Elektronovinky.cz
  • proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič kombinovaný KZS 2M AC B 16A/0.03A

   689,00

   proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • V&yacute;ukov&aacute; hračka pro v&scaron;echny děti, kter&eacute; se zač&iacute;naj&iacute; učit angličtinu, ale i pro pokročilej&scaron;&iacute;, kteř&iacute; si chtěj&iacute; zopakovat 160 z nejčastěji použ&iacute;van&yacute;ch anglick&yacute;ch slov&iacute;ček...

Rozměry:225x165x35 mm

   Elektronická výuková hra Angličtina? Brnkačka!

   154,00

   Výuková hračka pro všechny děti, které se začínají učit angličtinu, ale i pro pokročilejší, kteří si chtějí zopakovat 160 z nejčastěji používaných anglických slovíček... Rozměry:225x165x35 mm

  • Multifunkčn&iacute; sv&iacute;tilna nejen pro automobilisty. Sv&iacute;tilnu je možn&eacute; použ&iacute;t jako reflektor, led čip XP-C Cree umožňuje sv&iacute;tivost až 80lm. Nebo jako v&yacute;stražn&yacute; maj&aacute;k. D&iacute;ky třem magnetům ve v&yacute;suvn&yacute;ch nožk&aacute;ch je možn&eacute; sv&iacute;tilnu připevnit na kovov&eacute; povrchy.

Technick&eacute; patametry:
 - led čip XP-C Cree White LED, 5 x 0,5mm Amber Led
 - dosvit 50m
 - teplota světly 6500K
 - d&eacute;lka: 220 mm
 - průměr těla: 81,5 mm
 - hmotnost: 295 g (s bateriemi)
 - baterie 4 x AA

   Svítilna s výstražným majákem Beacon

   149,00

   Multifunkční svítilna nejen pro automobilisty. Svítilnu je možné použít jako reflektor, led čip XP-C Cree umožňuje svítivost až 80lm. Nebo jako výstražný maják. Díky třem magnetům ve výsuvných nožkách je možné svítilnu připevnit na kovové povrchy. Technické patametry: - led čip XP-C Cree White LED, 5 x 0,5mm Amber Led - dosvit 50m - teplota světly 6500K - délka: 220 mm - průměr těla: 81,5 mm - hmotnost: 295 g (s bateriemi) - baterie 4 x AA

  • Tato stavebnice dětem hravou formou přibližuje principy fungov&aacute;n&iacute; pneumatiky. Na realistick&eacute;m modelu demonstruje principy fungov&aacute;n&iacute; kompresoru, pneumatick&yacute;ch p&iacute;stů a v&aacute;lců. Nov&yacute;, vysoce kvalitn&iacute; kompresor zaji&scaron;ťuje př&iacute;vod stlačen&eacute;ho vzduchu do v&scaron;ech modelů. D&iacute;ky uživatelsk&eacute; př&iacute;ručce se děti mohou přiučit fungov&aacute;n&iacute; drap&aacute;ků, nakladačů atd.

V balen&iacute;:
- Uživatelsk&aacute; př&iacute;ručka
- Kompresor
- 4 pneumatick&eacute; v&aacute;lce
- 4 tlakov&eacute; ventily
- Drž&aacute;k baterie (9V/ nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;)

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK Pneumatic 3 - 516185

   3 180,00

   Tato stavebnice dětem hravou formou přibližuje principy fungování pneumatiky. Na realistickém modelu demonstruje principy fungování kompresoru, pneumatických pístů a válců. Nový, vysoce kvalitní kompresor zajišťuje přívod stlačeného vzduchu do všech modelů. Díky uživatelské příručce se děti mohou přiučit fungování drapáků, nakladačů atd. V balení: - Uživatelská příručka - Kompresor - 4 pneumatické válce - 4 tlakové ventily - Držák baterie (9V/ není součástí balení)

  • Vakuovac&iacute; s&aacute;čky 28 x 40 cm UNOLD 4801003

N&aacute;hradn&iacute; balen&iacute; s&aacute;čků 28 x 40 cm k vakuovac&iacute;mu syst&eacute;mu UNOLD 48010. 

Balen&iacute; po 100ks. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
S&iacute;la stěny s&aacute;čku: hladk&aacute; / texturovan&aacute; strana: 75 / 95 &amp;#956;m
1 balen&iacute;: 100 s&aacute;čků

Obsah balen&iacute;:
Vakuovac&iacute; s&aacute;čky 28 x 40 cm UNOLD 4801003 (100ks)

   Vakuovací sáčky UNOLD 4801003 28x40cm bal. 100ks

   669,00

   Vakuovací sáčky 28 x 40 cm UNOLD 4801003 Náhradní balení sáčků 28 x 40 cm k vakuovacímu systému UNOLD 48010. Balení po 100ks. Základní specifikace: Síla stěny sáčku: hladká / texturovaná strana: 75 / 95 &#956;m 1 balení: 100 sáčků Obsah balení: Vakuovací sáčky 28 x 40 cm UNOLD 4801003 (100ks)

  • Žehlička na vlasy Biggy Pro UNOLD 87615

V&scaron;echno jde hladce, pokud m&aacute;te žehličku Biggy Pro UNOLD!
 
Pr&aacute;ci jako od profesion&aacute;la umožn&iacute; žehlička Biggy Pro z profesion&aacute;ln&iacute; řady Unold Care + Style. D&iacute;ky displeji na rukojeti m&aacute;te o v&scaron;em přehled. Teplotu lze nastavit přesně - v pěti &uacute;rovn&iacute;ch 150 až 230 &amp;deg;C. Velk&eacute; keramick&eacute; desky poskytuj&iacute; př&iacute;jemn&eacute; a komfortn&iacute; použ&iacute;v&aacute;n&iacute;. Po 60 minut&aacute;ch se automaticky vypne. Pro snadn&eacute; a bezpečn&eacute; skladov&aacute;n&iacute; jsou kle&scaron;tě uzamykateln&eacute;. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
Keramick&eacute; žehlic&iacute; plochy
Displej na rukojeti
5 &uacute;rovn&iacute; nastaven&iacute; teploty (150 - 230 &amp;deg;C)
Automatick&eacute; vypnut&iacute; po 60 minut&aacute;ch
Velk&eacute; žehlic&iacute; plochy
Ochrana proti přehř&aacute;t&iacute;
Uzamykateln&eacute; kle&scaron;tě
Napět&iacute;: 220 - 240V, 50 Hz
Hmotnost: 0,47 kg
D&eacute;lka kabelu: 185 cm
Rozměry: 29 x 5 x 4 cm
Materi&aacute;l: Plast
V&yacute;kon: 55 W

Obsah balen&iacute;:
Žehlička na vlasy Biggy Pro UNOLD 87615

   Žehlička na vlasy UNOLD 87615 Biggy Pro

   569,00

   Žehlička na vlasy Biggy Pro UNOLD 87615 Všechno jde hladce, pokud máte žehličku Biggy Pro UNOLD! Práci jako od profesionála umožní žehlička Biggy Pro z profesionální řady Unold Care + Style. Díky displeji na rukojeti máte o všem přehled. Teplotu lze nastavit přesně - v pěti úrovních 150 až 230 &deg;C. Velké keramické desky poskytují příjemné a komfortní používání. Po 60 minutách se automaticky vypne. Pro snadné a bezpečné skladování jsou kleště uzamykatelné. Základní specifikace: Keramické žehlicí plochy Displej na rukojeti 5 úrovní nastavení teploty (150 - 230 &deg;C) Automatické vypnutí po 60 minutách Velké žehlicí plochy Ochrana proti přehřátí Uzamykatelné kleště Napětí: 220 - 240V, 50 Hz Hmotnost: 0,47 kg Délka kabelu: 185 cm Rozměry: 29 x 5 x 4 cm Materiál: Plast Výkon: 55 W Obsah balení: Žehlička na vlasy Biggy Pro UNOLD 87615

  • Elektrick&yacute; barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

Rozkl&aacute;dac&iacute; elektrick&yacute; gril s extra velkou varnou deskou, regulac&iacute; teploty, ochranou proti přehr&aacute;t&iacute; a velk&yacute;m skladovac&iacute;m prostorem. Perfektn&iacute; gril v každ&eacute;m počas&iacute; pro použit&iacute; uvnitř i venku. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace:
Regulace teploty
Extra velk&aacute; varn&aacute; deska (34 x 24 cm)
3 v&yacute;&scaron;kově nastaviteln&eacute; chromovan&eacute; ro&scaron;ty grilu
Vyj&iacute;mateln&aacute; n&aacute;drž na vodu
Ochrana proti přehř&aacute;t&iacute;
Stabiln&iacute; plastov&yacute; stolek s grilem
Velk&yacute; skladovac&iacute; prostor
Vyp&iacute;nač s indik&aacute;torem funkc&iacute;
V&scaron;echny d&iacute;ly (kromě topn&eacute;ho tělesa) vhodn&eacute; pro myčky n&aacute;dob&iacute;
Použiteln&yacute; t&eacute;ž jako stoln&iacute; gril
Rozměry: 50 x 36 x 70 cm
Napět&iacute;: 230 V, 50 Hz
V&yacute;kon: 2000 W

Obsah balen&iacute;:
Elektrick&yacute; barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

   Barbecue gril UNOLD 58550 2000W Black Rack

   855,00

   Elektrický barbecue gril UNOLD Black Rack 58550 Rozkládací elektrický gril s extra velkou varnou deskou, regulací teploty, ochranou proti přehrátí a velkým skladovacím prostorem. Perfektní gril v každém počasí pro použití uvnitř i venku. Základní specifikace: Regulace teploty Extra velká varná deska (34 x 24 cm) 3 výškově nastavitelné chromované rošty grilu Vyjímatelná nádrž na vodu Ochrana proti přehřátí Stabilní plastový stolek s grilem Velký skladovací prostor Vypínač s indikátorem funkcí Všechny díly (kromě topného tělesa) vhodné pro myčky nádobí Použitelný též jako stolní gril Rozměry: 50 x 36 x 70 cm Napětí: 230 V, 50 Hz Výkon: 2000 W Obsah balení: Elektrický barbecue gril UNOLD Black Rack 58550

  • Rychlovarn&aacute; konvice UNOLD Pisa 18566

Rychle uvařit vodu na k&aacute;vu nebo čaj nen&iacute; d&iacute;ky v&yacute;konu 1800 W pro tuto rychlovarnou konvici ž&aacute;dn&yacute; probl&eacute;m. Kromě běžn&yacute;ch vlastnost&iacute; rychlovarn&yacute;ch konvic UNOLD (např. ochrana proti vyvařen&iacute; vody, bezpečnostn&iacute; v&iacute;ko, automatick&eacute; vypnut&iacute;, otočn&yacute; středov&yacute; kontakt, ploch&eacute; dno s kryt&yacute;m topn&yacute;m tělesem) m&aacute; tak&eacute; jednu nav&iacute;c: dvojitou stěnu varn&eacute; n&aacute;doby z nerezi a t&iacute;m tedy skvělou tepelnou izolaci. Pozn&aacute;vac&iacute;m znamen&iacute;m t&eacute;to konvice je elegantn&iacute; tvar a osvětlen&yacute; ukazatel hladiny vody. 

Z&aacute;kladn&iacute; specifikace: 
Objem: 1,0 l
Dvojit&aacute; stěna n&aacute;doby z nerezov&eacute; oceli s tepelnou izolac&iacute;
Bezkabelov&aacute; odj&iacute;mateln&aacute; varn&aacute; n&aacute;doba
Osvětlen&yacute; vodoznak
Samostatn&aacute; z&aacute;kladna s kabelem
Otočn&yacute; středov&yacute; kontakt
V&iacute;ko s bezpečnostn&iacute;m z&aacute;mkem
Otev&iacute;r&aacute;n&iacute; v&iacute;ka stisknut&iacute;m tlač&iacute;tka
Kryt&eacute; topn&eacute; těleso pro snadn&eacute; či&scaron;těn&iacute;
Ochrana proti vyvařen&iacute; vody s automatick&yacute;m vyp&iacute;n&aacute;n&iacute;m
Filtr proti vodn&iacute;mu kameni
&Uacute;ložn&yacute; prostor pro &scaron;ňůru
Vyp&iacute;nač
Hmotnost: 1 kg
Rozměry: 14,6 x 18 x 22 cm
V&yacute;kon: 1800 W, 230 V, 50 Hz

Obsah balen&iacute;:
Rychlovarn&aacute; konvice UNOLD Pisa 18566

   Rychlovarná konvice UNOLD 18566 1,0l 1800W Pisa

   599,00

   Rychlovarná konvice UNOLD Pisa 18566 Rychle uvařit vodu na kávu nebo čaj není díky výkonu 1800 W pro tuto rychlovarnou konvici žádný problém. Kromě běžných vlastností rychlovarných konvic UNOLD (např. ochrana proti vyvaření vody, bezpečnostní víko, automatické vypnutí, otočný středový kontakt, ploché dno s krytým topným tělesem) má také jednu navíc: dvojitou stěnu varné nádoby z nerezi a tím tedy skvělou tepelnou izolaci. Poznávacím znamením této konvice je elegantní tvar a osvětlený ukazatel hladiny vody. Základní specifikace: Objem: 1,0 l Dvojitá stěna nádoby z nerezové oceli s tepelnou izolací Bezkabelová odjímatelná varná nádoba Osvětlený vodoznak Samostatná základna s kabelem Otočný středový kontakt Víko s bezpečnostním zámkem Otevírání víka stisknutím tlačítka Kryté topné těleso pro snadné čištění Ochrana proti vyvaření vody s automatickým vypínáním Filtr proti vodnímu kameni Úložný prostor pro šňůru Vypínač Hmotnost: 1 kg Rozměry: 14,6 x 18 x 22 cm Výkon: 1800 W, 230 V, 50 Hz Obsah balení: Rychlovarná konvice UNOLD Pisa 18566

  • Vakuovac&iacute; d&oacute;za 2,4 l UNOLD 4801008, hranat&aacute;
N&aacute;hradn&iacute; hranat&aacute; d&oacute;za k vakuovac&iacute;mu syst&eacute;mu UNOLD 48010
Obsah: 2,4l

Obsah balen&iacute;
Vakuovac&iacute; d&oacute;za 2,4 l UNOLD 4801008, hranat&aacute;

   Vakuovací dóza UNOLD 4801008 hranatá 2,4l

   369,00

   Vakuovací dóza 2,4 l UNOLD 4801008, hranatá Náhradní hranatá dóza k vakuovacímu systému UNOLD 48010 Obsah: 2,4l Obsah balení Vakuovací dóza 2,4 l UNOLD 4801008, hranatá

  • Jednodu&scaron;&scaron;&iacute; mechanick&aacute; stavebnice je určena pro děti od 7 let věku. Je vhodn&aacute; pro seznamov&aacute;n&iacute; s fungov&aacute;n&iacute;m mechanick&yacute;ch strojů s lehce pokročilej&scaron;&iacute;mi prvky.
Ze stavebnice je možno postavit 3 modely.

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK Carts - 505279

   223,00

   Jednodušší mechanická stavebnice je určena pro děti od 7 let věku. Je vhodná pro seznamování s fungováním mechanických strojů s lehce pokročilejšími prvky. Ze stavebnice je možno postavit 3 modely.

  • Drone Fighter GX-100 je mal&aacute; a obratn&aacute; kvadropt&eacute;ra. Jej&iacute; hlavn&iacute; v&yacute;hodou je n&iacute;zk&aacute; v&aacute;ha (necel&yacute;ch 30g) a velmi dobr&aacute; ovladatelnost. 
S t&iacute;mto dronem je možno l&eacute;tat ve vnitřn&iacute;ch prostor&aacute;ch, ale d&iacute;ky vět&scaron;&iacute;mu doletu i venku, pokud nefouk&aacute; př&iacute;li&scaron; siln&yacute; v&iacute;tr.
Jako dal&scaron;&iacute; vybaven&iacute; je možno dokoupit HD kameru, d&iacute;ky kter&eacute; můžete pořizovat fotografie či videa př&iacute;mo ze vzduchu.
Nav&iacute;c je dron vybaven IR vys&iacute;lačem a přij&iacute;mačem d&iacute;ky kter&eacute;mu je možn&eacute;, pokud jsou ve vzduchu aspoň dvě tyto quadkopt&eacute;ry, prov&aacute;dět vzdu&scaron;n&eacute; souboje (bliž&scaron;&iacute; popis nelzenete v n&aacute;vodu).

Obsah balen&iacute;:
1 x tělo stroje se čtyřmi motory 
8 x listy vrtule (4 instalovan&eacute;, 4 n&aacute;hradn&iacute;)

4 x odn&iacute;mateln&eacute; kryty vrtul&iacute;
2 x Li-pol akumul&aacute;tory
1 x nab&iacute;ječka 
1 x USB kabel

1 x ovladač
1 x manu&aacute;l

4 x ozdobn&eacute; n&aacute;lepky 


Specifikace:
RF 2.4GHz 
Doba letu: 10 minut

Doba nab&iacute;jen&iacute;: 30 minut (přes USB)

Dolet: 150 m 
IR &quot;rakety&quot; pro souboje s ostatn&iacute;mi vrtuln&iacute;ky 
IR &quot;bomby&quot;
40 LED

Rozměry:
6,2cm od osy motoru k druh&eacute;

V&aacute;ha: 32g

   Kvadroptéra dron GX-100

   3 290,00

   Drone Fighter GX-100 je malá a obratná kvadroptéra. Její hlavní výhodou je nízká váha (necelých 30g) a velmi dobrá ovladatelnost. S tímto dronem je možno létat ve vnitřních prostorách, ale díky většímu doletu i venku, pokud nefouká příliš silný vítr. Jako další vybavení je možno dokoupit HD kameru, díky které můžete pořizovat fotografie či videa přímo ze vzduchu. Navíc je dron vybaven IR vysílačem a přijímačem díky kterému je možné, pokud jsou ve vzduchu aspoň dvě tyto quadkoptéry, provádět vzdušné souboje (bližší popis nelzenete v návodu). Obsah balení: 1 x tělo stroje se čtyřmi motory 8 x listy vrtule (4 instalované, 4 náhradní) 4 x odnímatelné kryty vrtulí 2 x Li-pol akumulátory 1 x nabíječka 1 x USB kabel 1 x ovladač 1 x manuál 4 x ozdobné nálepky Specifikace: RF 2.4GHz Doba letu: 10 minut Doba nabíjení: 30 minut (přes USB) Dolet: 150 m IR "rakety" pro souboje s ostatními vrtulníky IR "bomby" 40 LED Rozměry: 6,2cm od osy motoru k druhé Váha: 32g

  • LED 5mm modrozelen&aacute;; 20&deg;; 1500 mcd; 2,4 V; 30 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 502 nm
Průhlednost pouzdra: čir&aacute;
Barva pouzdra: čir&aacute;

   LED 5MM BLUE-GREEN 1500/20° G1500

   15,00

   LED 5mm modrozelená; 20°; 1500 mcd; 2,4 V; 30 mA Vlnová délka dominantní: 502 nm Průhlednost pouzdra: čirá Barva pouzdra: čirá

  • Ekonomick&aacute; verze kle&scaron;t&iacute; N-SP052AS. D&eacute;lka 150 mm, v&aacute;ha 270g, balen&iacute; v blistru. Materi&aacute;l S60C, tvrdost HRC48, &scaron;t&iacute;pac&iacute; schopnosti: tvrd&aacute; ocel 1.2 mm, měkk&aacute; ocel 2.2 mm, měď 3.0 mm.

   Kombinované kleště 150mm 1PK-052DS

   46,00

   Ekonomická verze kleští N-SP052AS. Délka 150 mm, váha 270g, balení v blistru. Materiál S60C, tvrdost HRC48, štípací schopnosti: tvrdá ocel 1.2 mm, měkká ocel 2.2 mm, měď 3.0 mm.

  • SANYO NFzes.12W,18V,SIL10

   LA4460 SIL10 SANYO

   52,00

   SANYO NFzes.12W,18V,SIL10

  • PVC n&aacute;vlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s č&iacute;slem 8

   F0230C8-5.5

   0,20

   PVC návlek na vodič o průřezu 5.50mm2 s číslem 8

  • LED li&scaron;ta, 24 x LED 5mm, modr&aacute; barva, nap&aacute;jen&iacute;: 12VDC, v&yacute;kon: 1,92W.

Proud: 0,16A
D&eacute;lka: 350mm
&Scaron;&iacute;řka: 16mm

   LED lišta 24xLED BLUE 45° 350x16 mm

   99,00

   LED lišta, 24 x LED 5mm, modrá barva, napájení: 12VDC, výkon: 1,92W. Proud: 0,16A Délka: 350mm Šířka: 16mm

  • RGB kontroler - 1 program kontroly, možno použ&iacute;t pro jednu jednu diodu nebo i cel&eacute; produkty. Plynul&aacute; změna barvy s možnost&iacute; regulace rychlosti prol&iacute;n&aacute;n&iacute; barev.
12-24VDC, 5A max, 43x48x9mm

   RGB kontroler F-RGB02

   359,00

   RGB kontroler - 1 program kontroly, možno použít pro jednu jednu diodu nebo i celé produkty. Plynulá změna barvy s možností regulace rychlosti prolínání barev. 12-24VDC, 5A max, 43x48x9mm

  • Studiov&yacute; mikrofon OMNITRONIC VM-2000 PRO Studio


Kmitočtov&aacute; charakteristika: 20 Hz .. 20 kHz 
Impedance: 	      250 Ohm
Citlivost:		      35 dB 
Nap&aacute;jen&iacute;: 	      Ano, 48 V phantom

   Studiový mikrofon OMNITRONIC PRO Studio OMNITRONIC VM-2000

   1 899,00

   Studiový mikrofon OMNITRONIC VM-2000 PRO Studio Kmitočtová charakteristika: 20 Hz .. 20 kHz Impedance: 250 Ohm Citlivost: 35 dB Napájení: Ano, 48 V phantom

  • Z&aacute;ložn&iacute; nab&iacute;ječka/zdroj s USB v&yacute;stupem 5V/1000mA. Jako zdroj energie slouž&iacute; 4 kusy alkalick&yacute;ch bateri&iacute;, NiMh nebo NiCd akumul&aacute;torů velikosti AA (tužkov&aacute; baterie). Tento z&aacute;ložn&iacute; zdroj obsahuje tak&eacute; nab&iacute;ječku a v př&iacute;padě vložen&iacute; akumul&aacute;torů je dovoluje nab&iacute;jet pomoc&iacute; přiložen&eacute;ho adapt&eacute;ru. V&yacute;stup nab&iacute;ječky je realizov&aacute;n standardn&iacute;m USB konektorem, kter&yacute; svou kompatibilitou umožňuje nab&iacute;jet vět&scaron;inu zař&iacute;zen&iacute; jako MP3 přehr&aacute;vače, mobiln&iacute; telefony, smartphony, tablety a dal&scaron;&iacute;. Maxim&aacute;ln&iacute; nab&iacute;jec&iacute; proud je 1000mA. Rozměry zař&iacute;zen&iacute; - 90 x 60 x 20,5mm.

Tento z&aacute;ložn&iacute; zdroj najde &scaron;irok&eacute; uplatněn&iacute; nejen na cest&aacute;ch, kde nen&iacute; možnost nab&iacute;jen&iacute; zař&iacute;zen&iacute; ze s&iacute;tě, ale tak&eacute; v běžn&eacute;m životě.

   Záložní nabíječka s USB MINWA MW BU2

   149,00

   Záložní nabíječka/zdroj s USB výstupem 5V/1000mA. Jako zdroj energie slouží 4 kusy alkalických baterií, NiMh nebo NiCd akumulátorů velikosti AA (tužková baterie). Tento záložní zdroj obsahuje také nabíječku a v případě vložení akumulátorů je dovoluje nabíjet pomocí přiloženého adaptéru. Výstup nabíječky je realizován standardním USB konektorem, který svou kompatibilitou umožňuje nabíjet většinu zařízení jako MP3 přehrávače, mobilní telefony, smartphony, tablety a další. Maximální nabíjecí proud je 1000mA. Rozměry zařízení - 90 x 60 x 20,5mm. Tento záložní zdroj najde široké uplatnění nejen na cestách, kde není možnost nabíjení zařízení ze sítě, ale také v běžném životě.

  • Obleček - Kombin&eacute;za softshell &quot;Tim&quot; tyrkys,tlapka 32 cm

Skvěle padnouc&iacute; kombin&eacute;za pro psy z velmi kvalitn&iacute;ho materi&aacute;lu do každ&eacute;ho počas&iacute; od česk&eacute;ho v&yacute;robce.
Chr&aacute;n&iacute; psa před chladem, větrem i de&scaron;těm
Vnitřn&iacute; pod&scaron;&iacute;vka je z měkk&eacute;ho a hřejiv&eacute;ho fleecu.
Kombin&eacute;za je anatomicky tvarovan&aacute; a tak psa nijak neomezuje ve svobodn&eacute;m pohybu.
Celoročn&iacute; využit&iacute; &ndash; vhodn&aacute; od jara až do zimy
Zap&iacute;n&aacute;n&iacute; na patentky.
Materi&aacute;l je prody&scaron;n&yacute; a odv&aacute;d&iacute; ven vlhkost z těla.
Kombin&eacute;za m&aacute; tak&eacute; reflexn&iacute; prvky, kter&eacute; zvy&scaron;uj&iacute; bezpečnost zv&iacute;řete i jeho p&aacute;na.
Spr&aacute;vnou velikost oblečku zjist&iacute;te změřen&iacute;m d&eacute;lky trupu a obvod hrudn&iacute;ku.

   Obleček - Kombinéza softshell "Tim" tyrkys,tlapka 32 cm

   349,00

   Obleček - Kombinéza softshell "Tim" tyrkys,tlapka 32 cm Skvěle padnoucí kombinéza pro psy z velmi kvalitního materiálu do každého počasí od českého výrobce. Chrání psa před chladem, větrem i deštěm Vnitřní podšívka je z měkkého a hřejivého fleecu. Kombinéza je anatomicky tvarovaná a tak psa nijak neomezuje ve svobodném pohybu. Celoroční využití – vhodná od jara až do zimy Zapínání na patentky. Materiál je prodyšný a odvádí ven vlhkost z těla. Kombinéza má také reflexní prvky, které zvyšují bezpečnost zvířete i jeho pána. Správnou velikost oblečku zjistíte změřením délky trupu a obvod hrudníku.

  • Sbirolino SPRO Glass Sbirolino 10g

   34,00

  • Nerezov&aacute; miska s motivem srd&iacute;ček.
Velikost: 22 x 7,5 cm.

   Potřeby pro psy Miska nerez DF kulatá - srdce L

   169,00

   Nerezová miska s motivem srdíček. Velikost: 22 x 7,5 cm.

  • Potřeby pro psy Hračka guma plovoucí medium cool Kong

   189,00

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  SAFT
  TAKAMISAWA
  SHIMASTU
  EZK
  FASTRON
  KONTAKT CHEMIE
  ROBOTIME
  WIELAND ELECTRIC
  SKROS