Elektronovinky.cz
  • jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT 6 B 1p 6kA 16A

   79,00

   jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič kombinovaný KZS 2M AC B 16A/0.03A

   689,00

   proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Strojní svěrák Proxxon MS 4 

 - vyroben jako tlakový zinkový odlitek.
 - se třemi rovinně frézovanými dosedacími plochami.
 - dále drážka k nasazení na podélný doraz pro stolní vrtačku TBM a vrtací stojan MBS 140/S.
 - svislé a vodorovné prizma na kulatý materiál.
 - šíře čelistí 50 mm, výška čelistí 10 mm, maximální rozsah 34 mm.

   Strojní svěrák PROXXON MS 4 28132

   449,00

   Strojní svěrák Proxxon MS 4 - vyroben jako tlakový zinkový odlitek. - se třemi rovinně frézovanými dosedacími plochami. - dále drážka k nasazení na podélný doraz pro stolní vrtačku TBM a vrtací stojan MBS 140/S. - svislé a vodorovné prizma na kulatý materiál. - šíře čelistí 50 mm, výška čelistí 10 mm, maximální rozsah 34 mm.

  • Horkovzdušná pistole s nastavitelnou teplotou a průtokem vzduchu.
Nastavená teplota je přehledně indikována na LCD displeji na zadní straně přístroje. 
Automatické chlazení po dobu 20-ti vteřin od vypnutí.

Parametry:
Příkon: 2000W
Napájení: 220-240V/50Hz
Nastavitelná teplota: 100..650°C
Nastavitelný průtok vzduchu: 166 / 330 / 500 L/min

Příslušenství: 2 nástavce

   Horkovzdušná pistole PROSKIT SS-621B

   1 490,00

   Horkovzdušná pistole s nastavitelnou teplotou a průtokem vzduchu. Nastavená teplota je přehledně indikována na LCD displeji na zadní straně přístroje. Automatické chlazení po dobu 20-ti vteřin od vypnutí. Parametry: Příkon: 2000W Napájení: 220-240V/50Hz Nastavitelná teplota: 100..650°C Nastavitelný průtok vzduchu: 166 / 330 / 500 L/min Příslušenství: 2 nástavce

  • Dvoukanálový USB osciloskop OWON VDS1022 - 25MHz.

Šířka páska:		25MHz
Počet kanálů:		2
Vzorkovací frekvence:	100MS/s
Horizontální rozlišení:	5ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5
Nástupná hrana:		<=14ns
Délka záznamu:		5k
Vstupní impedance:		1MOhm+-2%
Izolace kanálů:		50Hz:100:1, 10MHz:40:1
Max. vstupní napětí:	40V (Pk-Pk) (DC+AC, Pk-Pk)
SW předdělička sondy:	1x, 10x, 100x, 1000x
Vertikální rozlišení (A/D):	8bit
Vertikální citlivost:		5mV/div - 5V/div
Trigger:			Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate
Trigger Mode:		Auto, Normal, Single
Nastavení kurzorů:		delta V a delta T mezi kurzory
Matematické operace:	+, -, *, /, FFT

Rozhraní:			USB 2.0
Napájení:			5V / 1A
Příkon:			<= 5W
Rozměry:			190 x 120 x 18mm

   USB osciloskop OWON VDS1022

   3 820,00

   Dvoukanálový USB osciloskop OWON VDS1022 - 25MHz. Šířka páska: 25MHz Počet kanálů: 2 Vzorkovací frekvence: 100MS/s Horizontální rozlišení: 5ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5 Nástupná hrana: <=14ns Délka záznamu: 5k Vstupní impedance: 1MOhm+-2% Izolace kanálů: 50Hz:100:1, 10MHz:40:1 Max. vstupní napětí: 40V (Pk-Pk) (DC+AC, Pk-Pk) SW předdělička sondy: 1x, 10x, 100x, 1000x Vertikální rozlišení (A/D): 8bit Vertikální citlivost: 5mV/div - 5V/div Trigger: Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate Trigger Mode: Auto, Normal, Single Nastavení kurzorů: delta V a delta T mezi kurzory Matematické operace: +, -, *, /, FFT Rozhraní: USB 2.0 Napájení: 5V / 1A Příkon: <= 5W Rozměry: 190 x 120 x 18mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud z&aacute;těže 	  30A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
V&aacute;ha:0,5kg

   Solární regulátor nabíjení 30A Epsolar LS3024B

   1 590,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP67 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)
Varianta ve žlut&eacute; barvě.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 224 x 189 x 99mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 192 x 127 x 82mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 120 Žlutý

   489,00

   Kufr na nářadí a přístroje. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP67 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Varianta ve žluté barvě. Rozměry vnější : 224 x 189 x 99mm Rozměry vnitřní : 192 x 127 x 82mm

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Žlut&eacute; barevn&eacute; proveden&iacute;.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 274x248x123 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 241x187x104 mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 300 Žlutý

   869,00

   Kufr na nářadí a přístroje. Žluté barevné provedení. Rozměry vnější : 274x248x123 mm Rozměry vnitřní : 241x187x104 mm

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje s vnitřn&iacute;m pěnov&yacute;m polstrov&aacute;n&iacute;m.
Žlut&eacute; barevn&eacute; proveden&iacute;.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 502x395x190 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 467x337x158 mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 720F Žlutý

   2 890,00

   Kufr na nářadí a přístroje s vnitřním pěnovým polstrováním. Žluté barevné provedení. Rozměry vnější : 502x395x190 mm Rozměry vnitřní : 467x337x158 mm

  • Propojovac&iacute; kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stran&aacute;ch

- Funguje s iPody a jin&yacute;mi přenosn&yacute;mi CD/MP3 přehr&aacute;vači
- Propojuje dom&aacute;c&iacute; stereo, zvukov&eacute; karty a přenosn&eacute; reproduktory
- Pozlacen&eacute; konektory zlep&scaron;uj&iacute;c&iacute; přenos sign&aacute;lu
- St&iacute;něn&iacute; zabraňuje EMI/RFI interferenc&iacute;m

   Propojovací kabel Jack 3,5mm M/M, 5m VIGAN

   128,00

   Propojovací kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stranách - Funguje s iPody a jinými přenosnými CD/MP3 přehrávači - Propojuje domácí stereo, zvukové karty a přenosné reproduktory - Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu - Stínění zabraňuje EMI/RFI interferencím

  • Aktivn&iacute; vyhled&aacute;vač datov&yacute;ch vodičů - vys&iacute;lač vys&iacute;l&aacute; vysokofrekvenčn&iacute; sign&aacute;l do připojen&eacute;ho vodiče, kter&yacute; je pot&eacute; přij&iacute;mačem detekov&aacute;n.
Obsahuje adapt&eacute;ry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

   Vyhledávač LAN kabelů EM422B

   569,00

   Aktivní vyhledávač datových vodičů - vysílač vysílá vysokofrekvenční signál do připojeného vodiče, který je poté přijímačem detekován. Obsahuje adaptéry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

  • Rychlonab&iacute;ječka pro akumul&aacute;tory kvadrokopt&eacute;ry GX-100.
Doba nab&iacute;jen&iacute;: 20-30min

Obsah balen&iacute;: 
- rychlonab&iacute;ječka pro 4 akumul&aacute;tory
- AC-DC adapt&eacute;r s euro vidlic&iacute;
- manu&aacute;l

   Rychlonabíječka pro kvadrokoptéru DF-HSMC-7001

   660,00

   Rychlonabíječka pro akumulátory kvadrokoptéry GX-100. Doba nabíjení: 20-30min Obsah balení: - rychlonabíječka pro 4 akumulátory - AC-DC adaptér s euro vidlicí - manuál

  • Měř&iacute;c&iacute; krokosvorky CAT III 1000V/10A pro 4mm ban&aacute;nky.

   Zkušební krokosvorky 4mm, červená 20.171.1.R

   120,00

   Měřící krokosvorky CAT III 1000V/10A pro 4mm banánky.

  • Konektor Ipod --&gt; USB

   Konektor Ipod IPOD-USB

   68,00

   Konektor Ipod --> USB

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 20mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   Distanční sloupek DA5M3X20 VIGAN

   5,70

   Kovový distanční sloupek o délce: 20mm, závit: M3, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • S&iacute;ťov&yacute; zdroj konstantn&iacute;ho proudu pro nap&aacute;jen&iacute; v&yacute;konov&yacute;ch LED 2450mA / 31-62V, 151,9W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		31-62V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		2450mA
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		151,9W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		180-305V
Odběr při 230V AC:		1,7A
&Uacute;činnost:			90%
Studen&yacute; start:		40A

Integrovan&eacute; ochrany:	Zkrat, přepět&iacute;,přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-25..50&deg;C
Hmotnost:		0,74kg
Rozměry:			191x63x37,5mm

   Spínaný zdroj MEAN WELL LPC-150-2450

   1 100,00

   Síťový zdroj konstantního proudu pro napájení výkonových LED 2450mA / 31-62V, 151,9W. Výstupní napětí: 31-62V Výstupní proud: 2450mA Skutečný výkon: 151,9W Vstupní napětí AC: 180-305V Odběr při 230V AC: 1,7A Účinnost: 90% Studený start: 40A Integrované ochrany: Zkrat, přepětí,přehřátí Pracovní teplota: -25..50°C Hmotnost: 0,74kg Rozměry: 191x63x37,5mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj MEAN WELL 13,8V/1,7A/0,9A, 35,88W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		13,8V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	12..15V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		CH1: 1,7A/CH2: 0,9A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		35,88W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		0,5A
&Uacute;činnost:			84%
Studen&yacute; start:		40A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, přepět&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-30..70&deg;C
Hmotnost:		0,092kg
Rozměry:			86,4x59,6x30mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL PSC-35A-C

   498,00

   Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 13,8V/1,7A/0,9A, 35,88W. Výstupní napětí: 13,8V Regulace výstupního napětí: 12..15V Výstupní proud: CH1: 1,7A/CH2: 0,9A Skutečný výkon: 35,88W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 0,5A Účinnost: 84% Studený start: 40A Integrované ochrany: Přetížení, přepětí Pracovní teplota: -30..70°C Hmotnost: 0,092kg Rozměry: 86,4x59,6x30mm Poznámka: -

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj MEAN WELL 27,6V/0,85/0,45A, 35,88W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		27,6V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	24..29V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,85/0,45A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		35,88W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		0,5A
&Uacute;činnost:			86%
Studen&yacute; start:		40A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, přepět&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-30..70&deg;C
Hmotnost:		0,092kg
Rozměry:			86,4x59,6x30mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL PSC-35B-C

   498,00

   Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 27,6V/0,85/0,45A, 35,88W. Výstupní napětí: 27,6V Regulace výstupního napětí: 24..29V Výstupní proud: 0,85/0,45A Skutečný výkon: 35,88W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 0,5A Účinnost: 86% Studený start: 40A Integrované ochrany: Přetížení, přepětí Pracovní teplota: -30..70°C Hmotnost: 0,092kg Rozměry: 86,4x59,6x30mm Poznámka: -

  • Kovov&yacute; z&aacute;mek pro kufry SEAHORSE.
-SE 300
-SE 520
-SE 540

   Kovový zámek pro kufry SEAHORSE Kovový zámek pro kufry SEAHORSE SE300, SE520, SE540

   390,00

   Kovový zámek pro kufry SEAHORSE. -SE 300 -SE 520 -SE 540

  • Chrom-vanadov&yacute; ploch&yacute; nastaviteln&yacute; mont&aacute;žn&iacute; kl&iacute;č. Otevřen&iacute; čelist&iacute; max 34mm, tlou&scaron;ťka čelist&iacute; 14-9mm. Izolovan&aacute; rukojeť.

   Francouzský klíč PROSKIT HW-V610

   1 325,00

   Chrom-vanadový plochý nastavitelný montážní klíč. Otevření čelistí max 34mm, tloušťka čelistí 14-9mm. Izolovaná rukojeť.

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Apple 16.5V, 3.65A (60W)

   Výměnný napájecí konektor Magsafe I tip, Apple 60W

   230,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Apple 16.5V, 3.65A (60W)

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Apple 20V 4.25A (85W)

   Výměnný napájecí konektor Magsafe2, Apple 85W

   349,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Apple 20V 4.25A (85W)

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků Lenovo 20V/2A,20V/3.25A,20V/4.5A etc.

   Výměnný napájecí konektor 5.5*2.5*12mm, Lenovo

   19,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků Lenovo 20V/2A,20V/3.25A,20V/4.5A etc.

  • Stavebnice osciloskopu s LCD displejem.
- displej: 64 x 128 pixelů s b&iacute;l&yacute;m LED podsv&iacute;cen&iacute;m
- maxim&aacute;ln&iacute; vzorkovac&iacute; frekvence: 1MS / s pro opakovan&eacute; sign&aacute;ly, 100ks / s v re&aacute;ln&eacute;m čase
- &scaron;&iacute;řka p&aacute;sma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB)
- měřen&iacute; lze prov&aacute;dět až do: 100 kHz
- vstupn&iacute; impedance: 100kOhm // 20pF
- maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;: 30Vpeak (AC + DC)
- vstupn&iacute; vazba: DC a AC
- rozli&scaron;en&iacute; AD: 8 bitů
- časov&aacute; z&aacute;kladna: v 15 kroc&iacute;ch, 10&micro;s / dělen&iacute; na 500ms / d&iacute;lek
- rozsah vstupn&iacute; citlivost: v 6 kroc&iacute;ch, 100 mV / dělen&iacute; na 5V / d&iacute;lek
- test v&yacute;stup: 1.95kHz / 3.3Vpp

   odečty: DC, AC + DC, skutečn&eacute; RMS, dBm, VPP, min. A max.
   Frekvence odeč&iacute;t&aacute;n&iacute; (přes markery)
   baterie ovl&aacute;dan&eacute;: 4 x AAA baterie (max. 100 mA)
   &uacute;sporn&yacute; režim
   Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 &quot;
   Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

   Stavebnice Velleman EDU08 - LCD osciloskop

   1 590,00

   Stavebnice osciloskopu s LCD displejem. - displej: 64 x 128 pixelů s bílým LED podsvícením - maximální vzorkovací frekvence: 1MS / s pro opakované signály, 100ks / s v reálném čase - šířka pásma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB) - měření lze provádět až do: 100 kHz - vstupní impedance: 100kOhm // 20pF - maximální vstupní napětí: 30Vpeak (AC + DC) - vstupní vazba: DC a AC - rozlišení AD: 8 bitů - časová základna: v 15 krocích, 10µs / dělení na 500ms / dílek - rozsah vstupní citlivost: v 6 krocích, 100 mV / dělení na 5V / dílek - test výstup: 1.95kHz / 3.3Vpp odečty: DC, AC + DC, skutečné RMS, dBm, VPP, min. A max. Frekvence odečítání (přes markery) baterie ovládané: 4 x AAA baterie (max. 100 mA) úsporný režim Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 " Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

  • MPEG 2.5 LAYER III AUDIO DECODER, 2,4..3,6V, SO28.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	2,4..3,6V

T oper.		-40..85 &deg;C
Pouzdro:		SO28

   STA013 SO28

   690,00

   MPEG 2.5 LAYER III AUDIO DECODER, 2,4..3,6V, SO28. Napájení: 2,4..3,6V T oper. -40..85 °C Pouzdro: SO28

  • NEC TV vertik&aacute;ln&iacute; vychylov&aacute;n&iacute;, -V, SIL7.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	-V

Provozn&iacute; teplota:	- &deg;C
Pouzdro:		SIL7

   UPC1488H SIL7 NEC

   43,00

   NEC TV vertikální vychylování, -V, SIL7. Napájení: -V Provozní teplota: - °C Pouzdro: SIL7

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 8.00mm2 s p&iacute;smenem T

   PVC návlek na vodič KSS CM-8-T

   0,20

   PVC návlek na vodič o průřezu 8.00mm2 s písmenem T

  • MATSUSHITA NFzes.2x5.5W SIL12

   NF zesilovač AN7166 SIL12 MITSUBISHI

   59,00

   MATSUSHITA NFzes.2x5.5W SIL12

  • 4xmulitpl./sel. 1 ze 2 inv.SMD

   74HC258 SO16 PHILIPS

   5,00

   4xmulitpl./sel. 1 ze 2 inv.SMD

  • Kondenz&aacute;tor elektrolytick&yacute; radi&aacute;ln&iacute; Standardn&iacute;, 10uF/63V
C	= 10 uF
U	= 63 V 
Tol.	= 20 %
Rozměry	= 5 x 11 mm
RM	= 5 mm
Max. Teplota = 85 &deg;C
Balen&iacute;   =

   CE 10u/63V MAX-- 5x11 RM5

   0,20

   Kondenzátor elektrolytický radiální Standardní, 10uF/63V C = 10 uF U = 63 V Tol. = 20 % Rozměry = 5 x 11 mm RM = 5 mm Max. Teplota = 85 °C Balení =

  • syst&eacute;m př&iacute;davn&eacute;ho chlazen&iacute; pro HDD, 2 větr&aacute;čky, um&iacute;stěn&iacute; v 5,25&quot; pozici, včetně kolejnic pro HDD a &scaron;roubků, chlazen&iacute; prodlužuje životnost a spolehlivost poč&iacute;tačov&yacute;ch souč&aacute;stek, vhodn&eacute; např. pro HDD s 7200ot

   ZVD-1-2

   142,00

   systém přídavného chlazení pro HDD, 2 větráčky, umístění v 5,25" pozici, včetně kolejnic pro HDD a šroubků, chlazení prodlužuje životnost a spolehlivost počítačových součástek, vhodné např. pro HDD s 7200ot

  • Parametry produktu: Carbon Carp 0,350 350 m
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Průměr 0,350 mm 
Pevnost 12,50 kg 
N&aacute;vin 350 m 

Parametry produktu: Carbon Carp 0,350 350 m
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2010 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Průměr 0,350 mm 
Pevnost 12,50 kg 
N&aacute;vin 350 m

   vlasec Carbon Carp 0.350mm 350m

   88,00

   Parametry produktu: Carbon Carp 0,350 350 m Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Průměr 0,350 mm Pevnost 12,50 kg Návin 350 m Parametry produktu: Carbon Carp 0,350 350 m Poznámky NOVINKA 2010 Počet kusů v balení 1 Průměr 0,350 mm Pevnost 12,50 kg Návin 350 m

  • Parametry produktu: MTC Classic boilie
Pozn&aacute;mky Novinka 2011 
Počet kusů v balen&iacute; 10 
Velikost 2 

Univerz&aacute;ln&iacute; a velmi popul&aacute;rn&iacute; h&aacute;ček klasick&eacute;ho tvaru pro lov na boilies s PTFE potahem a očkem m&iacute;rně vyhnut&yacute;m dovnitř.

   Rybářské háčky MIVARDI MTC Classic boilie - No. 2

   30,00

   Parametry produktu: MTC Classic boilie Poznámky Novinka 2011 Počet kusů v balení 10 Velikost 2 Univerzální a velmi populární háček klasického tvaru pro lov na boilies s PTFE potahem a očkem mírně vyhnutým dovnitř.

  • ION POWER HEXA ANTITWIST 0,14mm 50mt 10spools pack

   42,00

  • Kondenz&aacute;tor elektrolytick&yacute; radi&aacute;ln&iacute; Low ESR, 220uF/25V
C	= 220 uF
U	= 25 V 
Tol.	= 20 %
Rozměry	= 10 x 12,5 mm
RM	= 5 mm
Max. Teplota = 105 &deg;C
Balen&iacute;   =

   CE 220u/25VIT SAM-WL 10x12,5 RM5

   2,10

   Kondenzátor elektrolytický radiální Low ESR, 220uF/25V C = 220 uF U = 25 V Tol. = 20 % Rozměry = 10 x 12,5 mm RM = 5 mm Max. Teplota = 105 °C Balení =

  • Třpytka Target NP033

   Třpytka Target NP033 YORK Třpytka Target NP033

   98,00

   Třpytka Target NP033

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  SAFT
  TAKAMISAWA
  VELLEMAN
  DIAMETRAL
  ENERGIZER
  MK ELECTRONIC
  TAIWAN SEMICONDUCTOR
  ZIPPY
  VITROHM