Elektronovinky.cz
  • Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

   F0115TC-4MW

   46,00

   Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

  • Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

   Sluchátka Koss KPH7

   239,00

   Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

  • proudov&yacute; chr&aacute;nič 4-p&oacute;lov&yacute;, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 10kA, typ AC, tř&iacute;da izolace B, &scaron;&iacute;řka=72mm, průřez spojovac&iacute;ho veden&iacute;=1&ndash;25 mm2, ochrann&aacute; pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič EFI 4AC 25A/0.03A

   794,00

   proudový chránič 4-pólový, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=72mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Stavebnice VOLT&Iacute;K II. je tvůrč&iacute; hračka s mnoha možnostmi zapojen&iacute; efektn&iacute;ch elektronick&yacute;ch modelů podle př&iacute;ručky nebo tak&eacute; podle sv&yacute;ch znalost&iacute;. Stavebnice obsahuje v&scaron;e pro stavbu 50 elektronick&yacute;ch modelů bez p&aacute;jen&iacute;. Např&iacute;klad lze sestavit rozmanit&eacute; houkačky, poln&iacute; telefon, krystalku, jednoduch&eacute; R&Aacute;DIO, detektor kovů, metronom, blikač, popla&scaron;n&eacute; zař&iacute;zen&iacute; na fotobuňku, minutn&iacute;k, měřič stisku a tak&eacute; modely propojen&eacute; s Volt&iacute;kem I. Na jednoduch&yacute;ch sch&eacute;matech je rovněž možn&eacute; vyzkou&scaron;et si z&aacute;kladn&iacute; vlastnosti elektronick&yacute;ch souč&aacute;stek.

   Elektronická stavenice Voltík II

   656,00

   Stavebnice VOLTÍK II. je tvůrčí hračka s mnoha možnostmi zapojení efektních elektronických modelů podle příručky nebo také podle svých znalostí. Stavebnice obsahuje vše pro stavbu 50 elektronických modelů bez pájení. Například lze sestavit rozmanité houkačky, polní telefon, krystalku, jednoduché RÁDIO, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení na fotobuňku, minutník, měřič stisku a také modely propojené s Voltíkem I. Na jednoduchých schématech je rovněž možné vyzkoušet si základní vlastnosti elektronických součástek.

  • Z&aacute;suvka jednon&aacute;sobn&aacute; b&iacute;l&aacute; s b&iacute;l&yacute;m v&iacute;čkem 16A, 250 V~, kryt&iacute; IP44. Pro mont&aacute;ž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodn&eacute; pro použit&iacute; do d&iacute;lny ,gar&aacute;že ,sklepn&iacute;ch prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslov&yacute;ch provozů. Jednoduch&aacute; a snadn&aacute; mont&aacute;ž ,sp&iacute;nače maj&iacute; bez&scaron;roubov&eacute; svorky a plochou zadn&iacute; stranu.

   ZÁSUVKA 1xNÁSOBNÁ S BÍLÝM VÍČKEM

   92,00

   Zásuvka jednonásobná bílá s bílým víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

  • Osciloskop se zabudovan&yacute;m multimetrem. Dvoukan&aacute;lov&yacute;, p&aacute;smo 60Mhz, paměťov&aacute; hloubka 32kbodů/1kan&aacute;l, 16kbodů/2 kan&aacute;ly, barevn&yacute; TFT LCD 320x240, USB připojen&iacute; a podpora pro tisk, přizpůsobiteln&aacute; vlnov&aacute; intenzita, automatick&eacute; nastaven&iacute; jedn&iacute;m tleč&iacute;tkem, 15 různ&yacute;ch nastaven&iacute;, podpora ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; do CSV tabulek a bitmapov&eacute;ho zobrazen&iacute;, 22 automatick&yacute;ch měřen&iacute;, Triggerov&aacute;n&iacute;: Edge, Pulse width,ALT,Video, Rozsah osciloskopu: citlivost 10mV/d&iacute;lek až 5V/d&iacute;lek max. vstup 400V (DC+AC Peak)
Režim multimetru: vstup AC: 600V, DC: 800V, měřen&iacute; napět&iacute;, proudu, odporu, kapacity, diod,

   Multifukční osciloskop HANTEK DSO1060

   14 660,00

   Osciloskop se zabudovaným multimetrem. Dvoukanálový, pásmo 60Mhz, paměťová hloubka 32kbodů/1kanál, 16kbodů/2 kanály, barevný TFT LCD 320x240, USB připojení a podpora pro tisk, přizpůsobitelná vlnová intenzita, automatické nastavení jedním tlečítkem, 15 různých nastavení, podpora ukládání do CSV tabulek a bitmapového zobrazení, 22 automatických měření, Triggerování: Edge, Pulse width,ALT,Video, Rozsah osciloskopu: citlivost 10mV/dílek až 5V/dílek max. vstup 400V (DC+AC Peak) Režim multimetru: vstup AC: 600V, DC: 800V, měření napětí, proudu, odporu, kapacity, diod,

  • Rozvodn&aacute; skř&iacute;ň na om&iacute;tku, plastov&aacute; dv&iacute;řka, Ip65

   Rozvaděčová skříň ECH24PT

   755,00

   Rozvodná skříň na omítku, plastová dvířka, Ip65

  • Plastov&aacute; &uacute;ložn&aacute; krabička.
99 x 66 x 36 mm. Prodej po blistrech ( dva kusy).

   Plastová úložná krabička PROSKIT SB-1007K

   78,00

   Plastová úložná krabička. 99 x 66 x 36 mm. Prodej po blistrech ( dva kusy).

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Žlut&eacute; barevn&eacute; proveden&iacute;.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 274x248x123 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 241x187x104 mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 300 Žlutý

   765,00

   Kufr na nářadí a přístroje. Žluté barevné provedení. Rozměry vnější : 274x248x123 mm Rozměry vnitřní : 241x187x104 mm

  • Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

Specifikace:
700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM
40pin GPIO
4 x USB 2 
4 p&oacute;lov&yacute; stereo v&yacute;stup a kompozitn&iacute; video port
HDMI (1080p)
10/100 ethernet port
CSI kamera port pro připojen&iacute; Raspberry Pi kamery
DSI display port pro připojen&iacute; Raspberry Pi displeje
Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; dat
Micro USB konektor nap&aacute;jen&iacute;

Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

   Raspberry Pi Model B+ 512 MB RAM

   899,00

   Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C. Specifikace: 700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM 40pin GPIO 4 x USB 2 4 pólový stereo výstup a kompozitní video port HDMI (1080p) 10/100 ethernet port CSI kamera port pro připojení Raspberry Pi kamery DSI display port pro připojení Raspberry Pi displeje Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukládání dat Micro USB konektor napájení Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C.

  • Tento VGA kabel je určen na propojen&iacute; PC nebo laptopu k projektoru, monitoru, a ostatn&iacute;m zobrazovac&iacute;m zař&iacute;zen&iacute;m s VGA konektorem.

- Poniklovan&eacute; konektory se zlacen&yacute;mi kontakty z 24k zlata
- Vodiče z bezkysl&iacute;kat&eacute; mědi pro maxim&aacute;ln&iacute; vodivost a spolehlivost
- Feritov&eacute; filtry na obou konc&iacute;ch proti EMI/RFI interferenci

Nejsou zapojeny piny 4, 5, 9, 12

   Kabel VGA D-SUB male / D-SUB male, 2m VIGAN

   73,00

   Tento VGA kabel je určen na propojení PC nebo laptopu k projektoru, monitoru, a ostatním zobrazovacím zařízením s VGA konektorem. - Poniklované konektory se zlacenými kontakty z 24k zlata - Vodiče z bezkyslíkaté mědi pro maximální vodivost a spolehlivost - Feritové filtry na obou koncích proti EMI/RFI interferenci Nejsou zapojeny piny 4, 5, 9, 12

  • Multimedi&aacute;ln&iacute; klavesnice s modr&yacute;m podsv&iacute;cen&iacute;m pro komfortněj&scaron;&iacute; pr&aacute;ci.
Připojen&iacute;:USB

   USB klávesnice A4tech KD-800L

   595,00

   Multimediální klavesnice s modrým podsvícením pro komfortnější práci. Připojení:USB

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 20mm, z&aacute;vit: M3, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   Distanční sloupek DI5M3X20 VIGAN

   5,50

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 20mm, závit: M3, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Bezdr&aacute;tov&yacute; a bezbateriov&yacute; zvonek.
Přij&iacute;mač je nap&aacute;jen standardně ze z&aacute;suvky, ov&scaron;em tlač&iacute;tko nap&aacute;jen&iacute; nevyžaduje.

Dosah v otevřen&eacute;m prostoru: až 120m
Frekvence d&aacute;lkov&eacute;ho ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;: 433MHz
Hlasitost: 85dB
Spotřeba: 200mW
Rozměry (přij&iacute;mač/vys&iacute;lač): 86x68x71mm / 88x46x33mm
Vyzv&aacute;něc&iacute; melodie: 25 polyfonn&iacute;ch melodi&iacute;

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek VBZ-001 modrý

   890,00

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek. Přijímač je napájen standardně ze zásuvky, ovšem tlačítko napájení nevyžaduje. Dosah v otevřeném prostoru: až 120m Frekvence dálkového ovládání: 433MHz Hlasitost: 85dB Spotřeba: 200mW Rozměry (přijímač/vysílač): 86x68x71mm / 88x46x33mm Vyzváněcí melodie: 25 polyfonních melodií

  • LED 25W b&iacute;l&aacute; studen&aacute;; 120&deg;; 15 V; 1750 mA;       

Světeln&yacute; tok: 2500 lm
Pouzdro: Plate 20x20 heavy

   LED WHITE 25W 2500LM/120° PLATE

   410,00

   LED 25W bílá studená; 120°; 15 V; 1750 mA; Světelný tok: 2500 lm Pouzdro: Plate 20x20 heavy

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute; - bez s&iacute;ťov&eacute; vidlice (viz souvisej&iacute;c&iacute; zbož&iacute;)

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	100..240 V AC / 50 Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12
V&yacute;stupn&iacute; proud:	1
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	12
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	Souos&yacute; 5,5/2,1 mm
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér síťový 12V 1000mA 5,5/2,1mm, MEAN WELL

   244,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný - bez síťové vidlice (viz související zboží) Vstupní napětí: 100..240 V AC / 50 Hz Výstupní napětí: 12 Výstupní proud: 1 Výstupní výkon: 12 Výstupní konektor: Souosý 5,5/2,1 mm Výrobce: Mean Well

  • 1 x optočlen s tranzistorem, izolačn&iacute; pevnost 3,75kV, pouzdro MFP4.

Vstup:
If:	50mA
Uf:	1,2V
Ur:	6V
Pmax:	0,07W

V&yacute;stup:
Ic:	50mA
Uce:	60V
Pmax:	0,15W

Rise/Fall time:	5/4us
CTR:		200..400%

Provozn&iacute; teplota:	-30..100&deg;C
Pouzdro:		MFP4

   PC357NT (KPC357NT0C)

   6,20

   1 x optočlen s tranzistorem, izolační pevnost 3,75kV, pouzdro MFP4. Vstup: If: 50mA Uf: 1,2V Ur: 6V Pmax: 0,07W Výstup: Ic: 50mA Uce: 60V Pmax: 0,15W Rise/Fall time: 5/4us CTR: 200..400% Provozní teplota: -30..100°C Pouzdro: MFP4

  • Stoln&iacute; lampa s dotykov&yacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.
Nastaviteln&yacute; jas světla (4000-4500K)
Nap&aacute;jen&iacute;:	     12VDC
Spotřeba:	     9W 

Barva sv&iacute;tidla:  B&iacute;l&aacute;
Sv&iacute;tivost:	     490lm

   Stolní lampa SL-S 9W bílá

   1 950,00

   Stolní lampa s dotykovým ovládáním. Nastavitelný jas světla (4000-4500K) Napájení: 12VDC Spotřeba: 9W Barva svítidla: Bílá Svítivost: 490lm

  • Ventil&aacute;tor SUNON 80x80x25, 12 V/330 mA
Kryt&iacute; IP68


Př&iacute;kon 	= 3,96 W,
Ot&aacute;čky 	= 4800 RPM,
Ložisko 	= kuličkov&eacute;,
Průtok vzduchu 	= 60 CFM/ 102 m3/h,
Hlučnost 	= 47,5 dBA
V&yacute;vody 	= 2x24AWG,
D&eacute;lka v&yacute;vodů 	= 320 mm
Hmotnost 	= 105 g
Auto restart	= ano
Sn&iacute;m&aacute;n&iacute; ot&aacute;ček	= ne
Detekce rotace	= ne

V&yacute;robce 		= SUNON
Označen&iacute; v&yacute;robce	= GF80251B1-000U-AE9 -

   Ventilátor SUNON GF80251B1-AE9

   890,00

   Ventilátor SUNON 80x80x25, 12 V/330 mA Krytí IP68 Příkon = 3,96 W, Otáčky = 4800 RPM, Ložisko = kuličkové, Průtok vzduchu = 60 CFM/ 102 m3/h, Hlučnost = 47,5 dBA Vývody = 2x24AWG, Délka vývodů = 320 mm Hmotnost = 105 g Auto restart = ano Snímání otáček = ne Detekce rotace = ne Výrobce = SUNON Označení výrobce = GF80251B1-000U-AE9 -

  • HDMI switch 3x1 v1.4 4Kx2K se použ&iacute;v&aacute; pro přep&iacute;n&aacute;n&iacute; zdrojů sign&aacute;lu HDMI 1.4b. Lze připojit tři vstupn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; a jedno v&yacute;stupn&iacute; (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přep&iacute;nat. Switch s&aacute;m rozpozn&aacute; neaktivn&iacute; vstupy a přepne na vstup aktivn&iacute;.
Tento switch je možno ovl&aacute;dat d&aacute;lkov&yacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.
Max. rozli&scaron;en&iacute;: 4Kx2K@30Hz, podporuje 3D.

   HDMI přepínač 3x 1 v1.4 4Kx2K

   985,00

   HDMI switch 3x1 v1.4 4Kx2K se používá pro přepínání zdrojů signálu HDMI 1.4b. Lze připojit tři vstupní zařízení a jedno výstupní (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přepínat. Switch sám rozpozná neaktivní vstupy a přepne na vstup aktivní. Tento switch je možno ovládat dálkovým ovládáním. Max. rozlišení: 4Kx2K@30Hz, podporuje 3D.

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Acer 19V 3.42A, Compaq 18.5V 4.9A, Delta 19V 4.74A, Fujitsu 20V 4.5A, Gateway 19V 4.7A, HP 19V 3.95A, Liteon 19V 4.74A,Toshiba 19V 4.74A

   Výměnný napájecí konektor 5.5*2.5mm, Acer, Compaq, Delta, Fujitsu, Gateway, Liteon, Toshiba

   19,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Acer 19V 3.42A, Compaq 18.5V 4.9A, Delta 19V 4.74A, Fujitsu 20V 4.5A, Gateway 19V 4.7A, HP 19V 3.95A, Liteon 19V 4.74A,Toshiba 19V 4.74A

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Apple 14.5V 3.1A (45W)

   Výměnný napájecí konektor Magsafe2, Apple 45W

   349,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Apple 14.5V 3.1A (45W)

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Asus 19V/2.1A etc.

   Výměnný napájecí konektor 4.0*1.35*10mm, Asus

   19,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Asus 19V/2.1A etc.

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků HP 19,5V/2,05A

   Výměnný napájecí konektor 4.0*1.7*12mm, bullet, HP

   19,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků HP 19,5V/2,05A

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  ALLEGRO
  COSMEC
  AGILENT TECHNOLOGIES
  TEKTRONIX
  VARTA
  KONTAKT CHEMIE
  LEDWELL
  NICHIFU
  SERPAC