• Solární generátor v brašně. 
Tato sada obsahuje 5W solární článek v odolném nylonovém pouzdře a nabíjecí jednotku.
Výstupy jednotky:
15V:dutinokvé konektory 4,8x1,5(mm)	15..15,5V		0,32A max.
5V (USB):		                 4,7..5,3V		0,68A max.
6V:dutinokvé konektory  4,8x1,5(mm)	 5,6..6,2V		0,65A max.

Provozní teplota:		0..50°C
Hmotnost:		0,45kg
Rozměry rozbalené brašny:	65 x 19cm
Rozměry sbalené brašny:	19,5 x 19cm

dutinkové konektory 4,8x1,5(mm)
Propojovací kabely jsou součástí balení.
Pouzdro je vbaveno dvěma kapsami 120x70x20mm (vnitřní) 100x75x25mm (vnější).

   Solární generátor v brašně Sierra Wave 9505

   690,00

   Solární generátor v brašně. Tato sada obsahuje 5W solární článek v odolném nylonovém pouzdře a nabíjecí jednotku. Výstupy jednotky: 15V:dutinokvé konektory 4,8x1,5(mm) 15..15,5V 0,32A max. 5V (USB): 4,7..5,3V 0,68A max. 6V:dutinokvé konektory 4,8x1,5(mm) 5,6..6,2V 0,65A max. Provozní teplota: 0..50°C Hmotnost: 0,45kg Rozměry rozbalené brašny: 65 x 19cm Rozměry sbalené brašny: 19,5 x 19cm dutinkové konektory 4,8x1,5(mm) Propojovací kabely jsou součástí balení. Pouzdro je vbaveno dvěma kapsami 120x70x20mm (vnitřní) 100x75x25mm (vnější).

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:180x125x90 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-10

   155,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:180x125x90 mm

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:63x58x35 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-20

   19,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:63x58x35 mm

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:222x146x56 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-22

   85,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:222x146x56 mm

  • Hliníková průmyslová krabička.
Rozměry:260x160x90mm

   Hliníková průmyslová krabička IP65 U-03-46

   899,00

   Hliníková průmyslová krabička. Rozměry:260x160x90mm

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud zátěže 	  10A
Systémové napětí 	  50V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar SS1024R

   790,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; v nabit&iacute;.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  5A
Max. proud z&aacute;těže 	  5A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  30V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 5A Epsolar LS0512R

   339,00

   Solární regulátor 12V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální v nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 5A Max. proud zátěže 5A Systémové napětí 30V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud z&aacute;těže 	  30A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
V&aacute;ha:0,5kg

   Solární regulátor nabíjení 30A Epsolar LS3024B

   1 490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. Použ&iacute;v&aacute;m technologii MPPT pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Regul&aacute;tor využ&iacute;v&aacute; technologii sledov&aacute;n&iacute; bodu maxim&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;konu k extrakci maxim&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;konu ze sol&aacute;rn&iacute;ho panelu. Sledov&aacute;c&iacute; algoritmus je plně automatick&yacute; a nevyžaduje nastaven&iacute; uživatele. Regul&aacute;tor sleduje maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;kon, protože se li&scaron;&iacute; podle klimatick&yacute;ch podm&iacute;nek a zaji&scaron;t&iacute; to, že bude maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;kon v průběhu dne. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT-5.


V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -35C~+55C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  150V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 10mA(24V)

Rozměry: 169x118x83mm
V&aacute;ha:0,95kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar Tracer-2215RN

   2 679,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Používám technologii MPPT pro vyšší účinnost. Regulátor využívá technologii sledování bodu maximálního výkonu k extrakci maximálního výkonu ze solárního panelu. Sledovácí algoritmus je plně automatický a nevyžaduje nastavení uživatele. Regulátor sleduje maximální výkon, protože se liší podle klimatických podmínek a zajiští to, že bude maximální výkon v průběhu dne. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT-5. Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -35C~+55C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 150V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 10mA(24V) Rozměry: 169x118x83mm Váha:0,95kg

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)  
Rozměry - 168 x 83 x 41mm

   Krabička plastová WM052- C ABS/IP66

   108,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část) Rozměry - 168 x 83 x 41mm

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová A-21/9V

   99,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm
V&aacute;ha:0,3kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar LS2024B

   890,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 159.6x81.4x47.8mm Váha:0,3kg

  • Monokrystalick&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel 30W.

Jmenovit&eacute; napět&iacute;:	18V
Jmenovit&yacute; proud: 	1,67A

Rozměry: 445x540x30mm

   Fotovoltaický solární panel SFM30W

   1 290,00

   Monokrystalický solární panel 30W. Jmenovité napětí: 18V Jmenovitý proud: 1,67A Rozměry: 445x540x30mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj MEAN WELL 15V/15A, 225W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		15V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	13,5..16,5V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		15A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		225W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		1,6A
&Uacute;činnost:			84%
Studen&yacute; start:		35A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-20..60&deg;C
Hmotnost:		0,85kg
Rozměry:			202 x 101,5 x 38mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL USP-225-15

   1 990,00

   Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 15V/15A, 225W. Výstupní napětí: 15V Regulace výstupního napětí: 13,5..16,5V Výstupní proud: 15A Skutečný výkon: 225W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 1,6A Účinnost: 84% Studený start: 35A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovní teplota: -20..60°C Hmotnost: 0,85kg Rozměry: 202 x 101,5 x 38mm Poznámka: -

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 175 x 124 x 36 mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 072C ABS

   179,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 175 x 124 x 36 mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze tř&iacute; d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; &scaron;esti vrutů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-75/9V je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na 9V baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 183 x 93 x 30mm

   Krabička plastová H-75/9V

   139,00

   Krabička se skládá ze tří dílů, které sestavíme pomocí šesti vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-75/9V je navíc vybaven držákem na 9V baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry - 183 x 93 x 30mm

  • Konektor JACK 6,35 
Stereo na kabel, př&iacute;m&yacute;, vidlice. 
Materi&aacute;l krytu: plast.

   Konektor Jack Mono Vidlice 6,35mm K303F

   14,00

   Konektor JACK 6,35 Stereo na kabel, přímý, vidlice. Materiál krytu: plast.

  • LED p&aacute;sek barva b&iacute;l&aacute; - tepl&aacute;, 12W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

Ud&aacute;van&aacute; hodnota př&iacute;konu plat&iacute; na 1m LED p&aacute;sku. Při měřen&iacute; na vět&scaron;&iacute; d&eacute;lce, nejsou &uacute;daje relevantn&iacute; z důvodu ztr&aacute;t na veden&iacute;

   LED pásek 48LED/m, SMD-5050, samolepící, IP65, teplá bílá, 12W/m,5 m

   1 000,00

   LED pásek barva bílá - teplá, 12W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti. Udávaná hodnota příkonu platí na 1m LED pásku. Při měření na větší délce, nejsou údaje relevantní z důvodu ztrát na vedení

  • Konektor MOLEX vidlice př&iacute;m&yacute;, 4 pinů, rozteč 4,2mm.

Vhodn&yacute; krimpovac&iacute; kontakt: 899-264

   Konektor Molex Mini-Fit 4 piny (M) 39-01-2041

   3,50

   Konektor MOLEX vidlice přímý, 4 pinů, rozteč 4,2mm. Vhodný krimpovací kontakt: 899-264

  • Rozbočka 4 z&aacute;suvek + 1 USB, max. 2500W, 220-240V, 10A
Barva z&aacute;strček modr&aacute;.

   Rozbočka PowerCube + USB PWC-ZUSB

   525,00

   Rozbočka 4 zásuvek + 1 USB, max. 2500W, 220-240V, 10A Barva zástrček modrá.

  • Optorel&eacute; 0,55A/60V, izolačn&iacute; pevnost 5000V

Proveden&iacute;:	SMD
Sp&iacute;nac&iacute; prvek:	MOSFET
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:	NE

Parametry vstupu:
Imax.:	0,05mA
Itrig:	1,2mA
Uz:	5V
Uf:	1,5V

Parametry v&yacute;stupu:
If:	0,55A
Uz:	60V
Ron:	2,5Ohm
Uf:	1,5V
Ptot:	0,55W

Pouzdro:		DIP4
Provozn&iacute; teplota:	-40..+85&deg;C
V&yacute;robce:		PANASONIC

Pozn&aacute;mka: -

   AQY212EHAT

   55,00

   Optorelé 0,55A/60V, izolační pevnost 5000V Provedení: SMD Spínací prvek: MOSFET Spínání v nule: NE Parametry vstupu: Imax.: 0,05mA Itrig: 1,2mA Uz: 5V Uf: 1,5V Parametry výstupu: If: 0,55A Uz: 60V Ron: 2,5Ohm Uf: 1,5V Ptot: 0,55W Pouzdro: DIP4 Provozní teplota: -40..+85°C Výrobce: PANASONIC Poznámka: -

  • pružinov&aacute; svorkovnice na DIN li&scaron;tu, &scaron;ed&aacute;.

Počet kontaktů = 2
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 500V
Jmenovit&yacute; proud = 32A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce Wago

   WAGO769-176

   18,60

   pružinová svorkovnice na DIN lištu, šedá. Počet kontaktů = 2 Jmenovité napětí = 500V Jmenovitý proud = 32A Orientace vodiče = horizontální Výrobce Wago

  • Z&aacute;meček (bez sp&iacute;nace). Kl&iacute;č jde vyt&aacute;hnout pouze v poloze zamčeno. Souč&aacute;st&iacute; 2 kl&iacute;čky+matice.
Kl&iacute;ček s č&iacute;slem 360 (v&scaron;echny shodn&eacute;).

   C1091-2-key 360 F-C1092-key 360

   49,00

   Zámeček (bez spínace). Klíč jde vytáhnout pouze v poloze zamčeno. Součástí 2 klíčky+matice. Klíček s číslem 360 (všechny shodné).

  • Optorel&eacute; -0,13A/400V, izolačn&iacute; pevnost -V

Proveden&iacute;:	SMD
Sp&iacute;nac&iacute; prvek:	MOSFET
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:	NE

Parametry vstupu:
Imax.:	50mA
Itrig:	-mA
Uz:	5V
Uf:	1,2V

Parametry v&yacute;stupu:
If:	-0,13A
Uz:	400V
Ron:	13Ohm
Uf:	1,2V
Ptot:	0,55W

Pouzdro:		SOP6
Provozn&iacute; teplota:	-40..+85&deg;C
V&yacute;robce:		COSMO

Pozn&aacute;mka: -

   SSR relé COSMO KAQV414S

   29,00

   Optorelé -0,13A/400V, izolační pevnost -V Provedení: SMD Spínací prvek: MOSFET Spínání v nule: NE Parametry vstupu: Imax.: 50mA Itrig: -mA Uz: 5V Uf: 1,2V Parametry výstupu: If: -0,13A Uz: 400V Ron: 13Ohm Uf: 1,2V Ptot: 0,55W Pouzdro: SOP6 Provozní teplota: -40..+85°C Výrobce: COSMO Poznámka: -

  • Television PIF + SIF Syst&eacute;m, 15V, DIP24.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	15V

Provozn&iacute; teplota:	-20..65 &deg;C
Pouzdro:		DIP24

   TA7680P

   79,00

   Television PIF + SIF Systém, 15V, DIP24. Napájení: 15V Provozní teplota: -20..65 °C Pouzdro: DIP24

  • 200ns Instruction Execution, 33 Instructions
Program memory 768 Bytes, 512x12 Words, RAM 24 Bytes, Speed 4Mhz, 20 I/O, Timers 1+WDT, 28 pin PDIP, Standart crystal/resonator

   PIC16C55-XT/P

   105,88

   200ns Instruction Execution, 33 Instructions Program memory 768 Bytes, 512x12 Words, RAM 24 Bytes, Speed 4Mhz, 20 I/O, Timers 1+WDT, 28 pin PDIP, Standart crystal/resonator

  • LED displej 10 mm, barva: červen&aacute;


Počet znaků:			1
Společn&yacute; v&yacute;vod:			katoda
Barva:				červen&aacute;
Desetinn&aacute; tečka:			Vpravo
Max. proud segmentem:		40 mA
&Uacute;bytek napět&iacute; v propustn&eacute;m směru:	1,8-2,2 V
Sv&iacute;tivost:				15 mcd
Zapojen&iacute; č&iacute;slic:			Samostatn&eacute; v&yacute;vody

   HDSP-F153

   49,00

   LED displej 10 mm, barva: červená Počet znaků: 1 Společný vývod: katoda Barva: červená Desetinná tečka: Vpravo Max. proud segmentem: 40 mA Úbytek napětí v propustném směru: 1,8-2,2 V Svítivost: 15 mcd Zapojení číslic: Samostatné vývody

  • SiN 80V 25A 200W &gt;4MHz TO3

   tranzistor 2N5886

   49,00

   SiN 80V 25A 200W >4MHz TO3

  • Vysokorychlostn&iacute; (50Kbps) FM radio transceiver modul, 433.92 MHz

   F-XTR-434L

   990,00

   Vysokorychlostní (50Kbps) FM radio transceiver modul, 433.92 MHz

  • DC-DC měnič do DPS Chinfa - (18..36)V -&gt; 12V, 15W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		12V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,125A
V&yacute;kon:			15W

Vstupn&iacute; jmenovit&eacute; napět&iacute; DC:	-V
Rozsah vstupn&iacute;ho napět&iacute;:	18..36V
&Uacute;činnost:			76%

Integrovan&eacute; ochrany:	-


Pracovn&iacute; teplota:		-10..50&deg;C
Hmotnost:		65g
Rozměry:			50,8 x 50,8 x 12mm

   DC-DC měnič FDD15-12S2

   490,00

   DC-DC měnič do DPS Chinfa - (18..36)V -> 12V, 15W. Výstupní napětí: 12V Výstupní proud: 0,125A Výkon: 15W Vstupní jmenovité napětí DC: -V Rozsah vstupního napětí: 18..36V Účinnost: 76% Integrované ochrany: - Pracovní teplota: -10..50°C Hmotnost: 65g Rozměry: 50,8 x 50,8 x 12mm

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, &scaron;eda.

Počet kontaktů = 8
Rozteč kontaktů = 2,5mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 4A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce WAGO

   WAGO733-338

   22,18

   Násuvná vidlice (male) do DPS, šeda. Počet kontaktů = 8 Rozteč kontaktů = 2,5mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 4A Orientace vodiče = vertikální Výrobce WAGO

  • Žlut&yacute; silikonov&yacute; obal na kameru GoPro, ochr&aacute;n&iacute; a odli&scaron;&iacute;.

   GoPro Silikonový kryt žlutý (Silicone Cover)

   375,00

   Žlutý silikonový obal na kameru GoPro, ochrání a odliší.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  SUNON
  MICROCHIP
  MERKUR
  TEROZ
  WIMA
  PORTASOL
  WURTH
  SKROS
  GETIAN