• Hliníková přístrojová krabička.
Rozměry:98x300x250mm

   Hliníková přístrojová krabička U-16-9

   849,00

   Hliníková přístrojová krabička. Rozměry:98x300x250mm

  • SOLAR XH Jednožilový solární vodič 4,00mm2 černý (černá=nahraditelné/záměnné s barvou modrou - oboustranně)

KONSTRUKCE

- jemně laněný pocínovaný Cu vodič
- izolace žil ze zesítěného XLPE
- vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu
- odolný vůči UV záření
- oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1

TECHNICKÁ DATA
- jmenovité napětí: 600/1000 V
- zkušební napětí: 3000 V
- teplotní rozsah: od -40°C do 90°C

POUŽITÍ
Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

   Solarkabel XH 4,00mm2 černý

   19,00

   SOLAR XH Jednožilový solární vodič 4,00mm2 černý (černá=nahraditelné/záměnné s barvou modrou - oboustranně) KONSTRUKCE - jemně laněný pocínovaný Cu vodič - izolace žil ze zesítěného XLPE - vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu - odolný vůči UV záření - oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1 TECHNICKÁ DATA - jmenovité napětí: 600/1000 V - zkušební napětí: 3000 V - teplotní rozsah: od -40°C do 90°C POUŽITÍ Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

  • Malý solární článek 90x60x3mm, 2,0V, 250mA, 0,5W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 2V/0,5W

   89,00

   Malý solární článek 90x60x3mm, 2,0V, 250mA, 0,5W s 30cm kabelem.

  • Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 6V/2W

   190,00

   Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud zátěže 	  10A
Systémové napětí 	  50V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar SS1024R

   790,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; v nabit&iacute;.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  5A
Max. proud z&aacute;těže 	  5A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  30V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 5A Epsolar LS0512R

   339,00

   Solární regulátor 12V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální v nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 5A Max. proud zátěže 5A Systémové napětí 30V Vlastní spotřeba 18mA

  • Krabička s možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry : 168 x 84 x 41mm
Materi&aacute;l  : ABS Plastic

   Krabička plastová WM052- I/ABS

   99,00

   Krabička s možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 168 x 84 x 41mm Materiál : ABS Plastic

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)  
Rozměry - 168 x 83 x 41mm

   Krabička plastová WM052- C ABS/IP66

   108,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část) Rozměry - 168 x 83 x 41mm

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze tř&iacute; d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; &scaron;esti vrutů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-75/AA je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na AA baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry -183 x 93 x 30mm

   Krabička plastová H-75/AA

   138,00

   Krabička se skládá ze tří dílů, které sestavíme pomocí šesti vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-75/AA je navíc vybaven držákem na AA baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry -183 x 93 x 30mm

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová A-21/9V

   99,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Sestav&iacute;me pomoc&iacute; tř&iacute; vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
CA-10,6 je ergonomick&eacute; plastov&eacute; pouzdro ve tvaru kl&iacute;čenky s &scaron;esti tlač&iacute;tky.
Kromě klasick&eacute;ho drž&aacute;ku na knofl&iacute;kovou baterii je toto pouzdro vybaveno tak&eacute; prostorem pro dvě AAA baterie.

Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Rozměry - 84 x 63 x 27mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Klíčenka plastová CA-10,6 ABS/IP66

   120,00

   Sestavíme pomocí tří vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. CA-10,6 je ergonomické plastové pouzdro ve tvaru klíčenky s šesti tlačítky. Kromě klasického držáku na knoflíkovou baterii je toto pouzdro vybaveno také prostorem pro dvě AAA baterie. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Rozměry - 84 x 63 x 27mm Materiál - ABS plastic

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 108 x 66 x29 mm

   Krabička plastová A-21 ABS

   78,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Materiál - ABS plastic Rozměry - 108 x 66 x29 mm

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP67 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry vněj&scaron;&iacute; : 312 x 309 x 170mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 343 x 251 x 152mm

   Kufr na nářadí SE 520

   1 149,00

   Kufr na nářadí a přístroje. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP67 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry vnější : 312 x 309 x 170mm Rozměry vnitřní : 343 x 251 x 152mm

  • Posuvn&yacute; sp&iacute;nač do DPS 1-p&oacute;lov&yacute; on-on.

Jmenovit&eacute; nap&eacute;t&iacute; = 50V
Jmenovit&yacute; proud = 0,5A
V&yacute;robce Wealth Metal

   SS-12F30-G

   6,00

   Posuvný spínač do DPS 1-pólový on-on. Jmenovité napétí = 50V Jmenovitý proud = 0,5A Výrobce Wealth Metal

  • Akumul&aacute;tor pro kamery ISAW. 
3,7V/1200mA

   Akumulátor ISAW-REP-03

   590,00

   Akumulátor pro kamery ISAW. 3,7V/1200mA

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - studen&aacute;, 9,6W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 120LED/m, SMD-3528, samolepící, IP65, studená bílá, 9,6W/m,5 m

   900,00

   LED pásek barva bílá - studená, 9,6W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Vysokokapacitn&iacute; rychl&aacute; paměťov&aacute; karta typu Micro SDXC s redukc&iacute; na form&aacute;t SD karet se d&aacute; využ&iacute;t s mnoha různ&yacute;mi př&iacute;stroji. Umožňuje ukl&aacute;dat a přen&aacute;&scaron;et data mezi telefony, tablety, poč&iacute;tači, fotoapar&aacute;ty, videokamerami a řadou dal&scaron;&iacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.Zařazen&iacute; do Class 10 je garantov&aacute;na minim&aacute;ln&iacute; rychlost z&aacute;pisu 10 MB/s. V&yacute;robce na v&scaron;echny sv&eacute; paměťov&eacute; karty poskytuje doživotn&iacute; z&aacute;ruku.

Parametry a specifikace:

Typ: Micro SDXC (TransFlash)
Kapacita: 64 GB
Přenosov&aacute; rychlost: Minim&aacute;ln&iacute; garantovan&yacute; z&aacute;pis: 10 MB/s (Class 10)
Rozměry: 15 x 11 x 1 mm

   64GB microSDXC karta + adaptér na SD kartu - Kingston

   1 220,00

   Vysokokapacitní rychlá paměťová karta typu Micro SDXC s redukcí na formát SD karet se dá využít s mnoha různými přístroji. Umožňuje ukládat a přenášet data mezi telefony, tablety, počítači, fotoaparáty, videokamerami a řadou dalších zařízení.Zařazení do Class 10 je garantována minimální rychlost zápisu 10 MB/s. Výrobce na všechny své paměťové karty poskytuje doživotní záruku. Parametry a specifikace: Typ: Micro SDXC (TransFlash) Kapacita: 64 GB Přenosová rychlost: Minimální garantovaný zápis: 10 MB/s (Class 10) Rozměry: 15 x 11 x 1 mm

  • Patice:	    E27
Spotřeba:    13W 
Barva světla:  2700K 
Sv&iacute;tivost:	    1000lm 
&Uacute;hel sv&iacute;tivosti: 130&deg;
Stm&iacute;vatelnost: Ano
N&aacute;hrada za:   71W klasickou ž&aacute;rovku

   LED žárovka Verbatim Classic A 13W Teple bílá DIM

   579,00

   Patice: E27 Spotřeba: 13W Barva světla: 2700K Svítivost: 1000lm Úhel svítivosti: 130° Stmívatelnost: Ano Náhrada za: 71W klasickou žárovku

  • Př&iacute;davn&aacute; kamera k Raspberry PI. Zapojuje se př&iacute;mo do konektoru CSI.

   Vývojový kit RASPBERRY PI CAMERA BOARD, 5MP

   1 055,00

   Přídavná kamera k Raspberry PI. Zapojuje se přímo do konektoru CSI.

  • Bočnice pro svorkovnice Wago 769-xxx

   WAGO769-307

   7,00

   Bočnice pro svorkovnice Wago 769-xxx

  • Z80A DMA

   49,40

  • NF zesilovač -W, nap&aacute;jen&iacute; -V, DIP24.

Připojiteln&aacute; z&aacute;těž: 	-Ohm
Nap&aacute;jen&iacute;: 	-V
Zkreslen&iacute;.	-%

Provozn&iacute; teplota:	-
Pouzdro:		DIP24

   TA8105N

   29,00

   NF zesilovač -W, napájení -V, DIP24. Připojitelná zátěž: -Ohm Napájení: -V Zkreslení. -% Provozní teplota: - Pouzdro: DIP24

  • Rezistor SMD 1206 45K3 Ohm
Pz 	= 0,25 W
Tol. 	= 1 %
TK 	= 100 ppm/K

   R1206 45K3 1%

   0,81

   Rezistor SMD 1206 45K3 Ohm Pz = 0,25 W Tol. = 1 % TK = 100 ppm/K

  • Membr&aacute;na čerpadla ov&aacute;ln&aacute; pro ods&aacute;vac&iacute; pistoli DEN-ON SC-7000Z

   Membrána čerpadla oválná DN-702200

   99,00

   Membrána čerpadla oválná pro odsávací pistoli DEN-ON SC-7000Z

  • opto přij&iacute;mač 660nm horizont&aacute;ln&iacute; 1MBd 45m (vys&iacute;lač HFBR-1522)

   HFBR-2522

   79,00

   opto přijímač 660nm horizontální 1MBd 45m (vysílač HFBR-1522)

  • 4xmultipl./sel. 1 ze 2 invert.

   74HC258

   4,00

   4xmultipl./sel. 1 ze 2 invert.

  • dram 256x16 soj 40 50ns

   514260-J50

   99,00

   dram 256x16 soj 40 50ns

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, &scaron;eda.

Počet kontaktů = 4
Rozteč kontaktů = 2,5mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 4A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce WAGO

   WAGO733-334

   11,04

   Násuvná vidlice (male) do DPS, šeda. Počet kontaktů = 4 Rozteč kontaktů = 2,5mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 4A Orientace vodiče = vertikální Výrobce WAGO

  • V&aacute;nočn&iacute; světeln&yacute; LED řetěz obsahuj&iacute;c&iacute; 10 b&iacute;l&yacute;ch LED tvaru hvězdy. Barva propojovac&iacute;ho vodiče: b&iacute;l&aacute;. Vzd&aacute;lenost mezi LED 10cm. 20cm př&iacute;vodn&iacute; vodič. Nap&aacute;jen&iacute;: 2 x AA baterie (nejsou souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;).

   Vánoční LED řetěz MLC 10/CS - bílá

   49,00

   Vánoční světelný LED řetěz obsahující 10 bílých LED tvaru hvězdy. Barva propojovacího vodiče: bílá. Vzdálenost mezi LED 10cm. 20cm přívodní vodič. Napájení: 2 x AA baterie (nejsou součástí balení).

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  MINWA
  BOSCH
  INTERSIL
  PHOENIX CONTACT
  TRACO
  AIMTEC
  MIFLEX
  COILCRAFT
  Blackvue