Elektronovinky.cz
  • Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

   Sluchátka Koss KPH7

   198,00

   Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

  • Ventil&aacute;tor k instalaci do potrub&iacute;, určen&yacute; pro ods&aacute;v&aacute;n&iacute; vzduchu z m&iacute;stnost&iacute;, 230 VAC, 150m3/h, 42dB, 20W, průměr potrub&iacute; 120mm, b&iacute;l&yacute; plast.

   Ventilátor potrubní KANLUX WIR WK-12

   246,00

   Ventilátor k instalaci do potrubí, určený pro odsávání vzduchu z místností, 230 VAC, 150m3/h, 42dB, 20W, průměr potrubí 120mm, bílý plast.

  • Plynov&aacute; p&aacute;ječka Proskit s plynulou regulac&iacute;. Snadn&eacute; doplněn&iacute; plynu (butan), kontrola množstv&iacute; plynu přes průhledn&eacute; skl&iacute;čko. 

Zabudovan&yacute; mini stoj&aacute;nek pro jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a bezpečněj&scaron;&iacute; pr&aacute;ci. Souč&aacute;st&iacute; je letovac&iacute; hlava a jehlov&yacute; p&aacute;jec&iacute; n&aacute;stavec. Voliteln&eacute; př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; dal&scaron;&iacute;ch n&aacute;stavců. 
Baleno v blistru. 
P&aacute;jec&iacute; teplota až 210 - 400&deg;C, v&yacute;drž až 80min.

   Plynová páječka PROSKIT GS210

   590,00

   Plynová páječka Proskit s plynulou regulací. Snadné doplnění plynu (butan), kontrola množství plynu přes průhledné sklíčko. Zabudovaný mini stojánek pro jednodušší a bezpečnější práci. Součástí je letovací hlava a jehlový pájecí nástavec. Volitelné příslušenství dalších nástavců. Baleno v blistru. Pájecí teplota až 210 - 400°C, výdrž až 80min.

  • soumrakov&eacute; rel&eacute;, AC 230V, nastaviteln&aacute; &uacute;roveň osvětlen&iacute; 1-50000Lx, 1x16 A v&yacute;stup, nastav. časov&aacute; prodleva, bez čidla

   Soumrakové relé SOU-1/230

   470,00

   soumrakové relé, AC 230V, nastavitelná úroveň osvětlení 1-50000Lx, 1x16 A výstup, nastav. časová prodleva, bez čidla

  • Dvoukan&aacute;lov&yacute; digit&aacute;ln&iacute; stoln&iacute; osciloskop OWON SDS8202V

Specifikace:
Frekvenčn&iacute; rozsah		200MHz
Vzorkovac&iacute; frekvence	2GS/s
Vodorovn&aacute; stupnice		1ns/div..100ns/div krop po 1-2-5
Počet kan&aacute;lů 		2
Displej			8&quot; LCD, TFT, 800x600, 65535 barev
Vstupn&iacute; impedance		1MOhm +-2%
Maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;	400V (sonda x10) PK-PK
Přep&iacute;n&aacute;n&iacute; rozsahu sond	1X, 10X, 100X, 1000X
Komunikace s PC pomoc&iacute; USB, podporuje USB flash disky

POZOR lze měřit pouze napět&iacute; galvanicky oddělen&eacute; od nap&aacute;jec&iacute;ho napět&iacute; osciloskopu!

   Osciloskop dvoukanálový 200MHz OWON SDS8202V

   21 200,00

   Dvoukanálový digitální stolní osciloskop OWON SDS8202V Specifikace: Frekvenční rozsah 200MHz Vzorkovací frekvence 2GS/s Vodorovná stupnice 1ns/div..100ns/div krop po 1-2-5 Počet kanálů 2 Displej 8" LCD, TFT, 800x600, 65535 barev Vstupní impedance 1MOhm +-2% Maximální vstupní napětí 400V (sonda x10) PK-PK Přepínání rozsahu sond 1X, 10X, 100X, 1000X Komunikace s PC pomocí USB, podporuje USB flash disky POZOR lze měřit pouze napětí galvanicky oddělené od napájecího napětí osciloskopu!

  • Set obsahuje sp&iacute;nac&iacute; aktor RFSA-11B a n&aacute;stěnn&yacute; ovladač RFWB-20 v b&iacute;l&eacute; barvě.

RFSA-11B

- z&aacute;kladn&iacute; - funkce sepnout / vypnout 
- každ&eacute; rel&eacute; sp&iacute;nac&iacute;ho aktoru může b&yacute;t ovl&aacute;d&aacute;no až ze 32 kan&aacute;lů

RFWB-20

- 2-kan&aacute;lov&yacute; bezdr&aacute;tov&yacute; vyp&iacute;nač v designu LOGUS90 (v setu v z&aacute;kladn&iacute; b&iacute;l&eacute; barvě)
- ploch&eacute; proveden&iacute; umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jak&yacute;koliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo
- bezdr&aacute;tov&eacute; vyp&iacute;nače mohou současně ovl&aacute;dat neomezen&yacute; počet přiřazen&yacute;ch přij&iacute;mačů, kter&eacute; jsou v dosahu RF Control
- životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti použ&iacute;v&aacute;n&iacute;)

   RF set se spínacím aktorem RFSET-SW2-Z1

   1 300,00

   Set obsahuje spínací aktor RFSA-11B a nástěnný ovladač RFWB-20 v bílé barvě. RFSA-11B - základní - funkce sepnout / vypnout - každé relé spínacího aktoru může být ovládáno až ze 32 kanálů RFWB-20 - 2-kanálový bezdrátový vypínač v designu LOGUS90 (v setu v základní bílé barvě) - ploché provedení umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jakýkoliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo - bezdrátové vypínače mohou současně ovládat neomezený počet přiřazených přijímačů, které jsou v dosahu RF Control - životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti používání)

  • Materi&aacute;l		Cr-V
Obsahuje kl&iacute;če	8.10.11.12.13.14.15.17.19mm

   Sada klíčů PROSKIT HW-6509B

   439,00

   Materiál Cr-V Obsahuje klíče 8.10.11.12.13.14.15.17.19mm

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Žlut&eacute; barevn&eacute; proveden&iacute;.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 274x248x123 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 241x187x104 mm

   Kufr na nářadí SEAHORSE SE 300 Žlutý

   765,00

   Kufr na nářadí a přístroje. Žluté barevné provedení. Rozměry vnější : 274x248x123 mm Rozměry vnitřní : 241x187x104 mm

  • Stavebnice s v&iacute;ce jak &scaron;esti sty d&iacute;ly z nichž je možno postavit několik modelů atrakc&iacute; z&aacute;bavn&iacute;ho parku, jako třeba rusk&eacute; kolo impozantn&iacute;ch rozměrů (50cm v průměru).
Balen&iacute; obsahuje tak&eacute; XS motor, takže v&scaron;echny atrakce je možno poh&aacute;nět.

   Robotická stavebnice FISCHERTECHNIK Super fun park - 508775

   2 660,00

   Stavebnice s více jak šesti sty díly z nichž je možno postavit několik modelů atrakcí zábavního parku, jako třeba ruské kolo impozantních rozměrů (50cm v průměru). Balení obsahuje také XS motor, takže všechny atrakce je možno pohánět.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; multimetr s možnost&iacute; připojjen&iacute; k PC pomoc&iacute; USB.

Specifikace: 

Vdc: 0,6/6/60/600V
Vac: 6/60/600V
Idc: 600&micro;A/6mA/60mA/600mA/6/10A
Iac: 600&micro;A/6mA/60mA/600mA/6/10A
R: 600ohm-60MOhm
C: 40n - 4mF
f: 9,999Hz-9,99MHz
Stř&iacute;da: 5-95%
Teplota: -20-1000&deg;C
Kontinuita: &lt;20Ohm

   Digitální multimetr RC EM6000

   2 245,00

   Univerzální digitální multimetr s možností připojjení k PC pomocí USB. Specifikace: Vdc: 0,6/6/60/600V Vac: 6/60/600V Idc: 600µA/6mA/60mA/600mA/6/10A Iac: 600µA/6mA/60mA/600mA/6/10A R: 600ohm-60MOhm C: 40n - 4mF f: 9,999Hz-9,99MHz Střída: 5-95% Teplota: -20-1000°C Kontinuita: <20Ohm

  • ETP300B je půdn&iacute; vlhkoměr kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin. Funguje na principu měřen&iacute; elektrick&eacute;ho odporu a nen&iacute; třeba jej nap&aacute;jet.

   Půdní vlhkoměr ETP300B

   89,00

   ETP300B je půdní vlhkoměr který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin. Funguje na principu měření elektrického odporu a není třeba jej napájet.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; multimetr vhodn&yacute; pro použit&iacute; v autod&iacute;ln&aacute;ch, neboť je možno j&iacute;m měřit i předstih, ot&aacute;čky a dobu vstřiku paliva.

Sprcifikace:

Napět&iacute; DC : 600V
Napět&iacute; AC : 600V
Proud DC : 10A
Proud AC : 10A
Odpor : 40MOhm
Kapacita : 100&micro;F
Frekvence : 20kHz
Teplota : -20 - 1000&deg;C
Stř&iacute;da : 5-95%
Doba vstřiku : 0,05 - 250ms
Test altern&aacute;toru : 4V
Předstih 360&deg;- 30&deg; (1-12 v&aacute;lců)
Ot&aacute;čky : 2 takt - 60 - 10 000RPM
       4takt - 120 - 20 000RPM

   Digitální multimetr RC EM135

   2 780,00

   Univerzální multimetr vhodný pro použití v autodílnách, neboť je možno jím měřit i předstih, otáčky a dobu vstřiku paliva. Sprcifikace: Napětí DC : 600V Napětí AC : 600V Proud DC : 10A Proud AC : 10A Odpor : 40MOhm Kapacita : 100µF Frekvence : 20kHz Teplota : -20 - 1000°C Střída : 5-95% Doba vstřiku : 0,05 - 250ms Test alternátoru : 4V Předstih 360°- 30° (1-12 válců) Otáčky : 2 takt - 60 - 10 000RPM 4takt - 120 - 20 000RPM

  • P&aacute;čkov&yacute; sp&iacute;nač 1-p&oacute;lov&yacute; přep&iacute;nac&iacute; do panelu ON-OFF-ON.Bez aretace, vrac&iacute; se do středn&iacute; polohy.


D&eacute;lka p&aacute;čky = 11mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 3A

   MTS-123

   18,00

   Páčkový spínač 1-pólový přepínací do panelu ON-OFF-ON.Bez aretace, vrací se do střední polohy. Délka páčky = 11mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 3A

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Surfing dog

   412,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/&Scaron;koda

   Patice pro reproduktor SPK-04

   24,00

   Patice pro reproduktor, pro automobily Seat/Škoda

  • LED long distance, oranžov&aacute;, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

   LED 9,8x7,8mm ORANGE OS5OGAAC01B

   9,90

   LED long distance, oranžová, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 10mm, z&aacute;vit: M4, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 7mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   Distanční sloupek DI7M4X10 VIGAN

   6,80

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 10mm, závit: M4, vnější šířka: 7mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Nab&iacute;ječka olověn&yacute;ch akumul&aacute;torů Mean Well.

   Nabíječka Pb akumulátorů Mean Well HEP-600C-12

   6 290,00

   Nabíječka olověných akumulátorů Mean Well.

  • Kit pro Raspberry Pi - hodiny.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Real time clock

   360,00

   Kit pro Raspberry Pi - hodiny.

  • Kit pro Raspberry Pi - d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;. Dosah až 30m, 433MHz.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Energine ENER314 RF board

   329,00

   Kit pro Raspberry Pi - dálkové ovládání. Dosah až 30m, 433MHz.

  • Kit pro Raspberry Pi - Rel&eacute;. 4 On-board Relays, 4 Indicator LEDs/GPIO

   Vývojový kit RASPBERRY PI Piface relay extra

   759,00

   Kit pro Raspberry Pi - Relé. 4 On-board Relays, 4 Indicator LEDs/GPIO

  • LED 5mm b&iacute;l&aacute;; 40&deg;; 9000 mcd; 3,4 V; 20 mA      
Průhlednost pouzdra: čir&aacute;
Barva pouzdra: čir&aacute;

   LED 5MM WHITE 9000/40°

   6,00

   LED 5mm bílá; 40°; 9000 mcd; 3,4 V; 20 mA Průhlednost pouzdra: čirá Barva pouzdra: čirá

  • Prim&aacute;rn&iacute; knofl&iacute;kov&aacute; baterie 1,55 V, kapacita 17 mAh, rozměry 6,8 x 2,15 mm

Alternativn&iacute; značen&iacute;: 
SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364

   Baterie knoflíková GP 364F/SR60 1,55V AgO 17mAh

   14,00

   Primární knoflíková baterie 1,55 V, kapacita 17 mAh, rozměry 6,8 x 2,15 mm Alternativní značení: SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364

  • HDMI switch 4x1 se použ&iacute;v&aacute; pro přep&iacute;n&aacute;n&iacute; zdrojů sign&aacute;lu HDMI. Lze připojit čtyři vstupn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; a jedno v&yacute;stupn&iacute; (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přep&iacute;nat. Switch s&aacute;m rozpozn&aacute; neaktivn&iacute; vstupy a přepne na vstup aktivn&iacute;.
Tento switch je možno ovl&aacute;dat d&aacute;lkov&yacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.
Max. rozli&scaron;en&iacute;: 1080p, podporuje 3D.

   HDMI přepínač 4 x1

   980,00

   HDMI switch 4x1 se používá pro přepínání zdrojů signálu HDMI. Lze připojit čtyři vstupní zařízení a jedno výstupní (TV, monitor). Mezi vstupy lze libovolně přepínat. Switch sám rozpozná neaktivní vstupy a přepne na vstup aktivní. Tento switch je možno ovládat dálkovým ovládáním. Max. rozlišení: 1080p, podporuje 3D.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  KANLUX
  DREMEL
  TOSHIBA
  XILINX
  ANSMANN
  ABB
  K
  KEYSTONE
  CIRRUS LOGIC