• Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:200x120x75 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-18

   79,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:200x120x75 mm

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:222x146x56 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-22

   85,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:222x146x56 mm

  • Hliníková průmyslová krabička.
Rozměry:260x160x90mm

   Hliníková průmyslová krabička IP65 U-03-46

   899,00

   Hliníková průmyslová krabička. Rozměry:260x160x90mm

  • Hliníková přístrojová krabička.
Rozměry:205x165x64mm

   Hliníková přístrojová krabička U-16-1

   499,00

   Hliníková přístrojová krabička. Rozměry:205x165x64mm

  • Malý solární článek 90x105x3mm, 2,0V, 500mA, 1W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 2V/1W

   139,00

   Malý solární článek 90x105x3mm, 2,0V, 500mA, 1W s 30cm kabelem.

  • Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 6V/2W

   190,00

   Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Součástí regulátoru je displej, který pomáhá při monitorování procesu. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost.
Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Umí rozsvítit automaticky světla v noci. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  50A
Max. proud zátěže 	  50A
Systémové napětí 	  48V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 50A Epsolar VS5024N

   3 799,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Součástí regulátoru je displej, který pomáhá při monitorování procesu. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Umí rozsvítit automaticky světla v noci. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 50A Max. proud zátěže 50A Systémové napětí 48V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; v nabit&iacute;.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  5A
Max. proud z&aacute;těže 	  5A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  30V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 5A Epsolar LS0512R

   339,00

   Solární regulátor 12V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální v nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 5A Max. proud zátěže 5A Systémové napětí 30V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud z&aacute;těže 	  30A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
V&aacute;ha:0,5kg

   Solární regulátor nabíjení 30A Epsolar LS3024B

   1 490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • CA-8,4 je ergonomick&eacute; plastov&eacute; pouzdro ve tvaru kl&iacute;čenky se čtyřmi tlač&iacute;tky.
Sestav&iacute;me pomoc&iacute; dvou vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 83 x 46 x 26mm

   Klíčenka plastová CA-8,4 ABS/IP66

   110,00

   CA-8,4 je ergonomické plastové pouzdro ve tvaru klíčenky se čtyřmi tlačítky. Sestavíme pomocí dvou vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - ABS plastic Rozměry - 83 x 46 x 26mm

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Pmax = 30 W
Vmp  = 18 V
Imp   = 1,66 A
Voc   = 21,6 V
Isc   = 1,86 A

Rozměry : 535x378x3 mm

   Solární panel 30 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   1 990,00

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Pmax = 30 W Vmp = 18 V Imp = 1,66 A Voc = 21,6 V Isc = 1,86 A Rozměry : 535x378x3 mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm
V&aacute;ha:0,3kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar LS2024B

   890,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm Váha:0,3kg

  • Krokosvorka n&aacute;suvn&aacute; čern&aacute;, průměr zd&iacute;řky 2 mm, 

Napět&iacute; AC/DC = 30-60 V
Proud = 10 A
D&eacute;lka = 41,5 mm

   Krokosvorka násuvná 2mm černá, 27.187.2

   24,00

   Krokosvorka násuvná černá, průměr zdířky 2 mm, Napětí AC/DC = 30-60 V Proud = 10 A Délka = 41,5 mm

  • Venkovn&iacute; kompaktn&iacute; kamera s rozli&scaron;en&iacute;m 1,3 Mpx s pevn&yacute;m objektivem 6 mm a IR př&iacute;svitem až 30 m, funkce WDR, 3D-DNR, nap&aacute;jen&iacute; POE.

Sn&iacute;mac&iacute; senzor	 1/3&rdquo; progressive scan CMOS
Objektiv		 4mm @ F2.0, &uacute;hel z&aacute;běru: 69.4&deg; (6mm, 12mm na objedn&aacute;vku)
Citlivost	 	0.01 Lux @ (F1.2, AGC Zap.), 0 Lux s IR
Den &amp; Noc	 ICR automaticky
Uz&aacute;věrka	 	1/25 s to 1/100,000 s
Funkce 		WDR	 D-WDR
Redukce &scaron;umu	 3D-DNR
Kompenzace protisvětla	 BLC -back light compensation
Video komprese	 H.264 / MJPEG
Video v&yacute;stup	 32 Kbps ~ 16 Mbps
Max.rozli&scaron;en&iacute;	 1280 x 960 px
Sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute;	 25 sn./s. (1280 &times; 960), 25 sn./s. (1280 &times; 720)
Nastaven&iacute; obrazu	 Saturace, jas, kontrast pomoc&iacute; IE, nebo Klient software
Ostatn&iacute; funkce	 Detekce pohybu, NAS uloži&scaron;tě, Detekce konfliktu IP adres, Ochrana heslem
Protokoly	 	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 volitelně)
Kompatibilita	 ONVIF, PSIA, CGI
Komunikace	 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port a 1 RS-485 rozhran&iacute;


Provozn&iacute; teplota	 -30 &deg;C ~ 60 &deg;C
Nap&aacute;jen&iacute;	 	DC 12 V &plusmn; 10 % / 0,46 A, PoE (802.3af, Power over Ethernet)
Ir př&iacute;svit	 	10 &ndash; 30 m (podle prostřed&iacute;)
Př&iacute;kon	 	7 W max.
Kryt&iacute;		IP66
Rozměry	 	60.4 x 76.9 x 139.2 mm
Hmotnost	 	500g

   Venkovní kompaktní kamera DS-2CD2012-I -6mm

   4 659,00

   Venkovní kompaktní kamera s rozlišením 1,3 Mpx s pevným objektivem 6 mm a IR přísvitem až 30 m, funkce WDR, 3D-DNR, napájení POE. Snímací senzor 1/3” progressive scan CMOS Objektiv 4mm @ F2.0, úhel záběru: 69.4° (6mm, 12mm na objednávku) Citlivost 0.01 Lux @ (F1.2, AGC Zap.), 0 Lux s IR Den & Noc ICR automaticky Uzávěrka 1/25 s to 1/100,000 s Funkce WDR D-WDR Redukce šumu 3D-DNR Kompenzace protisvětla BLC -back light compensation Video komprese H.264 / MJPEG Video výstup 32 Kbps ~ 16 Mbps Max.rozlišení 1280 x 960 px Snímkování 25 sn./s. (1280 × 960), 25 sn./s. (1280 × 720) Nastavení obrazu Saturace, jas, kontrast pomocí IE, nebo Klient software Ostatní funkce Detekce pohybu, NAS uložiště, Detekce konfliktu IP adres, Ochrana heslem Protokoly TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 volitelně) Kompatibilita ONVIF, PSIA, CGI Komunikace 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port a 1 RS-485 rozhraní Provozní teplota -30 °C ~ 60 °C Napájení DC 12 V ± 10 % / 0,46 A, PoE (802.3af, Power over Ethernet) Ir přísvit 10 – 30 m (podle prostředí) Příkon 7 W max. Krytí IP66 Rozměry 60.4 x 76.9 x 139.2 mm Hmotnost 500g

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze tř&iacute; d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na AAA baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 99 x 56 x 24mm

   Krabička plastová H-45AAA

   115,00

   Krabička se skládá ze tří dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě.Tento model je navíc vybaven držákem na AAA baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry - 99 x 56 x 24mm

  • Toto Wi-Fi d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; spolupracuje se v&scaron;emi př&iacute;stroji ISAW. Nejen že se s n&iacute;m d&aacute; ovl&aacute;dat nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; videa či pořizov&aacute;n&iacute; fotografi&iacute;, nav&iacute;c je d&iacute;ky displeji možno sledovat stav nahr&aacute;v&aacute;n&iacute; a mnoho dal&scaron;&iacute;ch &uacute;dajů o moment&aacute;ln&iacute;m stavu Va&scaron;eho zař&iacute;zen&iacute;.

   WiFi dálkové ovládání ISAW-ACC-07

   2 650,00

   Toto Wi-Fi dálkové ovládání spolupracuje se všemi přístroji ISAW. Nejen že se s ním dá ovládat nahrávání videa či pořizování fotografií, navíc je díky displeji možno sledovat stav nahrávání a mnoho dalších údajů o momentálním stavu Vašeho zařízení.

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - tepl&aacute;, 12W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 48LED/m, SMD-5050, samolepící, IP65, teplá bílá, 12W/m,5 m

   1 000,00

   LED pásek barva bílá - teplá, 12W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Magnetic buzzer 2400Hz 
Operating Voltage            4-7 V
Rated Voltage (Vdc)	  5.0
Current Consumption          30mA at Vdc
Sound Pressure Level (dB/min)  90 at 10cm at Rated Voltage
Tone/Pulse Rate	          Constant
Operating Temperature (?)	  -20 ~ +70

   PB-12N24M-05Q

   35,80

   Magnetic buzzer 2400Hz Operating Voltage 4-7 V Rated Voltage (Vdc) 5.0 Current Consumption 30mA at Vdc Sound Pressure Level (dB/min) 90 at 10cm at Rated Voltage Tone/Pulse Rate Constant Operating Temperature (?) -20 ~ +70

  • Line&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor napět&iacute; 24V/0,1A, pouzdro TO-92.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		24V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,1A

Max. vstupn&iacute; napět&iacute;:	40V
&Uacute;bytek napět&iacute;:		1,7V
Proud nulov&yacute;m pinem:	6mA

Provozn&iacute; teplota: 		0..125&deg;C
Pouzdro:			TO-92

   MC78L24ACPG

   6,00

   Lineární regulátor napětí 24V/0,1A, pouzdro TO-92. Výstupní napětí: 24V Výstupní proud: 0,1A Max. vstupní napětí: 40V Úbytek napětí: 1,7V Proud nulovým pinem: 6mA Provozní teplota: 0..125°C Pouzdro: TO-92

  • Elektromagnetick&eacute; rel&eacute; s AC c&iacute;vkou 

Parametry c&iacute;vky:
U	230 V
P 	1,2 W

Kontakt:
Typ kontaktu:		1x přep&iacute;nac&iacute;
Max. proud kontaktem	16 A
Čas př&iacute;tahu/odpadu	15/5 ms
V&yacute;robce			Finder
S&eacute;rie			46.61

   Relé s AC cívkou 230V Finder 46.61.8.230.0040

   195,00

   Elektromagnetické relé s AC cívkou Parametry cívky: U 230 V P 1,2 W Kontakt: Typ kontaktu: 1x přepínací Max. proud kontaktem 16 A Čas přítahu/odpadu 15/5 ms Výrobce Finder Série 46.61

  • N&aacute;suvn&aacute; z&aacute;suvka do DPS, &scaron;ed&aacute;.

Počet kontaktů = 6
Rozteč kontaktů = 3,5mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 160V
Jmenovit&yacute; proud = 10A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce Wago

   WAGO734-103

   41,00

   Násuvná zásuvka do DPS, šedá. Počet kontaktů = 6 Rozteč kontaktů = 3,5mm Jmenovité napětí = 160V Jmenovitý proud = 10A Orientace vodiče = horizontální Výrobce Wago

  • C51351500

   249,00

  • TDA2658

   83,70

  • d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;

   N-HA-50R

   590,00

   dálkové ovládání

  • MATSUSHITA NFzes.2x5.5W SIL12

   NF zesilovač AN7166

   59,00

   MATSUSHITA NFzes.2x5.5W SIL12

  • Quad D-Type Register SO16

   74HCT173 SMD

   4,00

   Quad D-Type Register SO16

  • Pružinov&aacute; svorkovnice do DPS, oranžov&aacute;.

Počet kontaktů = 1
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 15A
Orientace vodiče = 45&deg;
V&yacute;robce WAGO

   WAGO742-116

   19,15

   Pružinová svorkovnice do DPS, oranžová. Počet kontaktů = 1 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 15A Orientace vodiče = 45° Výrobce WAGO

  • minDV recorder na SD kartu do 2Gb video 320x240 AVI nebo JPEG s detektorem pohybu spojeni přes VF set kamera + recorder
Funkce
1. Čtyři voliteln&eacute; kan&aacute;ly video vstup, auto-switch kamery;
2. S kmitočtem 2,4 GHz;
3. Detekci pohybu objektů po power on;
4. Můžete fotografovat a nahr&aacute;vat v průběhu procesu &quot;Motion Rozpoznat&quot;;
5. Alarm s jack v&yacute;stup;
6. S datem / časem raz&iacute;tko ve video a fotografie;
7. Nepotřebuj&iacute; ž&aacute;dnou instalaci softwaru;
8. Přepsat, smyčka nahr&aacute;v&aacute;n&iacute;;
9. Může dod&aacute;vat energii do fotoapar&aacute;tu.

Parametry
Pracovn&iacute; napět&iacute; DC5V
Pracovn&iacute; proud 200 mA
Teplotn&iacute; tolerance -10&deg;C ~ +50&deg;C 
Maxim&aacute;ln&iacute; paměť 4 Gb
Video ve form&aacute;tu AVI
Fotografie ve form&aacute;tu JPEG
Video rozli&scaron;en&iacute; 320 * 240
Foto 640 * 480 pixelů
Zaznamen&aacute;vat rychlost rychlost 8fps
Videoklip trv&aacute;n&iacute; 20s/pc
Doba nepřetržit&eacute;ho z&aacute;znamu (s 2GB SD kartou) Asi 12 hodin
Kompresn&iacute; form&aacute;t MPEG
Z&aacute;znam sign&aacute;lu jeden kan&aacute;l videa
Rozměr 130 * 107 * 26mm
Hmotnost 280 g

   DVR set WV610

   1 990,00

   minDV recorder na SD kartu do 2Gb video 320x240 AVI nebo JPEG s detektorem pohybu spojeni přes VF set kamera + recorder Funkce 1. Čtyři volitelné kanály video vstup, auto-switch kamery; 2. S kmitočtem 2,4 GHz; 3. Detekci pohybu objektů po power on; 4. Můžete fotografovat a nahrávat v průběhu procesu "Motion Rozpoznat"; 5. Alarm s jack výstup; 6. S datem / časem razítko ve video a fotografie; 7. Nepotřebují žádnou instalaci softwaru; 8. Přepsat, smyčka nahrávání; 9. Může dodávat energii do fotoaparátu. Parametry Pracovní napětí DC5V Pracovní proud 200 mA Teplotní tolerance -10°C ~ +50°C Maximální paměť 4 Gb Video ve formátu AVI Fotografie ve formátu JPEG Video rozlišení 320 * 240 Foto 640 * 480 pixelů Zaznamenávat rychlost rychlost 8fps Videoklip trvání 20s/pc Doba nepřetržitého záznamu (s 2GB SD kartou) Asi 12 hodin Kompresní formát MPEG Záznam signálu jeden kanál videa Rozměr 130 * 107 * 26mm Hmotnost 280 g

  • hmatn&iacute;k čern&yacute;

   P-BTND690SW

   7,89

   hmatník černý

  • HID kit 35W 12V bixenonov&eacute; v&yacute;bojky typ H4 bez homologace 6000K
Profi sada HID XENON &quot;H4-Bixenon&quot; 6000K

Tyto nejnověj&scaron;&iacute; Xenonov&eacute; sady H.I.D jsou u n&aacute;s zat&iacute;m bezkonkurenčn&iacute;m v&yacute;robkem co se t&yacute;če ŽIVOTNOSTI,SV&Iacute;TIVOSTI A ZPRACOV&Aacute;N&Iacute; V&Yacute;ROBKU.A CENY !!!!

H.I.D - High Intensity Dishagre lamps neboli &quot; vysoce intenz&iacute;vn&iacute; v&yacute;bojkov&eacute; světeln&eacute; zdroje&quot; Intenz&iacute;vn&iacute; světlo xenonů vznik&aacute; elektrick&yacute;m v&yacute;bojem, kter&yacute; hoř&iacute; mezi dvěmi elektrodami xenonov&eacute; v&yacute;bojky. V&yacute;boj hoř&iacute; pod vysok&yacute;m tlakem ve směsi vz&aacute;cn&yacute;ch plynů, par halogenidů a kovů. Tento druh xenonov&yacute;ch v&yacute;bojek vyžaduje extr&eacute;mně prosnou v&yacute;robu a vysok&eacute; n&aacute;roky na kvalitu zpracov&aacute;n&iacute;. 

Kompletn&iacute; mont&aacute;žn&iacute; sada pro v&yacute;měnu halogenov&yacute;ch ž&aacute;rovek za xenonov&eacute; v&yacute;bojky.

V&yacute;bojky jsou osazeny přesn&yacute;m &uacute;chytem pro př&iacute;m&eacute; osazen&iacute; do patice. Nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 12V, př&iacute;kon 35 W. 

Sada obsahuje: 
2x v&yacute;bojka s patic&iacute; 
2x vysokonapěťov&yacute; startovac&iacute; transform&aacute;tor (ballast) 
2x drž&aacute;ky pro trafa 
1x propojovac&iacute; kabel&aacute;ž, spjovac&iacute; material 

Specifikace: 
nev&eacute; digit&aacute;ln&iacute; trafa 
velmi n&iacute;zke startovac&iacute; napět&iacute; 10A 
vysok&aacute; kvalita proveden&iacute; 
ř&iacute;d&iacute;c&iacute; jednotka 35W 
pracovn&iacute; teplota -40C - 105&deg;C 
ost sv&iacute;cen&iacute; přibližně 2.900 hodin , (cca 195 000 km) 

Xenony spotřebuj&iacute; pouze 35W -běžn&eacute; halogeny spotřebov&aacute;vaj&iacute; 55W xenony pouze 35W - t&iacute;m je o polovinu sn&iacute;žena z&aacute;těž altern&aacute;toru ze světel při běžn&eacute;m provozu. Snižuje se t&iacute;m i spotřeba vozu a tak&eacute; můžete takto uspořenou energii využ&iacute;t např pro nap&aacute;jen&iacute; audio techniky či jin&yacute;ch doplňků

Snadn&aacute; &uacute;držba a mont&aacute;ž - jelikož jsou xenony dod&aacute;v&aacute;ny v z&aacute;stavbov&yacute;ch sad&aacute;ch je jejich mont&aacute;ž velmi snadn&aacute;, tak jako norm&aacute;ln&iacute; v&yacute;měna ž&aacute;rovek. V podstatě je jen potřeba uchytit trafa .

Stavebnicov&eacute; ře&scaron;en&iacute; xenonov&eacute; sestavy obsahuj&iacute;c&iacute; ve&scaron;ker&eacute; komponenty nutn&eacute; pro z&aacute;stavbu do automobilu a to tak aby nedo&scaron;lo k po&scaron;kozen&iacute; st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ho osvětlovac&iacute;ho syst&eacute;mu vozidla. 

D&iacute;k&yacute; t&eacute;to přestavbov&eacute; sadě z&iacute;sk&aacute;te během 20-40 minut nejkvalitněj&scaron;&iacute; světla na v&scaron;echny možn&eacute; druhy vozidel. 

Můžete bezpečnost va&scaron;eho vozu a cestuj&iacute;c&iacute;ch vz&iacute;t do sv&yacute;ch rukou je&scaron;tě dnes. Pokud st&aacute;le v&aacute;h&aacute;te pod&iacute;vejte se na srovn&aacute;n&iacute; halogenů a xenonů a posuďte sami zdali se investice do vlastn&iacute; bezpečnosti vyplat&iacute;. Ve srovn&aacute;n&iacute; s obyčejn&yacute;mi ž&aacute;rovkami nab&iacute;zej&iacute; xenony celou řadu v&yacute;hod. Jejich světlo je pro člověka mnohem př&iacute;jemněj&scaron;&iacute; a umožňuje lep&scaron;&iacute; viděn&iacute;, protože jeho kvalita se přibližuje denn&iacute;mu světlu. Xenony maj&iacute; vět&scaron;&iacute; světeln&yacute; v&yacute;kon a silnice je tedy osvětlena do vět&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řky.Pokud jste již sami zažily onen přechod z halogenů na xenony, v&iacute;te, jak v&yacute;razn&yacute; rozd&iacute;l v komfortu nočn&iacute; j&iacute;zdy v&aacute;m tento způsob osvětlen&iacute; přin&aacute;&scaron;&iacute;. Pokud ne, je tady pro v&aacute;s na&scaron;e nab&iacute;dka. 

V&yacute;hody Xenon HID oproti halogenov&yacute;m světlům 
světlo se vytv&aacute;ř&iacute; pomoc&iacute; 2 elektrod. 
poskytuje 2x vět&scaron;&iacute; množstv&iacute; světla než u halogenů 
spotřeba elektrick&eacute; energie je u Xenonu polovičn&iacute;, č&iacute;mž se &scaron;etř&iacute; životnost baterie a snižuje spotřeba paliva

vytv&aacute;řen&iacute;m čist&eacute;h&eacute; b&iacute;lomodreho světla umožňuje řidiči lep&scaron;&iacute; viděn&iacute; 
d&iacute;ky lep&scaron;&iacute;mu odrazu světla od značek a automobilů jsou řidiči j&iacute;zdou m&eacute;ně unaveni

XENON poskytuje rovnoměrně rozprostřen&eacute; světlo 
Snadn&aacute; instalace i př&iacute;padn&eacute; odinstalov&aacute;n&iacute; při prodeji vozu.V&yacute;robek nen&iacute; schv&aacute;len pro provoz na pozemn&iacute;ch komunikac&iacute;ch Česk&eacute; republiky. Jen pro sportovn&iacute; a speci&aacute;ln&iacute; požit&iacute;.

   Xenon kit H4 HID KIT BIXENON

   990,00

   HID kit 35W 12V bixenonové výbojky typ H4 bez homologace 6000K Profi sada HID XENON "H4-Bixenon" 6000K Tyto nejnovější Xenonové sady H.I.D jsou u nás zatím bezkonkurenčním výrobkem co se týče ŽIVOTNOSTI,SVÍTIVOSTI A ZPRACOVÁNÍ VÝROBKU.A CENY !!!! H.I.D - High Intensity Dishagre lamps neboli " vysoce intenzívní výbojkové světelné zdroje" Intenzívní světlo xenonů vzniká elektrickým výbojem, který hoří mezi dvěmi elektrodami xenonové výbojky. Výboj hoří pod vysokým tlakem ve směsi vzácných plynů, par halogenidů a kovů. Tento druh xenonových výbojek vyžaduje extrémně prosnou výrobu a vysoké nároky na kvalitu zpracování. Kompletní montážní sada pro výměnu halogenových žárovek za xenonové výbojky. Výbojky jsou osazeny přesným úchytem pro přímé osazení do patice. Napájecí napětí 12V, příkon 35 W. Sada obsahuje: 2x výbojka s paticí 2x vysokonapěťový startovací transformátor (ballast) 2x držáky pro trafa 1x propojovací kabeláž, spjovací material Specifikace: nevé digitální trafa velmi nízke startovací napětí 10A vysoká kvalita provedení řídící jednotka 35W pracovní teplota -40C - 105°C ost svícení přibližně 2.900 hodin , (cca 195 000 km) Xenony spotřebují pouze 35W -běžné halogeny spotřebovávají 55W xenony pouze 35W - tím je o polovinu snížena zátěž alternátoru ze světel při běžném provozu. Snižuje se tím i spotřeba vozu a také můžete takto uspořenou energii využít např pro napájení audio techniky či jiných doplňků Snadná údržba a montáž - jelikož jsou xenony dodávány v zástavbových sadách je jejich montáž velmi snadná, tak jako normální výměna žárovek. V podstatě je jen potřeba uchytit trafa . Stavebnicové řešení xenonové sestavy obsahující veškeré komponenty nutné pro zástavbu do automobilu a to tak aby nedošlo k poškození stávajícího osvětlovacího systému vozidla. Díký této přestavbové sadě získáte během 20-40 minut nejkvalitnější světla na všechny možné druhy vozidel. Můžete bezpečnost vašeho vozu a cestujících vzít do svých rukou ještě dnes. Pokud stále váháte podívejte se na srovnání halogenů a xenonů a posuďte sami zdali se investice do vlastní bezpečnosti vyplatí. Ve srovnání s obyčejnými žárovkami nabízejí xenony celou řadu výhod. Jejich světlo je pro člověka mnohem příjemnější a umožňuje lepší vidění, protože jeho kvalita se přibližuje dennímu světlu. Xenony mají větší světelný výkon a silnice je tedy osvětlena do větší šířky.Pokud jste již sami zažily onen přechod z halogenů na xenony, víte, jak výrazný rozdíl v komfortu noční jízdy vám tento způsob osvětlení přináší. Pokud ne, je tady pro vás naše nabídka. Výhody Xenon HID oproti halogenovým světlům světlo se vytváří pomocí 2 elektrod. poskytuje 2x větší množství světla než u halogenů spotřeba elektrické energie je u Xenonu poloviční, čímž se šetří životnost baterie a snižuje spotřeba paliva vytvářením čistéhé bílomodreho světla umožňuje řidiči lepší vidění díky lepšímu odrazu světla od značek a automobilů jsou řidiči jízdou méně unaveni XENON poskytuje rovnoměrně rozprostřené světlo Snadná instalace i případné odinstalování při prodeji vozu.Výrobek není schválen pro provoz na pozemních komunikacích České republiky. Jen pro sportovní a speciální požití.

  • LED p&aacute;sek barva zelen&aacute;, 4,8W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek vodotěsný flexibilní 60x LED/m zelená, 5 m

   590,00

   LED pásek barva zelená, 4,8W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  TEKTRONIX
  HARTING
  TAIWAN SEMICONDUCTOR
  KINGBRIGHT
  VINNIC
  SAFT
  TE CONNECTIVITY
  HANS KOLB
  ROBOTIME