Elektronovinky.cz
  • Plynová páječka SuperPro 125.(samostatná)

Výdrž: cca 2 hodiny
Doba nahřívání: 30sec od zapálení
Srovnatelný výkon s elektrickou páječkou: 25..130W (nastavitelný výkon)
Max. teplota hrotu: 580°C
Páječka je dodávána s pájecím hrotem 2,4mm

   Plynová páječka PORTASOL SuperPro 125

   1 080,00

   Plynová páječka SuperPro 125.(samostatná) Výdrž: cca 2 hodiny Doba nahřívání: 30sec od zapálení Srovnatelný výkon s elektrickou páječkou: 25..130W (nastavitelný výkon) Max. teplota hrotu: 580°C Páječka je dodávána s pájecím hrotem 2,4mm

  • proudový chránič 4-pólový, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=72mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič EFI 4AC 25A/0.03A

   794,00

   proudový chránič 4-pólový, In=25A, Irez=0,03A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=72mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • n&iacute;zkonapěťov&aacute; NV nožov&aacute; pojistkov&aacute; vložka, Un=500V, In=40A, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

   NV nožová pojistková vložka NV 1 C gL-gG KOMBI 500V 40A

   75,00

   nízkonapěťová NV nožová pojistková vložka, Un=500V, In=40A, vypínací schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

  • Rozvodn&aacute; skř&iacute;ň na om&iacute;tku, plastov&aacute; dv&iacute;řka, Ip65

   Rozvaděčová skříň ECH12PT

   470,00

   Rozvodná skříň na omítku, plastová dvířka, Ip65

  • Plastov&aacute; &uacute;ložn&aacute; krabička.
252 x 182 x 40,5 mm

   Plastová úložná krabička PROSKIT 203-132H

   127,00

   Plastová úložná krabička. 252 x 182 x 40,5 mm

  • Robotick&yacute; Triceratops Mal&yacute; D430 - robotick&aacute; hračka

Robotick&aacute; hračka 
Dinosaurus robot
Robotick&eacute; 3D puzzle
Stavebnice
Rozměry složen&eacute;ho mal&eacute;ho Triceratopse: 345x93x142 mm
V&aacute;ha balen&iacute;: 1,13 kg
Věk: 3+
Nap&aacute;jen&iacute; hračky 3 x 1,5 V AAA

   Dřevěná robotická stavebnice ROBOTIME TRICERATOPS malý D430

   295,00

   Robotický Triceratops Malý D430 - robotická hračka Robotická hračka Dinosaurus robot Robotické 3D puzzle Stavebnice Rozměry složeného malého Triceratopse: 345x93x142 mm Váha balení: 1,13 kg Věk: 3+ Napájení hračky 3 x 1,5 V AAA

  • Čtyřkan&aacute;lov&yacute; digit&aacute;ln&iacute; stoln&iacute; osciloskop OWON TDS7104

Specifikace:

Frekvenčn&iacute; rozsah: 100MHz
Vzorkovac&iacute; frekvence: 1GS/s
Vodorovn&aacute; stupnice: 2ns/div..100s/div, krop po 1-2-5
Vertik&aacute;ln&iacute; stupnice: 2mV/div.. 10V/div
Počet kan&aacute;lů: 4
Displej: barevn&yacute;, dotykov&yacute;, velikost 8&quot; 
Vstupn&iacute; impedance 1MOhm +-2%
Maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;: 400V PK-PK
Přep&iacute;n&aacute;n&iacute; rozsahu sond: 1X, 10X, 100X, 1000X
Komunikace: PC pomoc&iacute; USB (podporuje USB flash disky), VGA, LAN

POZOR lze měřit pouze napět&iacute; galvanicky oddělen&eacute; od nap&aacute;jec&iacute;ho napět&iacute; osciloskopu!

   Osciloskop čtyřkanálový 100MHz Owon TDS7104

   24 630,00

   Čtyřkanálový digitální stolní osciloskop OWON TDS7104 Specifikace: Frekvenční rozsah: 100MHz Vzorkovací frekvence: 1GS/s Vodorovná stupnice: 2ns/div..100s/div, krop po 1-2-5 Vertikální stupnice: 2mV/div.. 10V/div Počet kanálů: 4 Displej: barevný, dotykový, velikost 8" Vstupní impedance 1MOhm +-2% Maximální vstupní napětí: 400V PK-PK Přepínání rozsahu sond: 1X, 10X, 100X, 1000X Komunikace: PC pomocí USB (podporuje USB flash disky), VGA, LAN POZOR lze měřit pouze napětí galvanicky oddělené od napájecího napětí osciloskopu!

  • Mal&aacute;, elegantn&iacute; a stylov&aacute; autokamera (čern&aacute; skř&iacute;ňka) značky Blackvue, nen&aacute;padn&yacute; př&iacute;tel v nouzi. Jej&iacute; jedinečnost spoč&iacute;v&aacute; v mal&yacute;ch rozměrech a stabiln&iacute;m um&iacute;stěn&iacute;m pod zpětn&eacute; zrc&aacute;tko, d&iacute;ky kter&eacute;mu V&aacute;m nikdy nebude přek&aacute;žet ve v&yacute;hledu, tento model m&aacute; i druh&yacute; modul kter&yacute; je možn&eacute; um&iacute;stit na zadn&iacute; stranu vozidla a m&iacute;t tak z&aacute;znam i o děn&iacute; za vozidlem. Tělo kamery je snadno odn&iacute;mateln&eacute; od drž&aacute;ku upevněn&eacute;ho na skle a tak se nestane terčem nenechav&yacute;ch zlodějů. Kamera nab&iacute;z&iacute; jednoduch&eacute; nastaven&iacute; mezi třemi mody nat&aacute;čen&iacute;, vysoce kvalitn&iacute; obraz i ve zhor&scaron;en&yacute;ch viditelnostn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch a automatick&eacute; ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu. Blackvue, kamera do auta, kter&aacute; V&aacute;m dod&aacute; pocit jistoty a bezpeč&iacute; na va&scaron;ich cest&aacute;ch.

Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; zvuku
Vestavěn&yacute; mikrofon zaznamen&aacute;v&aacute; hlasy a zvuky v kabině a okol&iacute; (možnost vypnut&iacute;). 

Různ&eacute; možnosti nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;
Norm&aacute;ln&iacute; nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;
Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; ud&aacute;losti (G-Sensor)
Režim nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; při parkov&aacute;n&iacute; (video detekce pohybu)

Režim nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; při parkov&aacute;n&iacute; (video detekce pohybu)
Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; během parkov&aacute;n&iacute; pomoc&iacute; detekce pohybu.
Z&aacute;znam se prov&aacute;d&iacute; pouze tehdy, když je detekov&aacute;n pohyb (efektivn&iacute; využit&iacute; paměti).
Podporuje automatick&eacute; přepnut&iacute; do režimu parkov&aacute;n&iacute;.

Vestavěn&yacute; Wi-Fi modul
Přehr&aacute;van&iacute; z&aacute;znamu anebo přehr&aacute;van&iacute; v re&aacute;ln&eacute;m čase (BlackVue App - Android smarthphone/tablet, iPhone, iPad).

Vestavěn&yacute; G-Sensor
Z&aacute;znam ud&aacute;losti se d&iacute;ky vestavěn&eacute;mu G-Senzoru aktivuje okamžitě při n&aacute;hl&eacute;m zrychlen&iacute;, brzděn&iacute;, smyku anebo jin&yacute;m extern&iacute;m n&aacute;razům (monitoruje 3-osy X/Y/Z). 
Citlivost lze nastavit pomoci BlackVue software.

Vestavěn&iacute; GPS modul
D&iacute;ky vysoce citliv&eacute;mu GPS modulu z&aacute;znam obsahuje informace o rychlosti a pozici vozidla. Z&aacute;znam pak může byt synchronizov&aacute;n s Google Maps. Pomoci software MyWay Viewer je pak možn&eacute; dodatečně na trasy dohledat m&iacute;sto ud&aacute;losti. 

Hlasov&yacute; průvodce
Hlasov&yacute; průvodce v&aacute;s informuje o aktu&aacute;ln&iacute;m nastaven&iacute; a stavu BlackVue zař&iacute;zen&iacute;.

LED Indikace
LED indikace ukazuje aktu&aacute;ln&iacute; režim zař&iacute;zen&iacute;.

Možnost roz&scaron;&iacute;řen&iacute; doby z&aacute;znamu
Micro SD karta až 32GB (16GB &ndash; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;)

&Scaron;irok&yacute; &uacute;hel pohledu
Předn&iacute; kamera: diagon&aacute;ln&iacute; 139&deg;, horizont&aacute;ln&iacute; 116&deg;, vertik&aacute;ln&iacute; 61&deg;
Zadn&iacute; kamera: diagon&aacute;ln&iacute; 139&deg;, horizont&aacute;ln&iacute; 116&deg;, vertik&aacute;ln&iacute; 61&deg;

Přehr&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu &ndash; video v&yacute;stup
Podporuje přehr&aacute;v&aacute;n&iacute; videa (MP4) na přenosn&yacute;ch AV zař&iacute;zen&iacute;ch, jako jsou multimedi&aacute;ln&iacute; přehr&aacute;vače, navigace, chytr&eacute; telefony apod. (umožňuje snadn&eacute; nastaven&iacute; spr&aacute;vn&eacute;ho &uacute;hlu pro poř&iacute;zen&iacute; kvalitn&iacute;ho z&aacute;znamu). 

Minimalizovan&yacute;, kompaktn&iacute; a nen&aacute;padn&yacute; design
Minimalizovan&yacute; rozměr kamery umožňuje jej&iacute; instalaci tak, aby V&aacute;m nebr&aacute;nila ve v&yacute;hledu z vozidla. Patentovan&yacute; syst&eacute;m uchycen&iacute; zaručuje rychlou a snadnou mont&aacute;ž a z&aacute;roveň stabiln&iacute; obraz i na velice nerovn&yacute;ch povr&scaron;&iacute;ch. Otočn&eacute; tělo (360&deg;) umožňuje nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; v různ&yacute;ch směrech (silnice, kabina) a snadn&eacute; nastaven&iacute; spr&aacute;vn&eacute;ho &uacute;hlu. Kamera se jednodu&scaron;e odděluje od drž&aacute;ku nalepen&eacute;ho na skle vozidla, a proto ji nemus&iacute;te nech&aacute;vat ve vozidle a riskovat jej&iacute; odcizen&iacute;.

Specializovan&yacute; BlackVue software
Softwarec BlackVue PC (Windows) umožňuje pohodln&eacute; vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; jednotliv&yacute;ch z&aacute;znamů dle data, času anebo typu, nastaven&iacute; rozli&scaron;en&iacute; videa, hlasov&eacute;ho průvodce a LED indikace, automatick&eacute; zap&iacute;n&aacute;n&iacute; parkovac&iacute;ho režimu a dal&scaron;&iacute;. 

Pokročil&eacute; nastaven&iacute; citlivosti
Možnost současn&eacute;ho kontrolov&aacute;n&iacute; nastaven&eacute; citlivosti a videa (z&aacute;znamu) a jej&iacute;ho nastaven&iacute;. 

Specifikace:

Senzor: předn&iacute; 2,4 Megapixel / zadn&iacute; 1 Megapixel CMOS sensor
Rozli&scaron;en&iacute;: Full HD (1920x1080) Up to 30fps
Video komprese: H.264
Audio komprese: AAC LC
Paměť: Micro SD karta (až 32GB)
GPS: Vestavěn&aacute;
Wi-Fi: Vestavěn&aacute;
Režimy z&aacute;znamů: Norm&aacute;ln&iacute; režim, režim ud&aacute;losti a parkovac&iacute; režim
Video vystup: Kompozitn&iacute;
Rozměry: D 36,0mm x 118,5mm
Provozn&iacute; teplota: -20&deg;C až 70&deg;C
Provozn&iacute; napět&iacute;: 12V / 24VDC
Spotřeba: 4,8W
Certifik&aacute;ty: KCC, FCC, CE, RoHs, C-Tick

   Kamera do auta BLACKVUE DR550GW-2CH

   11 790,00

   Malá, elegantní a stylová autokamera (černá skříňka) značky Blackvue, nenápadný přítel v nouzi. Její jedinečnost spočívá v malých rozměrech a stabilním umístěním pod zpětné zrcátko, díky kterému Vám nikdy nebude překážet ve výhledu, tento model má i druhý modul který je možné umístit na zadní stranu vozidla a mít tak záznam i o dění za vozidlem. Tělo kamery je snadno odnímatelné od držáku upevněného na skle a tak se nestane terčem nenechavých zlodějů. Kamera nabízí jednoduché nastavení mezi třemi mody natáčení, vysoce kvalitní obraz i ve zhoršených viditelnostních podmínkách a automatické ukládání záznamu. Blackvue, kamera do auta, která Vám dodá pocit jistoty a bezpečí na vašich cestách. Nahrávání zvuku Vestavěný mikrofon zaznamenává hlasy a zvuky v kabině a okolí (možnost vypnutí). Různé možnosti nahrávání Normální nahrávání Nahrávání události (G-Sensor) Režim nahrávání při parkování (video detekce pohybu) Režim nahrávání při parkování (video detekce pohybu) Nahrávání během parkování pomocí detekce pohybu. Záznam se provádí pouze tehdy, když je detekován pohyb (efektivní využití paměti). Podporuje automatické přepnutí do režimu parkování. Vestavěný Wi-Fi modul Přehrávaní záznamu anebo přehrávaní v reálném čase (BlackVue App - Android smarthphone/tablet, iPhone, iPad). Vestavěný G-Sensor Záznam události se díky vestavěnému G-Senzoru aktivuje okamžitě při náhlém zrychlení, brzdění, smyku anebo jiným externím nárazům (monitoruje 3-osy X/Y/Z). Citlivost lze nastavit pomoci BlackVue software. Vestavění GPS modul Díky vysoce citlivému GPS modulu záznam obsahuje informace o rychlosti a pozici vozidla. Záznam pak může byt synchronizován s Google Maps. Pomoci software MyWay Viewer je pak možné dodatečně na trasy dohledat místo události. Hlasový průvodce Hlasový průvodce vás informuje o aktuálním nastavení a stavu BlackVue zařízení. LED Indikace LED indikace ukazuje aktuální režim zařízení. Možnost rozšíření doby záznamu Micro SD karta až 32GB (16GB – součástí balení) Široký úhel pohledu Přední kamera: diagonální 139°, horizontální 116°, vertikální 61° Zadní kamera: diagonální 139°, horizontální 116°, vertikální 61° Přehrávání záznamu – video výstup Podporuje přehrávání videa (MP4) na přenosných AV zařízeních, jako jsou multimediální přehrávače, navigace, chytré telefony apod. (umožňuje snadné nastavení správného úhlu pro pořízení kvalitního záznamu). Minimalizovaný, kompaktní a nenápadný design Minimalizovaný rozměr kamery umožňuje její instalaci tak, aby Vám nebránila ve výhledu z vozidla. Patentovaný systém uchycení zaručuje rychlou a snadnou montáž a zároveň stabilní obraz i na velice nerovných površích. Otočné tělo (360°) umožňuje nahrávání v různých směrech (silnice, kabina) a snadné nastavení správného úhlu. Kamera se jednoduše odděluje od držáku nalepeného na skle vozidla, a proto ji nemusíte nechávat ve vozidle a riskovat její odcizení. Specializovaný BlackVue software Softwarec BlackVue PC (Windows) umožňuje pohodlné vyhledávání jednotlivých záznamů dle data, času anebo typu, nastavení rozlišení videa, hlasového průvodce a LED indikace, automatické zapínání parkovacího režimu a další. Pokročilé nastavení citlivosti Možnost současného kontrolování nastavené citlivosti a videa (záznamu) a jejího nastavení. Specifikace: Senzor: přední 2,4 Megapixel / zadní 1 Megapixel CMOS sensor Rozlišení: Full HD (1920x1080) Up to 30fps Video komprese: H.264 Audio komprese: AAC LC Paměť: Micro SD karta (až 32GB) GPS: Vestavěná Wi-Fi: Vestavěná Režimy záznamů: Normální režim, režim události a parkovací režim Video vystup: Kompozitní Rozměry: D 36,0mm x 118,5mm Provozní teplota: -20°C až 70°C Provozní napětí: 12V / 24VDC Spotřeba: 4,8W Certifikáty: KCC, FCC, CE, RoHs, C-Tick

  • Dvoukan&aacute;lov&yacute; USB osciloskop OWON VDS1022 - 25MHz.

&Scaron;&iacute;řka p&aacute;ska:		25MHz
Počet kan&aacute;lů:		2
Vzorkovac&iacute; frekvence:	100MS/s
Horizont&aacute;ln&iacute; rozli&scaron;en&iacute;:	5ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5
N&aacute;stupn&aacute; hrana:		&lt;=14ns
D&eacute;lka z&aacute;znamu:		5k
Vstupn&iacute; impedance:		1MOhm+-2%
Izolace kan&aacute;lů:		50Hz:100:1, 10MHz:40:1
Max. vstupn&iacute; napět&iacute;:	40V (Pk-Pk) (DC+AC, Pk-Pk)
SW předdělička sondy:	1x, 10x, 100x, 1000x
Vertik&aacute;ln&iacute; rozli&scaron;en&iacute; (A/D):	8bit
Vertik&aacute;ln&iacute; citlivost:		5mV/div - 5V/div
Trigger:			Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate
Trigger Mode:		Auto, Normal, Single
Nastaven&iacute; kurzorů:		delta V a delta T mezi kurzory
Matematick&eacute; operace:	+, -, *, /, FFT

Rozhran&iacute;:			USB 2.0
Nap&aacute;jen&iacute;:			5V / 1A
Př&iacute;kon:			&lt;= 5W
Rozměry:			190 x 120 x 18mm

   USB osciloskop OWON VDS1022

   3 820,00

   Dvoukanálový USB osciloskop OWON VDS1022 - 25MHz. Šířka páska: 25MHz Počet kanálů: 2 Vzorkovací frekvence: 100MS/s Horizontální rozlišení: 5ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5 Nástupná hrana: <=14ns Délka záznamu: 5k Vstupní impedance: 1MOhm+-2% Izolace kanálů: 50Hz:100:1, 10MHz:40:1 Max. vstupní napětí: 40V (Pk-Pk) (DC+AC, Pk-Pk) SW předdělička sondy: 1x, 10x, 100x, 1000x Vertikální rozlišení (A/D): 8bit Vertikální citlivost: 5mV/div - 5V/div Trigger: Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate Trigger Mode: Auto, Normal, Single Nastavení kurzorů: delta V a delta T mezi kurzory Matematické operace: +, -, *, /, FFT Rozhraní: USB 2.0 Napájení: 5V / 1A Příkon: <= 5W Rozměry: 190 x 120 x 18mm

  • V&yacute;konn&aacute; Power Banka určen&aacute; k nab&iacute;jen&iacute; jak&eacute;hokoliv zař&iacute;zen&iacute; z USB, dob&iacute;jen&iacute; notebooků a s možnost&iacute; nastartov&aacute;n&iacute; auta. 

Toto zař&iacute;zen&iacute; je univerz&aacute;ln&iacute; pomocn&iacute;k při vybit&eacute; baterii v t&eacute;měř v&scaron;ech běžn&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute;ch. Integrovan&yacute; akumul&aacute;tor 12 000mAh disponuje dostatečnou kapacitou pro několin&aacute;sobn&eacute; nabit&iacute; zař&iacute;zen&iacute; nebo nastartov&aacute;n&iacute; auta.

V&yacute;stupy:
5V/2A (USB)
12V/2A (souos&yacute; konektor - souč&aacute;st&iacute; balen&iacute; je velk&aacute; sada v&yacute;měnn&yacute;ch v&yacute;stupn&iacute;ch konektorů)
19V/3,5A (souos&yacute; konektor - souč&aacute;st&iacute; balen&iacute; je velk&aacute; sada v&yacute;měnn&yacute;ch v&yacute;stupn&iacute;ch konektorů pro notebooky)
12V/200A (bateriov&eacute; klipsy pro autobaterii k nouzov&eacute;mu startov&aacute;n&iacute;)

Vlastnosti:
V&yacute;konn&aacute; LED sv&iacute;tilna - sv&iacute;cen&iacute;, blik&aacute;n&iacute;, SOS
V&yacute;konn&yacute; (30C) vestavěn&yacute; akumul&aacute;tor 12 000mAh
Rozměry: 150 x 70 x 30mm
Hmotnost: 500g

   Startovací PowerBank NEXCELL WE-Y160P

   1 990,00

   Výkonná Power Banka určená k nabíjení jakéhokoliv zařízení z USB, dobíjení notebooků a s možností nastartování auta. Toto zařízení je univerzální pomocník při vybité baterii v téměř všech běžných zařízeních. Integrovaný akumulátor 12 000mAh disponuje dostatečnou kapacitou pro několinásobné nabití zařízení nebo nastartování auta. Výstupy: 5V/2A (USB) 12V/2A (souosý konektor - součástí balení je velká sada výměnných výstupních konektorů) 19V/3,5A (souosý konektor - součástí balení je velká sada výměnných výstupních konektorů pro notebooky) 12V/200A (bateriové klipsy pro autobaterii k nouzovému startování) Vlastnosti: Výkonná LED svítilna - svícení, blikání, SOS Výkonný (30C) vestavěný akumulátor 12 000mAh Rozměry: 150 x 70 x 30mm Hmotnost: 500g

  • Ultrazvukov&yacute; měřič koncentrace plynu v tlakov&eacute; lahvi je v&yacute;born&yacute;m pomocn&iacute;kem pro zjitěn&iacute; kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute; v p/b l&aacute;hvi. Nen&iacute; potřeba složit&aacute; manipulace s lahv&iacute; a jej&iacute; v&aacute;žen&iacute;, stač&iacute; přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky v&iacute;te, kolik plynu je&scaron;tě zb&yacute;v&aacute;.

   Měřič plynu v lahvi EM2210

   469,00

   Ultrazvukový měřič koncentrace plynu v tlakové lahvi je výborným pomocníkem pro zjitění kolik plynu ještě zbývá v p/b láhvi. Není potřeba složitá manipulace s lahví a její vážení, stačí přiložit tento měřič kolmo ke stěně lahve a během chvilky víte, kolik plynu ještě zbývá.

  • Smr&scaron;ťovac&iacute; buž&iacute;rka (4:1) čern&eacute; barvy s lepidlem pro lep&scaron;&iacute; utěsněn&iacute;. Vnitřn&iacute; průměr 24mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,6mm.

   Smršťovací bužírka s lepidlem 24mm černá

   148,00

   Smršťovací bužírka (4:1) černé barvy s lepidlem pro lepší utěsnění. Vnitřní průměr 24mm, tloušťka stěny 0,6mm.

  • Prodlužovac&iacute; stereo kabel jack 3.5mm z&aacute;strčka -&gt; jack 3.5mm z&aacute;suvka s integrovan&yacute;m regul&aacute;torem hlasitosti. Integrovan&aacute; regulace hlasitosti je velmi praktick&aacute; v př&iacute;padě, kdy zvukov&yacute; zdroj je skryt např. v bundě nebo v batohu. D&eacute;lka 1,2m

   Kabel prodlužovací Jack 3,5mm, M/F + regulátor, 1,2 m

   90,00

   Prodlužovací stereo kabel jack 3.5mm zástrčka -> jack 3.5mm zásuvka s integrovaným regulátorem hlasitosti. Integrovaná regulace hlasitosti je velmi praktická v případě, kdy zvukový zdroj je skryt např. v bundě nebo v batohu. Délka 1,2m

  • Panelov&eacute; měřidlo určen&eacute; k poč&iacute;t&aacute;n&iacute; pulsů. Umožňuje přič&iacute;t&aacute;n&iacute;/odč&iacute;t&aacute;n&iacute;. Červen&yacute; LED display.
Vhodn&eacute; k poč&iacute;t&aacute;n&iacute; průchodu lid&iacute;, zbož&iacute;, zobrazen&iacute; score atd... 

- dva vstupy pro č&iacute;t&aacute;n&iacute; nahoru/dolů
- paměťov&aacute; funkce neust&aacute;le porovn&aacute;v&aacute; aktu&aacute;ln&iacute; hodnotu s přednastavenou a aktivuje v&yacute;stup tak dlouho, dokud obě jsou stejn&eacute; nebo po nastavitelnou dobu. 
- nastaviteln&yacute; &quot;preset&quot;: 0000 - 9999
- auto reset, když je dosaženo přednastaven&eacute; hodnoty při poč&iacute;t&aacute;n&iacute; nahoru
- př&iacute;klad = 5: 0000&gt; 0001&gt; 0002&gt; 0003&gt; 0004&gt; 0005&gt; 0000&gt; 0001&gt; 0002&gt; 0003&gt; 0004&gt; 0005&gt; 0000&gt; 0001 ....

  Režim Auto, při odč&iacute;t&aacute;v&aacute;n&iacute; 
 Př&iacute;klad = 6: 0006&gt; 0005&gt; 0004&gt; 0003&gt; 0002&gt; 0001&gt; 0000&gt; 0006&gt; 0005&gt; 0004&gt; 0003&gt; 0002&gt; 0001&gt; 0000&gt; 0006 ....

Specifikace:
- vstup: such&yacute; kontakt, připojen&iacute; k zemi
- v&yacute;stup: max. 100 mA (@ max. 30V) &quot;s otevřen&yacute;m kolektorem&quot;
- Max. č&iacute;tac&iacute; rychlost: 400 / sec. 
- Max. &uacute;daj: 4 č&iacute;slice (0000 - 9999)
- V&yacute;stup d&eacute;lka pulzu: 100 až 900ms
- Nap&aacute;jen&iacute;: 9 až 12V
- Spotřeba energie: &lt;50 mA

  Rozměry:
    panel modulu: 67 x 40,5 mm / 2,63 x 1,6 &quot;
    Mont&aacute;žn&iacute; hloubka: 42 mm / 1,65 &quot;

   Stavebnice Velleman VM147 - Panelový čítací modul

   890,00

   Panelové měřidlo určené k počítání pulsů. Umožňuje přičítání/odčítání. Červený LED display. Vhodné k počítání průchodu lidí, zboží, zobrazení score atd... - dva vstupy pro čítání nahoru/dolů - paměťová funkce neustále porovnává aktuální hodnotu s přednastavenou a aktivuje výstup tak dlouho, dokud obě jsou stejné nebo po nastavitelnou dobu. - nastavitelný "preset": 0000 - 9999 - auto reset, když je dosaženo přednastavené hodnoty při počítání nahoru - příklad = 5: 0000> 0001> 0002> 0003> 0004> 0005> 0000> 0001> 0002> 0003> 0004> 0005> 0000> 0001 .... Režim Auto, při odčítávání Příklad = 6: 0006> 0005> 0004> 0003> 0002> 0001> 0000> 0006> 0005> 0004> 0003> 0002> 0001> 0000> 0006 .... Specifikace: - vstup: suchý kontakt, připojení k zemi - výstup: max. 100 mA (@ max. 30V) "s otevřeným kolektorem" - Max. čítací rychlost: 400 / sec. - Max. údaj: 4 číslice (0000 - 9999) - Výstup délka pulzu: 100 až 900ms - Napájení: 9 až 12V - Spotřeba energie: <50 mA Rozměry: panel modulu: 67 x 40,5 mm / 2,63 x 1,6 " Montážní hloubka: 42 mm / 1,65 "

  • Bezdr&aacute;tov&aacute; optick&aacute; my&scaron; využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; technologii V-TRACK.

Konektor USB 
optick&eacute; rozli&scaron;en&iacute;:1000DPI
Počet tlač&iacute;tek 3 
Počet scrollovac&iacute;ch koleček 1 
Typ bezdr&aacute;tov&eacute; komunikace - RF technologie na frekvenci 2.4 GHz 
Dosah až 10 m 
Nap&aacute;jen&iacute; 1x AA baterie 
Podporovan&eacute; operačn&iacute; syst&eacute;my: Windows XP / Vista / Windows 7/ Windows 8
Obsah balen&iacute;: USB přij&iacute;mač, 1x AA baterie

   Optická myš G3-200N V-Track

   269,00

   Bezdrátová optická myš využívající technologii V-TRACK. Konektor USB optické rozlišení:1000DPI Počet tlačítek 3 Počet scrollovacích koleček 1 Typ bezdrátové komunikace - RF technologie na frekvenci 2.4 GHz Dosah až 10 m Napájení 1x AA baterie Podporované operační systémy: Windows XP / Vista / Windows 7/ Windows 8 Obsah balení: USB přijímač, 1x AA baterie

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze dvou d&iacute;lů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v barvě čern&eacute;.Materi&aacute;l - ABS
Rozměry 46x73x17mm

   Krabička plastová KM-100A ABS BLACK

   39,00

   Krabička se skládá ze dvou dílů. Standardně se dodává v barvě černé.Materiál - ABS Rozměry 46x73x17mm

  • Ploch&yacute; kabel barevn&yacute; 50 žil
 (1,27mm), 50 žil, 30,5m

   Kabel plochý AWG28 FBK28-50RB

   90,00

   Plochý kabel barevný 50 žil (1,27mm), 50 žil, 30,5m

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 1,5u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 25x57 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 1,5uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   36,00

   Rozběhový kondenzátor 1,5u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 25x57 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 3u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 25x57 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 3uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   38,00

   Rozběhový kondenzátor 3u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 25x57 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 25u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 40x94 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 25uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   90,00

   Rozběhový kondenzátor 25u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 40x94 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 80u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 50x120 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 80uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   205,00

   Rozběhový kondenzátor 80u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 50x120 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 10mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5,5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5,5M3X10 VIGAN

   4,34

   Kovový distanční sloupek o délce: 10mm, závit: M3, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 5,5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Prim&aacute;rn&iacute; knofl&iacute;kov&aacute; baterie na b&aacute;zi Oxidu stř&iacute;brn&eacute;ho (Zn/Ag2O).
Baterie je vhodn&aacute; do hodinek, hraček, kalkulaček a dal&scaron;&iacute;ch elektronick&yacute;ch př&iacute;strojů.

Nomin&aacute;ln&iacute; napět&iacute;: 1,55V
Kapacita: 150mAh
Hmotnost: 2,3g
Rozměry: 11,6 x 5,4mm

Alternativn&iacute; značen&iacute; - n&aacute;hrada za:
280-03, 280-08, 303/357, D303/357, SB-A9, SR 1154 SW, SR 44 SW, SR 44SW, SR44SW, WS14

   Baterie knoflíková Energizer 357/303/SR44 1,55V AgO, 150mAh

   49,00

   Primární knoflíková baterie na bázi Oxidu stříbrného (Zn/Ag2O). Baterie je vhodná do hodinek, hraček, kalkulaček a dalších elektronických přístrojů. Nominální napětí: 1,55V Kapacita: 150mAh Hmotnost: 2,3g Rozměry: 11,6 x 5,4mm Alternativní značení - náhrada za: 280-03, 280-08, 303/357, D303/357, SB-A9, SR 1154 SW, SR 44 SW, SR 44SW, SR44SW, WS14

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 5% 8 pinů

   RRB 4X47k 5%

   1,00

   Rezistorová síť 0,125W 5% 8 pinů

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 896 Bytes, 512x14 Words, RAM 80 Bytes, Speed 4Mhz, 13 I/O, Timers 1+WDT, ICSP, 18 pin DIP

   PIC16C554-04/P DIP18 MICROCHIP

   42,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 896 Bytes, 512x14 Words, RAM 80 Bytes, Speed 4Mhz, 13 I/O, Timers 1+WDT, ICSP, 18 pin DIP

  • d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;

   N-HA-50R

   299,00

   dálkové ovládání

  • 12BIT PARITY TREE SO16

   4531 SMD

   12,00

   12BIT PARITY TREE SO16

  • Sp&iacute;nan&yacute; regul&aacute;tor napět&iacute; 2,21..45V/2A, pouzdro TO220.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		2,21..45V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		2A
Frekence oscil&aacute;toru:	100kHz
&Uacute;činnost:			-%

Max. vstupn&iacute; napět&iacute;:	45V

Provozn&iacute; teplota: 		-40..85&deg;C
Pouzdro:			TO220

   Spínaný regulátor napětí MAXIM MAX726ECK TO220 MAXIM

   118,00

   Spínaný regulátor napětí 2,21..45V/2A, pouzdro TO220. Výstupní napětí: 2,21..45V Výstupní proud: 2A Frekence oscilátoru: 100kHz Účinnost: -% Max. vstupní napětí: 45V Provozní teplota: -40..85°C Pouzdro: TO220

  • 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL převodn&iacute;k, 2.7V, pouzdro DIP-8,
APPLICATIONS:
BATTERY-OPERATED SYSTEMS
REMOTE DATA ACQUISITION
ISOLATED DATA ACQUISITION
SIMULTANEOUS SAMPLING
MULTI-CHANNEL SYSTEMS

   převodník TEXAS INSTRUMENTS ADS7822P DIP8 TEXAS INSTRUMENTS

   49,00

   12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL převodník, 2.7V, pouzdro DIP-8, APPLICATIONS: BATTERY-OPERATED SYSTEMS REMOTE DATA ACQUISITION ISOLATED DATA ACQUISITION SIMULTANEOUS SAMPLING MULTI-CHANNEL SYSTEMS

  • Auto LED modrozelen&aacute;; 70-80&deg;; 3600 mcd; 3,4-3,8 V; 50 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 500-510 nm

   Super Flux LED SFL BLUEGREEN 3600/80° CREE

   6,00

   Auto LED modrozelená; 70-80°; 3600 mcd; 3,4-3,8 V; 50 mA Vlnová délka dominantní: 500-510 nm

  • Spojka pro elektroinstalačn&iacute; li&scaron;ty - ve tvaru p&iacute;smene L, barva &scaron;ed&aacute;

   Spojka pro lišty KSS TCL-1

   4,00

   Spojka pro elektroinstalační lišty - ve tvaru písmene L, barva šedá

  • Parametry produktu: Genesis Carp 3,9 m 3,50 lb - 2 d&iacute;ly
Počet kusů v balen&iacute; 1 
D&eacute;lka 3,9 m 
Testovac&iacute; křivka 3,50 lb 
Počet d&iacute;lů 2 
Transportn&iacute; d&eacute;lka 203 cm

Kaprov&eacute; speci&aacute;ly, postaven&eacute; na blanku z IM9 carbonu, kter&yacute; je z&aacute;rukou rychl&eacute; akce, n&iacute;zk&eacute; hmotnosti a slab&eacute;ho průměru blanku. Povrch blanku je po cel&eacute; d&eacute;lce zes&iacute;len kř&iacute;žem vinut&yacute;mi karbonov&yacute;mi p&aacute;sy. T&iacute;m bylo dosaženo parabolick&eacute; akce, kter&aacute; dosud byla v&yacute;sadou těch nejdraž&scaron;&iacute;ch modelů. Pruty jsou osazeny očky SIC Ultralight pro udržen&iacute; maxim&aacute;ln&iacute; rychlosti &scaron;pičky prutu a odlehčen&yacute;m celokovov&yacute;m sedlem s možnost&iacute; uchycen&iacute; navij&aacute;ku v různ&yacute;ch vzd&aacute;lenostech od paty prutu. Jsou k dispozici ve dvoud&iacute;ln&eacute;m i tř&iacute;d&iacute;ln&eacute;m proveden&iacute;.

   Kaprový prut MIVARDI Genesis Carp 390SH (2)

   1 449,00

   Parametry produktu: Genesis Carp 3,9 m 3,50 lb - 2 díly Počet kusů v balení 1 Délka 3,9 m Testovací křivka 3,50 lb Počet dílů 2 Transportní délka 203 cm Kaprové speciály, postavené na blanku z IM9 carbonu, který je zárukou rychlé akce, nízké hmotnosti a slabého průměru blanku. Povrch blanku je po celé délce zesílen křížem vinutými karbonovými pásy. Tím bylo dosaženo parabolické akce, která dosud byla výsadou těch nejdražších modelů. Pruty jsou osazeny očky SIC Ultralight pro udržení maximální rychlosti špičky prutu a odlehčeným celokovovým sedlem s možností uchycení navijáku v různých vzdálenostech od paty prutu. Jsou k dispozici ve dvoudílném i třídílném provedení.

  • STRATEGY EDGE ST 0.30/21LB 1/4LB SPOOL

   412,00

  • Obleček - Vesta &quot;Danny&quot; oranžov&aacute; 48 cm

   Obleček Vesta "Danny" oranžová 48 cm

   299,00

   Obleček - Vesta "Danny" oranžová 48 cm

  • Vysoce kvalitn&iacute; nylonov&yacute; postroj s reflexn&iacute;mi pruhy, kter&eacute; zajist&iacute;, aby byl V&aacute;&scaron; mazl&iacute;ček l&eacute;pe vidět. Pěnov&aacute; n&aacute;&scaron;ivka nab&iacute;z&iacute; maxim&aacute;ln&iacute; jemnost a pohodl&iacute;.
Materi&aacute;l: nylon
Velikost: 
M - &scaron;&iacute;řka 1,5 cm, d&eacute;lka 30 - 50cm

   Potřeby pro psy Postroj nylon reflexní černý Buster 1,5x30 - 50

   95,00

   Vysoce kvalitní nylonový postroj s reflexními pruhy, které zajistí, aby byl Váš mazlíček lépe vidět. Pěnová nášivka nabízí maximální jemnost a pohodlí. Materiál: nylon Velikost: M - šířka 1,5 cm, délka 30 - 50cm

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  KUNG LONG
  ARCOLECTRIC
  ATMEL
  ALLEGRO
  XILINX
  MK ELECTRONIC
  JAMICON
  ZIPPY
  FREESCALE SEMICONDUCTOR