch přij&iacute;mačů, kter&eacute; jsou v dosahu RF Control
- životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti použ&iacute;v&aacute;n&iacute;)

   RF set se spínacím aktorem RFSET-SW2-Z1

   1 300,00

   Set obsahuje spínací aktor RFSA-11B a nástěnný ovladač RFWB-20 v bílé barvě. RFSA-11B - základní - funkce sepnout / vypnout - každé relé spínacího aktoru může být ovládáno až ze 32 kanálů RFWB-20 - 2-kanálový bezdrátový vypínač v designu LOGUS90 (v setu v základní bílé barvě) - ploché provedení umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jakýkoliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo - bezdrátové vypínače mohou současně ovládat neomezený počet přiřazených přijímačů, které jsou v dosahu RF Control - životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti používání)

  • Jack 3,5 mm male na 2xRCA cinch

- Ide&aacute;ln&iacute; pro iPody, MP3 přehr&aacute;vače, HiFi, CD přehr&aacute;vače
- Pozlacen&eacute; konektory zlep&scaron;uj&iacute;c&iacute; přenos sign&aacute;lu
- Pružn&eacute; kryt&iacute; z PVC pro snadněj&scaron;&iacute; instalaci
- 99,99% čist&aacute; měď zaji&scaron;ťuje optim&aacute;ln&iacute; přenos audio sign&aacute;lu
bez &scaron;umů

   Kabel Jack 3,5mm (M) - 2xRCA Cinch (M), 3m VIGAN

   108,00

   Jack 3,5 mm male na 2xRCA cinch - Ideální pro iPody, MP3 přehrávače, HiFi, CD přehrávače - Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu - Pružné krytí z PVC pro snadnější instalaci - 99,99% čistá měď zajišťuje optimální přenos audio signálu bez šumů

  • Univerz&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr.

Specifikace: 

- display 3 1/2 m&iacute;stn&yacute;
- automatick&yacute; rozsah
- datahold

Napět&iacute; DC: 200m/2/20/200/600V
Napět&iacute; AC: 2/20/200/600V
Proud AC: 2/20/200/600A
Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M?
Test diod: cca 1.5V
Kontinuita: &lt;30?

Max. průměr vodiče: 32mm
Rozměry: 155&times;65&times;34 mm
Hmotnost: 220g (bez baterie)

   Multimetr klešťový EM305A

   489,00

   Univerzální klešťový multimetr. Specifikace: - display 3 1/2 místný - automatický rozsah - datahold Napětí DC: 200m/2/20/200/600V Napětí AC: 2/20/200/600V Proud AC: 2/20/200/600A Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M? Test diod: cca 1.5V Kontinuita: <30? Max. průměr vodiče: 32mm Rozměry: 155×65×34 mm Hmotnost: 220g (bez baterie)

  • Miniaturn&iacute; digit&aacute;ln&iacute; voltmetr s možnost&iacute; měřen&iacute; napět&iacute;, odporu, frekvence, kapacity a kontinuity.

Specifikace:

Napět&iacute; DC: 600V
Napět&iacute; AC: 600V
Odpor : 10MOhm
Frekvence: 100kHz
Kapacita: 100&micro;F
Display: 3 - 5/6

   Digitální multimetr EM3252

   525,00

   Miniaturní digitální voltmetr s možností měření napětí, odporu, frekvence, kapacity a kontinuity. Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Odpor : 10MOhm Frekvence: 100kHz Kapacita: 100µF Display: 3 - 5/6

  • EM502A je precizn&iacute; měřič teploty a vlhkosti prostřed&iacute;. 
Rozsah měřen&iacute; teploty se pohybuje mezi -40 - 70&deg;C, vlhkosti pak 0-100%

Rozměry: 132 x 69 x 26mm
Hmotnost: 155g

   Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A

   1 229,00

   EM502A je precizní měřič teploty a vlhkosti prostředí. Rozsah měření teploty se pohybuje mezi -40 - 70°C, vlhkosti pak 0-100% Rozměry: 132 x 69 x 26mm Hmotnost: 155g

  • Ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s možnost&iacute; měřit vzd&aacute;lenost, plochu a objem. Tento př&iacute;stroj nav&iacute;c kombinuje měřen&iacute; vzd&aacute;lenosti s detekov&aacute;n&iacute;m dřeva, železa či elektrick&eacute;ho veden&iacute; ve stěn&aacute;ch.
Možnost nastaven&iacute; &uacute;hlu měřic&iacute; sondy v rozmez&iacute; 0-90&deg;.

Vz&aacute;dlenost: 0,4 - 12m
Rozli&scaron;en&iacute;: 0,01m

Detekce dřeva: 30x30mm, hloubka &lt;15mm
Detekce kovu : železn&aacute; trubka průměru 20mm, hloubka &lt; 26mm
Detekce el. veden&iacute;: do 50mm pro 90-250V

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti a detektor EM60

   598,00

   Ultrazvukový dálkoměr s možností měřit vzdálenost, plochu a objem. Tento přístroj navíc kombinuje měření vzdálenosti s detekováním dřeva, železa či elektrického vedení ve stěnách. Možnost nastavení úhlu měřicí sondy v rozmezí 0-90°. Vzádlenost: 0,4 - 12m Rozlišení: 0,01m Detekce dřeva: 30x30mm, hloubka <15mm Detekce kovu : železná trubka průměru 20mm, hloubka < 26mm Detekce el. vedení: do 50mm pro 90-250V

  • Bezdotykov&yacute; detektor napět&iacute; přisvětlen&iacute;m pro pr&aacute;ci na tmav&yacute;ch m&iacute;stech.

Bezdotykově detekuje napět&iacute; v rozmez&iacute; 5Vac - 1000Vac; 50-400Hz 
Možnost nastaven&iacute; senzitivity. Světeln&yacute; i zvukov&yacute; v&yacute;stup.

   Bezkontaktní detektor napětí GK16

   159,00

   Bezdotykový detektor napětí přisvětlením pro práci na tmavých místech. Bezdotykově detekuje napětí v rozmezí 5Vac - 1000Vac; 50-400Hz Možnost nastavení senzitivity. Světelný i zvukový výstup.

  • Ultrazvukov&yacute; měřič koncentrace plynu v tlakov&eacute; lahvi je v&yacute;born&yacute;m pomocn&iacute;kem pro zjitěn&iacute; kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute; v p/b l&aacute;hvi. Nen&iacute; potřeba složit&aacute; manipulace s lahv&iacute; a jej&iacute; v&aacute;žen&iacute;, stač&iacute; přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky v&iacute;te, kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute;.

   Měřič plynu v lahvi EM2210

   469,00

   Ultrazvukový měřič koncentrace plynu v tlakové lahvi je výborným pomocníkem pro zjitění kolik plynu ještě zbývá v p/b láhvi. Není potřeba složitá manipulace s lahví a její vážení, stačí přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky víte, kolik plynu ještě zbývá.

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 2m VIGAN

   108,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 50A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		90..480V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	50A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	580A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	440V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

   SSR relé HSR-2A504R

   595,00

   SSR relé pro montáž na chladič 50A/1200V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 90..480V Trvalý spínaný proud: 50A Špičkový spínaný proud: 580A Jmenovité napětí zátěže: 440V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 39uH / 0,35A Rdc = 1,2 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 4 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 39uH CL04

   4,00

   Tlumivka Axiální, 39uH / 0,35A Rdc = 1,2 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 4 mm Délka: = 10 mm

  • Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

   Patice pro reproduktor SPK-18

   17,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

  • Drž&aacute;k pojistky FH-003

   Držák pojistky FH-003

   24,00

   Držák pojistky FH-003

  • Drž&aacute;k pojistky FH-008.

   Držák pojistky FH-008

   45,00

   Držák pojistky FH-008.

  • LED long distance, žlut&aacute;, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM YELLOW OS5YKAAC01B

   8,80

   LED long distance, žlutá, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;.
Tento nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r disponuje v&yacute;měn&yacute;mi koncovkami pro různ&eacute; konektory a konektorem USB pro nap&aacute;jen&iacute; různ&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute;. 
Na nap&aacute;jec&iacute;m kabelu je um&iacute;stěn přehledn&yacute; LCD display ud&aacute;vaj&iacute;c&iacute; aktu&aacute;ln&iacute; poskytovan&eacute; napět&iacute;.
Adapt&eacute;r m&aacute; tak&eacute; ochrany proti přepět&iacute;, přet&iacute;žen&iacute;, přehř&aacute;t&iacute; a zkratu.
Barevn&eacute; proveden&iacute; je v čern&eacute; barvě.

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	100..240 V AC / 50 Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	15-20V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	4500-6000mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	90
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	Sada v&yacute;měnn&yacute;ch
V&yacute;robce:		Vigan

   Napájecí adaptér pro notebook Vigan 15-20V/90W VPZ-90B

   999,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný. Tento napájecí adaptér disponuje výměnými koncovkami pro různé konektory a konektorem USB pro napájení různých zařízení. Na napájecím kabelu je umístěn přehledný LCD display udávající aktuální poskytované napětí. Adaptér má také ochrany proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. Barevné provedení je v černé barvě. Vstupní napětí: 100..240 V AC / 50 Hz Výstupní napětí: 15-20V Výstupní proud: 4500-6000mA Výstupní výkon: 90 Výstupní konektor: Sada výměnných Výrobce: Vigan

  • Sv&iacute;tilna s olověn&yacute;m bez&uacute;držbov&yacute;m akumul&aacute;torem..Nab&iacute;jen&iacute; z nap&aacute;jec&iacute; s&iacute;tě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilov&eacute; z&aacute;suvky 12V.

-halogenov&aacute; ž&aacute;rovka 5,5 V/1 A, PX13,5S 
-olověn&yacute; akumul&aacute;tor 6 V/4 Ah
-doba nepřetržit&eacute;ho sv&iacute;cen&iacute;: 3,5 hodiny
-dosvit: halogen 180 m
-odolnost při ne&scaron;etrn&eacute;m zach&aacute;zen&iacute; (prach a &scaron;p&iacute;na)
-vlhkotěsn&aacute; a odoln&aacute; proti stř&iacute;kaj&iacute;c&iacute; vodě
-dob&iacute;jen&iacute; nap&aacute;jec&iacute;m zdrojem 230 V~
-nab&iacute;jen&iacute; z automobilu 12 V
-doba nab&iacute;jen&iacute;: 24 hodin

   Nabíjecí halogenová svítilna Svítilna 3810

   548,00

   Svítilna s olověným bezúdržbovým akumulátorem..Nabíjení z napájecí sítě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12V. -halogenová žárovka 5,5 V/1 A, PX13,5S -olověný akumulátor 6 V/4 Ah -doba nepřetržitého svícení: 3,5 hodiny -dosvit: halogen 180 m -odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína) -vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě -dobíjení napájecím zdrojem 230 V~ -nabíjení z automobilu 12 V -doba nabíjení: 24 hodin

  • Line&aacute;rn&iacute; halogenov&aacute; ž&aacute;rovka s patic&iacute; R7S.

Vlastnosti:

Odst&iacute;n: 	warmwhite comfort/tepl&aacute; komfort
CCT: 	2.800 K
Napět&iacute;: 	230-240 V
Rozměry: 	O12 x 78 mm
Patice: 	R7S

   Žárovka halogenová lineární HL ES 240V 120W/78mm

   49,00

   Lineární halogenová žárovka s paticí R7S. Vlastnosti: Odstín: warmwhite comfort/teplá komfort CCT: 2.800 K Napětí: 230-240 V Rozměry: O12 x 78 mm Patice: R7S

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 16 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   16GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   290,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 16 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • Kit pro Raspberry Pi (B) - gertboard - zaji&scaron;ťuje kompatibilitu shieldů určen&yacute;ch pro Arduino s RaspberryPi.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Gertboard gertduino Arduino UNO compatible I/O board

   989,00

   Kit pro Raspberry Pi (B) - gertboard - zajišťuje kompatibilitu shieldů určených pro Arduino s RaspberryPi.

  • PWM ř&iacute;d&iacute;c&iacute; obvod.

Specifikace:

Nap&aacute;jec&iacute; proud: 200mA
V&yacute;stupn&iacute; ř&iacute;zen&yacute; proud: 160mA
Referenčn&iacute; proud: 10mA
Provozn&iacute; teplota: -40&deg;C .. 85&deg;C

   ZN1066E

   198,00

   PWM řídící obvod. Specifikace: Napájecí proud: 200mA Výstupní řízený proud: 160mA Referenční proud: 10mA Provozní teplota: -40°C .. 85°C

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 10A/850V, izolačn&iacute; pevnost 4000V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	DC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		3..32V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	10A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	160A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	400V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	850V
Ton/off:			-ms

Provozn&iacute; teplota:		-40..+100&deg;C
V&yacute;robce:			Carlo Gavazzi

Pozn&aacute;mka: -

   RA4410-D08

   699,00

   SSR relé pro montáž na chladič 10A/850V, izolační pevnost 4000V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC Ovládací napětí: 3..32V Trvalý spínaný proud: 10A Špičkový spínaný proud: 160A Jmenovité napětí zátěže: 400V AC Špičkové spínané napětí: 850V Ton/off: -ms Provozní teplota: -40..+100°C Výrobce: Carlo Gavazzi Poznámka: -

  • optok smd

   PC400Z

   19,00

   optok smd

  • optok VDE atest, 5kV-1min

   PC101

   49,00

   optok VDE atest, 5kV-1min

  • LED 5mm jantarov&aacute;; 30&deg;; 1300 mcd; 2,02 V; 30 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 590 nm
Průhlednost pouzdra: -
Barva pouzdra: -

   LED 5MM YELLOW 1300/30° L-HLMP-GL30

   15,00

   LED 5mm jantarová; 30°; 1300 mcd; 2,02 V; 30 mA Vlnová délka dominantní: 590 nm Průhlednost pouzdra: - Barva pouzdra: -

  • Samořezn&yacute; konektor pro ploch&eacute; kabely do DPS př&iacute;m&yacute;, rozteč 2,54mm, 32 kontaktů.

   Samořezná patice KK32025CR

   9,90

   Samořezný konektor pro ploché kabely do DPS přímý, rozteč 2,54mm, 32 kontaktů.

  • Redukce z F konektor na &quot;př&iacute;ruba vlnovodu 5/8&quot;&quot;&quot;.

   Redukce CVP-100

   24,20

   Redukce z F konektor na "příruba vlnovodu 5/8""".

  • 2x CMOS OZ - univerz&aacute;ln&iacute;, SO8.

Počet obvodů: 2
Nap&aacute;jen&iacute;: 	+-16V
Strmost:		0,8 V/us
Uin_ofset 	3000 uV
&Scaron;um		22 nV/Hz^0,5
T oper.		0..70 &deg;C

Pouzdro:		SO8

   LMC662AIM SMD

   24,00

   2x CMOS OZ - univerzální, SO8. Počet obvodů: 2 Napájení: +-16V Strmost: 0,8 V/us Uin_ofset 3000 uV Šum 22 nV/Hz^0,5 T oper. 0..70 °C Pouzdro: SO8

  • Př&iacute;ručn&iacute; pouzdro na F-KV-HPSxx

   Pouzdro pro osciloskopy F-KV-HPSxx F-KV-HPS POUZDRO

   190,00

   Příruční pouzdro na F-KV-HPSxx

  • Koncov&aacute; bočnice a separ&aacute;tor; 2.5mm/0.098 palců tlou&scaron;ťka

   WAGO280-324

   7,00

   Koncová bočnice a separátor; 2.5mm/0.098 palců tloušťka

  • Svorkovnice, &scaron;eda.

Počet kontaktů = 4
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 16A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce WAGO
Pozn&aacute;mka = mont&aacute;žn&iacute; patka

   WAGO231-104/008-000

   29,00

   Svorkovnice, šeda. Počet kontaktů = 4 Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 16A Orientace vodiče = horizontální Výrobce WAGO Poznámka = montážní patka

  • v&yacute;vojov&aacute; deska pro laděn&iacute; USB aplikac&iacute;UMS1 (v patici DIL24). K RS232 se aplikace připojuje konektorem Canon 9M. Stav komunikace je indikov&aacute;n LED

   Vývojová deska ASIX UDS1

   390,00

   vývojová deska pro ladění USB aplikacíUMS1 (v patici DIL24). K RS232 se aplikace připojuje konektorem Canon 9M. Stav komunikace je indikován LED

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  SAFT
  BOURNS
  TRACO
  FAIRCHILD
  EPCOS
  SOLOMON
  K
  PROSKIT
  UNOLD