• jistič 1-pólový, In=6A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT COLOUR 10 B 1p 10kA 6A

   75,00

   jistič 1-pólový, In=6A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • jistič 3-pólový, In=16A, Un=400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT COLOUR 10 B 3p 10kA 16A

   290,00

   jistič 3-pólový, In=16A, Un=400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • Krabice univerzální průměr 68 mm
Kruhová krabice univerzální hluboká UK 1 slouží ke spojení, odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení do napětí 400V a proudu 16 A
Vlastnosti krabice:
- jsou ve shodě s požadavky ČSN 37 0100:86
- má dva nálisky pro upevnění přístrojů (zásuvky, vypínače)
- má po obvodu pět vylamovacích otvorů pro trubku dimenze 16
- má na dně jeden vylamovací otvor pro trubku dimenze 16
- má na dně jeden vylamovací otvor pro plochý kabel
- D=68 mm

   INSTALAČNÍ KRABICE UK 1 / KU 68-1901

   8,00

   Krabice univerzální průměr 68 mm Kruhová krabice univerzální hluboká UK 1 slouží ke spojení, odbočení rozvodů elektroinstalačního vedení do napětí 400V a proudu 16 A Vlastnosti krabice: - jsou ve shodě s požadavky ČSN 37 0100:86 - má dva nálisky pro upevnění přístrojů (zásuvky, vypínače) - má po obvodu pět vylamovacích otvorů pro trubku dimenze 16 - má na dně jeden vylamovací otvor pro trubku dimenze 16 - má na dně jeden vylamovací otvor pro plochý kabel - D=68 mm

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   59,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; v nabit&iacute;.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  5A
Max. proud z&aacute;těže 	  5A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  30V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 5A Epsolar LS0512R

   339,00

   Solární regulátor 12V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální v nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 5A Max. proud zátěže 5A Systémové napětí 30V Vlastní spotřeba 18mA

  • Monokrystalick&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel 5W

Jmenovit&eacute; napět&iacute;:	9V
Jmenovit&yacute; proud: 	0,56A

Rozměry: 160x320x17mm

   Fotovoltaický solární panel SFM05W

   390,00

   Monokrystalický solární panel 5W Jmenovité napětí: 9V Jmenovitý proud: 0,56A Rozměry: 160x320x17mm

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 175 x 124 x 51mm

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 172RC ABS/IP66

   199,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 175 x 124 x 51mm Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Rozměry - 143 x 83 x 51mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 152RC ABS/IP66

   145,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Rozměry - 143 x 83 x 51mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová A-21/9V

   99,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Pmax = 50 W
Vmp  = 18 V
Imp   = 2,77 A
Voc   = 21,2 V
Isc   = 3,11 A

Rozměry : 545x535x3 mm

   Solární panel 50 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   3 490,00

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Pmax = 50 W Vmp = 18 V Imp = 2,77 A Voc = 21,2 V Isc = 3,11 A Rozměry : 545x535x3 mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm
V&aacute;ha:0,3kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar LS2024B

   890,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm Váha:0,3kg

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud z&aacute;těže 	  10A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 138.6x69.3x37mm
V&aacute;ha:0,13kg

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar LS1024B

   490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 138.6x69.3x37mm Váha:0,13kg

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-65/AA je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na AA baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry -125 x 70 x 24mm

   Krabička plastová H-65/AA

   115,00

   Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-65/AA je navíc vybaven držákem na AA baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry -125 x 70 x 24mm

  • Super Flux LED zelen&aacute;; 80&deg;; - mcd; 3,1 V; 30 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 525 nm

   Super Flux LED-GREEN OSG58AZF81D / 7.6x7.6mm

   10,00

   Super Flux LED zelená; 80°; - mcd; 3,1 V; 30 mA Vlnová délka dominantní: 525 nm

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - studen&aacute;, 19,2W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Vodotěsn&yacute; flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

   LED pásek 240LED/m, SMD-3528, samolepící, IP65, studená bílá, 19,2W/m,5 m

   1 800,00

   LED pásek barva bílá - studená, 19,2W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Vodotěsný flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti.

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - tepl&aacute;, 12W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 48LED/m, SMD-5050, samolepící, IP68, teplá bílá, 12W/m,5 m

   1 200,00

   LED pásek barva bílá - teplá, 12W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Konektor MOLEX z&aacute;suvka př&iacute;m&yacute;, 8 pinů, rozteč 4,2mm.

Vhodn&yacute; krimpovac&iacute; kontakt: 899-097

   Konektor Molex Mini-Fit 8 pinů (F) 39-01-2080

   2,60

   Konektor MOLEX zásuvka přímý, 8 pinů, rozteč 4,2mm. Vhodný krimpovací kontakt: 899-097

  • - E14 Patice
- 220 - 240 V Napět&iacute;
- 20,000 h Životnost
- 85% &Uacute;spora energie
- Lumens: 350
- Odpov&iacute;d&aacute; klasick&eacute; 31W ž&aacute;rovce

Obecn&eacute; &uacute;daje

Patice ž&aacute;rovky E14

Elektrick&eacute; &uacute;daje

Př&iacute;kon ve wattech - (W) 4.5
Odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; n&aacute;hrada - (W) 31
Napět&iacute; - 220 - 240 V
Stm&iacute;vateln&aacute; - ne
&Uacute;čin&iacute;k 0.40
Provozn&iacute; frekvence (Hz): 50-60

Rozměry

D&eacute;lka (mm) 103.2
Průměr (mm) 36.5
Hmotnost (g) 45

Fotometrick&eacute; &uacute;daje

Světeln&yacute; tok (lm) 350
Index pod&aacute;n&iacute; barev (CRI) ? 80
Barevn&aacute; teplota (teplota chromatičnosti ) CCT (k) 2700
&Uacute;hel vyzařov&aacute;n&iacute; (o) 160
Luminous Efficacy (lm/W) 77.8
Počet sepnut&iacute; (on/off) 100,000

   LED Žárovka Verbatim 4,5W-E14-Teple bílá-mléčná

   219,00

   - E14 Patice - 220 - 240 V Napětí - 20,000 h Životnost - 85% Úspora energie - Lumens: 350 - Odpovídá klasické 31W žárovce Obecné údaje Patice žárovky E14 Elektrické údaje Příkon ve wattech - (W) 4.5 Odpovídající náhrada - (W) 31 Napětí - 220 - 240 V Stmívatelná - ne Účiník 0.40 Provozní frekvence (Hz): 50-60 Rozměry Délka (mm) 103.2 Průměr (mm) 36.5 Hmotnost (g) 45 Fotometrické údaje Světelný tok (lm) 350 Index podání barev (CRI) ? 80 Barevná teplota (teplota chromatičnosti ) CCT (k) 2700 Úhel vyzařování (o) 160 Luminous Efficacy (lm/W) 77.8 Počet sepnutí (on/off) 100,000

  • Mini-Fit Krimpovac&iacute; kontakt

Vhodn&eacute; pro konektory MOLEX Mini-Fit (M)

   Krimpovací kontakt MOLEX Mini-Fit (M) 39-00-0041

   3,50

   Mini-Fit Krimpovací kontakt Vhodné pro konektory MOLEX Mini-Fit (M)

  • Patice:	 MR16/GU5,3 
Spotřeba:	 5,5W 
Barva světla: 2700K 
Sv&iacute;tivost:	 350lm
&Uacute;hel sv&iacute;tivosti: 35&deg;
Stm&iacute;vatelnost: NE
N&aacute;hrada za: 35W halogenovou ž&aacute;rovku

   LED žárovka Verbatim MR16-5,5W-GU5.3 Teple bílá

   289,00

   Patice: MR16/GU5,3 Spotřeba: 5,5W Barva světla: 2700K Svítivost: 350lm Úhel svítivosti: 35° Stmívatelnost: NE Náhrada za: 35W halogenovou žárovku

  • Elektromagnetick&eacute; rel&eacute; s DC c&iacute;vkou 

Parametry c&iacute;vky:
U	3 V
P 	0,36 W

Kontakt:
Typ kontaktu:		1x přep&iacute;nac&iacute;
Max. proud kontaktem	10 A
Čas př&iacute;tahu/odpadu	10/5 ms

V&yacute;robce			Finder
S&eacute;rie			36

   Relé s DC cívkou 3V FINDER 36.11.9.003.4011

   33,00

   Elektromagnetické relé s DC cívkou Parametry cívky: U 3 V P 0,36 W Kontakt: Typ kontaktu: 1x přepínací Max. proud kontaktem 10 A Čas přítahu/odpadu 10/5 ms Výrobce Finder Série 36

  • Digit&aacute;ln&iacute; N tranzistor, pouzdro SOT23

Parametry:
Ic 	= 0,1A
Uce 	= 50V
Pd 	= 0,2W
R1 	= 4,7kOhm
R2	= 10kOhm
Pouzdro 	= SOT23

   DTC143XCA

   2,00

   Digitální N tranzistor, pouzdro SOT23 Parametry: Ic = 0,1A Uce = 50V Pd = 0,2W R1 = 4,7kOhm R2 = 10kOhm Pouzdro = SOT23

  • 
Vstupně v&yacute;stupn&iacute; deska pro připojen&iacute; dal&scaron;&iacute;ch periferi&iacute; pro Raspbery PI

   Vývojový kit GERTBOARD - BOARD, GERTBOARD ASSEMBLED

   1 555,00

   Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

  • AV/FM CHIP Tuner IC, 1,8..7V, DIP24.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	1,8..7V

Provozn&iacute; teplota:	-25..75 &deg;C
Pouzdro:		DIP24

   TA8122N

   69,00

   AV/FM CHIP Tuner IC, 1,8..7V, DIP24. Napájení: 1,8..7V Provozní teplota: -25..75 °C Pouzdro: DIP24

  • Elektromagnetick&eacute; rel&eacute; s DC c&iacute;vkou 

Parametry c&iacute;vky:
U	24 V
R 	- Ohm
P 	- W

Kontakt:
Typ kontaktu:		-
Max. proud kontaktem	6 A
Čas př&iacute;tahu/odpadu	-/- ms
Dal&scaron;&iacute; informace		-

V&yacute;robce			-
S&eacute;rie			-

   elektromagnetické relé KRS548-24

   39,00

   Elektromagnetické relé s DC cívkou Parametry cívky: U 24 V R - Ohm P - W Kontakt: Typ kontaktu: - Max. proud kontaktem 6 A Čas přítahu/odpadu -/- ms Další informace - Výrobce - Série -

  • 1 kan&aacute;lov&yacute; IR prij&iacute;mac DO
Rel&eacute;ov&yacute; v&yacute;stup 240V/5A
pro vys&iacute;lac K6710
nap&aacute;jen&iacute;: 220VAC

   F-KV6713

   390,00

   1 kanálový IR prijímac DO Reléový výstup 240V/5A pro vysílac K6710 napájení: 220VAC

  • rel&eacute; meren&iacute; frekvence na 115V

   EFAC 115

   2 990,00

   relé merení frekvence na 115V

  • PNP, 120V, 8A, TO-3PF

   2SB966

   39,00

   PNP, 120V, 8A, TO-3PF

  • Oživte svou v&yacute;zdobu postavou Santa Clause o velikosti 60 cm zavě&scaron;en&eacute;ho na laně o d&eacute;lce 180 cm pro vnitřn&iacute; i venkovn&iacute; použit&iacute;. V&aacute;nočn&iacute; dekorace.

   Figurka Santa Claus SAL MM60

   159,00

   Oživte svou výzdobu postavou Santa Clause o velikosti 60 cm zavěšeného na laně o délce 180 cm pro vnitřní i venkovní použití. Vánoční dekorace.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  KSS
  KAISE
  MANSON
  WAGO
  ETI
  CONNFLY
  NICHIFU
  GEWISS
  ROBOTIME