Elektronovinky.cz
  • kombinovaný termostat s prostorovým i podlahovým senzorem, senzory jsou zapojené v sérii a navzájem se blokují
funkce „ noční pokles“ pevně nastavená na -5 °C
teplotní rozsah +5.. +50 °C platný pro oba senzory (nastavují se samostatně)
lze provozovat v režimu ATR (bez externího senzoru )

 Obecná charakteristika termostatů ATR, ATF, ATC 
 
- spínání nočního poklesu se provádí tlačítkem nebo externím kontaktem (pouze u ATR)
 
- nastavení nočního poklesu se provádí pomocným ovladačem (pod hlavním ovladačem a pouze u ATR , ATF)
 
- nastavení ofsetu (kalibrace ±10 °C) se „známým“ teploměrem 
 
!! k PŘÍSTROJŮM - nutno doobjednat rámeček v designu Elegant a externí senzor (vyjma ATR, DTR)

   Termostat - analogový pokojový a podlahový ATC

   1 220,00

   kombinovaný termostat s prostorovým i podlahovým senzorem, senzory jsou zapojené v sérii a navzájem se blokují funkce „ noční pokles“ pevně nastavená na -5 °C teplotní rozsah +5.. +50 °C platný pro oba senzory (nastavují se samostatně) lze provozovat v režimu ATR (bez externího senzoru ) Obecná charakteristika termostatů ATR, ATF, ATC - spínání nočního poklesu se provádí tlačítkem nebo externím kontaktem (pouze u ATR) - nastavení nočního poklesu se provádí pomocným ovladačem (pod hlavním ovladačem a pouze u ATR , ATF) - nastavení ofsetu (kalibrace ±10 °C) se „známým“ teploměrem !! k PŘÍSTROJŮM - nutno doobjednat rámeček v designu Elegant a externí senzor (vyjma ATR, DTR)

  • pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

   Pojistkový odpojovač VLC 14 1P

   172,00

   pojistkový odpojovač 1-pólový, Ue=690V, F=50Hz, Imax=50A, Icw=600A, ztátový výkon=5W, svorka=35mm2, zkratový proud 100kA, Uimp=8kV, šířka=27mm

  • Zásuvka jednonásobná bílá s bílým víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

   ZÁSUVKA 1xNÁSOBNÁ S BÍLÝM VÍČKEM

   92,00

   Zásuvka jednonásobná bílá s bílým víčkem 16A, 250 V~, krytí IP44. Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2. Vhodné pro použití do dílny ,garáže ,sklepních prostor ,na zahradu ,ale i do průmyslových provozů. Jednoduchá a snadná montáž ,spínače mají bezšroubové svorky a plochou zadní stranu.

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Set obsahuje sp&iacute;nac&iacute; aktor RFSA-11B a n&aacute;stěnn&yacute; ovladač RFWB-20 v b&iacute;l&eacute; barvě.

RFSA-11B

- z&aacute;kladn&iacute; - funkce sepnout / vypnout 
- každ&eacute; rel&eacute; sp&iacute;nac&iacute;ho aktoru může b&yacute;t ovl&aacute;d&aacute;no až ze 32 kan&aacute;lů

RFWB-20

- 2-kan&aacute;lov&yacute; bezdr&aacute;tov&yacute; vyp&iacute;nač v designu LOGUS90 (v setu v z&aacute;kladn&iacute; b&iacute;l&eacute; barvě)
- ploch&eacute; proveden&iacute; umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jak&yacute;koliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo
- bezdr&aacute;tov&eacute; vyp&iacute;nače mohou současně ovl&aacute;dat neomezen&yacute; počet přiřazen&yacute;ch přij&iacute;mačů, kter&eacute; jsou v dosahu RF Control
- životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti použ&iacute;v&aacute;n&iacute;)

   RF set se spínacím aktorem RFSET-SW2-Z1

   1 300,00

   Set obsahuje spínací aktor RFSA-11B a nástěnný ovladač RFWB-20 v bílé barvě. RFSA-11B - základní - funkce sepnout / vypnout - každé relé spínacího aktoru může být ovládáno až ze 32 kanálů RFWB-20 - 2-kanálový bezdrátový vypínač v designu LOGUS90 (v setu v základní bílé barvě) - ploché provedení umožňuje snadnou a rychlou instalaci na jakýkoliv povrch - sklo, zeď nebo dřevo - bezdrátové vypínače mohou současně ovládat neomezený počet přiřazených přijímačů, které jsou v dosahu RF Control - životnost baterie je cca 5 let (dle četnosti používání)

  • -Pozlacen&eacute; konektory (24K) odoln&eacute; vůči korozi
- Čist&yacute;, nezoxidovan&yacute; měděn&yacute; dr&aacute;t
- Měděn&eacute; opleten&iacute; a hl&iacute;n&iacute;kov&eacute; st&iacute;něn&iacute; zabraňuj&iacute;c&iacute; &scaron;umům a poruch&aacute;m
- Izolace obohacen&aacute; o dus&iacute;k

   AV Kabel Cinch 3xRCA Cinch (M) / 3xRCA Cinch (M) 2m VIGAN

   195,00

   -Pozlacené konektory (24K) odolné vůči korozi - Čistý, nezoxidovaný měděný drát - Měděné opletení a hlíníkové stínění zabraňující šumům a poruchám - Izolace obohacená o dusík

  • Miniaturn&iacute; tenk&yacute; multimetr pro použit&iacute; v&scaron;ude tam kde nen&iacute; k dispozici dostatek m&iacute;sta nebo jako kompaktn&iacute; př&iacute;stroj na každ&yacute; pracovn&iacute; stůl. Měř&iacute; v&scaron;echny z&aacute;kladn&iacute; elektrick&eacute; veličiny jako napět&iacute;, proud a odpor a nav&iacute;c nab&iacute;z&iacute; test kontinuity a test diod.

Specifikace: 

Napět&iacute; DC: 250V
Napět&iacute; AC: 250V
Proud AC/DC: 200mA
Odpor : 20MOhm
Kontinuita: &lt;30Ohm

   Digitální multimetr EM3082

   240,00

   Miniaturní tenký multimetr pro použití všude tam kde není k dispozici dostatek místa nebo jako kompaktní přístroj na každý pracovní stůl. Měří všechny základní elektrické veličiny jako napětí, proud a odpor a navíc nabízí test kontinuity a test diod. Specifikace: Napětí DC: 250V Napětí AC: 250V Proud AC/DC: 200mA Odpor : 20MOhm Kontinuita: <30Ohm

  • Kompaktn&iacute; ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s dosahem 15m a rozli&scaron;en&iacute;m 10mm.
Jednoduch&yacute; a odoln&yacute; měřič vzd&aacute;lenosti s v&yacute;početn&iacute;mi funkcemi (plocha, objem). Tento př&iacute;stroj najde platněn&iacute; v&scaron;ude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdl&aacute;lenost dvou objektů.

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti EM55

   549,00

   Kompaktní ultrazvukový dálkoměr s dosahem 15m a rozlišením 10mm. Jednoduchý a odolný měřič vzdálenosti s výpočetními funkcemi (plocha, objem). Tento přístroj najde platnění všude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdlálenost dvou objektů.

  • ETP300B je půdn&iacute; vlhkoměr kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin. Funguje na principu měřen&iacute; elektrick&eacute;ho odporu a nen&iacute; třeba jej nap&aacute;jet.

   Půdní vlhkoměr ETP300B

   89,00

   ETP300B je půdní vlhkoměr který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin. Funguje na principu měření elektrického odporu a není třeba jej napájet.

  • Tento př&iacute;stroj najde využit&iacute; předev&scaron;&iacute;m ve stavebnictv&iacute; nebo třeba při rekonstrukci domu či bytu, v&yacute;měně elektrick&yacute;ch rozvodů atp. 
Detektor um&iacute; vyhledat živ&eacute; dr&aacute;ty, kov ale i dřevo ve zdech, stropech či podlah&aacute;ch a to až do hloubky 14mm (dřevo), 25mm (kov) a 50mm (živ&yacute; vodič).

   Detektor 4 v 1 TS530

   499,00

   Tento přístroj najde využití především ve stavebnictví nebo třeba při rekonstrukci domu či bytu, výměně elektrických rozvodů atp. Detektor umí vyhledat živé dráty, kov ale i dřevo ve zdech, stropech či podlahách a to až do hloubky 14mm (dřevo), 25mm (kov) a 50mm (živý vodič).

  • Stoln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; multimetr.

Specifikace: 

Napět&iacute; DC : 600V
Napět&iacute; AC : 750V
Proud DC : 10A
Proud AC : 10A
Odpor : 220MOhm
Kapacita : 220mF
Logick&aacute; frekvence : 220MHz
Frekvence : 100kHz
Stř&iacute;da : 5-95%
teplota : -20 - 1000&deg;C
Kontinuita : &lt;30Ohm

   Stolní digitální multimetr EM6800

   4 849,00

   Stolní digitální multimetr. Specifikace: Napětí DC : 600V Napětí AC : 750V Proud DC : 10A Proud AC : 10A Odpor : 220MOhm Kapacita : 220mF Logická frekvence : 220MHz Frekvence : 100kHz Střída : 5-95% teplota : -20 - 1000°C Kontinuita : <30Ohm

  • Kle&scaron;ťov&yacute; amp&eacute;rmetr EM264 je zam&yacute;&scaron;len pro měřen&iacute; vy&scaron;&scaron;&iacute;ch proudů za pomoci běžn&eacute;ho multimetru.
EM264 měřen&yacute; proud přev&aacute;d&iacute; na napět&iacute; (v poměru dle rozsahu) a to lze n&aacute;sledně odeč&iacute;st z multimetru a přepoč&iacute;tat zpět na proud. 
Bliž&scaron;&iacute; informace naleznete v n&aacute;vodu.

Proud AC: 400A
Proud DC: 400A
Max. pracovn&iacute; napět&iacute;: 600V
Max. otevřen&iacute; čelist&iacute;: 33mm
Max průměr vodiče: 28mm

Rozměry: 186x73x40mm
Hmotnost: 300g (bez baterie)

   Ampermetr klešťový EM264

   619,00

   Klešťový ampérmetr EM264 je zamýšlen pro měření vyšších proudů za pomoci běžného multimetru. EM264 měřený proud převádí na napětí (v poměru dle rozsahu) a to lze následně odečíst z multimetru a přepočítat zpět na proud. Bližší informace naleznete v návodu. Proud AC: 400A Proud DC: 400A Max. pracovní napětí: 600V Max. otevření čelistí: 33mm Max průměr vodiče: 28mm Rozměry: 186x73x40mm Hmotnost: 300g (bez baterie)

  • Spojovac&iacute; svorkovnice, žlut&aacute; / průhledn&aacute;.

Počet kontaktů = 4
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 300V
Jmenovit&yacute; proud = 20A
Orientace vodiče = vertik&aacute;ln&iacute;
Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm
Průměr vodiče 1,6-2,0mm

   Svorkovnice QLX 4

   7,00

   Spojovací svorkovnice, žlutá / průhledná. Počet kontaktů = 4 Jmenovité napětí = 300V Jmenovitý proud = 20A Orientace vodiče = vertikální Rozměry = 20,5x20,8x9,1mm Průměr vodiče 1,6-2,0mm

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Propojovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 B (M), 3m VIGAN

   123,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 2m VIGAN

   108,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   Prodlužovací USB kabel USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 5m VIGAN

   192,00

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • SSR rel&eacute; pro mont&aacute;ž na chladič 30A/600V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		NE
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		100..240V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	30A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	315A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	240V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	600V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

Pozn&aacute;mka: -

   SSR relé HSR-2A302R

   345,00

   SSR relé pro montáž na chladič 30A/600V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: NE Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 100..240V Trvalý spínaný proud: 30A Špičkový spínaný proud: 315A Jmenovité napětí zátěže: 240V AC Špičkové spínané napětí: 600V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX Poznámka: -

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro p&aacute;ječku SI-131.

   Náhradní hrot PROSKIT 5SI-131-HT

   310,00

   Náhradní hrot pro páječku SI-131.

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Dřevěná mechanická stavebnice Surfing dog

   412,00

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Drž&aacute;k pojistky FH-008.

   Držák pojistky FH-008

   45,00

   Držák pojistky FH-008.

  • Magnetick&aacute; tlumivka 36W pro line&aacute;rn&iacute; z&aacute;řivky


Barva:	                b&iacute;l&aacute;/white
Počet v&yacute;vodů (svorek):	2
Rozměry:              	41 x 28,5 x 150 mm
Čist&aacute; hmotnost v&yacute;robku:	0,55 kg
Rozteč upevňovac&iacute;ch otvorů:	129 mm

Elektrick&eacute; &uacute;daje	
Nomin&aacute;ln&iacute; př&iacute;kon:	36 W
Jmenovit&yacute; proud:	0,430 A
Provozn&iacute; napět&iacute;:	220-240 V

   Magnetická tlumivka 36W ELT B2

   118,00

   Magnetická tlumivka 36W pro lineární zářivky Barva: bílá/white Počet vývodů (svorek): 2 Rozměry: 41 x 28,5 x 150 mm Čistá hmotnost výrobku: 0,55 kg Rozteč upevňovacích otvorů: 129 mm Elektrické údaje Nominální příkon: 36 W Jmenovitý proud: 0,430 A Provozní napětí: 220-240 V

  • Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě v praktick&eacute; velkosti pro v&aacute;&scaron; tablet či smartphone, kter&yacute; podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojen&iacute; přes microUSB port se z něj stane dal&scaron;&iacute; dodatečn&eacute; &uacute;loži&scaron;tě pro va&scaron;e soubory. 

Vlastnosti:

USB OTG (On-The-Go) - př&iacute;m&eacute; propojen&iacute; va&scaron;eho mobiln&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; s USB &uacute;loži&scaron;těm
2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduch&yacute; přenos souborů mezi smartphony, tablety a poč&iacute;tačem.
Plug-and-Play - jednoduch&aacute; konektivita jako standardn&iacute; flash disk


Specifikace:

  Kapacita: 8 GB
  Rozhran&iacute;: USB 2.0
  Provozn&iacute; teplota: 0&deg;C do 60&deg;C
  Skladovac&iacute; teplota: -20&deg;C do 85&deg;C
  Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

Kompatibilita OS: Windows&reg; 8.1, Windows 8, Windows Vista&reg;, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

   8GB DataTraveler Micro Duo / USB 2.0 OTG/ Black, Kingston

   198,00

   Kingston DataTraveler microDuo poskytuje dodatečné úložiště v praktické velkosti pro váš tablet či smartphone, který podporuje technologii USB OTG (On-The-Go). Po zapojení přes microUSB port se z něj stane další dodatečné úložiště pro vaše soubory. Vlastnosti: USB OTG (On-The-Go) - přímé propojení vašeho mobilního zařízení s USB úložištěm 2v1 - microUSB a USB 2.0 konektory pro jednoduchý přenos souborů mezi smartphony, tablety a počítačem. Plug-and-Play - jednoduchá konektivita jako standardní flash disk Specifikace: Kapacita: 8 GB Rozhraní: USB 2.0 Provozní teplota: 0°C do 60°C Skladovací teplota: -20°C do 85°C Rozměry: 27.63 x 16.46 x 8.56 mm Kompatibilita OS: Windows® 8.1, Windows 8, Windows Vista®, Windows RT, Mac OS X v.10.6.x+, Linux v.2.6+

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	90..264 V AC, 127..370V DC 
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	7500mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	90W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	DIN 4 pin
V&yacute;robce:		Mean Well

   Napájecí adaptér MEAN WELL OWA-90E-12

   1 170,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 90..264 V AC, 127..370V DC Výstupní napětí: 12V Výstupní proud: 7500mA Výstupní výkon: 90W Výstupní konektor: DIN 4 pin Výrobce: Mean Well

  • Kit pro Raspberry Pi - zvukov&aacute; karta.

   Vývojový kit RASPBERRY PI Wolfson microelectronics cirrus logic audio card

   1 398,00

   Kit pro Raspberry Pi - zvuková karta.

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 10Mhz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP

   PIC16C73A-20/SP>PIC16C73B-20/SP SDIP28 MICROCHIP

   99,00

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 10Mhz, 22 I/O, 5 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 28 pin SDIP

  • EI transform&aacute;tor do DPS EI 30/12,5, 1x15 V

V&yacute;kon = 1,9 VA, 
U prim / sek = 230 V / 1x15 V, 
I = 126 mA,
Rozměry : 32,5 x 27,5 x 23,8 mm
Hmotnost : 0,081 kg
ARCOLETRIC 
-

   EI transformátor do DPS TR EI30/12,5-1X15

   49,00

   EI transformátor do DPS EI 30/12,5, 1x15 V Výkon = 1,9 VA, U prim / sek = 230 V / 1x15 V, I = 126 mA, Rozměry : 32,5 x 27,5 x 23,8 mm Hmotnost : 0,081 kg ARCOLETRIC -

  • VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT, -V, Multiwatt15.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	-V

Provozn&iacute; teplota:	- &deg;C
Pouzdro:		Multiwatt15

   TV koncový stupeň vertikálu TDA1675A MULTIWATT15 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   35,00

   VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT, -V, Multiwatt15. Napájení: -V Provozní teplota: - °C Pouzdro: Multiwatt15

  • odpor dr&aacute;tov&yacute; 11W 10% axi&aacute;ln&iacute; 0,15 R

   RD 0R15 11W 5%

   15,13

   odpor drátový 11W 10% axiální 0,15 R

  • 120ns Instruction Execution, 58 Instructions
Program memory 4096 Bytes, 2048x16 Words, RAM 232 Bytes, Max.speed 33MHz, 33 I/O,
USART, 2 PWM, Timers 4+WDT, 40 pin WCDIP

   PIC17C42A/JW WCDIP40 MICROCHIP

   199,00

   120ns Instruction Execution, 58 Instructions Program memory 4096 Bytes, 2048x16 Words, RAM 232 Bytes, Max.speed 33MHz, 33 I/O, USART, 2 PWM, Timers 4+WDT, 40 pin WCDIP

  • DC-DC měnič do DPS HN-Power 12 (-)V -&gt; 5V, 3W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		5V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		0,6A
V&yacute;kon:			3W

Vstupn&iacute; jmenovit&eacute; napět&iacute; DC:	12V
Rozsah vstupn&iacute;ho napět&iacute;:	-V
&Uacute;činnost:			65%

Integrovan&eacute; ochrany:	-


Pracovn&iacute; teplota:		-20..71&deg;C
Hmotnost:		-g
Rozměry:			31,8 x 10,2 x 20,3mm

   SIM5-1205S

   290,00

   DC-DC měnič do DPS HN-Power 12 (-)V -> 5V, 3W. Výstupní napětí: 5V Výstupní proud: 0,6A Výkon: 3W Vstupní jmenovité napětí DC: 12V Rozsah vstupního napětí: -V Účinnost: 65% Integrované ochrany: - Pracovní teplota: -20..71°C Hmotnost: -g Rozměry: 31,8 x 10,2 x 20,3mm

  • 4x4 multiport register

   CMOS 40108 DIP16 ST MICROELECTRONICS/THOMSON

   29,00

   4x4 multiport register

  • Svorkovnice, &scaron;eda.

Počet kontaktů = 2x5
Jmenovit&eacute; napět&iacute; = 500V
Jmenovit&yacute; proud = 32A
Orientace vodiče = 45&deg;
V&yacute;robce WAGO
Pozn&aacute;mka = -

   WAGO826-165

   149,00

   Svorkovnice, šeda. Počet kontaktů = 2x5 Jmenovité napětí = 500V Jmenovitý proud = 32A Orientace vodiče = 45° Výrobce WAGO Poznámka = -

  • LED 5W b&iacute;l&aacute;; 140&deg;; 3,2-4,0 V; 800 mA;       

Světeln&yacute; tok: 180 lm
Pouzdro: Hexagon 20mm

   LED WHITE 5W 180LM/140° FYLP-5W-UWL

   99,00

   LED 5W bílá; 140°; 3,2-4,0 V; 800 mA; Světelný tok: 180 lm Pouzdro: Hexagon 20mm

  • Vodn&iacute; ventil&aacute;tor s chladičem pro Intel Socket LGA775 &amp; AMD Socket K8, AM2 CPU. Rozměry vent.:92x92x25mm, rozměry chladiče:95x95x50mm, kul.ložisko, 3500ot&aacute;ček/min, 59CFM, max. 39dB@3500ot., 12VDC, 4.9W, životnost 30 000hodin
Označen&iacute; v&yacute;robce: TC014-06001

   WATURBO

   494,08

   Vodní ventilátor s chladičem pro Intel Socket LGA775 & AMD Socket K8, AM2 CPU. Rozměry vent.:92x92x25mm, rozměry chladiče:95x95x50mm, kul.ložisko, 3500otáček/min, 59CFM, max. 39dB@3500ot., 12VDC, 4.9W, životnost 30 000hodin Označení výrobce: TC014-06001

  • Rel&eacute; časov&eacute;, mutifunkčn&iacute;, 1 přep&iacute;nac&iacute; kontakt 10A/250V, analogově nastaviteln&eacute; s 18 funkcemi, ž&aacute;rovky 2000W, klidov&aacute; spotřeba 0.4W, barva modr&aacute;.

   I-MFZ12-8..230V UC

   790,00

   Relé časové, mutifunkční, 1 přepínací kontakt 10A/250V, analogově nastavitelné s 18 funkcemi, žárovky 2000W, klidová spotřeba 0.4W, barva modrá.

  • konektor MC4 pro kabelov&eacute; připojen&iacute; pro sol&aacute;rn&iacute; panely a př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; slouž&iacute; k pospojov&aacute;n&iacute; fotovoltaick&yacute;ch modulů
Průřez vodiče MC4 = 4mm2 
Vněj&scaron;&iacute; průměr pl&aacute;&scaron;tě kabelu 3,2 - 8 mm - dle těsn&iacute;c&iacute;ho kroužku 
Jmenovit&yacute; proud do 25 A 
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; do 1000 V 
Tř&iacute;da ochrany II 
Kryt&iacute; IP67
Pozor! Nebezpeč&iacute; &uacute;razu elektrick&yacute;m proudem! Konektory se nesm&iacute; spojovat ani rozpojovat během provozu 
fotovoltaick&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute;! 
CENA ZA P&Aacute;R = plus i m&iacute;nus konektor

   Redukce RICH SOLAR Konektor pro solární panely MC4 - C

   99,00

   konektor MC4 pro kabelové připojení pro solární panely a příslušenství slouží k pospojování fotovoltaických modulů Průřez vodiče MC4 = 4mm2 Vnější průměr pláště kabelu 3,2 - 8 mm - dle těsnícího kroužku Jmenovitý proud do 25 A Systémové napětí do 1000 V Třída ochrany II Krytí IP67 Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Konektory se nesmí spojovat ani rozpojovat během provozu fotovoltaického zařízení! CENA ZA PÁR = plus i mínus konektor

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  VINNIC
  TOSHIBA
  MAXIM
  XELTEK
  KINGSTATE
  NIPPON CHEMI-CON
  BOSCH
  SCHURTER
  FREESCALE SEMICONDUCTOR