Elektronovinky.cz
  • Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

   F0115TC-4MW

   46,00

   Samolepící elektoinstalační lišta, vnitřní rozměry 12x15x10mm, délka 1m, barva mléčná

  • kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

   Hladinový komplet HRH-4/230

   1 700,00

   kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

  • Černá krabička pro RASPBERRY PI.

Materiál:			ABS
Výška x šířka x hloubka:	30 x 63,5 x 99,13mm

   Černá krabička pro RASPBERRY PI MC-RP001-BLK

   199,00

   Černá krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 30 x 63,5 x 99,13mm

  • Programovatelný digitální pokojový termostat s možnost týdenního naprogramování(24h/7dní).
Možnost nastavení na ekonomický nebo komfortní program(10 nastavitelných + 10 přednastavených programů).Volba topení/chlazení.Hysteréze 1°C nebo 2°C.
Napájení 2x AA baterie.
Zatížitelnost 230 VAC 6A (odporová zátěž).

   Programovatelný digitální termostat VIGAN VDT 001

   329,00

   Programovatelný digitální pokojový termostat s možnost týdenního naprogramování(24h/7dní). Možnost nastavení na ekonomický nebo komfortní program(10 nastavitelných + 10 přednastavených programů).Volba topení/chlazení.Hysteréze 1°C nebo 2°C. Napájení 2x AA baterie. Zatížitelnost 230 VAC 6A (odporová zátěž).

  • 
Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

   Vývojový kit GERTBOARD - BOARD, GERTBOARD ASSEMBLED

   1 390,00

   Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

  • Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin.
Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení.
Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD
na zamknutí údaje na displeji 

Specifikace:
Napětí DC: 600V
Napětí AC: 600V
Proud DC: 10A
Proud AC: 10A
Odpor: 2M
Kontinuita : <30 Ohm

   Digitální multimetr EM3685

   590,00

   Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin. Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení. Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD na zamknutí údaje na displeji Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Proud DC: 10A Proud AC: 10A Odpor: 2M Kontinuita : <30 Ohm

  • Univerz&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr.

Specifikace: 

- display 3 1/2 m&iacute;stn&yacute;
- automatick&yacute; rozsah
- datahold

Napět&iacute; DC: 200m/2/20/200/600V
Napět&iacute; AC: 2/20/200/600V
Proud AC: 2/20/200/600A
Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M?
Test diod: cca 1.5V
Kontinuita: &lt;30?

Max. průměr vodiče: 32mm
Rozměry: 155&times;65&times;34 mm
Hmotnost: 220g (bez baterie)

   Multimetr klešťový EM305A

   489,00

   Univerzální klešťový multimetr. Specifikace: - display 3 1/2 místný - automatický rozsah - datahold Napětí DC: 200m/2/20/200/600V Napětí AC: 2/20/200/600V Proud AC: 2/20/200/600A Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M? Test diod: cca 1.5V Kontinuita: <30? Max. průměr vodiče: 32mm Rozměry: 155×65×34 mm Hmotnost: 220g (bez baterie)

  • Men&scaron;&iacute; multimetr pro použit&iacute; v&scaron;ude tam kde nen&iacute; k dispozici dostatek m&iacute;sta nebo jako kompaktn&iacute; př&iacute;stroj na každ&yacute; pracovn&iacute; stůl. Měř&iacute; v&scaron;echny z&aacute;kladn&iacute; elektrick&eacute; veličiny jako stejnosměrn&eacute; a stř&iacute;dav&eacute; napět&iacute;, stejnosměrn&yacute; a stř&iacute;dav&yacute; proud a elektrick&yacute; odpor. Nav&iacute;c dok&aacute;že měřit i teplotu, provedete s n&iacute;m test diod nebo test kontinuity.

Specifikace:

Napět&iacute; DC: 500V
Napět&iacute; AC: 500V
Proud DC: 10A
Proud AC: 10A
Odpor: 20M
Kontinuita : &lt;30 Ohm
Měřen&iacute; teploty : -20 ~ 1000&deg;C
Bezkontaktn&iacute; detekce AC napět&iacute;.

   Digitální multimetr EM3686

   638,00

   Menší multimetr pro použití všude tam kde není k dispozici dostatek místa nebo jako kompaktní přístroj na každý pracovní stůl. Měří všechny základní elektrické veličiny jako stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud a elektrický odpor. Navíc dokáže měřit i teplotu, provedete s ním test diod nebo test kontinuity. Specifikace: Napětí DC: 500V Napětí AC: 500V Proud DC: 10A Proud AC: 10A Odpor: 20M Kontinuita : <30 Ohm Měření teploty : -20 ~ 1000°C Bezkontaktní detekce AC napětí.

  • Aktivn&iacute; vyhled&aacute;vač datov&yacute;ch vodičů - vys&iacute;lač vys&iacute;l&aacute; vysokofrekvenčn&iacute; sign&aacute;l do připojen&eacute;ho vodiče, kter&yacute; je pot&eacute; přij&iacute;mačem detekov&aacute;n.
Obsahuje adapt&eacute;ry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

   Vyhledávač LAN kabelů EM422B

   569,00

   Aktivní vyhledávač datových vodičů - vysílač vysílá vysokofrekvenční signál do připojeného vodiče, který je poté přijímačem detekován. Obsahuje adaptéry pro RJ-11,Coaxial, RJ-45 a dvě krokosvorky.

  • Tento př&iacute;stroj může b&yacute;t použit pro měřen&iacute; ot&aacute;ček (RPM) a obvodov&eacute; rychlosti. K měřen&iacute; ot&aacute;ček můžete využ&iacute;t buď fotoměřen&iacute; nebo kontaktn&iacute; měřen&iacute;.
Př&iacute;stroj si pamatuje nejvy&scaron;&scaron;&iacute;, nejniž&scaron;&scaron;&iacute; a posledn&iacute; naměřenou hodnotu. 

Specifikace
Ot&aacute;čky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktn&iacute;: 1~19999RPM
Obvodov&aacute; rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min
Přesnost: &plusmn;(0.05% naměřen&eacute;ho+1 m&iacute;sto)
Volba rozsahu: Automatick&aacute;

Rozměry: 217&times;84&times;43 mm
Hmotnostt: 265g (bez baterie)
Nap&aacute;jen&iacute;: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks
         Adapt&eacute;r: DC6V

   Otáčkoměr ruční EM2236

   990,00

   Tento přístroj může být použit pro měření otáček (RPM) a obvodové rychlosti. K měření otáček můžete využít buď fotoměření nebo kontaktní měření. Přístroj si pamatuje nejvyšší, nejnižšší a poslední naměřenou hodnotu. Specifikace Otáčky: Photo: 6~99999RPM, Kontaktní: 1~19999RPM Obvodová rychlost: 0.1 ~ 1999.9m/min Přesnost: ±(0.05% naměřeného+1 místo) Volba rozsahu: Automatická Rozměry: 217×84×43 mm Hmotnostt: 265g (bez baterie) Napájení: Baterie: 1.5V, AA, 4 ks Adaptér: DC6V

  • Multimetr pro měřen&iacute; v&scaron;ech z&aacute;kladn&iacute;ch elektrick&yacute;ch veličin s možnost&iacute; měřen&iacute; teploty.
Manu&aacute;ln&iacute; volba rozsahů.
3 1/2 m&iacute;stn&iacute; displej s možnost&iacute; podsv&iacute;cen&iacute;.
Test kontinuity diod.
Test stavu baterii 1,5V a 9V.
Měřen&iacute; logiky (Hi&gt;2.4V;Lo&lt;0,8V)
Měřen&iacute; teploty 0-1000&deg;C
Balen&iacute; obsahuje K-sondu.
Displej bez podsv&iacute;cen&iacute;

   Digitální multimetr EM382G

   620,00

   Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin s možností měření teploty. Manuální volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení. Test kontinuity diod. Test stavu baterii 1,5V a 9V. Měření logiky (Hi>2.4V;Lo<0,8V) Měření teploty 0-1000°C Balení obsahuje K-sondu. Displej bez podsvícení

  • Kit pro Raspberry Pi - Rel&eacute;. 4 On-board Relays, 4 Indicator LEDs/GPIO

   Vývojový kit RASPBERRY PI Piface relay extra

   759,00

   Kit pro Raspberry Pi - Relé. 4 On-board Relays, 4 Indicator LEDs/GPIO

  • Spojovac&iacute; svorkovnice, žlut&aacute; / průhledn&aacute;.

Počet kontaktů = 4
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 20A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm
Průměr vodiče 1,6-2,0mm

   Svorkovnice QLX 4

   7,00

   Spojovací svorkovnice, žlutá / průhledná. Počet kontaktů = 4 Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 20A Orientace vodiče = vertikální Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm Průměr vodiče 1,6-2,0mm

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Propojovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 B (M), 2m VIGAN

   105,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Propojovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 B (M), 3m VIGAN

   123,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 30A/600V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		100..240V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	30A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	315A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	240V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	600V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

Pozn&aacute;mka: -

   SSR relé HSR-2A302R

   345,00

   SSR relé pro montáž na chladič 30A/600V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 100..240V Trvalý spínaný proud: 30A Špičkový spínaný proud: 315A Jmenovité napětí zátěže: 240V AC Špičkové spínané napětí: 600V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX Poznámka: -

  • Adapt&eacute;r AUX in na 3,5 mm jack pro automobily Ford.

   Adaptér AUX in FK12B-JACK

   76,00

   Adaptér AUX in na 3,5 mm jack pro automobily Ford.

  • N&aacute;suvn&aacute; svorkovnice na kabel, zelen&aacute;.

Počet kontaktů = 5
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 12A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce PTR

   Násuvná vidlice PTR STLZ950/5-5.08-V-GREEN-INV

   36,00

   Násuvná svorkovnice na kabel, zelená. Počet kontaktů = 5 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 12A Orientace vodiče = horizontální Výrobce PTR

  • Adapt&eacute;r je možn&eacute; použ&iacute;t s celou řadou zař&iacute;zen&iacute; s dvoup&oacute;lovou z&aacute;strčkou (bez uzemněn&iacute;):
vysou&scaron;eče vlasů, MP3 přehr&aacute;vače, digit&aacute;ln&iacute; fotoapar&aacute;ty, notebooky, mobiln&iacute; telefony, GPS navigace a mnoho dal&scaron;&iacute;ch.

Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze pro připojen&iacute; elektrick&yacute;ch v&yacute;robků a spotřebičů, kter&eacute; nevyžaduj&iacute; připojen&iacute; ochrann&eacute;ho kol&iacute;ku (pouze př&iacute;stroje s flexo vidlic&iacute;). Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze jako redukce, kter&aacute; umožňuje použit&iacute; odli&scaron;n&yacute;ch vidlic elektrick&yacute;ch spotřebičů. Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;, proto si vždy zjistěte napět&iacute; m&iacute;stn&iacute; s&iacute;tě, odpov&iacute;d&aacute;-li požadavkům Va&scaron;ich spotřebičů. T&iacute;mto předejdete možn&yacute;m poruch&aacute;m či &scaron;kod&aacute;m způsoben&yacute;m nespr&aacute;vn&yacute;m použit&iacute;m.

Upozorněn&iacute;: Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;! Pouze pro vnitřn&iacute; použit&iacute;!
Jak&eacute;koliv jin&eacute; použit&iacute; než v&yacute;&scaron;e uveden&eacute; může m&iacute;t za n&aacute;sledek poruchu zař&iacute;zen&iacute; a t&iacute;m i ztr&aacute;tu z&aacute;ruky. V&yacute;robce ani dodavatel v takov&eacute;m př&iacute;padě nemohou n&eacute;st odpovědnost za způsoben&eacute; &scaron;kody.

Parametry: 
proud: max. 2,5 A; stř&iacute;dav&yacute;
napět&iacute;: 100 - 240 V
v&yacute;kon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V
vestavěn&aacute; 2,5 A vyměniteln&aacute; pojistka
nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zar&aacute;žka br&aacute;n&iacute; zasunut&iacute;)

   Cestovní adaptér Travel Blue TBU-240

   480,00

   Adaptér je možné použít s celou řadou zařízení s dvoupólovou zástrčkou (bez uzemnění): vysoušeče vlasů, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, notebooky, mobilní telefony, GPS navigace a mnoho dalších. Cestovní adaptér slouží pouze pro připojení elektrických výrobků a spotřebičů, které nevyžadují připojení ochranného kolíku (pouze přístroje s flexo vidlicí). Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožňuje použití odlišných vidlic elektrických spotřebičů. Adaptér není měničem napětí, proto si vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům Vašich spotřebičů. Tímto předejdete možným poruchám či škodám způsobeným nesprávným použitím. Upozornění: Adaptér není měničem napětí! Pouze pro vnitřní použití! Jakékoliv jiné použití než výše uvedené může mít za následek poruchu zařízení a tím i ztrátu záruky. Výrobce ani dodavatel v takovém případě nemohou nést odpovědnost za způsobené škody. Parametry: proud: max. 2,5 A; střídavý napětí: 100 - 240 V výkon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V vestavěná 2,5 A vyměnitelná pojistka nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zarážka brání zasunutí)

  • Momentov&yacute; &scaron;roubov&aacute;k Proxxon s nastaviteln&yacute;m momentem v rozmez&iacute; 1,0-5,0 Nm
- Citlivost nastaven&iacute; - 0,1Nm
- Přesnost +- 6%
- Ergonomicky tvarovan&aacute; rukojeť
- Dobr&eacute; držen&iacute; n&aacute;stavců d&iacute;ky p&eacute;rov&eacute;mu vod&iacute;c&iacute;mu pouzdru
- 1/4&quot; adapter &scaron;estihran/čtyřhran pro nasazen&iacute; bitů

   Momentový šroubovák PROXXON Micro-click 23347

   1 850,00

   Momentový šroubovák Proxxon s nastavitelným momentem v rozmezí 1,0-5,0 Nm - Citlivost nastavení - 0,1Nm - Přesnost +- 6% - Ergonomicky tvarovaná rukojeť - Dobré držení nástavců díky pérovému vodícímu pouzdru - 1/4" adapter šestihran/čtyřhran pro nasazení bitů

  • Magnetick&aacute; tlumivka 36W pro line&aacute;rn&iacute; z&aacute;řivky


Barva:	                b&iacute;l&aacute;/white
Počet v&yacute;vodů (svorek):	2
Rozměry:              	41 x 28,5 x 150 mm
Čist&aacute; hmotnost v&yacute;robku:	0,55 kg
Rozteč upevňovac&iacute;ch otvorů:	129 mm

Elektrick&eacute; &uacute;daje	
Nomin&aacute;ln&iacute; př&iacute;kon:	36 W
Jmenovit&yacute; proud:	0,430 A
Provozn&iacute; napět&iacute;:	220-240 V

   Magnetická tlumivka 36W ELT B2

   118,00

   Magnetická tlumivka 36W pro lineární zářivky Barva: bílá/white Počet vývodů (svorek): 2 Rozměry: 41 x 28,5 x 150 mm Čistá hmotnost výrobku: 0,55 kg Rozteč upevňovacích otvorů: 129 mm Elektrické údaje Nominální příkon: 36 W Jmenovitý proud: 0,430 A Provozní napětí: 220-240 V

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 8 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   8GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   198,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 8 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	100..240 V AC / 50 Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12
V&yacute;stupn&iacute; proud:	1
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	12
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	bez konektoru, viz souvisej&iacute;c&iacute; zbož&iacute;
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér síťový MEAN WELL GE12I12-P1J

   244,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 100..240 V AC / 50 Hz Výstupní napětí: 12 Výstupní proud: 1 Výstupní výkon: 12 Výstupní konektor: bez konektoru, viz související zboží Výrobce: Mean Well

  • Mikrosp&iacute;nač do DPS s vysokou tepelnou odolsnost&iacute;,1-p&oacute;lov&yacute;, sp&iacute;nac&iacute; ON-OFF.

Mechanick&eacute; proveden&iacute; = tlač&iacute;tko
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 24V
Jmenovit&yacute; proud = 0,05A
D&eacute;lka cel&eacute;ho sp&iacute;nače (od DPS) = 15,0mm
V&yacute;robce MEC

   P-3ETH9

   35,00

   Mikrospínač do DPS s vysokou tepelnou odolsností,1-pólový, spínací ON-OFF. Mechanické provedení = tlačítko Jmenovité napětí = 24V Jmenovitý proud = 0,05A Délka celého spínače (od DPS) = 15,0mm Výrobce MEC

  • nap.konektor DPS,sada obsahuje tělo konektoru + 2 piny,
3.pin lze doobjednat pod skladov&yacute;m č&iacute;slem 800-043

   SVK-8800-3/2

   1,00

   nap.konektor DPS,sada obsahuje tělo konektoru + 2 piny, 3.pin lze doobjednat pod skladovým číslem 800-043

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 5% 7 pinů

   RRA 6X47R 5% HITANO

   1,00

   Rezistorová síť 0,125W 5% 7 pinů

  • 1us Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 3584 Bytes, 2048x14 Words, RAM 128 Bytes, Speed 4MHz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, IIC/SPI, 1 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP

   PIC16C72-04/SP > PIC16C72A-04/SP SDIP28 MICROCHIP

   99,00

   1us Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 3584 Bytes, 2048x14 Words, RAM 128 Bytes, Speed 4MHz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, IIC/SPI, 1 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP

  • MATSUSHITA TV hor/ver proc.

   AN5435

   24,00

   MATSUSHITA TV hor/ver proc.

  • 74HCT4075 SM

   7,00

  • ATMEL AVR, 8kB program FLASH, 512byte SRAM, 512byte EEPROM,2x8bit Timer, 1x16bit Timer, 4 PWM, USART,SPI, 8x10bit ADC, Analog comparator, internal RC oscilator, Brown-out detector, Low power, PLCC44, Nahrada za 90S8535

   ATmega8535L-8JC

   54,00

   ATMEL AVR, 8kB program FLASH, 512byte SRAM, 512byte EEPROM,2x8bit Timer, 1x16bit Timer, 4 PWM, USART,SPI, 8x10bit ADC, Analog comparator, internal RC oscilator, Brown-out detector, Low power, PLCC44, Nahrada za 90S8535

  • Prim&aacute;rn&iacute; baterie 1,4 V, kapacita - mAh

Proveden&iacute;	= knofl&iacute;kov&eacute;
Typ		= 10-SP-6
Rozměry		= 5,8x3,6 mm
V&yacute;robce		= Energizer

Prodej po: 1ks=1baterie

Pozn&aacute;mka: -

   Baterie knoflíková Energizer AC-10 1,4V Zn

   3,80

   Primární baterie 1,4 V, kapacita - mAh Provedení = knoflíkové Typ = 10-SP-6 Rozměry = 5,8x3,6 mm Výrobce = Energizer Prodej po: 1ks=1baterie Poznámka: -

  • N&aacute;stěnn&eacute; bodov&eacute; sv&iacute;tidlo LED nastaviteln&eacute;, hlin&iacute;kov&aacute; slitina, 3x1W power led, 350mA, IP20.

   Nástěnné bodové LED svítidlo KANLUX FERRA DL-3POWER LED

   490,00

   Nástěnné bodové svítidlo LED nastavitelné, hliníková slitina, 3x1W power led, 350mA, IP20.

  • Instalačn&iacute; krabice hněd&aacute; 110x110mm s gumov&yacute;mi průchodkami  IP55
*svorky 1-4 mm2, 380V 
*estetick&eacute; a kvalitn&iacute; proveden&iacute;
*origin&aacute;ln&iacute; uchycen&iacute; v&iacute;ka krabice ke spodn&iacute; č&aacute;sti IP 55 
*dostatek prostoru pro mont&aacute;ž
*použit&iacute;m svorek z&iacute;st&aacute;te velkou variabilitu
*barevně rozli&scaron;en&eacute; svorky pro průřez vodiče do 4mm jsou otočn&eacute; po 45 stupn&iacute;ch
*vhodn&eacute; k použit&iacute; do d&iacute;lny, gar&aacute;že, sklepn&iacute;ch prostor, do kůlny, na zahradu, k baz&eacute;nu, ke grilu, na pergolu i do průmyslov&yacute;ch provozů

   Instalační krabice 110x110mm hnědá IP55 g

   59,00

   Instalační krabice hnědá 110x110mm s gumovými průchodkami IP55 *svorky 1-4 mm2, 380V *estetické a kvalitní provedení *originální uchycení víka krabice ke spodní části IP 55 *dostatek prostoru pro montáž *použitím svorek zístáte velkou variabilitu *barevně rozlišené svorky pro průřez vodiče do 4mm jsou otočné po 45 stupních *vhodné k použití do dílny, garáže, sklepních prostor, do kůlny, na zahradu, k bazénu, ke grilu, na pergolu i do průmyslových provozů

  • Stoln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; hodiny s teploměrem

Zobrazen&iacute;:
Čas, datum, den, teplota

Rozměry:
7,3x1,3x6,4

   Cestovní digitální hodiny s teploměrem RS8418

   49,00

   Stolní digitální hodiny s teploměrem Zobrazení: Čas, datum, den, teplota Rozměry: 7,3x1,3x6,4

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj pro nap&aacute;jen&iacute; LED MEAN WELL 24V/5A, 120W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		24V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	22..27V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		5A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		120W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		0,6A
&Uacute;činnost:			94%
Studen&yacute; start:		75A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-40..70&deg;C
Hmotnost:		1,12kg
Rozměry:			220 x 68 x 38,8mm

Pozn&aacute;mka: 		Aktivn&iacute; korekce &uacute;čin&iacute;ku, m&oacute;d konstantn&iacute;ho proudu 2,5..5A

   Spínaný zdroj MEAN WELL HLG-120-24A

   1 290,00

   Spínaný síťový zdroj pro napájení LED MEAN WELL 24V/5A, 120W. Výstupní napětí: 24V Regulace výstupního napětí: 22..27V Výstupní proud: 5A Skutečný výkon: 120W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 0,6A Účinnost: 94% Studený start: 75A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovní teplota: -40..70°C Hmotnost: 1,12kg Rozměry: 220 x 68 x 38,8mm Poznámka: Aktivní korekce účiníku, mód konstantního proudu 2,5..5A

  • Z&aacute;ložn&iacute; nab&iacute;ječka/zdroj s USB v&yacute;stupem 5V/1000mA. Jako zdroj energie slouž&iacute; 4 kusy alkalick&yacute;ch bateri&iacute;, NiMh nebo NiCd akumul&aacute;torů velikosti AA (tužkov&aacute; baterie). Tento z&aacute;ložn&iacute; zdroj obsahuje tak&eacute; nab&iacute;ječku a v př&iacute;padě vložen&iacute; akumul&aacute;torů je dovoluje nab&iacute;jet pomoc&iacute; přiložen&eacute;ho adapt&eacute;ru. V&yacute;stup nab&iacute;ječky je realizov&aacute;n standardn&iacute;m USB konektorem, kter&yacute; svou kompatibilitou umožňuje nab&iacute;jet vět&scaron;inu zař&iacute;zen&iacute; jako MP3 přehr&aacute;vače, mobiln&iacute; telefony, smartphony, tablety a dal&scaron;&iacute;. Maxim&aacute;ln&iacute; nab&iacute;jec&iacute; proud je 1000mA. Rozměry zař&iacute;zen&iacute; - 90 x 60 x 20,5mm.

Tento z&aacute;ložn&iacute; zdroj najde &scaron;irok&eacute; uplatněn&iacute; nejen na cest&aacute;ch, kde nen&iacute; možnost nab&iacute;jen&iacute; zař&iacute;zen&iacute; ze s&iacute;tě, ale tak&eacute; v běžn&eacute;m životě.

   Záložní nabíječka s USB MINWA MW BU2

   157,00

   Záložní nabíječka/zdroj s USB výstupem 5V/1000mA. Jako zdroj energie slouží 4 kusy alkalických baterií, NiMh nebo NiCd akumulátorů velikosti AA (tužková baterie). Tento záložní zdroj obsahuje také nabíječku a v případě vložení akumulátorů je dovoluje nabíjet pomocí přiloženého adaptéru. Výstup nabíječky je realizován standardním USB konektorem, který svou kompatibilitou umožňuje nabíjet většinu zařízení jako MP3 přehrávače, mobilní telefony, smartphony, tablety a další. Maximální nabíjecí proud je 1000mA. Rozměry zařízení - 90 x 60 x 20,5mm. Tento záložní zdroj najde široké uplatnění nejen na cestách, kde není možnost nabíjení zařízení ze sítě, ale také v běžném životě.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  KAISE
  SANYO
  PANASONIC
  ABB
  MK ELECTRONIC
  K
  RASPBERRY
  OptoSupply
  RIVACASE