• Hliníková průmyslová krabička.
Rozměry:260x160x90mm

   Hliníková průmyslová krabička IP65 U-03-46

   899,00

   Hliníková průmyslová krabička. Rozměry:260x160x90mm

  • Hliníková přístrojová krabička.
Rozměry:205x165x64mm

   Hliníková přístrojová krabička U-16-1

   499,00

   Hliníková přístrojová krabička. Rozměry:205x165x64mm

  • Hliníková přístrojová krabička.
Rozměry:98x300x250mm

   Hliníková přístrojová krabička U-16-9

   849,00

   Hliníková přístrojová krabička. Rozměry:98x300x250mm

  • SOLAR XH Jednožilový solární vodič 6,00mm2 červený

KONSTRUKCE

- jemně laněný pocínovaný Cu vodič
- izolace žil ze zesítěného XLPE
- vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu
- odolný vůči UV záření
- oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1

TECHNICKÁ DATA
- jmenovité napětí: 600/1000 V
- zkušební napětí: 3000 V
- teplotní rozsah: od -40°C do 90°C

POUŽITÍ
Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

   Solarkabel XH 6,00mm2 červený

   25,00

   SOLAR XH Jednožilový solární vodič 6,00mm2 červený KONSTRUKCE - jemně laněný pocínovaný Cu vodič - izolace žil ze zesítěného XLPE - vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu - odolný vůči UV záření - oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1 TECHNICKÁ DATA - jmenovité napětí: 600/1000 V - zkušební napětí: 3000 V - teplotní rozsah: od -40°C do 90°C POUŽITÍ Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

  • Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 6V/2W

   190,00

   Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud zátěže 	  10A
Systémové napětí 	  50V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar SS1024R

   790,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud z&aacute;těže 	  30A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
V&aacute;ha:0,5kg

   Solární regulátor nabíjení 30A Epsolar LS3024B

   1 490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • Krabička s možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry : 168 x 84 x 41mm
Materi&aacute;l  : ABS Plastic

   Krabička plastová WM052- I/ABS

   99,00

   Krabička s možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 168 x 84 x 41mm Materiál : ABS Plastic

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Rozměry - 143 x 83 x 51mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 152RC ABS/IP66

   145,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Rozměry - 143 x 83 x 51mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-65/9V je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na 9V baterie.

Rozměry - 125 x 70 x 24mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová H-65/9V

   95,00

   Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-65/9V je navíc vybaven držákem na 9V baterie. Rozměry - 125 x 70 x 24mm Materiál - ABS plastic

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Parametry:

Pmax = 18W
Vmp  = 18V
Imp   = 1A
Voc   = 21,6V
Isc   = 1,12A

Rozměry : 434x277x3 mm

   Solární panel 18 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   1 690,00

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Parametry: Pmax = 18W Vmp = 18V Imp = 1A Voc = 21,6V Isc = 1,12A Rozměry : 434x277x3 mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm
V&aacute;ha:0,3kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar LS2024B

   890,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm Váha:0,3kg

  • UPS ERA LED 0.65 je spolehliv&yacute; z&aacute;ložn&iacute; zdroj s v&yacute;konem 650VA/455W. D&iacute;ky sv&eacute; velikosti je ide&aacute;ln&iacute; pro použit&iacute; v dom&aacute;cnostech nebo v mal&eacute; kancel&aacute;ři.
 Z&aacute;ložn&iacute; zdroj je vhodn&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m při v&yacute;padku nap&aacute;jen&iacute;, neboť dok&aacute;že po určitou dobu z&aacute;sobovat zapojen&eacute; př&iacute;stroje a uživatel dostane možnost ukončit běž&iacute;c&iacute; procesy a vypnout zapojen&eacute; př&iacute;stroje. 
Př&iacute;stroj je vybaven bez&uacute;držbovou bateri&iacute; 12V - 4,5Ah jej&iacute;ž typick&yacute; čas dob&iacute;jen&iacute; je 4 hodiny.
Rozměry zař&iacute;zen&iacute; jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

   Záložní zdroj 650VA UPS ERA LED 0.65

   2 519,00

   UPS ERA LED 0.65 je spolehlivý záložní zdroj s výkonem 650VA/455W. Díky své velikosti je ideální pro použití v domácnostech nebo v malé kanceláři. Záložní zdroj je vhodným řešením při výpadku napájení, neboť dokáže po určitou dobu zásobovat zapojené přístroje a uživatel dostane možnost ukončit běžící procesy a vypnout zapojené přístroje. Přístroj je vybaven bezúdržbovou baterií 12V - 4,5Ah jejíž typický čas dobíjení je 4 hodiny. Rozměry zařízení jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 143 x 83 x 36 mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 052C ABS

   119,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 143 x 83 x 36 mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Materi&aacute;l - ABS plastic
Tento model m&aacute; nav&iacute;c drž&aacute;k 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 135 x 130 x 43mm

   Krabička plastová A-31/9V

   189,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Materiál - ABS plastic Tento model má navíc držák 9V baterií. Rozměry - 135 x 130 x 43mm

  • Nab&iacute;jec&iacute; adapt&eacute;r do auta pro kamery ISAW.
12V-24V USB s 5-pin USB kabelem
DC 12V-24V / 1A

   Nabíječka do auta ISAW-ACC-06

   490,00

   Nabíjecí adaptér do auta pro kamery ISAW. 12V-24V USB s 5-pin USB kabelem DC 12V-24V / 1A

  • LED p&aacute;sek barva oranžov&aacute;, 9,6W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 120LED/m, SMD-3528, samolepící, IP65, oranźová, 9,6W/m,5 m

   900,00

   LED pásek barva oranžová, 9,6W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Slot pro microSIM kartu.

   MicroSIM slot 115I-BEAA

   25,00

   Slot pro microSIM kartu.

  • Patice:	 GU10 
Spotřeba:	 4W 
Barva světla: 2700K 
Sv&iacute;tivost:	 250lm
&Uacute;hel sv&iacute;tivosti: 35&deg;
Stm&iacute;vatelnost: NE
N&aacute;hrada za: 38W halogenovou ž&aacute;rovku

   LED žárovka Verbatim PAR16 4W-GU10 Teple bílá

   199,00

   Patice: GU10 Spotřeba: 4W Barva světla: 2700K Svítivost: 250lm Úhel svítivosti: 35° Stmívatelnost: NE Náhrada za: 38W halogenovou žárovku

  • Patice:	    E14
Spotřeba:	    4,5W 
Barva světla:  2700K 
Sv&iacute;tivost:	    250lm 
&Uacute;hel sv&iacute;tivosti: 130st
Stm&iacute;vatelnost: NE
N&aacute;hrada za:   25W klasickou ž&aacute;rovku

   LED žárovka Verbatim 4,5W-E14-Teple bílá-čirá

   199,00

   Patice: E14 Spotřeba: 4,5W Barva světla: 2700K Svítivost: 250lm Úhel svítivosti: 130st Stmívatelnost: NE Náhrada za: 25W klasickou žárovku

  • Elektromagnetick&eacute; rel&eacute; s AC c&iacute;vkou 

Parametry c&iacute;vky:
U	230 V
P 	1,2 W

Kontakt:
Typ kontaktu:		1x přep&iacute;nac&iacute;
Max. proud kontaktem	16 A
Čas př&iacute;tahu/odpadu	15/5 ms
V&yacute;robce			Finder
S&eacute;rie			46.61

   Relé s AC cívkou 230V Finder 46.61.8.230.0040

   195,00

   Elektromagnetické relé s AC cívkou Parametry cívky: U 230 V P 1,2 W Kontakt: Typ kontaktu: 1x přepínací Max. proud kontaktem 16 A Čas přítahu/odpadu 15/5 ms Výrobce Finder Série 46.61

  • Program&aacute;tor Pickit 3 je origin&aacute;ln&iacute; programovac&iacute; prostředek pro mikrokontrlolery PIC. Tento program&aacute;tor použ&iacute;v&aacute; v&yacute;vojov&eacute; prostřed&iacute; MPLAB umožňuj&iacute;c&iacute; laděn&iacute; programu. MPLAB PICkit 3 je připojen k PC program&aacute;tora pomoc&iacute; USB. Může b&yacute;t připojen k zař&iacute;zen&iacute; pomoc&iacute; Microchip debug (RJ-11) konektoru (kompatibiln&iacute; s MPLAB ICD 2, MPLAB ICD 3, a MPLAB REAL ICE). Konektor využ&iacute;v&aacute; dva I/O piny a resetovac&iacute; linku pro implementaci in-circuit debugging a In-Circuit Serial Programming&trade;.

Vlastnosti:
programuje až 512Kbyte flash pomoc&iacute; Programmer-to-Go
* podporuje 8-, 14- a 28-pinov&eacute; PIC mikrokontrolery
* cd s MPLAB IDE obsahuje balen&iacute; 
* zabudovan&aacute; ochrana přepět&iacute;/zkratu
* nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 2V-6V
* read/write program a data memory mikrokontroleru
* maz&aacute;n&iacute; programov&eacute; paměti s verifikac&iacute;
* obsahuje debugger

   Programátor PICKIT 3

   1 488,00

   Programátor Pickit 3 je originální programovací prostředek pro mikrokontrlolery PIC. Tento programátor používá vývojové prostředí MPLAB umožňující ladění programu. MPLAB PICkit 3 je připojen k PC programátora pomocí USB. Může být připojen k zařízení pomocí Microchip debug (RJ-11) konektoru (kompatibilní s MPLAB ICD 2, MPLAB ICD 3, a MPLAB REAL ICE). Konektor využívá dva I/O piny a resetovací linku pro implementaci in-circuit debugging a In-Circuit Serial Programming™. Vlastnosti: programuje až 512Kbyte flash pomocí Programmer-to-Go * podporuje 8-, 14- a 28-pinové PIC mikrokontrolery * cd s MPLAB IDE obsahuje balení * zabudovaná ochrana přepětí/zkratu * napájecí napětí 2V-6V * read/write program a data memory mikrokontroleru * mazání programové paměti s verifikací * obsahuje debugger

  • Blokovac&iacute; prvek pro konektory WAGO.

   WAGO769-411

   6,50

   Blokovací prvek pro konektory WAGO.

  • Rezistorov&yacute; trimr v&iacute;ceot&aacute;čkov&yacute; stojat&yacute; 2K Ohm Line&aacute;rn&iacute;,
Proveden&iacute; osy 	= Vertik&aacute;ln&iacute;,
Ztr&aacute;tov&yacute; v&yacute;kon P 	= 0,5 W,
Tolerance 	= 10 %,
Počet ot&aacute;ček 	= 25n,
Teplotn&iacute; koeficient 	= 100 ppm/&deg;C,

Mechanick&eacute; proveden&iacute;:
Rozměry Dx&Scaron;xV 	= 9,5x4,85x10 mm,
Typ dr&aacute;žky 	= 1 (č&iacute;slov&aacute;n&iacute; odpov&iacute;d&aacute; obr na webu),
Rozteč v&yacute;vodů RM 	= 5x2,5 mm,
Pozn&aacute;mka 	=

   64 Y 2K CN

   6,00

   Rezistorový trimr víceotáčkový stojatý 2K Ohm Lineární, Provedení osy = Vertikální, Ztrátový výkon P = 0,5 W, Tolerance = 10 %, Počet otáček = 25n, Teplotní koeficient = 100 ppm/°C, Mechanické provedení: Rozměry DxŠxV = 9,5x4,85x10 mm, Typ drážky = 1 (číslování odpovídá obr na webu), Rozteč vývodů RM = 5x2,5 mm, Poznámka =

  • EI transform&aacute;tor do DPS EI 42/14,8, 1x9 V

V&yacute;kon = 5 VA, 
U prim / sek = 230 V / 1x9 V, 
I = 555 mA,
Rozměry : 55 x 36,8 x 32,3 mm
Hmotnost : 0,2 kg
ARCOLETRIC 
-

   EI transformátor do DPS TR EI42/14,8-1X9

   69,00

   EI transformátor do DPS EI 42/14,8, 1x9 V Výkon = 5 VA, U prim / sek = 230 V / 1x9 V, I = 555 mA, Rozměry : 55 x 36,8 x 32,3 mm Hmotnost : 0,2 kg ARCOLETRIC -

  • Driver/receiver pro RS232, počet kan&aacute;lů 2, pouzdro DIP16 . 

Nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute;:	= 5 V
Provozn&iacute; teplota: 	= 0..70 &deg;C

Pozn&aacute;mka: N&iacute;zkopř&iacute;konov&yacute;

   MAX220CPE

   139,00

   Driver/receiver pro RS232, počet kanálů 2, pouzdro DIP16 . Napájecí napětí: = 5 V Provozní teplota: = 0..70 °C Poznámka: Nízkopříkonový

  • odpor.s&iacute;t 0,125W 5% 9 pinu

   RR 8X820K

   2,00

   odpor.sít 0,125W 5% 9 pinu

  • odpor.s&iacute;t 0,125W 2% 8 pinu

   RR 4X470KB 2%

   2,00

   odpor.sít 0,125W 2% 8 pinu

  • odpor.s&iacute;t 0,125W 5% 8 pinu

   RR 4X8K2B

   1,00

   odpor.sít 0,125W 5% 8 pinu

  • 74S139 SMD

   9,90

  • 3 1/2 AD CONVERT-LED

   7137

   59,00

   3 1/2 AD CONVERT-LED

  • 4x JFET OZ - univerz&aacute;ln&iacute;, SO14.

Počet obvodů: 4
Nap&aacute;jen&iacute;: 	+-3,5..18V
Strmost:		3,4 V/us
Uin_ofset 	800 uV
&Scaron;um		43 nV/Hz^0,5
T oper.		0..70 &deg;C

Pouzdro:		SO14

   TLE2064CD

   49,00

   4x JFET OZ - univerzální, SO14. Počet obvodů: 4 Napájení: +-3,5..18V Strmost: 3,4 V/us Uin_ofset 800 uV Šum 43 nV/Hz^0,5 T oper. 0..70 °C Pouzdro: SO14

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  ZIPPY
  XELTEK
  TOSHIBA
  TRACO
  ARCOLECTRIC
  DREMEL
  CIRRUS LOGIC
  NICHIFU
  FARATRONIC