• Věnecek velký 4p

   KRAB-VENECEK 6303-15

   25,00

   Věnecek velký 4p

  • Zásuvka Tango jednonásobná, bílá.
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2).

   5518A-A2349 B

   99,00

   Zásuvka Tango jednonásobná, bílá. 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2).

  • jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT COLOUR 10 B 1p 10kA 16A

   75,00

   jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • Rámeček Tango dvojnásobný vodorovný, bílý.

   3901A-B20 B

   33,00

   Rámeček Tango dvojnásobný vodorovný, bílý.

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s trojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: 	T -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	213 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/3L

   73,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s trojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 213 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Speci&aacute;ln&iacute; dvoupl&aacute;&scaron;ťov&aacute; krabice do s&aacute;drokart&oacute;nu. Schv&aacute;len&aacute; pro mont&aacute;ž do v&scaron;ech hořlav&yacute;ch materi&aacute;lů (A až C3).
Pro př&iacute;stroje s dvojn&aacute;sobn&yacute;m r&aacute;mečkem. 
Materi&aacute;l: tvrd&yacute; samozh&aacute;&scaron;iv&yacute; polyvinylchlorid (PVC)
Un &lt; 400 V
In &lt; 16 A
Teplota okol&iacute;: -5 &ndash; 60 &deg;C
Testov&aacute;no žhavou smyčkou o teplotě: 850 &deg;C
Hloubka: 	 45 mm
&Scaron;&iacute;řka: 	 	142 mm
V&yacute;&scaron;ka: 	 	 71 mm
Vstupn&iacute; otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpov&iacute;d&aacute; norm&aacute;m: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   59,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Plastov&aacute; průmyslov&aacute; krabička z materi&aacute;lu ABS.
Rozměry:180x125x57 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-11

   138,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:180x125x57 mm

  • Plastov&aacute; průmyslov&aacute; krabička z materi&aacute;lu ABS.
Rozměry:120x120x90 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-12

   75,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:120x120x90 mm

  • Plastov&aacute; průmyslov&aacute; krabička z materi&aacute;lu ABS.
Rozměry:222x146x56 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-22

   85,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:222x146x56 mm

  • Hlinikova průmyslov&aacute; krabička.
Rozměry:252x158x72mm

   Hliníková průmyslová krabička IP65 U-03-18

   599,00

   Hlinikova průmyslová krabička. Rozměry:252x158x72mm

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 111 x 83 x 51mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 132RC ABS

   110,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 111 x 83 x 51mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 108 x 66 x29 mm

   Krabička plastová A-21 ABS

   78,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Materiál - ABS plastic Rozměry - 108 x 66 x29 mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj MEAN WELL 15V/15A, 225W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		15V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	13,5..16,5V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		15A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		225W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		1,6A
&Uacute;činnost:			84%
Studen&yacute; start:		35A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-20..60&deg;C
Hmotnost:		0,85kg
Rozměry:			202 x 101,5 x 38mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL USP-225-15

   1 990,00

   Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 15V/15A, 225W. Výstupní napětí: 15V Regulace výstupního napětí: 13,5..16,5V Výstupní proud: 15A Skutečný výkon: 225W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 1,6A Účinnost: 84% Studený start: 35A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovní teplota: -20..60°C Hmotnost: 0,85kg Rozměry: 202 x 101,5 x 38mm Poznámka: -

  • Super Flux LED červen&aacute;; 80&deg;; - mcd; 2,3 V; 70 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 625 nm

   Super Flux LED-RED OSR5CAZF81D / 7.6x7.6mm

   10,00

   Super Flux LED červená; 80°; - mcd; 2,3 V; 70 mA Vlnová délka dominantní: 625 nm

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - tepl&aacute;, 9,6W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Vodotěsn&yacute; flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

   LED pásek 120LED/m, SMD-3528, samolepící, IP65, teplá bílá, 9,6W/m,5 m

   900,00

   LED pásek barva bílá - teplá, 9,6W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Vodotěsný flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti.

  • LED p&aacute;sek barva modr&aacute;, 9,6W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 120LED/m, SMD-3528, samolepící, IP65, modrá, 9,6W/m,5 m

   900,00

   LED pásek barva modrá, 9,6W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Konektor MOLEX Mini-fit
vidlice př&iacute;m&yacute;, 2 pinů, rozteč 4,2mm.

Vhodn&yacute; krimpovac&iacute; kontakt: 899-264

   Konektor Molex Mini-Fit 2 piny (M) 39-01-2021

   2,00

   Konektor MOLEX Mini-fit vidlice přímý, 2 pinů, rozteč 4,2mm. Vhodný krimpovací kontakt: 899-264

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj do DPS MEAN WELL 24V/0,9A, 20W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		24V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,9A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		20W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		85..264V
Odběr při 230V AC:		0,4A
&Uacute;činnost:			85%
Studen&yacute; start:		-A

Integrovan&eacute; ochrany:	Zkrat, přet&iacute;žen&iacute;, přepět&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-20..70&deg;C
Hmotnost:		0,105kg
Rozměry:			27,2 x 52,4 x 24mm

Pozn&aacute;mka: 		Certifikace pro zdravotnickou techniku UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1

   Spínaný zdroj MEAN WELL IRM-20-24

   335,00

   Spínaný síťový zdroj do DPS MEAN WELL 24V/0,9A, 20W. Výstupní napětí: 24V Výstupní proud: 0,9A Skutečný výkon: 20W Vstupní napětí AC: 85..264V Odběr při 230V AC: 0,4A Účinnost: 85% Studený start: -A Integrované ochrany: Zkrat, přetížení, přepětí Pracovní teplota: -20..70°C Hmotnost: 0,105kg Rozměry: 27,2 x 52,4 x 24mm Poznámka: Certifikace pro zdravotnickou techniku UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, zelen&aacute;.

Počet kontaktů = 2x8
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 12A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce PTR

   STLZ970/8-5.08-H-GREEN

   59,00

   Násuvná vidlice (male) do DPS, zelená. Počet kontaktů = 2x8 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 12A Orientace vodiče = horizontální Výrobce PTR

  • Patice:	    E27
Spotřeba:    12W 
Barva světla:  3000K 
Sv&iacute;tivost:	    1100lm 
&Uacute;hel sv&iacute;tivosti: 130&deg;
Stm&iacute;vatelnost: Ne
N&aacute;hrada za:   77W klasickou ž&aacute;rovku

   LED žárovka Verbatim Classic A 12W Teple bílá

   499,00

   Patice: E27 Spotřeba: 12W Barva světla: 3000K Svítivost: 1100lm Úhel svítivosti: 130° Stmívatelnost: Ne Náhrada za: 77W klasickou žárovku

  • PiFace Digit&aacute;ln&iacute; I / O Expansion Board 
Navrženy tak, aby se připojil k SPIO va&scaron;eho Raspberry Pi, kter&yacute; umožňuje sn&iacute;mat a ř&iacute;dit skutečn&yacute; svět. S PiFace Digital lze zjistit stav sp&iacute;nače, např&iacute;klad ze sn&iacute;mače dveř&iacute;, tlaku podložky. Umužňuje tak&eacute; ř&iacute;zen&iacute; v&yacute;stupy pro nap&aacute;jen&iacute; motorů, pohonů a LED nebo cokoliv, co si dok&aacute;žete představit. 
Zapojuje se př&iacute;mo na Raspberry Pi GPIO z&aacute;suvky 

Snadn&eacute; programov&aacute;n&iacute; v Pythonu pomoc&iacute; Scratch a C 
Grafick&eacute; emul&aacute;tor a simul&aacute;tor

   Vývojový kit PIFACE DIGITAL - BOARD, I/O EXPANSION, RASPBERRY-PI

   1 185,00

   PiFace Digitální I / O Expansion Board Navrženy tak, aby se připojil k SPIO vašeho Raspberry Pi, který umožňuje snímat a řídit skutečný svět. S PiFace Digital lze zjistit stav spínače, například ze snímače dveří, tlaku podložky. Umužňuje také řízení výstupy pro napájení motorů, pohonů a LED nebo cokoliv, co si dokážete představit. Zapojuje se přímo na Raspberry Pi GPIO zásuvky Snadné programování v Pythonu pomocí Scratch a C Grafické emulátor a simulátor

  • adapt&eacute;r SCSI II na SCSI I  50V1,27 &gt; 50V

   COM512

   246,84

   adaptér SCSI II na SCSI I 50V1,27 > 50V

  • TV VHF mixer/oscillator UHF preamplifier, 10..13,2V, DIP18.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	10..13,2V

Provozn&iacute; teplota:	-25..85 &deg;C
Pouzdro:		DIP18

   TDA5030A

   39,00

   TV VHF mixer/oscillator UHF preamplifier, 10..13,2V, DIP18. Napájení: 10..13,2V Provozní teplota: -25..85 °C Pouzdro: DIP18

  • regul&aacute;tor SMPS

   TDA2582

   44,00

   regulátor SMPS

  • 2x7 segment displej 10mm červen&yacute;, DP vpravo, čern&yacute; povrch, SA, 20mA, 637nm, 7,5-15mcd na segment

   LED displej HDSP-G161

   49,00

   2x7 segment displej 10mm červený, DP vpravo, černý povrch, SA, 20mA, 637nm, 7,5-15mcd na segment

  • Bipol&aacute;rn&iacute; NPN tranzistor - Ic = 10 A, Pd = 60 W, pouzdro TO3

Parametry:
Ic 	= 10 A
Uce0 	= 60 V,
Ucb0 	= 80 V,
Pd 	= 60 W,
h21E 	= 20-120,
fT 	= 70 MHz,
Pouzdro 	= TO3

   BDY92

   59,00

   Bipolární NPN tranzistor - Ic = 10 A, Pd = 60 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 10 A Uce0 = 60 V, Ucb0 = 80 V, Pd = 60 W, h21E = 20-120, fT = 70 MHz, Pouzdro = TO3

  • Li&scaron;ta s 16ks vysoce sv&iacute;t&iacute;v&yacute;mi b&iacute;l&yacute;mi AUTOLED, nap&aacute;jen&iacute; 12V / 250mA, d&eacute;lka li&scaron;ty 292mm, &scaron;&iacute;řka li&scaron;ty 12,5mm, jednotliv&eacute; moduly lze jednodu&scaron;e spojovat do vět&scaron;&iacute;ch d&eacute;lek, vhodn&eacute; pro nasvěcov&aacute;n&iacute; interi&eacute;rů, 4W 70-100lm

   LED lišta 130° 16 autodiod, bílá, 292x12,5 mm

   99,00

   Lišta s 16ks vysoce svítívými bílými AUTOLED, napájení 12V / 250mA, délka lišty 292mm, šířka lišty 12,5mm, jednotlivé moduly lze jednoduše spojovat do větších délek, vhodné pro nasvěcování interiérů, 4W 70-100lm

  • Pasivni balun umožňuj&iacute;c&iacute; přenos video sign&aacute;lu po rozvodu UTP CAT5. Dosah 400m-600m. Impedančn&iacute; přizpůsoben&iacute; BNC 75ohm na RJ-45 100ohm. Využ&iacute;v&aacute; dva vodiče UTP kabelu. Kontakt pro UTP &scaron;roubov&yacute;, BNC konektor na 10cm kabelu.

Barevn&yacute; sign&aacute;l lze pasivně přen&eacute;st na 400m, černob&iacute;l&yacute; na 600m při použit&iacute; kabel&aacute;že CAT5. 
Pro přenos sign&aacute;lu je použit jen jeden p&aacute;r vodičů. Na jeden UTP CAT5 kabel je možno připojit 4 kamery.

V&yacute;hody:
- možnost v&iacute;ce sign&aacute;lů po jedin&eacute;m UTP kabelu
- snadněj&scaron;&iacute; pr&aacute;ce s kabelem UTP
- možnost využit&iacute; existuj&iacute;c&iacute;h rozvodů
- eliminace zemn&iacute;ch smyček
- niž&scaron;&iacute; cena UTP oproti koaxi&aacute;ln&iacute;m kabelům

cena je za balen&iacute; a to obsahuje 1kus

   pasivní převodník po krouceném páru LLT-201C

   96,80

   Pasivni balun umožňující přenos video signálu po rozvodu UTP CAT5. Dosah 400m-600m. Impedanční přizpůsobení BNC 75ohm na RJ-45 100ohm. Využívá dva vodiče UTP kabelu. Kontakt pro UTP šroubový, BNC konektor na 10cm kabelu. Barevný signál lze pasivně přenést na 400m, černobílý na 600m při použití kabeláže CAT5. Pro přenos signálu je použit jen jeden pár vodičů. Na jeden UTP CAT5 kabel je možno připojit 4 kamery. Výhody: - možnost více signálů po jediném UTP kabelu - snadnější práce s kabelem UTP - možnost využití existujícíh rozvodů - eliminace zemních smyček - nižší cena UTP oproti koaxiálním kabelům cena je za balení a to obsahuje 1kus

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  SUNON
  WELLER
  PHOENIX CONTACT
  HONEYWELL
  SAMSUNG
  ON SEMICONDUCTOR
  Blackvue
  SKROS
  SERPAC