Elektronovinky.cz
  • kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

   Hladinový komplet HRH-4/230

   1 700,00

   kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

  • jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

   Jistič ETI ETIMAT 6 B 1p 6kA 16A

   79,00

   jistič 1-pólový, In=16A, Un=230/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, třída izolace B, třída selektivity 3, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–25 mm2, max. 3 Nm

  • kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 12 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 75x75x35 , krytí IP54

   Krabicová rozvodka 75 x 75 x 35

   19,00

   kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 12 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 75x75x35 , krytí IP54

  • Bytová rozvodnice DIDO-E, 12 pozic, průhledná dvířka, na omítku, uzamknutelná (volitelné), součástí DIN lišta, svorkovnice 10PE/10N součástí, krytí IP40, izolačni třída F, barva bílá, rozměry 236*287*112mm

   Rozvaděčová skříň ECT12PT průhledná dvířka

   262,00

   Bytová rozvodnice DIDO-E, 12 pozic, průhledná dvířka, na omítku, uzamknutelná (volitelné), součástí DIN lišta, svorkovnice 10PE/10N součástí, krytí IP40, izolačni třída F, barva bílá, rozměry 236*287*112mm

  • Jack 3,5 mm male na 2xRCA cinch

- Ideální pro iPody, MP3 přehrávače, HiFi, CD přehrávače
- Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu
- Pružné krytí z PVC pro snadnější instalaci
- 99,99% čistá měď zajišťuje optimální přenos audio signálu
bez šumů

   Kabel Jack 3,5mm (M) - 2xRCA Cinch (M), 3m VIGAN

   108,00

   Jack 3,5 mm male na 2xRCA cinch - Ideální pro iPody, MP3 přehrávače, HiFi, CD přehrávače - Pozlacené konektory zlepšující přenos signálu - Pružné krytí z PVC pro snadnější instalaci - 99,99% čistá měď zajišťuje optimální přenos audio signálu bez šumů

  • S pomocí lokalizátoru kabelů nalezntete ten správný kabel, jistič či pojistku, která dodává proud do zásuvky či světelného vypínače

   Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

   729,00

   S pomocí lokalizátoru kabelů nalezntete ten správný kabel, jistič či pojistku, která dodává proud do zásuvky či světelného vypínače

  • Digitální teploměr s dvojitým vstupem s termočlánky typu K.
Možnost měření ve °C nebo ve °F v rozmezí -150..+1370°C (-238..2498°F) s přesností +/-0,2% +1°C
Obsahuje max/min-hold, Data-hold, upozoprnění na dosažení teploty.

   Teploměr digitální s dvojtým vstupem EM589

   1 369,00

   Digitální teploměr s dvojitým vstupem s termočlánky typu K. Možnost měření ve °C nebo ve °F v rozmezí -150..+1370°C (-238..2498°F) s přesností +/-0,2% +1°C Obsahuje max/min-hold, Data-hold, upozoprnění na dosažení teploty.

  • Ultrazvukový dálkoměr s možností měřit vzdálenost, plochu a objem. Tento přístroj navíc kombinuje měření vzdálenosti s detekováním dřeva, železa či elektrického vedení ve stěnách.
Možnost nastavení úhlu měřicí sondy v rozmezí 0-90°.

Vzádlenost: 0,4 - 12m
Rozlišení: 0,01m

Detekce dřeva: 30x30mm, hloubka <15mm
Detekce kovu : železná trubka průměru 20mm, hloubka < 26mm
Detekce el. vedení: do 50mm pro 90-250V

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti a detektor EM60

   598,00

   Ultrazvukový dálkoměr s možností měřit vzdálenost, plochu a objem. Tento přístroj navíc kombinuje měření vzdálenosti s detekováním dřeva, železa či elektrického vedení ve stěnách. Možnost nastavení úhlu měřicí sondy v rozmezí 0-90°. Vzádlenost: 0,4 - 12m Rozlišení: 0,01m Detekce dřeva: 30x30mm, hloubka <15mm Detekce kovu : železná trubka průměru 20mm, hloubka < 26mm Detekce el. vedení: do 50mm pro 90-250V

  • ETP110A je multifunkčn&iacute; měřidlo - měř&iacute; vzdu&scaron;nou vlhkost, teplotu a rosn&yacute; bod z&aacute;roveň ukazuje aktu&aacute;ln&iacute; datum a čas. Teplotu měř&iacute; v re&aacute;ln&eacute;m čase, stejně tak jako vlhkost. Př&iacute;stroj m&aacute; paměť na nejvy&scaron;&scaron;&iacute; a nejniž&scaron;&iacute; naměřenou hodnotu.
Rozsah teploty: -10 -60&deg;C

   Digitální teploměr s vlhkoměrem ETP110A

   349,00

   ETP110A je multifunkční měřidlo - měří vzdušnou vlhkost, teplotu a rosný bod zároveň ukazuje aktuální datum a čas. Teplotu měří v reálném čase, stejně tak jako vlhkost. Přístroj má paměť na nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotu. Rozsah teploty: -10 -60°C

  • Tento detektor &uacute;niku vody ve tvaru kachničky se hod&iacute; kdekoli, kde je riziko takov&eacute;ho &uacute;niku.l V tom př&iacute;padě by v&aacute;s detektor upozornil spu&scaron;těn&iacute;m alarmu.
Funguje na 1x AAA baterii.

   Detektor úniku vody EW12

   199,00

   Tento detektor úniku vody ve tvaru kachničky se hodí kdekoli, kde je riziko takového úniku.l V tom případě by vás detektor upozornil spuštěním alarmu. Funguje na 1x AAA baterii.

  • Sada parkovac&iacute;ho asistenta EA102 je určena pro v&scaron;echny, kteř&iacute; si nejsou jist&iacute; odhadem vzd&aacute;lenosti při parkov&aacute;n&iacute; vozidla. Tento asistent V&aacute;s pomoc&iacute; tř&iacute;stupňov&eacute; světeln&eacute; a akustick&eacute; signalizace upozorn&iacute; jak daleko je přek&aacute;žka, tedy zdali je&scaron;tě můžete jet či už je třeba zastavit.

Rozměry: 185 x 61 x 31mm 
Hmotnost : 145g (bez baterie)

   Sada parkovacího systému EA102

   629,00

   Sada parkovacího asistenta EA102 je určena pro všechny, kteří si nejsou jistí odhadem vzdálenosti při parkování vozidla. Tento asistent Vás pomocí třístupňové světelné a akustické signalizace upozorní jak daleko je překážka, tedy zdali ještě můžete jet či už je třeba zastavit. Rozměry: 185 x 61 x 31mm Hmotnost : 145g (bez baterie)

  • Univerz&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr s možnost&iacute; měřen&iacute; napět&iacute;, proudu, odporu a testem kontinuity.

Rozsahy:

Odpor: 20kOhm
VDC: 1000V
VAC: 750V
AAC: 1000A

Test kontinuity 

Rozěmry:
240x102x47mm
V&aacute;ha: 265g

   Multimetr klešťový EM266A

   369,00

   Univerzální klešťový multimetr s možností měření napětí, proudu, odporu a testem kontinuity. Rozsahy: Odpor: 20kOhm VDC: 1000V VAC: 750V AAC: 1000A Test kontinuity Rozěmry: 240x102x47mm Váha: 265g

  • P&aacute;čkov&yacute; sp&iacute;nač 1-p&oacute;lov&yacute; přep&iacute;nac&iacute; do panelu ON-OFF-ON.

D&eacute;lka p&aacute;čky = 11mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 250V
Jmenovit&yacute; proud = 3A
V&yacute;robce -

   MTS-123

   18,00

   Páčkový spínač 1-pólový přepínací do panelu ON-OFF-ON. Délka páčky = 11mm Jmenovité napětí = 250V Jmenovitý proud = 3A Výrobce -

  • Spojovac&iacute; svorkovnice, červen&aacute; / průhledn&aacute;.

Počet kontaktů = 2
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 100V
Jmenovit&yacute; proud = 5A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
Průměr vodiče 0,9-1,2mm
Rozměry 11,2 x 8,2 x 5,8mm
V&yacute;robce Nichifu

   Svorkovnice QL MC-2

   9,00

   Spojovací svorkovnice, červená / průhledná. Počet kontaktů = 2 Jmenovité napětí = 100V Jmenovitý proud = 5A Orientace vodiče = vertikální Průměr vodiče 0,9-1,2mm Rozměry 11,2 x 8,2 x 5,8mm Výrobce Nichifu

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 Micro B (M), 3m VIGAN

   125,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 50A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		90..480V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	50A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	580A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	440V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

   SSR relé HSR-2A504R

   595,00

   SSR relé pro montáž na chladič 50A/1200V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 90..480V Trvalý spínaný proud: 50A Špičkový spínaný proud: 580A Jmenovité napětí zátěže: 440V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX

  • LED long distance, oranžov&aacute;, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

   LED POUZDRO 9,8x7,8MM ORANGE OS5OGAAC01B

   9,90

   LED long distance, oranžová, 9,8x7,8mm; 60cd, 2,2V; 40mA; 605nm;

  • Alkalick&eacute; prim&aacute;rn&iacute; baterie 1,5 V, kapacita 

Proveden&iacute;	= tužkov&eacute;
Typ		= AA
Rozměry		= 14,5x50,5 mm
V&yacute;robce		= GP Batteries

Prodej po blistru = 6ks

   Baterie GP Ultra Alkaline AA 1,5V-1

   69,00

   Alkalické primární baterie 1,5 V, kapacita Provedení = tužkové Typ = AA Rozměry = 14,5x50,5 mm Výrobce = GP Batteries Prodej po blistru = 6ks

  • Prim&aacute;rn&iacute; knofl&iacute;kov&aacute; baterie 1,5 V, kapacita 24* mAh

Proveden&iacute;	= knofl&iacute;kov&eacute;
Typ		= LR41
Rozměry		= 7,9 x 3,6 mm
V&yacute;robce		= GP Batteries

Pozn&aacute;mka: *při z&aacute;těži 30kOhm

   Baterie knoflíková GP LR41 (192) , 1,5V

   10,00

   Primární knoflíková baterie 1,5 V, kapacita 24* mAh Provedení = knoflíkové Typ = LR41 Rozměry = 7,9 x 3,6 mm Výrobce = GP Batteries Poznámka: *při zátěži 30kOhm

  • Zapouzdřen&aacute; sir&eacute;nka.

Rezonančn&iacute; frekvence: 3,8kHz +-0,5kHz
Jmenovit&eacute; napět&iacute;: 12V DC
Provozn&iacute; napět&iacute; Vp-p: 3..28V DC
Spotřeba: 8mA @ 12V
Akustick&yacute; tlak: 85dB
Provozn&iacute; teplota: -20..70&deg;C
Rozměry:24x5 mm

   Sirénka PT-2038FWQ

   17,50

   Zapouzdřená sirénka. Rezonanční frekvence: 3,8kHz +-0,5kHz Jmenovité napětí: 12V DC Provozní napětí Vp-p: 3..28V DC Spotřeba: 8mA @ 12V Akustický tlak: 85dB Provozní teplota: -20..70°C Rozměry:24x5 mm

  • Př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - stoj&aacute;nek s možnost&iacute; ot&aacute;čen&iacute; monitoru.

   Příslušenství pro LCD Lilliput - Otočný stojánek

   355,00

   Příslušenství pro LCD FA1014-NP/C/T (755-437) - stojánek s možností otáčení monitoru.

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 8 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   8GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   198,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 8 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS, zelen&aacute;.

Počet kontaktů = 9
Rozteč kontaktů = 5,08mm
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 10A
Orientace vodiče = horizont&aacute;ln&iacute;
V&yacute;robce PTR

   Násuvná vidlice PTR STLZ950/9-5.08-H-GREEN

   32,00

   Násuvná vidlice (male) do DPS, zelená. Počet kontaktů = 9 Rozteč kontaktů = 5,08mm Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 10A Orientace vodiče = horizontální Výrobce PTR

  • Kit pro Raspberry Pi - 2 Dual H&shy;bridge Motor Drivers - pro 4 DC motory.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Piface motor control extra

   699,00

   Kit pro Raspberry Pi - 2 Dual H­bridge Motor Drivers - pro 4 DC motory.

  • TDA6151-5X SMD

   TDA6151-5X S INFINEON

   99,00

   TDA6151-5X SMD

  • senzor pro 4 klavesy

   SAS560S DIP16 DRAGON CITY INDUSTRIES

   25,00

   senzor pro 4 klavesy

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Max.speed 20Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 40 pin WCDIP

   PIC16C74A/JW WCDIP40 MICROCHIP

   349,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Max.speed 20Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 40 pin WCDIP

  • 4x OZ - univerz&aacute;ln&iacute;, DIP14.

Počet obvodů: 4
Nap&aacute;jen&iacute;: 	+-22V
Strmost:		11 V/us
Uin_ofset 	30 uV
&Scaron;um		2,7 nV/Hz^0,5
T oper.		-40..85 &deg;C

Pouzdro:		DIP14

   LT1127CN DIP14

   229,00

   4x OZ - univerzální, DIP14. Počet obvodů: 4 Napájení: +-22V Strmost: 11 V/us Uin_ofset 30 uV Šum 2,7 nV/Hz^0,5 T oper. -40..85 °C Pouzdro: DIP14

  • Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4,5..5,5V

T oper.		-40..85 &deg;C
Pouzdro:		DIP16

   HCTL-2000 DIP16

   449,00

   Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16. Napájení: 4,5..5,5V T oper. -40..85 °C Pouzdro: DIP16

  • 6x inv.v&yacute;kon.budice BUS DIP16

   74HCT368 DIP16

   6,00

   6x inv.výkon.budice BUS DIP16

  • 6x v&yacute;kon. budice BUS SO16

   74HC367 SO16 PHILIPS

   7,00

   6x výkon. budice BUS SO16

  • NPN Tv-ha 800V 5A 120W

   2SD1402

   59,00

   NPN Tv-ha 800V 5A 120W

  • STRO HEX INV/BUFFER 16P

   CMOS 4501 DIP16

   9,00

   STRO HEX INV/BUFFER 16P

  • Kombinovan&eacute; kle&scaron;tě Pro&#039;sKit s funkc&iacute; krimpov&aacute;n&iacute; neizolovan&yacute;ch konektorů.

Materi&aacute;l: S60C
HRC (tvrdost): 55-65
&Scaron;t&iacute;pateln&eacute; materi&aacute;ly:
Tvrd&aacute; ocel: 1,6 mm
Měkk&aacute; ocel: 2,6 mm
Měď: 3,2 mm

Celkov&aacute; d&eacute;lka kle&scaron;t&iacute;: 210mm

   Kombinované kleště PROSKIT PM-801

   75,00

   Kombinované kleště Pro'sKit s funkcí krimpování neizolovaných konektorů. Materiál: S60C HRC (tvrdost): 55-65 Štípatelné materiály: Tvrdá ocel: 1,6 mm Měkká ocel: 2,6 mm Měď: 3,2 mm Celková délka kleští: 210mm

  • LED li&scaron;ta,, bočn&iacute;, 30 x LED 5mm, žlut&aacute; barva, nap&aacute;jen&iacute;: 12VDC, v&yacute;kon: 1,44W.

Proud: 0,12A
D&eacute;lka: 500mm
&Scaron;&iacute;řka: 10mm
Vyzařovac&iacute; &uacute;hel: 180&deg;

   LED lišta FLEXI 30xLED YELLOW 500x10 mm

   49,00

   LED lišta,, boční, 30 x LED 5mm, žlutá barva, napájení: 12VDC, výkon: 1,44W. Proud: 0,12A Délka: 500mm Šířka: 10mm Vyzařovací úhel: 180°

  • V&aacute;nočn&iacute; světeln&yacute; LED řetěz obsahuj&iacute;c&iacute; 15 modr&yacute;ch LED. Barva propojovac&iacute;ho vodiče: b&iacute;l&aacute;. Vzd&aacute;lenost mezi LED 10cm. 20cm př&iacute;vodn&iacute; vodič. Nap&aacute;jen&iacute;: 2 x AA baterie (nejsou souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;).

   Vánoční LED řetěz MLC 15/BL - modrá

   49,00

   Vánoční světelný LED řetěz obsahující 15 modrých LED. Barva propojovacího vodiče: bílá. Vzdálenost mezi LED 10cm. 20cm přívodní vodič. Napájení: 2 x AA baterie (nejsou součástí balení).

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  EVOLVEO
  PROXXON
  KUNG LONG
  ENERGIZER
  PERKIN ELMER
  TEXAS INSTRUMENTS
  SOLOMON
  HARTING
  ELKO EP