Elektronovinky.cz
  • vypínač c.5 bílý (lustrový-dvojitý)

   I-VYP 5B 3553-05289 B1

   86,00

   vypínač c.5 bílý (lustrový-dvojitý)

  • pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

   Pojistkový odpojovač VLC 14 1P

   172,00

   pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

  • proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

   Proudový chránič kombinovaný KZS 2M AC B 16A/0.03A

   689,00

   proudový chránič kombinovaný, In=16A, Irez=0,03A, Un=230V, fn=50Hz, vypínací schopnost 10kA, typ AC, třída izolace B, šířka=36mm, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, ochranná pojistka 100A gG, stupeň ochrany IP20

  • Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. 
Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Un < 400 V
In < 16 A
Teplota okolí: -5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C
Hloubka: 	 45 mm
Šířka: 	 	142 mm
Výška: 	 	 71 mm
Vstupní otvory: 	2 x průměr 16 mm
Odpovídá normám: ČSN 37 0100

   INSTALAČNÍ KRABICE KP 64/2L

   58,00

   Speciální dvouplášťová krabice do sádrokartónu. Schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3). Pro přístroje s dvojnásobným rámečkem. Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Un < 400 V In < 16 A Teplota okolí: -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Hloubka: 45 mm Šířka: 142 mm Výška: 71 mm Vstupní otvory: 2 x průměr 16 mm Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Pomocn&eacute; rel&eacute; pro mont&aacute;ž na DIN li&scaron;tu.

Sp&iacute;nac&iacute; napět&iacute;:		12..240V AC/DC
Typ kontaktu:		3 x přep&iacute;nac&iacute;
Max. proud kontaktem:	8A

Indikace v&yacute;stupu:		Ano
Barva indikace:		Červen&aacute;


S&eacute;rie:		VS308U
V&yacute;robce:		ELKO EP, s.r.o.

   Pomocné relé VS308U červená

   435,00

   Pomocné relé pro montáž na DIN lištu. Spínací napětí: 12..240V AC/DC Typ kontaktu: 3 x přepínací Max. proud kontaktem: 8A Indikace výstupu: Ano Barva indikace: Červená Série: VS308U Výrobce: ELKO EP, s.r.o.

  • n&iacute;zkonapěťov&aacute; NV nožov&aacute; pojistkov&aacute; vložka, Un=500V, In=50A, vyp&iacute;nac&iacute; schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

   NV nožová pojistková vložka NV 2 C gL-gG KOMBI 500V 50A

   112,00

   nízkonapěťová NV nožová pojistková vložka, Un=500V, In=50A, vypínací schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

  • Multifunkčn&iacute; sv&iacute;tilna nejen pro automobilisty. Sv&iacute;tilnu je možn&eacute; použ&iacute;t jako reflektor, led čip XP-C Cree umožňuje sv&iacute;tivost až 80lm. Nebo jako v&yacute;stražn&yacute; maj&aacute;k. D&iacute;ky třem magnetům ve v&yacute;suvn&yacute;ch nožk&aacute;ch je možn&eacute; sv&iacute;tilnu připevnit na kovov&eacute; povrchy.

Technick&eacute; patametry:
 - led čip XP-C Cree White LED, 5 x 0,5mm Amber Led
 - dosvit 50m
 - teplota světly 6500K
 - d&eacute;lka: 220 mm
 - průměr těla: 81,5 mm
 - hmotnost: 295 g (s bateriemi)
 - baterie 4 x AA

   Svítilna s výstražným majákem Beacon

   149,00

   Multifunkční svítilna nejen pro automobilisty. Svítilnu je možné použít jako reflektor, led čip XP-C Cree umožňuje svítivost až 80lm. Nebo jako výstražný maják. Díky třem magnetům ve výsuvných nožkách je možné svítilnu připevnit na kovové povrchy. Technické patametry: - led čip XP-C Cree White LED, 5 x 0,5mm Amber Led - dosvit 50m - teplota světly 6500K - délka: 220 mm - průměr těla: 81,5 mm - hmotnost: 295 g (s bateriemi) - baterie 4 x AA

  • Průhledn&aacute; krabička pro RASPBERRY PI.

Materi&aacute;l:			ABS
V&yacute;&scaron;ka x &scaron;&iacute;řka x hloubka:	30 x 63,5 x 99,13mm

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI RASPBERRY MC-RP001-CLR

   199,00

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 30 x 63,5 x 99,13mm

  • Propoj&iacute; dvě zař&iacute;zen&iacute; s konektory DVI. Pro ploch&eacute; obrazovky, digit&aacute;ln&iacute; CRT monitory, HDTV, projektory, LCD a PC

- &Scaron;irokop&aacute;smov&yacute; kabel s podporou rozli&scaron;en&iacute; až do 1080p a vysokorychlostn&iacute;m digit&aacute;ln&iacute;m přenosem až do 4,95 Gb/s
- M&aacute; pevnou vněj&scaron;&iacute; vrstvu z PVC, st&iacute;něn&iacute; a korozi odoln&eacute; pozlacen&eacute; konektory 
- Navržen prim&aacute;rně pro přen&aacute;&scaron;en&iacute; nekomprimovan&yacute;ch digit&aacute;ln&iacute;ch video dat na obrazovku

   Propojovací kabel DVI 18+1(M) - DVI 18+1(M), 5m VIGAN

   163,00

   Propojí dvě zařízení s konektory DVI. Pro ploché obrazovky, digitální CRT monitory, HDTV, projektory, LCD a PC - Širokopásmový kabel s podporou rozlišení až do 1080p a vysokorychlostním digitálním přenosem až do 4,95 Gb/s - Má pevnou vnější vrstvu z PVC, stínění a korozi odolné pozlacené konektory - Navržen primárně pro přenášení nekomprimovaných digitálních video dat na obrazovku

  • Ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s možnost&iacute; měřit vzd&aacute;lenost, plochu a objem.
Vz&aacute;dlenost: 0,4 - 18m
Rozli&scaron;en&iacute;: 0,01m

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti EM59

   439,00

   Ultrazvukový dálkoměr s možností měřit vzdálenost, plochu a objem. Vzádlenost: 0,4 - 18m Rozlišení: 0,01m

  • Thermo-anemometr se zabudovan&yacute;m IR měřičem teploty a sondou pro měřen&iacute; rychloti větru v pěti jednotk&aacute;ch (m/s,km/h, ft/min, mph, uzly).

Specifikace:

Měřen&iacute; rychlosti větru : 0.4-30.0m/s
Teplota : 0 - 60&deg;C
Přesnost: +/-2%

   Thermo-anemometr EM2240

   679,00

   Thermo-anemometr se zabudovaným IR měřičem teploty a sondou pro měření rychloti větru v pěti jednotkách (m/s,km/h, ft/min, mph, uzly). Specifikace: Měření rychlosti větru : 0.4-30.0m/s Teplota : 0 - 60°C Přesnost: +/-2%

  • Kit pro Raspberry Pi - akcelerometr.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Microstack accelerometer

   399,00

   Kit pro Raspberry Pi - akcelerometr.

  • P&aacute;čkov&yacute; sp&iacute;nač 1-p&oacute;lov&yacute; přep&iacute;nac&iacute; do panelu ON-OFF-ON.

D&eacute;lka p&aacute;čky = 11mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 3A
V&yacute;robce -

   MTS-123

   18,00

   Páčkový spínač 1-pólový přepínací do panelu ON-OFF-ON. Délka páčky = 11mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 3A Výrobce -

  • Spojovac&iacute; svorkovnice, modr&aacute; / průhledn&aacute;.

Počet kontaktů = 3
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 20A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
Rozměry = 20,5x16,2x9,1mm
Průměr vodiče 1,6-2,0mm

   Svorkovnice QLX 3

   5,00

   Spojovací svorkovnice, modrá / průhledná. Počet kontaktů = 3 Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 20A Orientace vodiče = vertikální Rozměry = 20,5x16,2x9,1mm Průměr vodiče 1,6-2,0mm

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Red Knight

   388,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • LED long distance, žlut&aacute;, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM YELLOW OS5YKAAC01B

   8,80

   LED long distance, žlutá, 9,8x7,8mm; 40cd, 2,2V; 50mA; 590nm;

  • Alkalick&eacute; prim&aacute;rn&iacute; baterie 1,5 V, kapacita 

Proveden&iacute;	= tužkov&eacute;
Typ		= AA
Rozměry		= 14,5x50,5 mm
V&yacute;robce		= GP Batteries

Prodej po blistru = 6ks

   Baterie GP Ultra Alkaline AA 1,5V-1

   69,00

   Alkalické primární baterie 1,5 V, kapacita Provedení = tužkové Typ = AA Rozměry = 14,5x50,5 mm Výrobce = GP Batteries Prodej po blistru = 6ks

  • Sv&iacute;tilna s olověn&yacute;m bez&uacute;držbov&yacute;m akumul&aacute;torem..Nab&iacute;jen&iacute; z nap&aacute;jec&iacute; s&iacute;tě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilov&eacute; z&aacute;suvky 12V.

-halogenov&aacute; ž&aacute;rovka 5,5 V/1 A, PX13,5S 
-olověn&yacute; akumul&aacute;tor 6 V/4 Ah
-doba nepřetržit&eacute;ho sv&iacute;cen&iacute;: 3,5 hodiny
-dosvit: halogen 180 m
-odolnost při ne&scaron;etrn&eacute;m zach&aacute;zen&iacute; (prach a &scaron;p&iacute;na)
-vlhkotěsn&aacute; a odoln&aacute; proti stř&iacute;kaj&iacute;c&iacute; vodě
-dob&iacute;jen&iacute; nap&aacute;jec&iacute;m zdrojem 230 V~
-nab&iacute;jen&iacute; z automobilu 12 V
-doba nab&iacute;jen&iacute;: 24 hodin

   Nabíjecí halogenová svítilna Svítilna 3810

   548,00

   Svítilna s olověným bezúdržbovým akumulátorem..Nabíjení z napájecí sítě 230 V~/50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12V. -halogenová žárovka 5,5 V/1 A, PX13,5S -olověný akumulátor 6 V/4 Ah -doba nepřetržitého svícení: 3,5 hodiny -dosvit: halogen 180 m -odolnost při nešetrném zacházení (prach a špína) -vlhkotěsná a odolná proti stříkající vodě -dobíjení napájecím zdrojem 230 V~ -nabíjení z automobilu 12 V -doba nabíjení: 24 hodin

  • Adapt&eacute;r je možn&eacute; použ&iacute;t s celou řadou zař&iacute;zen&iacute; s dvoup&oacute;lovou z&aacute;strčkou (bez uzemněn&iacute;):
vysou&scaron;eče vlasů, MP3 přehr&aacute;vače, digit&aacute;ln&iacute; fotoapar&aacute;ty, notebooky, mobiln&iacute; telefony, GPS navigace a mnoho dal&scaron;&iacute;ch.

Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze pro připojen&iacute; elektrick&yacute;ch v&yacute;robků a spotřebičů, kter&eacute; nevyžaduj&iacute; připojen&iacute; ochrann&eacute;ho kol&iacute;ku (pouze př&iacute;stroje s flexo vidlic&iacute;). Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze jako redukce, kter&aacute; umožňuje použit&iacute; odli&scaron;n&yacute;ch vidlic elektrick&yacute;ch spotřebičů. Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;, proto si vždy zjistěte napět&iacute; m&iacute;stn&iacute; s&iacute;tě, odpov&iacute;d&aacute;-li požadavkům Va&scaron;ich spotřebičů. T&iacute;mto předejdete možn&yacute;m poruch&aacute;m či &scaron;kod&aacute;m způsoben&yacute;m nespr&aacute;vn&yacute;m použit&iacute;m.

Upozorněn&iacute;: Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;! Pouze pro vnitřn&iacute; použit&iacute;!
Jak&eacute;koliv jin&eacute; použit&iacute; než v&yacute;&scaron;e uveden&eacute; může m&iacute;t za n&aacute;sledek poruchu zař&iacute;zen&iacute; a t&iacute;m i ztr&aacute;tu z&aacute;ruky. V&yacute;robce ani dodavatel v takov&eacute;m př&iacute;padě nemohou n&eacute;st odpovědnost za způsoben&eacute; &scaron;kody.

Parametry: 
proud: max. 2,5 A; stř&iacute;dav&yacute;
napět&iacute;: 100 - 240 V
v&yacute;kon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V
vestavěn&aacute; 2,5 A vyměniteln&aacute; pojistka
nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zar&aacute;žka br&aacute;n&iacute; zasunut&iacute;)

   Cestovní adaptér Travel Blue TBU-240

   480,00

   Adaptér je možné použít s celou řadou zařízení s dvoupólovou zástrčkou (bez uzemnění): vysoušeče vlasů, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, notebooky, mobilní telefony, GPS navigace a mnoho dalších. Cestovní adaptér slouží pouze pro připojení elektrických výrobků a spotřebičů, které nevyžadují připojení ochranného kolíku (pouze přístroje s flexo vidlicí). Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožňuje použití odlišných vidlic elektrických spotřebičů. Adaptér není měničem napětí, proto si vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům Vašich spotřebičů. Tímto předejdete možným poruchám či škodám způsobeným nesprávným použitím. Upozornění: Adaptér není měničem napětí! Pouze pro vnitřní použití! Jakékoliv jiné použití než výše uvedené může mít za následek poruchu zařízení a tím i ztrátu záruky. Výrobce ani dodavatel v takovém případě nemohou nést odpovědnost za způsobené škody. Parametry: proud: max. 2,5 A; střídavý napětí: 100 - 240 V výkon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V vestavěná 2,5 A vyměnitelná pojistka nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zarážka brání zasunutí)

  • Průhledn&aacute; krabička pro RASPBERRY PI.

Materi&aacute;l:			ABS
V&yacute;&scaron;ka x &scaron;&iacute;řka x hloubka:	94x31x61,5 mm

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI RASPBERRY MC-RP002-CLR

   277,00

   Průhledná krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 94x31x61,5 mm

  • Čern&aacute; krabička pro RASPBERRY PI.

Materi&aacute;l:			ABS
V&yacute;&scaron;ka x &scaron;&iacute;řka x hloubka:	94x31x61,5mm

   Černá krabička pro RASPBERRY PI MC-RP002-BLK

   277,00

   Černá krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 94x31x61,5mm

  • LED 3W b&iacute;l&aacute;; 120&deg;; 4 V; 750 mA;       

Světeln&yacute; tok: 280 lm
Pouzdro: Hexagon 20mm

   LED WHITE 3W 280LM/120° Hexagon

   47,00

   LED 3W bílá; 120°; 4 V; 750 mA; Světelný tok: 280 lm Pouzdro: Hexagon 20mm

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 8 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   8GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   198,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 8 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	100..240 V AC / 50 Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12
V&yacute;stupn&iacute; proud:	1
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	12
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	bez konektoru, viz souvisej&iacute;c&iacute; zbož&iacute;
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér síťový MEAN WELL GE12I12-P1J

   244,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 100..240 V AC / 50 Hz Výstupní napětí: 12 Výstupní proud: 1 Výstupní výkon: 12 Výstupní konektor: bez konektoru, viz související zboží Výrobce: Mean Well

  • 10MIPS, 77 Instructions, Program memory 16384 Bytes, 8192x16 Words, RAM 512 Bytes, Max.speed 40MHz, 34 I/O, 8 ADC 10-bit, USART(2)/IIC/SPI, 2 PWM, PBrown-out detection &amp; PLVD, Timers 1+WDT, PSP, MSSP 9-Bit, 28 pin WPLCC

   PIC18C442/JW WPLCC28 MICROCHIP

   490,00

   10MIPS, 77 Instructions, Program memory 16384 Bytes, 8192x16 Words, RAM 512 Bytes, Max.speed 40MHz, 34 I/O, 8 ADC 10-bit, USART(2)/IIC/SPI, 2 PWM, PBrown-out detection & PLVD, Timers 1+WDT, PSP, MSSP 9-Bit, 28 pin WPLCC

  • 8-bit HCCMOS+A/D conv.+UVeprom

   ST62E20C DIP20 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   599,00

   8-bit HCCMOS+A/D conv.+UVeprom

  • Rezistor SMD 1206 6M2 Ohm
Pz 	= 0,25 W
Tol. 	= 5 %
TK 	= 100 ppm/K

   R1206 6M2 5% YAGEO

   0,30

   Rezistor SMD 1206 6M2 Ohm Pz = 0,25 W Tol. = 5 % TK = 100 ppm/K

  • SSR rel&eacute; do DPS 3A/850V, izolačn&iacute; pevnost 4000V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	DC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		24V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	3A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	60A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	400V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	850V
Ton/off:			-ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+70&deg;C
V&yacute;robce:			Carlo Gavazzi

Pozn&aacute;mka: -

   RP130-440324

   190,00

   SSR relé do DPS 3A/850V, izolační pevnost 4000V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC Ovládací napětí: 24V Trvalý spínaný proud: 3A Špičkový spínaný proud: 60A Jmenovité napětí zátěže: 400V AC Špičkové spínané napětí: 850V Ton/off: -ms Provozní teplota: -20..+70°C Výrobce: Carlo Gavazzi Poznámka: -

  • Low power driver pro RS485, počet kan&aacute;lů 4, pouzdro DIP16 . 

Nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute;:	= 5 V
Provozn&iacute; teplota: 	= 0..70 &deg;C

Pozn&aacute;mka: -

   LTC486CN DIP16 LINEAR TECHNOLOGY

   144,00

   Low power driver pro RS485, počet kanálů 4, pouzdro DIP16 . Napájecí napětí: = 5 V Provozní teplota: = 0..70 °C Poznámka: -

  • Alfanumerick&yacute; LCD displej s řadičem. Počet ř&aacute;dků: 2, počet znaků na ř&aacute;dek: 20. Podsv&iacute;cen&iacute;: - .Barva textu: -, barva pozad&iacute;: -

Pozn&aacute;mka:
Reflexn&iacute;

   LM20A21

   190,00

   Alfanumerický LCD displej s řadičem. Počet řádků: 2, počet znaků na řádek: 20. Podsvícení: - .Barva textu: -, barva pozadí: - Poznámka: Reflexní

  • SMD bipol&aacute;rn&iacute; NPN tranzistor - Ic = 0,03 A, Pd = 0,25 W, pouzdro SOT23

Parametry:
Ic 	= 0,03 A
Uce0 	= 20 V,
Ucb0 	= 30 V,
Pd 	= 0,25 W,
h21E 	= 65-225,
fT 	= 260 MHz,
Pouzdro 	= SOT23

   Bipolární tranzistor BFS19 SMD

   1,20

   SMD bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,03 A, Pd = 0,25 W, pouzdro SOT23 Parametry: Ic = 0,03 A Uce0 = 20 V, Ucb0 = 30 V, Pd = 0,25 W, h21E = 65-225, fT = 260 MHz, Pouzdro = SOT23

  • prog.4bit bin.c&iacute;tac

   74LS197 DIP14 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   9,00

   prog.4bit bin.cítac

  • &Scaron;roubovac&iacute; svorkovnice do DPS, &Scaron;ed&aacute;.

Počet kontaktů = 3
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 16A
Orientace vodiče = Horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce = ENIKA

   ARK701I/3-E šedá

   9,00

   Šroubovací svorkovnice do DPS, Šedá. Počet kontaktů = 3 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 16A Orientace vodiče = Horizontální Výrobce = ENIKA

  • Ventil&aacute;tor př&iacute;rubov&yacute; s automatickou žaluzi&iacute;, určen&yacute; pro ods&aacute;v&aacute;n&iacute; vzduchu z m&iacute;stnost&iacute;, 230 VAC, 100m3/h, 42dB, 20W, průměr v&yacute;stupn&iacute;ho hrdla 120mm, b&iacute;l&yacute; plast.

   Ventilátor přírubový KANLUX TWISTER AOL120FT - bílý

   890,00

   Ventilátor přírubový s automatickou žaluzií, určený pro odsávání vzduchu z místností, 230 VAC, 100m3/h, 42dB, 20W, průměr výstupního hrdla 120mm, bílý plast.

  • Kovov&yacute; filtr pro ventil&aacute;tory 60x60mm
Označen&iacute; v&yacute;robce: FM 06.GN

   Kovový filtr pro ventilátory 60x60mm SUNON FM 06

   9,00

   Kovový filtr pro ventilátory 60x60mm Označení výrobce: FM 06.GN

  • V&aacute;nočn&iacute; světeln&yacute; LED řetěz obsahuj&iacute;c&iacute; 15 modr&yacute;ch LED. Barva propojovac&iacute;ho vodiče: b&iacute;l&aacute;. Vzd&aacute;lenost mezi LED 10cm. 20cm př&iacute;vodn&iacute; vodič. Nap&aacute;jen&iacute;: 2 x AA baterie (nejsou souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;).

   Vánoční LED řetěz MLC 15/BL - modrá

   49,00

   Vánoční světelný LED řetěz obsahující 15 modrých LED. Barva propojovacího vodiče: bílá. Vzdálenost mezi LED 10cm. 20cm přívodní vodič. Napájení: 2 x AA baterie (nejsou součástí balení).

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  TOSHIBA
  TEROZ
  PROTEK
  BRIGHT LED
  SANYO
  PORTASOL
  PROSKIT
  ROBOTIME
  AURIS