Elektronovinky.cz
  • Santa Claus na saních 

126 LED 
Napájení: 9..12Vdc/300mA (vhodné pro použití i v automobilech)
Vestavěný vypínač.
Rozměry: 80x145mm

   Santa Claus na saních MK116

   435,00

   Santa Claus na saních 126 LED Napájení: 9..12Vdc/300mA (vhodné pro použití i v automobilech) Vestavěný vypínač. Rozměry: 80x145mm

  • Sada 20-ti precizních bitů se šroubovákem.
Délka šroubováku 163mm.

Sada obsahuje:
Ploché bity: 2, 2.5, 3, 4 mm
Křížové bity: #00, #0
Torx bity: T6, T7, T8, T9, T10
Inbus: 1,5, 5, 2.5 
Kulový inbus: 1,5, 5, 2.5
Pozidriv: PZ#00, PZ#0

   Sada precizních bitů PROSKIT 8PK-SD001N

   350,00

   Sada 20-ti precizních bitů se šroubovákem. Délka šroubováku 163mm. Sada obsahuje: Ploché bity: 2, 2.5, 3, 4 mm Křížové bity: #00, #0 Torx bity: T6, T7, T8, T9, T10 Inbus: 1,5, 5, 2.5 Kulový inbus: 1,5, 5, 2.5 Pozidriv: PZ#00, PZ#0

  • časové relé - spínací hodiny, AC/DC 12-240V, 2-modul, rezerva při odp.napětí

   Spínací hodiny SHT-1/UNI

   1 300,00

   časové relé - spínací hodiny, AC/DC 12-240V, 2-modul, rezerva při odp.napětí

  • Bytová rozvodnice DIDO-E, 12 pozic, průhledná dvířka, na omítku, uzamknutelná (volitelné), součástí DIN lišta, svorkovnice 10PE/10N součástí, krytí IP40, izolačni třída F, barva bílá, rozměry 236*287*112mm

   Rozvaděčová skříň ECT12PT průhledná dvířka

   262,00

   Bytová rozvodnice DIDO-E, 12 pozic, průhledná dvířka, na omítku, uzamknutelná (volitelné), součástí DIN lišta, svorkovnice 10PE/10N součástí, krytí IP40, izolačni třída F, barva bílá, rozměry 236*287*112mm

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Mikrovrtuln&iacute;k Efly Sport RTF Mod 1

Obsah balen&iacute;

Hotov&yacute;, kompletně sestaven&yacute; model vrtuln&iacute;ku s nainstalovan&yacute;mi motory a ř&iacute;dic&iacute; elektronikou 5-v-1, RC souprava 2,4GHz, Li-Pol akumul&aacute;tor 3,7V 150 mAh, integrovan&yacute; nab&iacute;ječ pro pohonn&yacute; akumul&aacute;tor, n&aacute;hradn&iacute; rotor, n&aacute;hradn&iacute; ocasn&iacute; vrtulka a stabiliz&aacute;tor. 

Budete potřebovat

4ks alkalick&yacute;ch tužkov&yacute;ch bateri&iacute; pro nap&aacute;jen&iacute; vys&iacute;lače

Popis

Jednorotorov&yacute; mikrovrtuln&iacute;k se skvělou ovladatelnost&iacute; a stabilitou. Je vybaven &scaron;pičkovou technologi&iacute;, kter&aacute; je integrovan&aacute; na společn&eacute; desce plo&scaron;n&yacute;ch spojů. Vrtuln&iacute;k doslova do kapsy můžete m&iacute;t při sobě aniž by zab&iacute;ral př&iacute;li&scaron; m&iacute;sta. Vzhledem k mal&yacute;m rozměrům je určen zejm&eacute;na pro l&eacute;t&aacute;n&iacute; v kancel&aacute;ři, bytě, nebo v jin&yacute;ch m&iacute;stnostech. 

Vlastnosti:
Dokonal&aacute; volba pro každ&eacute;ho včetně zač&aacute;tečn&iacute;ků
Obsahuje 4- kan&aacute;lov&yacute; 2.4GHz vys&iacute;lač
Obsahuje integrovan&yacute; nab&iacute;ječ pohonn&yacute;ch akumul&aacute;torů
Nainstalovan&aacute; ř&iacute;d&iacute;c&iacute; jednotka 5&ndash;v&ndash;1, kter&aacute; kombinuje přij&iacute;mač, regul&aacute;tor, mix, gyro a serva
Neuvěřitelně trvanliv&yacute; a v&aacute;ž&iacute; m&eacute;ně než 30g

Technick&eacute; &uacute;daje

Typ:Ultra mikro jednorotorov&yacute; vrtuln&iacute;k
Průměr hlavn&iacute;ho rotoru: 190mm
D&eacute;lka: 189 mm
Hmotnost: 26 g
Motor: Mikro Coreless
Baterie: LiPol 3,7V 150 mAh
Proveden&iacute;: RTF, vys&iacute;lač v m&oacute;du 1
Doporučen&eacute; prostřed&iacute;:Vnitřn&iacute; 
Kompletně dokončen&yacute;: Ano

   Mikrovrtulník Efly Sport RTF Mod 1

   1 420,00

   Mikrovrtulník Efly Sport RTF Mod 1 Obsah balení Hotový, kompletně sestavený model vrtulníku s nainstalovanými motory a řídicí elektronikou 5-v-1, RC souprava 2,4GHz, Li-Pol akumulátor 3,7V 150 mAh, integrovaný nabíječ pro pohonný akumulátor, náhradní rotor, náhradní ocasní vrtulka a stabilizátor. Budete potřebovat 4ks alkalických tužkových baterií pro napájení vysílače Popis Jednorotorový mikrovrtulník se skvělou ovladatelností a stabilitou. Je vybaven špičkovou technologií, která je integrovaná na společné desce plošných spojů. Vrtulník doslova do kapsy můžete mít při sobě aniž by zabíral příliš místa. Vzhledem k malým rozměrům je určen zejména pro létání v kanceláři, bytě, nebo v jiných místnostech. Vlastnosti: Dokonalá volba pro každého včetně začátečníků Obsahuje 4- kanálový 2.4GHz vysílač Obsahuje integrovaný nabíječ pohonných akumulátorů Nainstalovaná řídící jednotka 5–v–1, která kombinuje přijímač, regulátor, mix, gyro a serva Neuvěřitelně trvanlivý a váží méně než 30g Technické údaje Typ:Ultra mikro jednorotorový vrtulník Průměr hlavního rotoru: 190mm Délka: 189 mm Hmotnost: 26 g Motor: Mikro Coreless Baterie: LiPol 3,7V 150 mAh Provedení: RTF, vysílač v módu 1 Doporučené prostředí:Vnitřní Kompletně dokončený: Ano

  • Arduino ADK je v&yacute;vojov&aacute; deska založen&aacute; na ATmega2560. M&aacute; Rozhran&iacute; USB host pro připojen&iacute; s telefony Android založen&eacute; na MAX3421e. Deskam obsahuje 54 digit&aacute;ln&iacute;ch vstupů / v&yacute;stupů (z toho je 14 použiteln&yacute;ch jako v&yacute;stupy PWM), 16 analogov&yacute;ch vstupů, 4 UARTy, 16 MHz krystalov&yacute; oscil&aacute;tor, rozgran&iacute; USB, nap&aacute;jec&iacute; konektor, konektor IKSP a resetovac&iacute; tlač&iacute;tko.

MCU:		ATmega2560
Pracovn&iacute; napět&iacute;:	5V
Vstupn&iacute; napět&iacute;:	7-12V
Vstupn&iacute; nap. max.:	6-20V
I/O Piny:		54 (of which 15 provide PWM output)
Analogov&eacute; vstupy:	16
DC proud na PIN:	40 mA
Flash peměť:	256 KB (8 KB použito pro bootlioader)
SRAM:		8 KB
EEPROM:	4 KB
Krystal:		16 MHz

   Vývojový kit ARDUINO Arduino Mega ADK

   2 040,00

   Arduino ADK je vývojová deska založená na ATmega2560. Má Rozhraní USB host pro připojení s telefony Android založené na MAX3421e. Deskam obsahuje 54 digitálních vstupů / výstupů (z toho je 14 použitelných jako výstupy PWM), 16 analogových vstupů, 4 UARTy, 16 MHz krystalový oscilátor, rozgraní USB, napájecí konektor, konektor IKSP a resetovací tlačítko. MCU: ATmega2560 Pracovní napětí: 5V Vstupní napětí: 7-12V Vstupní nap. max.: 6-20V I/O Piny: 54 (of which 15 provide PWM output) Analogové vstupy: 16 DC proud na PIN: 40 mA Flash peměť: 256 KB (8 KB použito pro bootlioader) SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Krystal: 16 MHz

  • Programovateln&yacute; digit&aacute;ln&iacute; pokojov&yacute; termostat ovl&aacute;dan&yacute; dotykov&yacute;m displejem s možnost t&yacute;denn&iacute;ho naprogramov&aacute;n&iacute;(24h/7dn&iacute;).
Možnost nastaven&iacute; na ekonomick&yacute; nebo komfortn&iacute; program(10 nastaviteln&yacute;ch + 10 přednastaven&yacute;ch programů).Volba topen&iacute;/chlazen&iacute;.Hyster&eacute;ze 1&deg;C nebo 2&deg;C.
Přehledn&yacute; LCD displej.Nap&aacute;jen&iacute; 2x AA baterie.
Zat&iacute;žitelnost 230 VAC 6A (odporov&aacute; z&aacute;těž).

   Programovatelný dotykový termostat VIGAN VDT 002

   549,00

   Programovatelný digitální pokojový termostat ovládaný dotykovým displejem s možnost týdenního naprogramování(24h/7dní). Možnost nastavení na ekonomický nebo komfortní program(10 nastavitelných + 10 přednastavených programů).Volba topení/chlazení.Hysteréze 1°C nebo 2°C. Přehledný LCD displej.Napájení 2x AA baterie. Zatížitelnost 230 VAC 6A (odporová zátěž).

  • 7&quot; LCD monitor 480 x 234 s d&aacute;lkov&yacute;m ovaldačem.

Parametry:
Vstup: 2 x video vstup
Rozli&scaron;en&iacute;: 480x234
Nap&aacute;jen&iacute;: DC12V
Syst&eacute;m: PAL a NTSC
Form&aacute;t 16:9
Souč&aacute;st&iacute; balen&iacute; nen&iacute; baterie do ovladače- CR2025

   LCD 7" monitor do auta CL-7016-C

   1 490,00

   7" LCD monitor 480 x 234 s dálkovým ovaldačem. Parametry: Vstup: 2 x video vstup Rozlišení: 480x234 Napájení: DC12V Systém: PAL a NTSC Formát 16:9 Součástí balení není baterie do ovladače- CR2025

  • Navrženo pro kamery, mobiln&iacute; telefony, a přenosn&aacute; zař&iacute;zen&iacute;

- Kompatibiln&iacute; s HDMI 1.4
- Pozlacen&eacute; konektory (24K)
- Podporuje 1080p 12 bit barvy
- Podporuje Dolby True HD a DTS-HD

   Propojovací kabel HDMI A - HDMI C Mini M/M, 3m VIGAN

   134,00

   Navrženo pro kamery, mobilní telefony, a přenosná zařízení - Kompatibilní s HDMI 1.4 - Pozlacené konektory (24K) - Podporuje 1080p 12 bit barvy - Podporuje Dolby True HD a DTS-HD

  • Propojovac&iacute; kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stran&aacute;ch

- Funguje s iPody a jin&yacute;mi přenosn&yacute;mi CD/MP3 přehr&aacute;vači
- Propojuje dom&aacute;c&iacute; stereo, zvukov&eacute; karty a přenosn&eacute; reproduktory
- Pozlacen&eacute; konektory zlep&scaron;uj&iacute;c&iacute; přenos sign&aacute;lu
- St&iacute;něn&iacute; zabraňuje EMI/RFI interferenc&iacute;m

   Propojovací kabel Jack 3,5mm M/M, 5m VIGAN

   128,00

   Propojovací kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stranách - Funguje s iPody a jinými přenosnými CD/MP3 přehrávači - Propojuje domácí stereo, zvukové karty a přenosné reproduktory - Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu - Stínění zabraňuje EMI/RFI interferencím

  • ETP300A je půdn&iacute; pH měřič kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin.

   pH metr ETP300A

   99,00

   ETP300A je půdní pH měřič který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin.

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 2m VIGAN

   108,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 Micro B (M), 3m VIGAN

   125,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Samostatn&eacute; krimpovac&iacute; čelisti pro krimpov&aacute;n&iacute; konektorů typu FASTON s bočn&iacute;m v&yacute;vodem
 22-18/16-14 AWG (0,332 - 0,816mm2 / 1,3 - 2,07mm2 )

Materi&aacute;l čelist&iacute;: S45C

Samostatn&eacute; čelisti bez kle&scaron;t&iacute;. Vhodn&eacute; pro kle&scaron;tě CP371 / CP372.

   Krimpovací čelisti pro neizolované konektory PROSKIT CP-236DF1

   197,00

   Samostatné krimpovací čelisti pro krimpování konektorů typu FASTON s bočním vývodem 22-18/16-14 AWG (0,332 - 0,816mm2 / 1,3 - 2,07mm2 ) Materiál čelistí: S45C Samostatné čelisti bez kleští. Vhodné pro kleště CP371 / CP372.

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 2,2uH / 0,75A Rdc = 0,24 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 4 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 2,2uH CL04

   4,00

   Tlumivka Axiální, 2,2uH / 0,75A Rdc = 0,24 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 4 mm Délka: = 10 mm

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 39uH / 0,35A Rdc = 1,2 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 4 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   Tlumivka axiální TL 39uH CL04

   4,00

   Tlumivka Axiální, 39uH / 0,35A Rdc = 1,2 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 4 mm Délka: = 10 mm

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Egyptian Shaduf

   390,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Surfing dog

   412,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Digit&aacute;ln&iacute; teploměr s vlhkoměrem pro venkovn&iacute; použit&iacute; s extern&iacute;m čidlem

Zobrazuje:
Aktu&aacute;ln&iacute; teplotu ve &deg;C/&deg;F
Vzdu&scaron;nou vlhkost
Čas

Fukce bud&iacute;ku a kalend&aacute;ře
Možnost zavě&scaron;en&iacute; na zeď


Rozsahy:
Teplotn&iacute; rozsah: 	-10..50&deg;C
Vlhkostn&iacute; rozsah:	20..90%
Přesnost:		+-0,1&deg;C, +-1% při měřen&iacute; vlhkosti
Nap&aacute;jen&iacute;:		1 x AAA baterie (nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;)
Rozměry:		97x104x22 mm
D&eacute;lka vodiče k čidlu: 2,9m

   Digitální teploměr s vlhkoměrem NT-312n

   372,00

   Digitální teploměr s vlhkoměrem pro venkovní použití s externím čidlem Zobrazuje: Aktuální teplotu ve °C/°F Vzdušnou vlhkost Čas Fukce budíku a kalendáře Možnost zavěšení na zeď Rozsahy: Teplotní rozsah: -10..50°C Vlhkostní rozsah: 20..90% Přesnost: +-0,1°C, +-1% při měření vlhkosti Napájení: 1 x AAA baterie (není součástí balení) Rozměry: 97x104x22 mm Délka vodiče k čidlu: 2,9m

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Citroen/ Fiat/ Peugeot.

   Patice pro reproduktor SPK-02

   14,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Citroen/ Fiat/ Peugeot.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

   Patice pro reproduktor SPK-18

   17,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

  • Př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - nap&aacute;jec&iacute; zdroj do auta.

   Příslušenství pro LCD Lilliput - Napájecí zdroj do auta

   130,00

   Příslušenství pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - napájecí zdroj do auta.

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 32 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   32GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   543,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 32 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • pojistka radialni (M)

   165.000160MA

   9,00

   pojistka radialni (M)

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 14336 Bytes, 8192x14 Words, RAM 368 Bytes, Speed 4Mhz, 22 I/O, 
USART/IIP/SPI, 2 PWM, Brown-Out Detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SOIC
Extended Vdd range, Industry

   PIC16LC66-04I/SO

   149,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 14336 Bytes, 8192x14 Words, RAM 368 Bytes, Speed 4Mhz, 22 I/O, USART/IIP/SPI, 2 PWM, Brown-Out Detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SOIC Extended Vdd range, Industry

  • Elektromagnetick&eacute; rel&eacute; s DC c&iacute;vkou 

Parametry c&iacute;vky:
U	8,5 V
R 	110 Ohm
P 	0,66 W

Kontakt:
Typ kontaktu:		2 x přep&iacute;nac&iacute;
Max. proud kontaktem	5 A
Čas př&iacute;tahu/odpadu	-/- ms
Dal&scaron;&iacute; informace		-

V&yacute;robce			Carlo Gavazzi
S&eacute;rie			-

   RELFMZPA4305

   49,00

   Elektromagnetické relé s DC cívkou Parametry cívky: U 8,5 V R 110 Ohm P 0,66 W Kontakt: Typ kontaktu: 2 x přepínací Max. proud kontaktem 5 A Čas přítahu/odpadu -/- ms Další informace - Výrobce Carlo Gavazzi Série -

  • 1/3&quot; f=16mm/1.2 automat

   Objektiv PH1612DC

   990,00

   1/3" f=16mm/1.2 automat

  • 90st 10mm &scaron;ed&aacute; 11p&oacute;lů

   WAGO228-561

   149,00

   90st 10mm šedá 11pólů

  • LED displej, znak: 8, 14,2 mm, barva: zelen&aacute;, zapojen&iacute;: SA


Počet znaků:			1
Společn&yacute; v&yacute;vod:			anoda
Barva:				zelen&aacute;
Desetinn&aacute; tečka:			vpravo
Max. proud segmentem:		30 mA
&Uacute;bytek napět&iacute; v propustn&eacute;m směru:	3,8-4,5 V
Sv&iacute;tivost:				5 mcd
Zapojen&iacute; č&iacute;slic:			samostatn&eacute; v&yacute;vody

   LED DISPLAY 14,2MM GREEN HD-S-5612BPG-11

   23,38

   LED displej, znak: 8, 14,2 mm, barva: zelená, zapojení: SA Počet znaků: 1 Společný vývod: anoda Barva: zelená Desetinná tečka: vpravo Max. proud segmentem: 30 mA Úbytek napětí v propustném směru: 3,8-4,5 V Svítivost: 5 mcd Zapojení číslic: samostatné vývody

  • LED 4,2W zelen&aacute;; 120&deg;; 10,8-12 V; 350 mA;       

Světeln&yacute; tok: 58 lm
Pouzdro: Square 20mm
V&yacute;robce COSMO

   LED GREEN 4,2W 58LM/120° KLH00GXX3

   99,00

   LED 4,2W zelená; 120°; 10,8-12 V; 350 mA; Světelný tok: 58 lm Pouzdro: Square 20mm Výrobce COSMO

  • Parametry produktu: Carbon Carp 0,380 600 m
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Průměr 0,380 mm 
Pevnost 14,60 kg 
N&aacute;vin 600 m 

Vysoce kvalitn&iacute; vlasec pro specialisty na lov kaprů. D&iacute;ky obrovsk&eacute; pevnosti i při &scaron;okov&eacute;m zat&iacute;žen&iacute; je vhodn&yacute; pro dalek&eacute; n&aacute;hozy ze břehu i pro lov na položenou s těžk&yacute;mi krm&iacute;tky. Nab&iacute;z&iacute; vysokou pevnost v tahu i v uzlu a odolnost proti oděru a mechanick&eacute;mu nam&aacute;h&aacute;n&iacute;. Tmav&aacute; barva přisp&iacute;v&aacute; ke sn&iacute;žen&iacute; viditelnosti vlasce na dně.

   vlasec Carbon Carp 0.380mm 600m

   134,00

   Parametry produktu: Carbon Carp 0,380 600 m Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Průměr 0,380 mm Pevnost 14,60 kg Návin 600 m Vysoce kvalitní vlasec pro specialisty na lov kaprů. Díky obrovské pevnosti i při šokovém zatížení je vhodný pro daleké náhozy ze břehu i pro lov na položenou s těžkými krmítky. Nabízí vysokou pevnost v tahu i v uzlu a odolnost proti oděru a mechanickému namáhání. Tmavá barva přispívá ke snížení viditelnosti vlasce na dně.

  • Parametry produktu: Obal na praky - Team Mivardi
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 

Praktick&yacute; a dostatečně prostorn&yacute; obal na praky z nepromokav&eacute;ho materi&aacute;lu B-POL620D

   obal na praky Team Mivardi

   72,00

   Parametry produktu: Obal na praky - Team Mivardi Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Praktický a dostatečně prostorný obal na praky z nepromokavého materiálu B-POL620D

  • Mussel - Mix 18, 10mm s dierkou 1 kg

   118,00

  • Sprey Neverland Water Guard 284
impregrace na ochranu oděvů,obuvy a bivaků-

   Sprey Neverland Water Guard 284

   148,00

   Sprey Neverland Water Guard 284 impregrace na ochranu oděvů,obuvy a bivaků-

  • Obratlík SPRO Norway vel.2/0 65kg 6ks

   11,00

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  SAFT
  KAISE
  BRIGHT LED
  MURATA
  AVX
  COILCRAFT
  OptoSupply
  GEYER
  RIVACASE