• Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:120x120x90 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-12

   75,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:120x120x90 mm

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:222x146x56 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-22

   85,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:222x146x56 mm

  • SOLAR XH Jednožilový solární vodič 4,00mm2 černý (černá=nahraditelné/záměnné s barvou modrou - oboustranně)

KONSTRUKCE

- jemně laněný pocínovaný Cu vodič
- izolace žil ze zesítěného XLPE
- vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu
- odolný vůči UV záření
- oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1

TECHNICKÁ DATA
- jmenovité napětí: 600/1000 V
- zkušební napětí: 3000 V
- teplotní rozsah: od -40°C do 90°C

POUŽITÍ
Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

   Solarkabel XH 4,00mm2 černý

   19,00

   SOLAR XH Jednožilový solární vodič 4,00mm2 černý (černá=nahraditelné/záměnné s barvou modrou - oboustranně) KONSTRUKCE - jemně laněný pocínovaný Cu vodič - izolace žil ze zesítěného XLPE - vnější černý plášť z bezhalogenového materiálu - odolný vůči UV záření - oheň nešířící a samozhášivý podle DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1 TECHNICKÁ DATA - jmenovité napětí: 600/1000 V - zkušební napětí: 3000 V - teplotní rozsah: od -40°C do 90°C POUŽITÍ Používá se ve fotovoltaice nebo na místech, které vyžadují zvýšenou odolnost vůči UV záření.

  • Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 6V/2W

   190,00

   Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

  • Monokrystalický solární panel 5W

Jmenovité napětí:	9V
Jmenovitý proud: 	0,56A

Rozměry: 160x320x17mm

   Fotovoltaický solární panel SFM05W

   390,00

   Monokrystalický solární panel 5W Jmenovité napětí: 9V Jmenovitý proud: 0,56A Rozměry: 160x320x17mm

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50.

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C
Krytí: IP30

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud zátěže 	  30A
Systémové napětí 	  50V
Vlastní spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
Váha:0,5kg

   Solární regulátor nabíjení 30A Epsolar LS3024B

   1 490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. Použ&iacute;v&aacute;m technologii MPPT pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Regul&aacute;tor využ&iacute;v&aacute; technologii sledov&aacute;n&iacute; bodu maxim&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;konu k extrakci maxim&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;konu ze sol&aacute;rn&iacute;ho panelu. Sledov&aacute;c&iacute; algoritmus je plně automatick&yacute; a nevyžaduje nastaven&iacute; uživatele. Regul&aacute;tor sleduje maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;kon, protože se li&scaron;&iacute; podle klimatick&yacute;ch podm&iacute;nek a zaji&scaron;t&iacute; to, že bude maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;kon v průběhu dne. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT-5.


V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -35C~+55C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  20A
Max. proud z&aacute;těže 	  20A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  150V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 10mA(24V)

Rozměry: 169x118x83mm
V&aacute;ha:0,95kg

   Solární regulátor nabíjení 20A Epsolar Tracer-2215RN

   2 679,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Používám technologii MPPT pro vyšší účinnost. Regulátor využívá technologii sledování bodu maximálního výkonu k extrakci maximálního výkonu ze solárního panelu. Sledovácí algoritmus je plně automatický a nevyžaduje nastavení uživatele. Regulátor sleduje maximální výkon, protože se liší podle klimatických podmínek a zajiští to, že bude maximální výkon v průběhu dne. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT-5. Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -35C~+55C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 20A Max. proud zátěže 20A Systémové napětí 150V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 10mA(24V) Rozměry: 169x118x83mm Váha:0,95kg

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 241 x 161 x 48 mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 093C ABS

   199,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 241 x 161 x 48 mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová A-21/9V

   99,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Sestav&iacute;me pomoc&iacute; tř&iacute; vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
CA-10,6 je ergonomick&eacute; plastov&eacute; pouzdro ve tvaru kl&iacute;čenky s &scaron;esti tlač&iacute;tky.
Kromě klasick&eacute;ho drž&aacute;ku na knofl&iacute;kovou baterii je toto pouzdro vybaveno tak&eacute; prostorem pro dvě AAA baterie.

Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Rozměry - 84 x 63 x 27mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Klíčenka plastová CA-10,6 ABS/IP66

   120,00

   Sestavíme pomocí tří vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. CA-10,6 je ergonomické plastové pouzdro ve tvaru klíčenky s šesti tlačítky. Kromě klasického držáku na knoflíkovou baterii je toto pouzdro vybaveno také prostorem pro dvě AAA baterie. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Rozměry - 84 x 63 x 27mm Materiál - ABS plastic

  • CA-8,4 je ergonomick&eacute; plastov&eacute; pouzdro ve tvaru kl&iacute;čenky se čtyřmi tlač&iacute;tky.
Sestav&iacute;me pomoc&iacute; dvou vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 83 x 46 x 26mm

   Klíčenka plastová CA-8,4 ABS/IP66

   110,00

   CA-8,4 je ergonomické plastové pouzdro ve tvaru klíčenky se čtyřmi tlačítky. Sestavíme pomocí dvou vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - ABS plastic Rozměry - 83 x 46 x 26mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud z&aacute;těže 	  10A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 138.6x69.3x37mm
V&aacute;ha:0,13kg

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar LS1024B

   490,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 138.6x69.3x37mm Váha:0,13kg

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze tř&iacute; d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na AAA baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 99 x 56 x 24mm

   Krabička plastová H-45AAA

   115,00

   Krabička se skládá ze tří dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě.Tento model je navíc vybaven držákem na AAA baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry - 99 x 56 x 24mm

  • Super Flux LED červen&aacute;; 80&deg;; - mcd; 2,3 V; 70 mA      

Vlnov&aacute; d&eacute;lka dominantn&iacute;: 625 nm

   Super Flux LED-RED OSR5CAZF81D / 7.6x7.6mm

   10,00

   Super Flux LED červená; 80°; - mcd; 2,3 V; 70 mA Vlnová délka dominantní: 625 nm

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro plynovou p&aacute;ječku PORTASOL Propiezo 125

Typ tryska pro plamen
Průměr &scaron;pičky hrotu: 3,2 mm

   Náhradní hrot PORTASOL SPT-16 Super Pro front end burner

   180,00

   Náhradní hrot pro plynovou páječku PORTASOL Propiezo 125 Typ tryska pro plamen Průměr špičky hrotu: 3,2 mm

  • Toto velmi odoln&eacute; pouzdro je navržen&eacute; tak, aby padlo v&scaron;em kamer&aacute;m značky ISAW. Dok&aacute;že zajistit vodotěsnost až do hloubky 50m, a tak nen&iacute; probl&eacute;m si Va&scaron;e z&aacute;žitky z pot&aacute;pěn&iacute;, surfov&aacute;n&iacute; atp. zvěčnit na Va&scaron;u kameru ISAW.

   Vodotěsný kryt ISAW-REP-01

   680,00

   Toto velmi odolné pouzdro je navržené tak, aby padlo všem kamerám značky ISAW. Dokáže zajistit vodotěsnost až do hloubky 50m, a tak není problém si Vaše zážitky z potápění, surfování atp. zvěčnit na Vašu kameru ISAW.

  • LED p&aacute;sek barva RGB, 12W/m, 12V.

LED p&aacute;sky jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti.

Vodotěsn&yacute; flexibiln&iacute; LED p&aacute;sek navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince nebo pro osvětlen&iacute; baz&eacute;nu či va&scaron;eho venkovn&iacute;ho jez&iacute;rka. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a najde uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

   LED pásek 48LED/m, SMD-5050, samolepící, IP20, RGB, 12W/m,5 m

   900,00

   LED pásek barva RGB, 12W/m, 12V. LED pásky jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oborech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. Vodotěsný flexibilní LED pásek navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince nebo pro osvětlení bazénu či vašeho venkovního jezírka. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a najde uplatnění nejen ve vaší domácnosti.

  • Slot pro microSIM kartu.

   MicroSIM slot 115I-BEAA

   25,00

   Slot pro microSIM kartu.

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj 24V/6,3A, 151,2W.
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		24V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	22-27V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		6,3A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		151,2W
Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90-295V
Odběr při 230V AC:		1A
&Uacute;činnost:			90%
Studen&yacute; start:		65A
Integrovan&eacute; ochrany:	přepět&iacute;,přehř&aacute;t&iacute;,přet&iacute;žen&iacute;,zkrat
Pracovn&iacute; teplota:		-30-70&deg;C
Hmotnost:		1kg
Rozměry:			222*68*39mm

   Spínaný zdroj Mean Well CLG-150-24A

   1 343,00

   Spínaný síťový zdroj 24V/6,3A, 151,2W. Výstupní napětí: 24V Regulace výstupního napětí: 22-27V Výstupní proud: 6,3A Skutečný výkon: 151,2W Vstupní napětí AC: 90-295V Odběr při 230V AC: 1A Účinnost: 90% Studený start: 65A Integrované ochrany: přepětí,přehřátí,přetížení,zkrat Pracovní teplota: -30-70°C Hmotnost: 1kg Rozměry: 222*68*39mm

  • LPC-LINK2, GENERAL PURPOSE
 Silicon Family Name: LPC4300
 Core Architecture: ARM
 Core Sub-Architecture: Cortex-M0, Cortex-M4
 IC Product Type: Debugger
 Kit Contents: LPC-Link 2 Board
 Features: Compatible with the LPCXpresso-IDE and Code Red Technologies Red Suite via the Redlink Interface

   Programátor a debugger pro NXP Arm LPC-Link2

   968,00

   LPC-LINK2, GENERAL PURPOSE Silicon Family Name: LPC4300 Core Architecture: ARM Core Sub-Architecture: Cortex-M0, Cortex-M4 IC Product Type: Debugger Kit Contents: LPC-Link 2 Board Features: Compatible with the LPCXpresso-IDE and Code Red Technologies Red Suite via the Redlink Interface

  • Krystal HC49US, 3,5825 MHz 

Teplotn&iacute; rozsah 		= -10..60 &deg;C
Frekvenčn&iacute; tolerance 	= 50 ppm
Půdorys pouzdra		= 11,35x5 mm
V&yacute;&scaron;ka pouzdra		= 3,6 mm
Pouzdro:			= HC49US

   QM 3.5825MHZ

   5,00

   Krystal HC49US, 3,5825 MHz Teplotní rozsah = -10..60 °C Frekvenční tolerance = 50 ppm Půdorys pouzdra = 11,35x5 mm Výška pouzdra = 3,6 mm Pouzdro: = HC49US

  • Termostat ovl&aacute;dan&yacute; telefonem (DTMF)
Nast. denn&iacute; a noc. teploty a informace o nast. hodnot&aacute;ch telefonem, ochrana bezp. k&oacute;dem (od 000 do 999), rel&eacute;ov&yacute; v&yacute;st. 240V/5A
nap&aacute;jen&iacute;: 220VAC

   Termostat ovládaný telefonem VELLEMAN KV6502

   1 849,00

   Termostat ovládaný telefonem (DTMF) Nast. denní a noc. teploty a informace o nast. hodnotách telefonem, ochrana bezp. kódem (od 000 do 999), reléový výst. 240V/5A napájení: 220VAC

  • UVC3120-7

   79,00

  • SSR rel&eacute; do DPS 3A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 4000V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	DC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		4,5..40V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	3A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	60A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	480V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			-ms

Provozn&iacute; teplota:		-40..+60&deg;C
V&yacute;robce:			Carlo Gavazzi

Pozn&aacute;mka: -

   RAP48A3

   570,72

   SSR relé do DPS 3A/1200V, izolační pevnost 4000V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC Ovládací napětí: 4,5..40V Trvalý spínaný proud: 3A Špičkový spínaný proud: 60A Jmenovité napětí zátěže: 480V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: -ms Provozní teplota: -40..+60°C Výrobce: Carlo Gavazzi Poznámka: -

  • 200ns Instruction Execution, 33 Instructions
Program memory 3072 Bytes, 2048x12 Words, RAM 72 Bytes, Speed 20Mhz, 20 I/O, Timers 1+WDT, 28 pin PDIP, High-speed crystal/resonator, Industry

   PIC16C57-HSI/P

   114,95

   200ns Instruction Execution, 33 Instructions Program memory 3072 Bytes, 2048x12 Words, RAM 72 Bytes, Speed 20Mhz, 20 I/O, Timers 1+WDT, 28 pin PDIP, High-speed crystal/resonator, Industry

  • &gt;PCF8570P  SRAM I&euro;C 128x8bit

   PCF8571P

   76,23

   >PCF8570P SRAM I€C 128x8bit

  • odkl&aacute;dac&iacute; stoj&aacute;nek pro SC7000

   Stojan pro mikropájku DN-STD

   539,00

   odkládací stojánek pro SC7000

  • 8Bit MCU INTEL

   8032

   90,00

   8Bit MCU INTEL

  • Podhledov&eacute; sv&iacute;tidlo, downlight, b&iacute;l&aacute; barva, ocelov&yacute; plech, tvrzen&eacute; sklo, patice G24d, 230V, max. 60W, IP20.

   Podhledové downlight svítidlo KANLUX ASTON DLP-100 218-WH

   490,00

   Podhledové svítidlo, downlight, bílá barva, ocelový plech, tvrzené sklo, patice G24d, 230V, max. 60W, IP20.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  HAHN
  PHOENIX CONTACT
  PORTASOL
  ASIX
  AIMTEC
  FLUKE
  MEAN WELL
  THOPTEC
  KLUS