Elektronovinky.cz
  • Stavebnice VOLTÍK III. obsahuje logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM a vše potřebné k sestavení 50 digitálních modelů bez pájení. Například si lze vyzkoušet funkce logických členů (AND, OR, INVERT) a jejich kombinace, sestavit kódový zámek, různé bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, "schodišťový spínač", čítač apod. Umožňuje osvojit si základy dvojkové soustavy, vyzkoušet speciální digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič reakčního času, hrací skříňku či světelný budík. Můžete si také sestavit univerzální losovací zařízení, které využijete např. při hře "Voltíkova ruleta", "Veselá rajčata", "Macháček" a další.

   Elektronická stavenice Voltík III

   1 670,00

   Stavebnice VOLTÍK III. obsahuje logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM a vše potřebné k sestavení 50 digitálních modelů bez pájení. Například si lze vyzkoušet funkce logických členů (AND, OR, INVERT) a jejich kombinace, sestavit kódový zámek, různé bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, "schodišťový spínač", čítač apod. Umožňuje osvojit si základy dvojkové soustavy, vyzkoušet speciální digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič reakčního času, hrací skříňku či světelný budík. Můžete si také sestavit univerzální losovací zařízení, které využijete např. při hře "Voltíkova ruleta", "Veselá rajčata", "Macháček" a další.

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Osciloskop se zabudovan&yacute;m multimetrem. Dvoukan&aacute;lov&yacute;, p&aacute;smo 60Mhz, paměťov&aacute; hloubka 32kbodů/1kan&aacute;l, 16kbodů/2 kan&aacute;ly, barevn&yacute; TFT LCD 320x240, USB připojen&iacute; a podpora pro tisk, přizpůsobiteln&aacute; vlnov&aacute; intenzita, automatick&eacute; nastaven&iacute; jedn&iacute;m tleč&iacute;tkem, 15 různ&yacute;ch nastaven&iacute;, podpora ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; do CSV tabulek a bitmapov&eacute;ho zobrazen&iacute;, 22 automatick&yacute;ch měřen&iacute;, Triggerov&aacute;n&iacute;: Edge, Pulse width,ALT,Video, Rozsah osciloskopu: citlivost 10mV/d&iacute;lek až 5V/d&iacute;lek max. vstup 400V (DC+AC Peak)
Režim multimetru: vstup AC: 600V, DC: 800V, měřen&iacute; napět&iacute;, proudu, odporu, kapacity, diod,

   Multifukční osciloskop HANTEK DSO1060

   14 660,00

   Osciloskop se zabudovaným multimetrem. Dvoukanálový, pásmo 60Mhz, paměťová hloubka 32kbodů/1kanál, 16kbodů/2 kanály, barevný TFT LCD 320x240, USB připojení a podpora pro tisk, přizpůsobitelná vlnová intenzita, automatické nastavení jedním tlečítkem, 15 různých nastavení, podpora ukládání do CSV tabulek a bitmapového zobrazení, 22 automatických měření, Triggerování: Edge, Pulse width,ALT,Video, Rozsah osciloskopu: citlivost 10mV/dílek až 5V/dílek max. vstup 400V (DC+AC Peak) Režim multimetru: vstup AC: 600V, DC: 800V, měření napětí, proudu, odporu, kapacity, diod,

  • Rozvodn&aacute; skř&iacute;ň na om&iacute;tku, plastov&aacute; dv&iacute;řka, Ip65

   Rozvaděčová skříň ECH24PT

   755,00

   Rozvodná skříň na omítku, plastová dvířka, Ip65

  • Arduino Proto Shield je určen pro tvorbu vlastn&iacute;ho př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; k v&yacute;vojov&yacute;m kitům arduino.

   Arduino Proto Shield

   418,00

   Arduino Proto Shield je určen pro tvorbu vlastního příslušenství k vývojovým kitům arduino.

  • Sol&aacute;rn&iacute; větrn&yacute; ml&yacute;n I W110 - robotick&aacute; hračka

RoboTime
Dřevěn&eacute; 3D puzzle
Dřevěn&aacute; skl&aacute;dačka
Stavebnice
Věk: 3+

   Dřevěná robotická stavebnice ROBOTIME Solární větrný mlýn I W110

   228,00

   Solární větrný mlýn I W110 - robotická hračka RoboTime Dřevěné 3D puzzle Dřevěná skládačka Stavebnice Věk: 3+

  • Mal&aacute;, elegantn&iacute; a stylov&aacute; autokamera (čern&aacute; skř&iacute;ňka) značky Blackvue, nen&aacute;padn&yacute; př&iacute;tel v nouzi. Jej&iacute; jedinečnost spoč&iacute;v&aacute; v mal&yacute;ch rozměrech a stabiln&iacute;m um&iacute;stěn&iacute;m pod zpětn&eacute; zrc&aacute;tko, d&iacute;ky kter&eacute;mu V&aacute;m nikdy nebude přek&aacute;žet ve v&yacute;hledu. Tělo kamery je snadno odn&iacute;mateln&eacute; od drž&aacute;ku upevněn&eacute;ho na skle a tak se nestane terčem nenechav&yacute;ch zlodějů. Kamera nab&iacute;z&iacute; jednoduch&eacute; nastaven&iacute; mezi třemi mody nat&aacute;čen&iacute;, vysoce kvalitn&iacute; obraz i ve zhor&scaron;en&yacute;ch viditelnostn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch a automatick&eacute; ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu. Blackvue, kamera do auta, kter&aacute; V&aacute;m dod&aacute; pocit jistoty a bezpeč&iacute; na va&scaron;ich cest&aacute;ch.

Kvalitn&iacute; z&aacute;znam s vysok&yacute;m rozli&scaron;en&iacute;m 720p HD
CMOS senzor a megapixelov&aacute; optika zaručuji perfektn&iacute; HD@30fps z&aacute;znam 

H.264 High Quality Video
Zaručeně ostr&yacute; obraz ve dne i v noci. 

Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; zvuku
Vestavěn&yacute; mikrofon zaznamen&aacute;v&aacute; hlasy a zvuky v kabině a okol&iacute; (možnost vypnut&iacute;). 

Různ&eacute; možnosti nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;
Norm&aacute;ln&iacute; nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;
Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; ud&aacute;losti (G-Sensor)
Režim nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; při parkov&aacute;n&iacute; (video detekce pohybu)

Režim nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; při parkov&aacute;n&iacute; (video detekce pohybu)
Nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; během parkov&aacute;n&iacute; pomoc&iacute; detekce pohybu.
Z&aacute;znam se prov&aacute;d&iacute; pouze tehdy, když je detekov&aacute;n pohyb (efektivn&iacute; využit&iacute; paměti).
Podporuje automatick&eacute; přepnut&iacute; do režimu parkov&aacute;n&iacute;.

Vestavěn&yacute; G-Sensor
Z&aacute;znam ud&aacute;losti se d&iacute;ky vestavěn&eacute;mu G-Senzoru aktivuje okamžitě při n&aacute;hl&eacute;m zrychlen&iacute;, brzděn&iacute;, smyku anebo jin&yacute;m extern&iacute;m n&aacute;razům (monitoruje 3-osy X/Y/Z). 
Citlivost lze nastavit pomoci BlackVue software.

Vestavěn&iacute; GPS modul
D&iacute;ky vysoce citliv&eacute;mu GPS modulu z&aacute;znam obsahuje informace o rychlosti a pozici vozidla. Z&aacute;znam pak může byt synchronizov&aacute;n s Google Maps. Pomoci software MyWay Viewer je pak možn&eacute; dodatečně na trasy dohledat m&iacute;sto ud&aacute;losti. 

Hlasov&yacute; průvodce
Hlasov&yacute; průvodce v&aacute;s informuje o aktu&aacute;ln&iacute;m nastaven&iacute; a stavu BlackVue zař&iacute;zen&iacute;.

LED Indikace
LED indikace ukazuje aktu&aacute;ln&iacute; režim zař&iacute;zen&iacute;.

Možnost roz&scaron;&iacute;řen&iacute; doby z&aacute;znamu
Micro SD karta až 32GB (8GB &ndash; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;)

&Scaron;irok&yacute; &uacute;hel pohledu
Zaznamen&aacute;v&aacute; stabiln&iacute; obraz d&iacute;ky &scaron;irok&eacute;mu pozorovac&iacute;mu &uacute;hlu (diagon&aacute;ln&iacute; 120&deg;, horizont&aacute;ln&iacute; 98&deg;, vertik&aacute;ln&iacute; 55&deg;).

Přehr&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu &ndash; video v&yacute;stup
Podporuje přehr&aacute;v&aacute;n&iacute; videa (MP4) na přenosn&yacute;ch AV zař&iacute;zen&iacute;ch, jako jsou multimedi&aacute;ln&iacute; přehr&aacute;vače, navigace, chytr&eacute; telefony apod. (umožňuje snadn&eacute; nastaven&iacute; spr&aacute;vn&eacute;ho &uacute;hlu pro poř&iacute;zen&iacute; kvalitn&iacute;ho z&aacute;znamu). 

Minimalizovan&yacute;, kompaktn&iacute; a nen&aacute;padn&yacute; design
Minimalizovan&yacute; rozměr kamery umožňuje jej&iacute; instalaci tak, aby V&aacute;m nebr&aacute;nila ve v&yacute;hledu z vozidla. Patentovan&yacute; syst&eacute;m uchycen&iacute; zaručuje rychlou a snadnou mont&aacute;ž a z&aacute;roveň stabiln&iacute; obraz i na velice nerovn&yacute;ch povr&scaron;&iacute;ch. Otočn&eacute; tělo (360&deg;) umožňuje nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; v různ&yacute;ch směrech (silnice, kabina) a snadn&eacute; nastaven&iacute; spr&aacute;vn&eacute;ho &uacute;hlu. Kamera se jednodu&scaron;e odděluje od drž&aacute;ku nalepen&eacute;ho na skle vozidla, a proto ji nemus&iacute;te nech&aacute;vat ve vozidle a riskovat jej&iacute; odcizen&iacute;.

Specializovan&yacute; BlackVue software
Software BlackVue PC (Windows) umožňuje pohodln&eacute; vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; jednotliv&yacute;ch z&aacute;znamů dle data, času anebo typu, nastaven&iacute; rozli&scaron;en&iacute; videa, hlasov&eacute;ho průvodce a LED indikace, automatick&eacute; zap&iacute;n&aacute;n&iacute; parkovac&iacute;ho režimu a dal&scaron;&iacute;. 
 
Pokročil&eacute; nastaven&iacute; citlivosti
Možnost současn&eacute;ho kontrolov&aacute;n&iacute; nastaven&eacute; citlivosti a videa (z&aacute;znamu) a jej&iacute;ho nastaven&iacute;. 


Specifikace

 Senzor:		CMOS sensor / 2,073,600 pixelů
 Rozli&scaron;en&iacute;:	HD (1280x720) Up to 30fps
 Video komprese:	H.264
 Audio komprese:	AAC LC
 Pozorovac&iacute; uhel:	120&deg;(Diagon&aacute;ln&iacute;) / 98&deg;(Horizont&aacute;ln&iacute;) / 55&deg;(Vertik&aacute;ln&iacute;)
 Paměť:		Micro SD karta (až 32GB)
 GPS:		Vestavěn&aacute;
 Režimy z&aacute;znamů:	Norm&aacute;ln&iacute; režim, režim ud&aacute;losti a parkovac&iacute; režim
 Video vystup:	Kompozitn&iacute;
 Rozměry: 	D 32,0mm x 101,4mm
 Hmotnost:	82g
 Provozn&iacute; teplota:	-20&deg;C až 60&deg;C
 Provozn&iacute; napět&iacute;:	12V / 24VDC
 Spotřeba:	Max 3,3W
 Certifik&aacute;ty:	KCC, FCC, CE, RoHs, C-Tick

http://www.blackvue.com/en

   Kamera do auta BLACKVUE DR380G-HD

   4 400,00

   Malá, elegantní a stylová autokamera (černá skříňka) značky Blackvue, nenápadný přítel v nouzi. Její jedinečnost spočívá v malých rozměrech a stabilním umístěním pod zpětné zrcátko, díky kterému Vám nikdy nebude překážet ve výhledu. Tělo kamery je snadno odnímatelné od držáku upevněného na skle a tak se nestane terčem nenechavých zlodějů. Kamera nabízí jednoduché nastavení mezi třemi mody natáčení, vysoce kvalitní obraz i ve zhoršených viditelnostních podmínkách a automatické ukládání záznamu. Blackvue, kamera do auta, která Vám dodá pocit jistoty a bezpečí na vašich cestách. Kvalitní záznam s vysokým rozlišením 720p HD CMOS senzor a megapixelová optika zaručuji perfektní HD@30fps záznam H.264 High Quality Video Zaručeně ostrý obraz ve dne i v noci. Nahrávání zvuku Vestavěný mikrofon zaznamenává hlasy a zvuky v kabině a okolí (možnost vypnutí). Různé možnosti nahrávání Normální nahrávání Nahrávání události (G-Sensor) Režim nahrávání při parkování (video detekce pohybu) Režim nahrávání při parkování (video detekce pohybu) Nahrávání během parkování pomocí detekce pohybu. Záznam se provádí pouze tehdy, když je detekován pohyb (efektivní využití paměti). Podporuje automatické přepnutí do režimu parkování. Vestavěný G-Sensor Záznam události se díky vestavěnému G-Senzoru aktivuje okamžitě při náhlém zrychlení, brzdění, smyku anebo jiným externím nárazům (monitoruje 3-osy X/Y/Z). Citlivost lze nastavit pomoci BlackVue software. Vestavění GPS modul Díky vysoce citlivému GPS modulu záznam obsahuje informace o rychlosti a pozici vozidla. Záznam pak může byt synchronizován s Google Maps. Pomoci software MyWay Viewer je pak možné dodatečně na trasy dohledat místo události. Hlasový průvodce Hlasový průvodce vás informuje o aktuálním nastavení a stavu BlackVue zařízení. LED Indikace LED indikace ukazuje aktuální režim zařízení. Možnost rozšíření doby záznamu Micro SD karta až 32GB (8GB – součástí balení) Široký úhel pohledu Zaznamenává stabilní obraz díky širokému pozorovacímu úhlu (diagonální 120°, horizontální 98°, vertikální 55°). Přehrávání záznamu – video výstup Podporuje přehrávání videa (MP4) na přenosných AV zařízeních, jako jsou multimediální přehrávače, navigace, chytré telefony apod. (umožňuje snadné nastavení správného úhlu pro pořízení kvalitního záznamu). Minimalizovaný, kompaktní a nenápadný design Minimalizovaný rozměr kamery umožňuje její instalaci tak, aby Vám nebránila ve výhledu z vozidla. Patentovaný systém uchycení zaručuje rychlou a snadnou montáž a zároveň stabilní obraz i na velice nerovných površích. Otočné tělo (360°) umožňuje nahrávání v různých směrech (silnice, kabina) a snadné nastavení správného úhlu. Kamera se jednoduše odděluje od držáku nalepeného na skle vozidla, a proto ji nemusíte nechávat ve vozidle a riskovat její odcizení. Specializovaný BlackVue software Software BlackVue PC (Windows) umožňuje pohodlné vyhledávání jednotlivých záznamů dle data, času anebo typu, nastavení rozlišení videa, hlasového průvodce a LED indikace, automatické zapínání parkovacího režimu a další. Pokročilé nastavení citlivosti Možnost současného kontrolování nastavené citlivosti a videa (záznamu) a jejího nastavení. Specifikace Senzor: CMOS sensor / 2,073,600 pixelů Rozlišení: HD (1280x720) Up to 30fps Video komprese: H.264 Audio komprese: AAC LC Pozorovací uhel: 120°(Diagonální) / 98°(Horizontální) / 55°(Vertikální) Paměť: Micro SD karta (až 32GB) GPS: Vestavěná Režimy záznamů: Normální režim, režim události a parkovací režim Video vystup: Kompozitní Rozměry: D 32,0mm x 101,4mm Hmotnost: 82g Provozní teplota: -20°C až 60°C Provozní napětí: 12V / 24VDC Spotřeba: Max 3,3W Certifikáty: KCC, FCC, CE, RoHs, C-Tick http://www.blackvue.com/en

  • P&aacute;jec&iacute; stanice ATTEN 60W s přehledn&yacute;m displayem, ESD bezbečnost&iacute; a multifunkčn&iacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.

Př&iacute;kon: 60W
Vstupn&iacute; napět&iacute;: 220VAC 50Hz (110V volitelně)
Teplotn&iacute; rozsah: 150..450&deg;

   Pájecí stanice Atten AT938D

   2 180,00

   Pájecí stanice ATTEN 60W s přehledným displayem, ESD bezbečností a multifunkčním ovládáním. Příkon: 60W Vstupní napětí: 220VAC 50Hz (110V volitelně) Teplotní rozsah: 150..450°

  • Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

Specifikace:
700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM
40pin GPIO
4 x USB 2 
4 p&oacute;lov&yacute; stereo v&yacute;stup a kompozitn&iacute; video port
HDMI (1080p)
10/100 ethernet port
CSI kamera port pro připojen&iacute; Raspberry Pi kamery
DSI display port pro připojen&iacute; Raspberry Pi displeje
Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; dat
Micro USB konektor nap&aacute;jen&iacute;

Raspberry Pi (model B) je miniaturn&iacute; poč&iacute;tač vyvinut&yacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;ni. Raspberry Pi m&aacute; velikost kreditn&iacute; karty, ke kter&eacute; se připoj&iacute; televizor nebo monitor a kl&aacute;vesnice. D&iacute;ky tomu je možn&eacute; toto PC použ&iacute;vat pro &scaron;irokou &scaron;k&aacute;lu aplikac&iacute;. PC nav&iacute;c podporuje hardwarov&eacute; dek&oacute;dov&aacute;n&iacute; HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, kter&yacute; spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. N&aacute;vrh neobsahuje vestavěn&yacute; pevn&yacute; disk nebo solid-state drive, m&iacute;sto toho spol&eacute;h&aacute; na SD kartu pro bootov&aacute;n&iacute; a skladov&aacute;n&iacute; dat. Tato PC je určeno pro operačn&iacute; syst&eacute;m LINUX. 

Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič.

Raspberry Pi použ&iacute;v&aacute; operačn&iacute; syst&eacute;my založen&eacute; na Linuxov&yacute;ch j&aacute;drech a neobsahuje hodiny re&aacute;ln&eacute;ho času, takže OS mus&iacute; použ&iacute;vat s&iacute;ťov&eacute;ho časov&eacute;ho serveru, př&iacute;padně je možn&eacute; použ&iacute;t extern&iacute; hodiny (např. DS1307) se z&aacute;ložn&iacute; bateri&iacute; připojen&eacute; přes rozhran&iacute; I2C.

   Raspberry Pi Model B+ 512 MB RAM

   788,00

   Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C. Specifikace: 700MHz Broadcom BCM2835 CPU s 512MB RAM 40pin GPIO 4 x USB 2 4 pólový stereo výstup a kompozitní video port HDMI (1080p) 10/100 ethernet port CSI kamera port pro připojení Raspberry Pi kamery DSI display port pro připojení Raspberry Pi displeje Micro SD slot pro kartu s OS a pro ukládání dat Micro USB konektor napájení Raspberry Pi (model B) je miniaturní počítač vyvinutý ve Velké Británi. Raspberry Pi má velikost kreditní karty, ke které se připojí televizor nebo monitor a klávesnice. Díky tomu je možné toto PC používat pro širokou škálu aplikací. PC navíc podporuje hardwarové dekódování HD videa. Design je založen na Broadcom BCM2835 SoC, který spojuje ARM1176JZF-S 700 MHz CPU, VideoCore IV GPU, a 128 nebo 256 MB paměti RAM. Návrh neobsahuje vestavěný pevný disk nebo solid-state drive, místo toho spoléhá na SD kartu pro bootování a skladování dat. Tato PC je určeno pro operační systém LINUX. Raspberry PI model B obsahuje 512 MB paměti RAM, dva USB porty a 10/100 Ethernet řadič. Raspberry Pi používá operační systémy založené na Linuxových jádrech a neobsahuje hodiny reálného času, takže OS musí používat síťového časového serveru, případně je možné použít externí hodiny (např. DS1307) se záložní baterií připojené přes rozhraní I2C.

  • Propojovac&iacute; kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stran&aacute;ch

- Funguje s iPody a jin&yacute;mi přenosn&yacute;mi CD/MP3 přehr&aacute;vači
- Propojuje dom&aacute;c&iacute; stereo, zvukov&eacute; karty a přenosn&eacute; reproduktory
- Pozlacen&eacute; konektory zlep&scaron;uj&iacute;c&iacute; přenos sign&aacute;lu
- St&iacute;něn&iacute; zabraňuje EMI/RFI interferenc&iacute;m

   Propojovací kabel Jack 3,5mm M/M, 5m VIGAN

   128,00

   Propojovací kabel s konektorem Jack 3,5 mm male na obou stranách - Funguje s iPody a jinými přenosnými CD/MP3 přehrávači - Propojuje domácí stereo, zvukové karty a přenosné reproduktory - Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu - Stínění zabraňuje EMI/RFI interferencím

  • S pomoc&iacute; lokaliz&aacute;toru kabelů nalezntete ten spr&aacute;vn&yacute; kabel, jistič či pojistku, kter&aacute; dod&aacute;v&aacute; proud do z&aacute;suvky či světeln&eacute;ho vyp&iacute;nače.
Vyhled&aacute;van&yacute; obvod mus&iacute; b&yacute;t pod napět&iacute;m

   Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

   729,00

   S pomocí lokalizátoru kabelů nalezntete ten správný kabel, jistič či pojistku, která dodává proud do zásuvky či světelného vypínače. Vyhledávaný obvod musí být pod napětím

  • Tento př&iacute;stroj může b&yacute;t použit pro měřen&iacute; ot&aacute;ček (RPM) a obvodov&eacute; rychlosti. K měřen&iacute; ot&aacute;ček můžete využ&iacute;t buď fotoměřen&iacute; nebo kontaktn&iacute; měřen&iacute;.
Př&iacute;stroj si pamatuje nejvy&scaron;&scaron;&iacute;, nejniž&scaron;&scaron;&iacute; a posledn&iacute; naměřenou hodnotu. 

Specifikace
Ot&aacute;čky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktn&iacute;: 1~19999RPM
Obvodov&aacute; rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min
Přesnost: &plusmn;(0.05% naměřen&eacute;ho+1 m&iacute;sto)
Volba rozsahu: Automatick&aacute;

Rozměry: 217&times;84&times;43 mm
Hmotnostt: 265g (bez baterie)
Nap&aacute;jen&iacute;: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks
         Adapt&eacute;r: DC6V

   Otáčkoměr ruční EM2236

   990,00

   Tento přístroj může být použit pro měření otáček (RPM) a obvodové rychlosti. K měření otáček můžete využít buď fotoměření nebo kontaktní měření. Přístroj si pamatuje nejvyšší, nejnižšší a poslední naměřenou hodnotu. Specifikace Otáčky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktní: 1~19999RPM Obvodová rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min Přesnost: ±(0.05% naměřeného+1 místo) Volba rozsahu: Automatická Rozměry: 217×84×43 mm Hmotnostt: 265g (bez baterie) Napájení: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks Adaptér: DC6V

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r S&iacute;ťov&yacute;, stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	230VAC/50Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	3,3V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	2000mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	6,6W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	Souos&yacute; 5,5/2,1mm
V&yacute;robce:		Vigan

   Napájecí adaptér síťový 3,3V 2000mA 5,5/2,1mm VIGAN

   155,00

   Spínaný napájecí adaptér Síťový, stabilizovaný Vstupní napětí: 230VAC/50Hz Výstupní napětí: 3,3V Výstupní proud: 2000mA Výstupní výkon: 6,6W Výstupní konektor: Souosý 5,5/2,1mm Výrobce: Vigan

  • Sada izolovan&yacute;ch očkov&yacute;ch kl&iacute;čů vyroben&yacute;ch z CrV tvrdosti 50.
Sada obsahuje kl&iacute;če velikosti: 8-15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

   Sada klíčů PROSKIT PK-2812M

   7 325,00

   Sada izolovaných očkových klíčů vyrobených z CrV tvrdosti 50. Sada obsahuje klíče velikosti: 8-15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

  • &Scaron;t&iacute;pac&iacute; kle&scaron;tě na kabely Pro&#039;sKit.

Materi&aacute;l: Cr-Mo
HRC (tvrdost): 50&plusmn;2
Celkov&aacute; d&eacute;lka kle&scaron;t&iacute;: 150mm

Vhodn&eacute; pro &scaron;t&iacute;p&aacute;n&iacute; měděn&yacute;ch a hlin&iacute;kov&yacute;ch dr&aacute;tů/kabelů do 22mm2.

   Štípací kleště na kabely PROSKIT SR-V206

   1 085,00

   Štípací kleště na kabely Pro'sKit. Materiál: Cr-Mo HRC (tvrdost): 50±2 Celková délka kleští: 150mm Vhodné pro štípání měděných a hliníkových drátů/kabelů do 22mm2.

  • Ventil&aacute;tor SUNON 80x80x25, 24 V/200 mA
Kryt&iacute; IP68


Př&iacute;kon 	= 4,80 W,
Ot&aacute;čky 	= 4800 RPM,
Ložisko 	= kuličkov&eacute;,
Průtok vzduchu 	= 60 CFM/ 102 m3/h,
Hlučnost 	= 47,5 dBA
V&yacute;vody 	= 2x24AWG,
D&eacute;lka v&yacute;vodů 	= 320 mm
Hmotnost 	= 105 g
Auto restart	= ano
Sn&iacute;m&aacute;n&iacute; ot&aacute;ček	= ne
Detekce rotace	= ne

V&yacute;robce 		= SUNON
Označen&iacute; v&yacute;robce	= GE80252B1-000U-AE9 -

   Ventilátor SUNON GE80252B1-AE9

   980,00

   Ventilátor SUNON 80x80x25, 24 V/200 mA Krytí IP68 Příkon = 4,80 W, Otáčky = 4800 RPM, Ložisko = kuličkové, Průtok vzduchu = 60 CFM/ 102 m3/h, Hlučnost = 47,5 dBA Vývody = 2x24AWG, Délka vývodů = 320 mm Hmotnost = 105 g Auto restart = ano Snímání otáček = ne Detekce rotace = ne Výrobce = SUNON Označení výrobce = GE80252B1-000U-AE9 -

  • Smr&scaron;ťovac&iacute; buž&iacute;rka (4:1) čern&eacute; barvy s lepidlem pro lep&scaron;&iacute; utěsněn&iacute;. Vnitřn&iacute; průměr 8mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,5mm.

   Smršťovací bužírka s lepidlem 8mm černá

   52,00

   Smršťovací bužírka (4:1) černé barvy s lepidlem pro lepší utěsnění. Vnitřní průměr 8mm, tloušťka stěny 0,5mm.

  • Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 6 pinů, 4mm.

   Konektor MOLEX 34899-6011

   33,00

   Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 6 pinů, 4mm.

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 45mm, z&aacute;vit: M3, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   Distanční sloupek DI5M3X45 VIGAN

   8,60

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 45mm, závit: M3, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Ochrann&yacute; a nulov&yacute; můstek pro DIDO-E.

   Ochranný a nulový můstek

   104,00

   Ochranný a nulový můstek pro DIDO-E.

  • Stavebnice osciloskopu s LCD displejem.
- displej: 64 x 128 pixelů s b&iacute;l&yacute;m LED podsv&iacute;cen&iacute;m
- maxim&aacute;ln&iacute; vzorkovac&iacute; frekvence: 1MS / s pro opakovan&eacute; sign&aacute;ly, 100ks / s v re&aacute;ln&eacute;m čase
- &scaron;&iacute;řka p&aacute;sma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB)
- měřen&iacute; lze prov&aacute;dět až do: 100 kHz
- vstupn&iacute; impedance: 100kOhm // 20pF
- maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;: 30Vpeak (AC + DC)
- vstupn&iacute; vazba: DC a AC
- rozli&scaron;en&iacute; AD: 8 bitů
- časov&aacute; z&aacute;kladna: v 15 kroc&iacute;ch, 10&micro;s / dělen&iacute; na 500ms / d&iacute;lek
- rozsah vstupn&iacute; citlivost: v 6 kroc&iacute;ch, 100 mV / dělen&iacute; na 5V / d&iacute;lek
- test v&yacute;stup: 1.95kHz / 3.3Vpp

   odečty: DC, AC + DC, skutečn&eacute; RMS, dBm, VPP, min. A max.
   Frekvence odeč&iacute;t&aacute;n&iacute; (přes markery)
   baterie ovl&aacute;dan&eacute;: 4 x AAA baterie (max. 100 mA)
   &uacute;sporn&yacute; režim
   Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 &quot;
   Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

   Stavebnice Velleman EDU08 - LCD osciloskop

   1 590,00

   Stavebnice osciloskopu s LCD displejem. - displej: 64 x 128 pixelů s bílým LED podsvícením - maximální vzorkovací frekvence: 1MS / s pro opakované signály, 100ks / s v reálném čase - šířka pásma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB) - měření lze provádět až do: 100 kHz - vstupní impedance: 100kOhm // 20pF - maximální vstupní napětí: 30Vpeak (AC + DC) - vstupní vazba: DC a AC - rozlišení AD: 8 bitů - časová základna: v 15 krocích, 10µs / dělení na 500ms / dílek - rozsah vstupní citlivost: v 6 krocích, 100 mV / dělení na 5V / dílek - test výstup: 1.95kHz / 3.3Vpp odečty: DC, AC + DC, skutečné RMS, dBm, VPP, min. A max. Frekvence odečítání (přes markery) baterie ovládané: 4 x AAA baterie (max. 100 mA) úsporný režim Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 " Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

  • Mikrofonn&iacute; XLR konektor na kabel, z&aacute;suvka, 3 kontakty.

   Mini XLR SVP556-TA

   118,00

   Mikrofonní XLR konektor na kabel, zásuvka, 3 kontakty.

  • Triak 600V/8A.

Uz 		600V
If 		8A
Ifsm 		65A
Igt @ 25&deg;C 	10mA

Provozn&iacute; teplota	-40..125&deg;C
Pouzdro 		DPAK

   Triak BT137S-600D DPAK

   12,00

   Triak 600V/8A. Uz 600V If 8A Ifsm 65A Igt @ 25°C 10mA Provozní teplota -40..125°C Pouzdro DPAK

  • Line&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor napět&iacute; 2..37V/0,15A, pouzdro DIL14.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		2..37V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,15A
Max. vstupn&iacute; napět&iacute;:	40V
Provozn&iacute; teplota: 		0..70&deg;C
Pouzdro:			DIL14

   LM723CN DIP14 TI

   16,00

   Lineární regulátor napětí 2..37V/0,15A, pouzdro DIL14. Výstupní napětí: 2..37V Výstupní proud: 0,15A Max. vstupní napětí: 40V Provozní teplota: 0..70°C Pouzdro: DIL14

  • D&aacute;lkove (RF) ovl&aacute;dan&yacute; autoalarm, centr&aacute;ln&iacute; zamyk&aacute;n&iacute;
detekce poklesu napet&iacute;: okamzite nebo 5 minut, 2 vst. pro zpozden&iacute; spu&scaron;ten&iacute; poplachu (15sec), nastaviteln&yacute; otresov&yacute; detektor, doba poplachu: 30sec, imobiliz&eacute;r pro zapalov&aacute;n&iacute; popr. palivov&eacute; cerpadlo: 15A

   Stavebnice Velleman KV3511 - Dálkove (RF) ovládaný autoalarm

   1 980,00

   Dálkove (RF) ovládaný autoalarm, centrální zamykání detekce poklesu napetí: okamzite nebo 5 minut, 2 vst. pro zpozdení spuštení poplachu (15sec), nastavitelný otresový detektor, doba poplachu: 30sec, imobilizér pro zapalování popr. palivové cerpadlo: 15A

  • Samořezn&yacute; konektor pro ploch&eacute; kabely do DPS př&iacute;m&yacute;, rozteč 2,54mm, 32 kontaktů.

   Samořezná patice KK32025CR

   9,90

   Samořezný konektor pro ploché kabely do DPS přímý, rozteč 2,54mm, 32 kontaktů.

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s č&iacute;slem 8

   PVC návlek na vodič KSS CM-5.5-8

   0,20

   PVC návlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s číslem 8

  • DUAL 4-BIT STATIC SHIFT REGISTER SO16

   74HC4015 SO16 PHILIPS

   19,00

   DUAL 4-BIT STATIC SHIFT REGISTER SO16

  • 4-SEGM.LCD DISPLAY DRIVER LATCH SO16

   CMOS 4054 SO16 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   9,00

   4-SEGM.LCD DISPLAY DRIVER LATCH SO16

  • 2x CMOS OZ - univerz&aacute;ln&iacute;, SO8.

Počet obvodů: 2
Nap&aacute;jen&iacute;: 	+-16V
Strmost:		0,8 V/us
Uin_ofset 	3000 uV
&Scaron;um		22 nV/Hz^0,5
T oper.		0..70 &deg;C

Pouzdro:		SO8

   LMC662AIM SO8 TEXAS INSTRUMENTS

   24,00

   2x CMOS OZ - univerzální, SO8. Počet obvodů: 2 Napájení: +-16V Strmost: 0,8 V/us Uin_ofset 3000 uV Šum 22 nV/Hz^0,5 T oper. 0..70 °C Pouzdro: SO8

  • Sada 10 ks brusn&yacute;ch pap&iacute;rů pro brusku PSS-200-AC. Zrnitost 240. Brou&scaron;en&iacute; dřeva a kovů. 8 děr se such&yacute;m zipem, 93&times;185 mm. Vysok&yacute; &uacute;běrov&yacute; v&yacute;kon a dlouh&aacute; životnost.

   Sada brusných papirů 10 ks

   69,00

   Sada 10 ks brusných papírů pro brusku PSS-200-AC. Zrnitost 240. Broušení dřeva a kovů. 8 děr se suchým zipem, 93×185 mm. Vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost.

  • jistič 3-p&oacute;lov&yacute;, In=2A, Un=400V, fn=50/60Hz, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 10kA, vyp&iacute;nac&iacute; charakteristika C, tř&iacute;da izolace B, tř&iacute;da selektivity 3, &scaron;&iacute;řka=18mm/p&oacute;l, průřez spojovac&iacute;ho veden&iacute;=1&ndash;25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT 10 C 3p 10kA 2A

   329,00

   jistič 3-pólový, In=2A, Un=400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika C, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • Parametry produktu: Spl&aacute;vek M1 0,75 g
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2011 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
Nosnost 0,75 g 


Spl&aacute;vek pro lov na stojat&yacute;ch i m&iacute;rně tekouc&iacute;ch vod&aacute;ch s dobře viditelnou ant&eacute;nkou a vod&iacute;c&iacute;m očkem vlasce na ant&eacute;nce pro vy&scaron;&scaron;&iacute; citlivost.

   splávek M1 - 0.75g

   12,00

   Parametry produktu: Splávek M1 0,75 g Poznámky NOVINKA 2011 Počet kusů v balení 1 Nosnost 0,75 g Splávek pro lov na stojatých i mírně tekoucích vodách s dobře viditelnou anténkou a vodícím očkem vlasce na anténce pro vyšší citlivost.

  • Tričko SPRO Polo M
Velmi kvalitn&iacute; triko z 240g/m2 bavlny.
D&iacute;ky optim&aacute;ln&iacute;mu komfortu je z nej opravdov&yacute; Besteler.

   Tričko SPRO Polo M

   299,00

   Tričko SPRO Polo M Velmi kvalitní triko z 240g/m2 bavlny. Díky optimálnímu komfortu je z nej opravdový Besteler.

  • Pilker pro mořsk&eacute; rybařen&iacute;. Na konci pilkeru je um&iacute;sťen na kroužku kvalitn&iacute; trojh&aacute;k.

   Pilker YORK SF49 150g

   49,00

   Pilker pro mořské rybaření. Na konci pilkeru je umísťen na kroužku kvalitní trojhák.

  • Top Gun Tele Power 360 + Tontor 5006

   Top Gun Tele Power 360 + Tontor 5006 YORK Top Gun Tele Power 360 + Tontor 5006

   859,00

   Top Gun Tele Power 360 + Tontor 5006

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  SHIMASTU
  ENERGIZER
  PERKIN ELMER
  HARTING
  KEYSTONE
  ON SEMICONDUCTOR
  CIRRUS LOGIC
  OptoSupply
  RIVACASE