Elektronovinky.cz
  • proudový chránič 4-pólový, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=72mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič EFI 4AC 25A/0.03A

   794,00

   proudový chránič 4-pólový, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=72mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Zásuvka jednonásobná bílá s bílým víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

   ZÁSUVKA 1xNÁSOBNÁ S BÍLÝM VÍČKEM

   92,00

   Zásuvka jednonásobná bílá s bílým víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Ventil&aacute;tor př&iacute;rubov&yacute;, určen&yacute; pro ods&aacute;v&aacute;n&iacute; vzduchu z m&iacute;stnost&iacute;, vybaven čidlem vlhkosti umožňuj&iacute;c&iacute; sepnut&iacute; ventil&aacute;toru po dosažen&iacute; nastaven&eacute; &uacute;rovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr v&yacute;stupn&iacute;ho hrdla 100mm, b&iacute;l&yacute; plast.

   Ventilátor KANLUX Cyklon EOL 100 HT

   620,00

   Ventilátor přírubový, určený pro odsávání vzduchu z místností, vybaven čidlem vlhkosti umožňující sepnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti, 230 VAC, 100m3/h, 38dB, 19W, průměr výstupního hrdla 100mm, bílý plast.

  • n&iacute;zkonapěťov&aacute; NV nožov&aacute; pojistkov&aacute; vložka, Un=500V, In=40A, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

   NV nožová pojistková vložka NV 1 C gL-gG KOMBI 500V 40A

   75,00

   nízkonapěťová NV nožová pojistková vložka, Un=500V, In=40A, vypínací schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

  • -Pozlacen&eacute; konektory (24K) odoln&eacute; vůči korozi
- Čist&yacute;, nezoxidovan&yacute; měděn&yacute; dr&aacute;t
- Měděn&eacute; opleten&iacute; a hl&iacute;n&iacute;kov&eacute; st&iacute;něn&iacute; zabraňuj&iacute;c&iacute; &scaron;umům a poruch&aacute;m
- Izolace obohacen&aacute; o dus&iacute;k

   AV Kabel Cinch 3xRCA Cinch (M) / 3xRCA Cinch (M) 2m VIGAN

   195,00

   -Pozlacené konektory (24K) odolné vůči korozi - Čistý, nezoxidovaný měděný drát - Měděné opletení a hlíníkové stínění zabraňující šumům a poruchám - Izolace obohacená o dusík

  • Navržen pro HDTV
- Funguje s 3D televizory a komponenty
- Velmi tenk&yacute; kabel pro snadn&eacute; oh&yacute;b&aacute;n&iacute;
- Rozli&scaron;en&iacute; videa 1080p
- Podporuje 10-bitovou, 12-bitovou
a 16-bitovou hloubku barev
- Podporuje Audio Ethernet Channel

   Propojovací tenký kabel HDMI A male / HDMI A male, 3m VIGAN

   99,00

   Navržen pro HDTV - Funguje s 3D televizory a komponenty - Velmi tenký kabel pro snadné ohýbání - Rozlišení videa 1080p - Podporuje 10-bitovou, 12-bitovou a 16-bitovou hloubku barev - Podporuje Audio Ethernet Channel

  • Digit&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr s možnost&iacute; měřen&iacute; napět&iacute;, proudu, odporu, kontinuity a testem diod.

Specifikace:

Napět&iacute; DC: 600V
Napět&iacute; AC: 600V
Proud AC: 100A
Proud DC: 100A
Odpor: 40MOhm
Kontinuita: &lt;50Ohm

   Multimetr klešťový EM405

   890,00

   Digitální klešťový multimetr s možností měření napětí, proudu, odporu, kontinuity a testem diod. Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Proud AC: 100A Proud DC: 100A Odpor: 40MOhm Kontinuita: <50Ohm

  • Infračerven&yacute; teploměr pro bezkontaktn&iacute; měřen&iacute;. 
Kromě typick&yacute;ch funkc&iacute; je vybaven funkc&iacute; porovn&aacute;v&aacute;n&iacute;, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenčn&iacute; a při dal&scaron;&iacute;m měřen&iacute; se pro rychlej&scaron;&iacute; orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřen&yacute;ch hodnot - zelen&aacute; beze změny, modr&aacute; znamen&aacute; změnu dolů a červen&aacute; změnu nahoru. Z&aacute;roveň V&aacute;s př&iacute;stroj upozorn&iacute; i akustick&yacute;m sign&aacute;lem.

Rozsah teplot: -38 - 520&deg;C
Přesnost: 0,1&deg;C
Doba měřen&iacute;: 1s

   Teploměr digitální bezkontaktní EM526

   769,00

   Infračervený teploměr pro bezkontaktní měření. Kromě typických funkcí je vybaven funkcí porovnávání, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenční a při dalším měření se pro rychlejší orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřených hodnot - zelená beze změny, modrá znamená změnu dolů a červená změnu nahoru. Zároveň Vás přístroj upozorní i akustickým signálem. Rozsah teplot: -38 - 520°C Přesnost: 0,1°C Doba měření: 1s

  • Kompaktn&iacute; ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s dosahem 15m a rozli&scaron;en&iacute;m 10mm.
Jednoduch&yacute; a odoln&yacute; měřič vzd&aacute;lenosti s v&yacute;početn&iacute;mi funkcemi (plocha, objem). Tento př&iacute;stroj najde platněn&iacute; v&scaron;ude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdl&aacute;lenost dvou objektů.

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti EM55

   549,00

   Kompaktní ultrazvukový dálkoměr s dosahem 15m a rozlišením 10mm. Jednoduchý a odolný měřič vzdálenosti s výpočetními funkcemi (plocha, objem). Tento přístroj najde platnění všude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdlálenost dvou objektů.

  • ETP110A je multifunkčn&iacute; měřidlo - měř&iacute; vzdu&scaron;nou vlhkost, teplotu a rosn&yacute; bod z&aacute;roveň ukazuje aktu&aacute;ln&iacute; datum a čas. Teplotu měř&iacute; v re&aacute;ln&eacute;m čase, stejně tak jako vlhkost. Př&iacute;stroj m&aacute; paměť na nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejniž&scaron;&iacute; naměřenou hodnotu.
Rozsah teploty: -10 -60&deg;C

   Digitální teploměr s vlhkoměrem ETP110A

   349,00

   ETP110A je multifunkční měřidlo - měří vzdušnou vlhkost, teplotu a rosný bod zároveň ukazuje aktuální datum a čas. Teplotu měří v reálném čase, stejně tak jako vlhkost. Přístroj má paměť na nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Rozsah teploty: -10 -60°C

  • Tento př&iacute;stroj najde využit&iacute; předev&scaron;&iacute;m ve stavebnictv&iacute; nebo třeba při rekonstrukci domu či bytu, v&yacute;měně elektrick&yacute;ch rozvodů atp. 
Detektor um&iacute; vyhledat živ&eacute; dr&aacute;ty, kov ale i dřevo ve zdech, stropech či podlah&aacute;ch a to až do hloubky 14mm (dřevo), 25mm (kov) a 50mm (živ&yacute; vodič).

   Detektor 4 v 1 TS530

   499,00

   Tento přístroj najde využití především ve stavebnictví nebo třeba při rekonstrukci domu či bytu, výměně elektrických rozvodů atp. Detektor umí vyhledat živé dráty, kov ale i dřevo ve zdech, stropech či podlahách a to až do hloubky 14mm (dřevo), 25mm (kov) a 50mm (živý vodič).

  • P&aacute;čkov&yacute; sp&iacute;nač 1-p&oacute;lov&yacute; přep&iacute;nac&iacute; do panelu ON-OFF-ON.

D&eacute;lka p&aacute;čky = 11mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 3A
V&yacute;robce -

   MTS-123

   18,00

   Páčkový spínač 1-pólový přepínací do panelu ON-OFF-ON. Délka páčky = 11mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 3A Výrobce -

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 4,7mH / 0,06A Rdc = 60 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 5 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 4,7mH CL05

   7,90

   Tlumivka Axiální, 4,7mH / 0,06A Rdc = 60 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 5 mm Délka: = 10 mm

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Silent night

   498,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Adapt&eacute;r na propojen&iacute; Iphone 5 s Iphone 4

   Iphone 4 to Iphone 5 adaptér IPHONE5CW

   162,00

   Adaptér na propojení Iphone 5 s Iphone 4

  • Drž&aacute;k pojistky FH-004.

   Držák pojistky FH-004

   32,00

   Držák pojistky FH-004.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Opel/ Renault/VW.

   Patice pro reproduktor SPK-03

   14,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Opel/ Renault/VW.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/&Scaron;koda

   Patice pro reproduktor SPK-04

   24,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/Škoda

  • Drž&aacute;k pojistky FH-006.

   Držák pojistky FH-006

   37,00

   Držák pojistky FH-006.

  • LED long distance, oranžov&aacute;, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM ORANGE OS5OGAAC01B

   9,90

   LED long distance, oranžová, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

  • Odoln&yacute; sp&iacute;nač typu antivandal 36 V, 2 A, bez aretace, bez podsvětlen&iacute;, stř&iacute;brn&aacute; barva.

   Antivandal spínač HBGQ19F-10/S

   94,00

   Odolný spínač typu antivandal 36 V, 2 A, bez aretace, bez podsvětlení, stříbrná barva.

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 8 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   8GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   198,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 8 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • Kit pro Raspberry Pi - zvukov&aacute; karta.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Wolfson microelectronics audio card

   1 280,00

   Kit pro Raspberry Pi - zvuková karta.

  • Sp&iacute;nan&yacute; regul&aacute;tor napět&iacute; 5V/0,5A, pouzdro DIP8.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		5V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,5A
Frekence oscil&aacute;toru:	52kHz
&Uacute;činnost:			77%

Max. vstupn&iacute; napět&iacute;:	63V


Provozn&iacute; teplota: 		-40..125&deg;C
Pouzdro:			DIP8

   Spínaný regulátor napětí NATIONAL SEMICONDUCTOR LM2574HVN-5

   38,00

   Spínaný regulátor napětí 5V/0,5A, pouzdro DIP8. Výstupní napětí: 5V Výstupní proud: 0,5A Frekence oscilátoru: 52kHz Účinnost: 77% Max. vstupní napětí: 63V Provozní teplota: -40..125°C Pouzdro: DIP8

  • patice pro rel&eacute; FV/M15F

   ZH6

   18,00

   patice pro relé FV/M15F

  • SSR rel&eacute; do DPS 5A/650V, izolačn&iacute; pevnost 4000V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	DC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		12V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	5A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	90A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	230V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	650V
Ton/off:			-ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+70&deg;C
V&yacute;robce:			Carlo Gavazzi

Pozn&aacute;mka: -

   RP130-240512

   229,00

   SSR relé do DPS 5A/650V, izolační pevnost 4000V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC Ovládací napětí: 12V Trvalý spínaný proud: 5A Špičkový spínaný proud: 90A Jmenovité napětí zátěže: 230V AC Špičkové spínané napětí: 650V Ton/off: -ms Provozní teplota: -20..+70°C Výrobce: Carlo Gavazzi Poznámka: -

  • Video Amplifier Syst&eacute;m, -V, DIP16.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	-V

Provozn&iacute; teplota:	0..70 &deg;C
Pouzdro:		DIP16

   LM1201N DIP16

   90,00

   Video Amplifier Systém, -V, DIP16. Napájení: -V Provozní teplota: 0..70 °C Pouzdro: DIP16

  • -, 1,8..8V, DIP8.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	1,8..8V

T oper.		-20..80 &deg;C
Pouzdro:		DIP8

   LA5521 DIP8

   9,90

   -, 1,8..8V, DIP8. Napájení: 1,8..8V T oper. -20..80 °C Pouzdro: DIP8

  • Optick&yacute; rotačn&iacute; sn&iacute;mač polohy s vestavěn&yacute;m k&oacute;dov&yacute;m kolečkem 500cpr, tři kan&aacute;ly v&yacute;stup, osa 8mm, otvor 8,6mm, vnej&scaron;&iacute; mont&aacute;žn&iacute; prvky

   snímač polohy AGILENT TECHNOLOGIES HEDS-5640A13

   690,00

   Optický rotační snímač polohy s vestavěným kódovým kolečkem 500cpr, tři kanály výstup, osa 8mm, otvor 8,6mm, vnejší montážní prvky

  • GL3615 DIP18 GOLDSTAR

   9,90

  • DIL rele 2sp.kon, 24V 2k

   DIL 24K 200

   49,00

   DIL rele 2sp.kon, 24V 2k

  • NPN 35V, 0,1A, 550MHz

   2SC2009

   5,00

   NPN 35V, 0,1A, 550MHz

  • Ventil&aacute;tor SUNON 92x92x25, 12 V/150 mA,


Př&iacute;kon 	= 1,80 W,
Ot&aacute;čky 	= 2800 RPM,
Ložisko 	= MagLev Vapo,
Průtok vzduchu 	= 49,00 CFM/ 83,25 m3/h,
Hlučnost 	= 34,00 dBA
V&yacute;vody 	= 2x24AWG,
D&eacute;lka v&yacute;vodů 	= 300 mm
Hmotnost 	= 95,0 g
Auto restart	= ano
Sn&iacute;m&aacute;n&iacute; ot&aacute;ček	= ne
Detekce rotace	= ne

V&yacute;robce 		= SUNON
Označen&iacute; v&yacute;robce	= KDE1209PTV1 13.MS.A.GN&nbsp;

   Ventilátor SUNON KDE1209PTV1

   58,48

   Ventilátor SUNON 92x92x25, 12 V/150 mA, Příkon = 1,80 W, Otáčky = 2800 RPM, Ložisko = MagLev Vapo, Průtok vzduchu = 49,00 CFM/ 83,25 m3/h, Hlučnost = 34,00 dBA Vývody = 2x24AWG, Délka vývodů = 300 mm Hmotnost = 95,0 g Auto restart = ano Snímání otáček = ne Detekce rotace = ne Výrobce = SUNON Označení výrobce = KDE1209PTV1 13.MS.A.GN 

  • Pulzn&iacute; nab&iacute;ječ bateri&iacute;, nab&iacute;j&iacute; 1 nebo 2 bloky 9V NiCd nebo NiMH, nab. proud: 70 mA, 3 režimy: vybit&iacute;, nabit&iacute; a udržovac&iacute; režim, ukončen&iacute; nab&iacute;jen&iacute; je automatick&eacute; s detekc&iacute; (delta V)

   Nabíječka akumulátorů NiMH, NiCd MINWA MW6288GS

   134,64

   Pulzní nabíječ baterií, nabíjí 1 nebo 2 bloky 9V NiCd nebo NiMH, nab. proud: 70 mA, 3 režimy: vybití, nabití a udržovací režim, ukončení nabíjení je automatické s detekcí (delta V)

  • v&aacute;lcov&aacute; pojistkov&aacute; vložka Un=690V, In=20A, F=50Hz, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 100A, charakteristika gG, keramika, velikost 22x58mm

   Válcová pojistková vložka CH22 690V gG 20A

   24,00

   válcová pojistková vložka Un=690V, In=20A, F=50Hz, vypínací schopnost 100A, charakteristika gG, keramika, velikost 22x58mm

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  WAGO
  VERBATIM
  KINGSTATE
  MK ELECTRONIC
  NEXCELL
  GoPro
  TE CONNECTIVITY
  WIELAND ELECTRIC
  HANTEK