• Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:200x150x77 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-41

   89,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:200x150x77 mm

  • Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:107x107x60 mm

   Plastová průmyslová krabička IP65 U-01-45

   64,00

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:107x107x60 mm

  • Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

   Fotovoltaický solární článek 6V/2W

   190,00

   Malý solární článek 180x130x3mm, 6,0V, 333mA, 2W s 30cm kabelem.

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  10A
Max. proud zátěže 	  10A
Systémové napětí 	  50V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 10A Epsolar SS1024R

   790,00

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 10A Max. proud zátěže 10A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 18mA

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; v nabit&iacute;.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  5A
Max. proud z&aacute;těže 	  5A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  30V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  18mA

   Solární regulátor nabíjení 5A Epsolar LS0512R

   339,00

   Solární regulátor 12V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální v nabití. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 5A Max. proud zátěže 5A Systémové napětí 30V Vlastní spotřeba 18mA

  • Tento v&yacute;robek se řad&iacute; do kategorie sol&aacute;rn&iacute;ch nap&aacute;jec&iacute;ch syst&eacute;mů. Přeměňuje slunečn&iacute; energii na DC 
proud, kter&yacute; je možno d&aacute;le uchovat pomoc&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ch bateri&iacute;. Baterie může nap&aacute;jet LED lampy nebo 
jin&eacute; men&scaron;&iacute; DC př&iacute;stroje jako jsou mobiln&iacute; telefony apod. V&yacute;robek je vhodn&yacute; pro chataře, campingy, 
stanov&aacute;n&iacute;, karavany, lodě a jin&eacute; venkovn&iacute; aktivity. A v&scaron;ude tam, kde je obt&iacute;žn&yacute; př&iacute;stup k s&iacute;ťov&eacute;mu napět&iacute;.
K t&eacute;to sadě je nutn&eacute; zakopupit akumul&aacute;tor samostatně!

Sada obsahuje:

1 12W Amorfn&iacute; křem&iacute;kov&yacute; panel (Rozměr: 313 x 923 x 22mm)
2 Př&iacute;vodn&iacute; kabel pro připojen&iacute; panelu k regul&aacute;toru.
3 Nab&iacute;jec&iacute; regul&aacute;tor (v&yacute;stupn&iacute; konektor 3V, 6V, 12V ) 
4 Sada 12V LED osvětlen&iacute; ( LED sv&iacute;tilna, př&iacute;vodn&iacute; vodič a z&aacute;suvka DC) 2ks E27
5 Z&aacute;suvka cigaretov&eacute;ho zapalovače 
6 Propojovac&iacute; vodič mezi bateri&iacute; a regul&aacute;torem (d&eacute;lka: 1 metr) 
7 V&iacute;ce &uacute;čelov&yacute; propojovac&iacute; kabel s DC z&aacute;suvkami pro připojen&iacute; různ&yacute;ch př&iacute;strojů 
8 Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;t&iacute;tky a &scaron;roubky pro sol&aacute;rn&iacute; modul

   Sada solárního osvětlení TPS-205/12-15W WB

   1 490,00

   Tento výrobek se řadí do kategorie solárních napájecích systémů. Přeměňuje sluneční energii na DC proud, který je možno dále uchovat pomocí nabíjecích baterií. Baterie může napájet LED lampy nebo jiné menší DC přístroje jako jsou mobilní telefony apod. Výrobek je vhodný pro chataře, campingy, stanování, karavany, lodě a jiné venkovní aktivity. A všude tam, kde je obtížný přístup k síťovému napětí. K této sadě je nutné zakopupit akumulátor samostatně! Sada obsahuje: 1 12W Amorfní křemíkový panel (Rozměr: 313 x 923 x 22mm) 2 Přívodní kabel pro připojení panelu k regulátoru. 3 Nabíjecí regulátor (výstupní konektor 3V, 6V, 12V ) 4 Sada 12V LED osvětlení ( LED svítilna, přívodní vodič a zásuvka DC) 2ks E27 5 Zásuvka cigaretového zapalovače 6 Propojovací vodič mezi baterií a regulátorem (délka: 1 metr) 7 Více účelový propojovací kabel s DC zásuvkami pro připojení různých přístrojů 8 Montážní štítky a šroubky pro solární modul

  • Krabička s čir&yacute;m předn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; &scaron;esti &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry : 200 x 124 x 41mm
Materi&aacute;l  : ABS plastic 
         Polykarbon&aacute;t

   Krabička plastová WM072- C/ABS

   178,00

   Krabička s čirým předním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí šesti šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 200 x 124 x 41mm Materiál : ABS plastic Polykarbonát

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová A-21/9V

   99,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-65/9V je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na 9V baterie.

Rozměry - 125 x 70 x 24mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   Krabička plastová H-65/9V

   95,00

   Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-65/9V je navíc vybaven držákem na 9V baterie. Rozměry - 125 x 70 x 24mm Materiál - ABS plastic

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 108 x 66 x29 mm

   Krabička plastová A-21 ABS

   78,00

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Materiál - ABS plastic Rozměry - 108 x 66 x29 mm

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Parametry:

Pmax = 18W
Vmp  = 18V
Imp   = 1A
Voc   = 21,6V
Isc   = 1,12A

Rozměry : 434x277x3 mm

   Solární panel 18 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   1 690,00

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Parametry: Pmax = 18W Vmp = 18V Imp = 1A Voc = 21,6V Isc = 1,12A Rozměry : 434x277x3 mm

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Pmax = 30 W
Vmp  = 18 V
Imp   = 1,66 A
Voc   = 21,6 V
Isc   = 1,86 A

Rozměry : 535x378x3 mm

   Solární panel 30 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   1 990,00

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Pmax = 30 W Vmp = 18 V Imp = 1,66 A Voc = 21,6 V Isc = 1,86 A Rozměry : 535x378x3 mm

  • UPS ERA LED 0.65 je spolehliv&yacute; z&aacute;ložn&iacute; zdroj s v&yacute;konem 650VA/455W. D&iacute;ky sv&eacute; velikosti je ide&aacute;ln&iacute; pro použit&iacute; v dom&aacute;cnostech nebo v mal&eacute; kancel&aacute;ři.
 Z&aacute;ložn&iacute; zdroj je vhodn&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m při v&yacute;padku nap&aacute;jen&iacute;, neboť dok&aacute;že po určitou dobu z&aacute;sobovat zapojen&eacute; př&iacute;stroje a uživatel dostane možnost ukončit běž&iacute;c&iacute; procesy a vypnout zapojen&eacute; př&iacute;stroje. 
Př&iacute;stroj je vybaven bez&uacute;držbovou bateri&iacute; 12V - 4,5Ah jej&iacute;ž typick&yacute; čas dob&iacute;jen&iacute; je 4 hodiny.
Rozměry zař&iacute;zen&iacute; jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

   Záložní zdroj 650VA UPS ERA LED 0.65

   2 519,00

   UPS ERA LED 0.65 je spolehlivý záložní zdroj s výkonem 650VA/455W. Díky své velikosti je ideální pro použití v domácnostech nebo v malé kanceláři. Záložní zdroj je vhodným řešením při výpadku napájení, neboť dokáže po určitou dobu zásobovat zapojené přístroje a uživatel dostane možnost ukončit běžící procesy a vypnout zapojené přístroje. Přístroj je vybaven bezúdržbovou baterií 12V - 4,5Ah jejíž typický čas dobíjení je 4 hodiny. Rozměry zařízení jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
Rozměry : 143 x 83 x 36 mm
Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)

   Krabička plastová 052C ABS

   119,00

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 143 x 83 x 36 mm Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část)

  • Krabička s možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry : 136 x 83 x 41mm
Materi&aacute;l : ABS plastic

   Krabička plastová WM032- C/ABS

   109,00

   Krabička s možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry : 136 x 83 x 41mm Materiál : ABS plastic

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj na DIN li&scaron;tu MEAN WELL 48V/2,5A, 120W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		48V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	48..53V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		2,5A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		120W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		88..132/176..264V
Odběr při 230V AC:		1,6A
&Uacute;činnost:			85%
Studen&yacute; start:		40A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-10..60&deg;C
Hmotnost:		0,79kg
Rozměry:			65,5 x 125,2 x 100mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL DR-120-48

   1 150,00

   Spínaný síťový zdroj na DIN lištu MEAN WELL 48V/2,5A, 120W. Výstupní napětí: 48V Regulace výstupního napětí: 48..53V Výstupní proud: 2,5A Skutečný výkon: 120W Vstupní napětí AC: 88..132/176..264V Odběr při 230V AC: 1,6A Účinnost: 85% Studený start: 40A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovní teplota: -10..60°C Hmotnost: 0,79kg Rozměry: 65,5 x 125,2 x 100mm Poznámka: -

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro plynovou p&aacute;ječku PORTASOL Propiezo 125

Typ &scaron;pičky: kulat&aacute; - zkosen&aacute;
Průměr &scaron;pičky hrotu: 2,4 mm

   Náhradní hrot PORTASOL Portasol SPT-2 SuperPro 2.4mm Single Flat Tip

   183,00

   Náhradní hrot pro plynovou páječku PORTASOL Propiezo 125 Typ špičky: kulatá - zkosená Průměr špičky hrotu: 2,4 mm

  • Ban&aacute;nek na kabel, barva čern&aacute;, p&aacute;jec&iacute;, 

Napět&iacute; AC/DC = 30/60 V
Proud = 24 A
Přechodov&yacute; odpor = - mOhm
Průměr vidlice = 4 mm
Př&iacute;čn&yacute; otvor = ne

   Banánek 4mm černý zlacený, 25.422.2

   22,00

   Banánek na kabel, barva černá, pájecí, Napětí AC/DC = 30/60 V Proud = 24 A Přechodový odpor = - mOhm Průměr vidlice = 4 mm Příčný otvor = ne

  • Dvoukan&aacute;lov&yacute; USB osciloskop OWON VDS3104 - 100MHz.

&Scaron;&iacute;řka p&aacute;ska:		100MHz
Počet kan&aacute;lů:		4+1
Vzorkovac&iacute; frekvence:	1GS/s
Horizont&aacute;ln&iacute; rozli&scaron;en&iacute;:	2ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5
Vertik&aacute;ln&iacute; rozli&scaron;en&iacute; (A/D):	8bit

Rozhran&iacute;:			USB 2.0
Nap&aacute;jen&iacute;:			5V / 1A
Rozměry:			190 x 120 x 18mm

   USB osciloskop OWON VDS3104

   10 550,00

   Dvoukanálový USB osciloskop OWON VDS3104 - 100MHz. Šířka páska: 100MHz Počet kanálů: 4+1 Vzorkovací frekvence: 1GS/s Horizontální rozlišení: 2ns/div - 100s/div, krok 1 - 2 - 5 Vertikální rozlišení (A/D): 8bit Rozhraní: USB 2.0 Napájení: 5V / 1A Rozměry: 190 x 120 x 18mm

  • Konektor MOLEX vidlice př&iacute;m&yacute;, 12 pinů, rozteč 4,2mm.

Vhodn&yacute; krimpovac&iacute; kontakt: 899-264

   Konektor Molex Mini-Fit 12 pinů (M) 39-01-2121

   13,50

   Konektor MOLEX vidlice přímý, 12 pinů, rozteč 4,2mm. Vhodný krimpovací kontakt: 899-264

  • 
Vstupně v&yacute;stupn&iacute; deska pro připojen&iacute; dal&scaron;&iacute;ch periferi&iacute; pro Raspbery PI

   Vývojový kit GERTBOARD - BOARD, GERTBOARD ASSEMBLED

   1 555,00

   Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r s&iacute;ťov&yacute;, Stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	90 - 264Vac
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	19
V&yacute;stupn&iacute; proud:	3420
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	65
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	sada v&yacute;měn&yacute;ch 
V&yacute;robce:		Sunny computer

   Spínaný síťový adaptér SYS1443-6519-T2

   687,00

   Spínaný napájecí adaptér síťový, Stabilizovaný Vstupní napětí: 90 - 264Vac Výstupní napětí: 19 Výstupní proud: 3420 Výstupní výkon: 65 Výstupní konektor: sada výměných Výrobce: Sunny computer

  • trafo 3.2VA 230V 2x12V ERA her. uzavren&yacute;

   EI transformátor do DPS ARCOLECTRIC TR EI38/13,6-2X12

   69,00

   trafo 3.2VA 230V 2x12V ERA her. uzavrený

  • Posuvn&yacute; sp&iacute;nač do DPS 1-p&oacute;lov&yacute; ON-ON.

Jmenovit&eacute; nap&eacute;t&iacute; = 20V
Jmenovit&yacute; proud = 0,4A
V&yacute;robce -

   P-TS01ABE

   99,00

   Posuvný spínač do DPS 1-pólový ON-ON. Jmenovité napétí = 20V Jmenovitý proud = 0,4A Výrobce -

  • Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4,5..5,5V

T oper.		-40..85 &deg;C
Pouzdro:		DIP16

   HCTL-2000

   449,00

   Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16. Napájení: 4,5..5,5V T oper. -40..85 °C Pouzdro: DIP16

  • Kontroln&iacute; rel&eacute; symetrie f&aacute;z&iacute;

   EUYC 220

   3 990,00

   Kontrolní relé symetrie fází

  • interface pro HCPL-7560(jako nahrada k HCPL-7860) SMD-8MPQ47

   HCPL-0872

   39,00

   interface pro HCPL-7560(jako nahrada k HCPL-7860) SMD-8MPQ47

  • Firewire HUB 
- 3 porty
- pro PC nebo MAC
- IEE1394a kompatibiln&iacute;
- automaticky přep&iacute;n&aacute; na nejvy&scaron;&scaron;&iacute; podporovanou rychlost zař&iacute;zen&iacute;
- přenos rychlostmi 100/200/400MBps
- 6 pin konektory
- Plug and Play
- nap&aacute;jen&iacute; z dodan&eacute;ho adapt&eacute;ru

   KFHUB6

   990,01

   Firewire HUB - 3 porty - pro PC nebo MAC - IEE1394a kompatibilní - automaticky přepíná na nejvyšší podporovanou rychlost zařízení - přenos rychlostmi 100/200/400MBps - 6 pin konektory - Plug and Play - napájení z dodaného adaptéru

  • Barva: žlut&aacute;
Množstv&iacute; [ks]: 25
D&eacute;lka [mm]: 300
&Scaron;&iacute;řka [mm]: 16,5 (10)
Nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; [Vdc]: 12
Vyzařovac&iacute; &uacute;hel [&deg;]: 80 až 100
Vlnov&aacute; d&eacute;lka [nm]: 585 až 595
Př&iacute;kon [W]: 1,92
Proud IF [mA]: 160
Světeln&yacute; tok [lm]: 17 až 25

LED li&scaron;ty jsou modern&iacute;m osvětlovac&iacute;m prvkem, podporuj&iacute;c&iacute;m netradičn&iacute; metody osvětlen&iacute; interi&eacute;rů a exteri&eacute;rů. LED jsou modern&iacute; světeln&yacute; zdroj použiteln&yacute; v mnoha oberech ať již v průmyslu, reklamě nebo dom&aacute;cnosti. LED li&scaron;ta navod&iacute; př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru domova na schodi&scaron;t&iacute;ch v ob&yacute;v&aacute;ku, v ložnici, v kuchyňsk&eacute; lince. M&iacute;sta, kde se d&aacute; využ&iacute;t technologie LED je mnoho a uplatněn&iacute; nejen ve va&scaron;&iacute; dom&aacute;cnosti.

LED li&scaron;ta s 24 nebo 25 vysocesv&iacute;tiv&yacute;mi diodami je jednodu&scaron;e modul&aacute;rně spojovateln&aacute; a vybaven&aacute; nap&aacute;jec&iacute;m konektorem.

   LED lišta 90° 24 x LED, žlutá, 292x12,5 mm

   62,00

   Barva: žlutá Množství [ks]: 25 Délka [mm]: 300 Šířka [mm]: 16,5 (10) Napájecí napětí [Vdc]: 12 Vyzařovací úhel [°]: 80 až 100 Vlnová délka [nm]: 585 až 595 Příkon [W]: 1,92 Proud IF [mA]: 160 Světelný tok [lm]: 17 až 25 LED lišty jsou moderním osvětlovacím prvkem, podporujícím netradiční metody osvětlení interiérů a exteriérů. LED jsou moderní světelný zdroj použitelný v mnoha oberech ať již v průmyslu, reklamě nebo domácnosti. LED lišta navodí příjemnou atmosféru domova na schodištích v obýváku, v ložnici, v kuchyňské lince. Místa, kde se dá využít technologie LED je mnoho a uplatnění nejen ve vaší domácnosti. LED lišta s 24 nebo 25 vysocesvítivými diodami je jednoduše modulárně spojovatelná a vybavená napájecím konektorem.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; označovac&iacute; syst&eacute;m WMB; potisk kolmo; 43 / 44 (vždy po 50x); pro svorky o &scaron;&iacute;řce 5 - 17,5 mm; 10 p&aacute;sků &aacute; 10 &scaron;t&iacute;tků/karta; p&aacute;sek se shodn&yacute;mi č&iacute;slicemi

   WAGO793-639

   45,00

   Univerzální označovací systém WMB; potisk kolmo; 43 / 44 (vždy po 50x); pro svorky o šířce 5 - 17,5 mm; 10 pásků á 10 štítků/karta; pásek se shodnými číslicemi

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Naše značkové prodejny
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  UNI-T
  KUNG LONG
  LINEAR TECHNOLOGY
  FAIRCHILD
  TRACO
  ETI
  MATSUTA
  SAFT
  SKROS