Elektronovinky.cz
  • Držák třetí ruka s lupou a vaničkou na houbičku (houbička není součástí balení).

Průměr lupy: 90mm
Zvětšení lupy: 2x
Hmotnost: 615g

   Držák třetí ruka s lupou PROSKIT SN-392

   175,00

   Držák třetí ruka s lupou a vaničkou na houbičku (houbička není součástí balení). Průměr lupy: 90mm Zvětšení lupy: 2x Hmotnost: 615g

  • Velký odlamovací nůž Pro'sKit, ostří z vysoce karbonové oceli SK-4.

Tloušťka ostří: 0,5 mm

Dodávka obsahuje 3ks náhradních ostří, další lze dokoupit pod označením DK-2039-B (731-330).

   Odlamovací nůž velký PROSKIT DK-2039

   96,00

   Velký odlamovací nůž Pro'sKit, ostří z vysoce karbonové oceli SK-4. Tloušťka ostří: 0,5 mm Dodávka obsahuje 3ks náhradních ostří, další lze dokoupit pod označením DK-2039-B (731-330).

  • Mechanická odsávačka Pro'sKit

Materiál těla: hliník
Max. podtlak: 30cm-Hg
Celková délka: 195 mm
Hmotnost: 78g

K této odsavačce lze zakoupit náhradní hroty s označením 508-366A-T.

   Mechanická odsávačka PROSKIT 908-366A

   138,00

   Mechanická odsávačka Pro'sKit Materiál těla: hliník Max. podtlak: 30cm-Hg Celková délka: 195 mm Hmotnost: 78g K této odsavačce lze zakoupit náhradní hroty s označením 508-366A-T.

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Diamantov&yacute; dělic&iacute; list Proxxon

Na řez&aacute;n&iacute; mramoru, p&aacute;len&yacute;ch cihel, om&iacute;tky, plynobetonu a mnoha dal&scaron;&iacute;ch materi&aacute;lů. Vhodn&yacute; zejm&eacute;na pro vnitřn&iacute; &uacute;pravy (sanit&aacute;rn&iacute; oblast, elektroinstalace). Seř&iacute;znut&yacute; tvar kotouče umožňuje přesnou pr&aacute;ci v roz&iacute;ch.

   Diamantový dělicí list PROXXON 28902

   1 299,00

   Diamantový dělicí list Proxxon Na řezání mramoru, pálených cihel, omítky, plynobetonu a mnoha dalších materiálů. Vhodný zejména pro vnitřní úpravy (sanitární oblast, elektroinstalace). Seříznutý tvar kotouče umožňuje přesnou práci v rozích.

  • HSS-stopkov&eacute; fr&eacute;zy Proxxon 24610

 - po 1 ks o 2, 3, 4 a 5 mm
 - v&scaron;echny s 6 mm stopkou, pro kle&scaron;tinov&eacute; pouzdro k BFW 40/E
 - dvoubřit&eacute;. DIN 327
 - v dřevěn&eacute; krabičce

   Stopkové frézy PROXXON HSS 24610

   1 310,00

   HSS-stopkové frézy Proxxon 24610 - po 1 ks o 2, 3, 4 a 5 mm - všechny s 6 mm stopkou, pro kleštinové pouzdro k BFW 40/E - dvoubřité. DIN 327 - v dřevěné krabičce

  • DIN li&scaron;ta PR-TS 35 , rozměr je 35 x 7,5 , pln&aacute; , d&eacute;lka 30cm , pozinkovan&aacute;

   DIN lišta PR-TS 35 0,3M

   39,00

   DIN lišta PR-TS 35 , rozměr je 35 x 7,5 , plná , délka 30cm , pozinkovaná

  • Arduino Uno je mikrokontrol&eacute;rov&aacute; v&yacute;vojov&aacute; deska založen&aacute; na ATmega328. Deska obsahuje 14 digit&aacute;ln&iacute;ch vstupn&iacute;vh / v&yacute;stupn&iacute;ch pinů (z toho může b&yacute;t 6 použito jako v&yacute;stupy PWM), 6 analogov&yacute;ch vstupů, 16 MHz krystal, připojen&iacute; pomoc&iacute; USB, nap&aacute;jec&iacute; konektor, ICSP rozhran&iacute; a resetovac&iacute; tlač&iacute;tko. Obsahuje v&scaron;e potřebn&eacute; k provozu mikrokontrol&eacute;ru, jednodu&scaron;e jej připoj&iacute;te k poč&iacute;tači pomoc&iacute; USB kabelu a můžete zač&iacute;t.

MCU:		ATmega328
Pracovn&iacute; napět&iacute;:	5V
Vstupn&iacute; napět&iacute;: 	7-12V
Vstupn&iacute; nap max.:	6-20V
I/O Piny:		14 (6 použiteln&yacute;ch jako PWM v&yacute;stup)
Abnalog. vstupy:	6
DC Proud na pin:	40 mA
Flash: 		32 KB (ATmega328) 0.5 KB použito pro bootloader
SRAM		2 KB (ATmega328)
EEPROM		1 KB (ATmega328)
Krystal:		16 MHz

   Vývojový kit ARDUINO Arduino Uno

   919,00

   Arduino Uno je mikrokontrolérová vývojová deska založená na ATmega328. Deska obsahuje 14 digitálních vstupnívh / výstupních pinů (z toho může být 6 použito jako výstupy PWM), 6 analogových vstupů, 16 MHz krystal, připojení pomocí USB, napájecí konektor, ICSP rozhraní a resetovací tlačítko. Obsahuje vše potřebné k provozu mikrokontroléru, jednoduše jej připojíte k počítači pomocí USB kabelu a můžete začít. MCU: ATmega328 Pracovní napětí: 5V Vstupní napětí: 7-12V Vstupní nap max.: 6-20V I/O Piny: 14 (6 použitelných jako PWM výstup) Abnalog. vstupy: 6 DC Proud na pin: 40 mA Flash: 32 KB (ATmega328) 0.5 KB použito pro bootloader SRAM 2 KB (ATmega328) EEPROM 1 KB (ATmega328) Krystal: 16 MHz

  • SKROSS World USB Adapter je revolučn&iacute; adapt&eacute;r pro současn&eacute; nap&aacute;jen&iacute; 2 USB zař&iacute;zen&iacute; kdekoliv po cel&eacute;m světě (v celkem 150 zem&iacute;ch).

Adapt&eacute;r je možn&eacute; použ&iacute;t pro rychl&eacute; nab&iacute;jen&iacute; cel&eacute; řady přenosn&yacute;ch USB zař&iacute;zen&iacute;: mobiln&iacute; telefony, MP3 a MP4 přehr&aacute;vače,digit&aacute;ln&iacute; fotoapar&aacute;ty, GPS navigace, PDA, cestovn&iacute; reproduktory a dal&scaron;&iacute; 5V USB zař&iacute;zen&iacute;.

Navržen ve &Scaron;v&yacute;carsku
Připojte se ve v&iacute;ce než 150 zem&iacute;ch po cel&eacute;m světě
Inovativn&iacute; design
V&yacute;stup: 5V / 1300 mA max.
2 let&aacute; z&aacute;ruka
Barva: b&iacute;l&aacute;
Nab&iacute;ječka: 0,120 kg
Nab&iacute;ječka s obalem: 0,180 kg
USB nab&iacute;ječka: 55 x 53 x 55 mm
USB nab&iacute;ječka s balen&iacute;m: 150 x 80 x 150 mm

Hmotnost:
Nab&iacute;ječka: 0,120 kg
Nab&iacute;ječka s obalem: 0,180 kg

Rozměry:
USB nab&iacute;ječka: 55 x 53 x 55 mm
USB nab&iacute;ječka s balen&iacute;m: 150 x 80 x 150 mm

   Cestovní adaptér SKROSS World Adapter USB

   390,00

   SKROSS World USB Adapter je revoluční adaptér pro současné napájení 2 USB zařízení kdekoliv po celém světě (v celkem 150 zemích). Adaptér je možné použít pro rychlé nabíjení celé řady přenosných USB zařízení: mobilní telefony, MP3 a MP4 přehrávače,digitální fotoaparáty, GPS navigace, PDA, cestovní reproduktory a další 5V USB zařízení. Navržen ve Švýcarsku Připojte se ve více než 150 zemích po celém světě Inovativní design Výstup: 5V / 1300 mA max. 2 letá záruka Barva: bílá Nabíječka: 0,120 kg Nabíječka s obalem: 0,180 kg USB nabíječka: 55 x 53 x 55 mm USB nabíječka s balením: 150 x 80 x 150 mm Hmotnost: Nabíječka: 0,120 kg Nabíječka s obalem: 0,180 kg Rozměry: USB nabíječka: 55 x 53 x 55 mm USB nabíječka s balením: 150 x 80 x 150 mm

  • Univerz&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr.

Specifikace: 

- display 3 1/2 m&iacute;stn&yacute;
- automatick&yacute; rozsah
- datahold

Napět&iacute; DC: 200m/2/20/200/600V
Napět&iacute; AC: 2/20/200/600V
Proud AC: 2/20/200/600A
Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M?
Test diod: cca 1.5V
Kontinuita: &lt;30?

Max. průměr vodiče: 32mm
Rozměry: 155&times;65&times;34 mm
Hmotnost: 220g (bez baterie)

   Multimetr klešťový EM305A

   489,00

   Univerzální klešťový multimetr. Specifikace: - display 3 1/2 místný - automatický rozsah - datahold Napětí DC: 200m/2/20/200/600V Napětí AC: 2/20/200/600V Proud AC: 2/20/200/600A Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M? Test diod: cca 1.5V Kontinuita: <30? Max. průměr vodiče: 32mm Rozměry: 155×65×34 mm Hmotnost: 220g (bez baterie)

  • EM5812 je př&iacute;stroj d&iacute;ky kter&eacute;mu můžete zjistit d&eacute;lku vodiče, ať už kabelu nebo dr&aacute;tu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stač&iacute; na konce vodiče, třeba navinut&eacute;ho na c&iacute;vce, připojit sondy a př&iacute;stroj v&aacute;m uk&aacute;že jeho d&eacute;lku.
EM5812 dok&aacute;že měřit vodiče do d&eacute;lky 30km vyroben&eacute; z mědi či hlin&iacute;ku. Nav&iacute;c př&iacute;stroj dok&aacute;že měřit teplotu prostřed&iacute; a podle n&iacute; kompenzovat v&yacute;sledky měřen&iacute; tak, aby co nejv&iacute;ce odpov&iacute;daly skutečnosti.
EM5812 dok&aacute;že měřit i el. odpor v rozmez&iacute; 0,1mOhm - 1999,9Ohm

   Měřič délky vodičů EM5812

   2 949,00

   EM5812 je přístroj díky kterému můžete zjistit délku vodiče, ať už kabelu nebo drátu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stačí na konce vodiče, třeba navinutého na cívce, připojit sondy a přístroj vám ukáže jeho délku. EM5812 dokáže měřit vodiče do délky 30km vyrobené z mědi či hliníku. Navíc přístroj dokáže měřit teplotu prostředí a podle ní kompenzovat výsledky měření tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. EM5812 dokáže měřit i el. odpor v rozmezí 0,1mOhm - 1999,9Ohm

  • ETP300A je půdn&iacute; pH měřič kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin.

   pH metr ETP300A

   99,00

   ETP300A je půdní pH měřič který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; multimetr

Parametry: 

DC napět&iacute;	200m/2000m/20/200V &plusmn;(0.8%+3d), 500V &plusmn;(1.0%+3d)
AC napět&iacute;	200/500V &plusmn;(1.2%+5d)
DC proud 	2000u/20m/200mA &plusmn;(1.2%+5d), 10A &plusmn;(2.5%+5d)
Odpor    	200Ohm &plusmn;(1.5%+5d), 2000/20k/200k &plusmn;(1.0%+3d)
                20MOhm &plusmn;(1.0%+5d), 200M &plusmn;(1.0%(rdg-l0)+10d)

Gener&aacute;tor obd&eacute;ln&iacute;kov&yacute;ch pulzů - 50Hz
Display: 3+1/2 s podsv&iacute;cen&iacute;m
Test diod a vodivosti
Funkce DataHold

Rozměry: 130 x 72 x 28 mm
Hmotnost: 130g

   Digitální multimetr MT-1233D

   335,00

   Univerzální digitální multimetr Parametry: DC napětí 200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d), 500V ±(1.0%+3d) AC napětí 200/500V ±(1.2%+5d) DC proud 2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d), 10A ±(2.5%+5d) Odpor 200Ohm ±(1.5%+5d), 2000/20k/200k ±(1.0%+3d) 20MOhm ±(1.0%+5d), 200M ±(1.0%(rdg-l0)+10d) Generátor obdélníkových pulzů - 50Hz Display: 3+1/2 s podsvícením Test diod a vodivosti Funkce DataHold Rozměry: 130 x 72 x 28 mm Hmotnost: 130g

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r S&iacute;ťov&yacute;, stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	230VAC/50Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	5V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	2000mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	10W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	Souos&yacute; 5,5/2,1mm
V&yacute;robce:		Vigan

   Napájecí adaptér síťový 5V 2000mA 5,5/2,1mm VIGAN

   155,00

   Spínaný napájecí adaptér Síťový, stabilizovaný Vstupní napětí: 230VAC/50Hz Výstupní napětí: 5V Výstupní proud: 2000mA Výstupní výkon: 10W Výstupní konektor: Souosý 5,5/2,1mm Výrobce: Vigan

  • Silikonov&aacute; buž&iacute;rka b&iacute;l&eacute; barvy s vnitřn&iacute;m opletem ze skeln&eacute;ho vl&aacute;kna, vnitřn&iacute; průměr 1mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,50mm, teplotn&iacute; rozsah -60..200&deg;C, izolačn&iacute; napět&iacute; 4kV

Balen&iacute; po 100metrech, na prodejn&aacute;ch možn&yacute; odběr po jednom metru

   Silikonová bužírka 1mm 4kV bílá

   6,80

   Silikonová bužírka bílé barvy s vnitřním opletem ze skelného vlákna, vnitřní průměr 1mm, tloušťka stěny 0,50mm, teplotní rozsah -60..200°C, izolační napětí 4kV Balení po 100metrech, na prodejnách možný odběr po jednom metru

  • Silikonov&aacute; buž&iacute;rka b&iacute;l&eacute; barvy s vnitřn&iacute;m opletem ze skeln&eacute;ho vl&aacute;kna, vnitřn&iacute; průměr 12mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,90mm, teplotn&iacute; rozsah -60..200&deg;C, izolačn&iacute; napět&iacute; 4kV

Balen&iacute; po 50metrech, na prodejn&aacute;ch možn&yacute; odběr po jednom metru

   Silikonová bužírka 12mm 4kV bílá

   58,00

   Silikonová bužírka bílé barvy s vnitřním opletem ze skelného vlákna, vnitřní průměr 12mm, tloušťka stěny 0,90mm, teplotní rozsah -60..200°C, izolační napětí 4kV Balení po 50metrech, na prodejnách možný odběr po jednom metru

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj pro nap&aacute;jen&iacute; LED MEAN WELL 42V/5,72A, 240W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		42V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	21..42V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		5,72A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		240W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..305V
Odběr při 230V AC:		2A
&Uacute;činnost:			92,5%
Studen&yacute; start:		75A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-40..70&deg;C
Hmotnost:		1,3kg
Rozměry:			244,2 x 68 x 38,8mm

Pozn&aacute;mka: 		Aktivn&iacute; korekce &uacute;čin&iacute;ku, m&oacute;d konstantn&iacute;ho proudu 5..10A

   Spínaný zdroj MEAN WELL HLG-240H-42B

   2 290,00

   Spínaný síťový zdroj pro napájení LED MEAN WELL 42V/5,72A, 240W. Výstupní napětí: 42V Regulace výstupního napětí: 21..42V Výstupní proud: 5,72A Skutečný výkon: 240W Vstupní napětí AC: 90..305V Odběr při 230V AC: 2A Účinnost: 92,5% Studený start: 75A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovní teplota: -40..70°C Hmotnost: 1,3kg Rozměry: 244,2 x 68 x 38,8mm Poznámka: Aktivní korekce účiníku, mód konstantního proudu 5..10A

  • Smr&scaron;ťovac&iacute; buž&iacute;rka (4:1) čern&eacute; barvy s lepidlem pro lep&scaron;&iacute; utěsněn&iacute;. Vnitřn&iacute; průměr 4mm, tlou&scaron;ťka stěny 0,4mm.

   Smršťovací bužírka s lepidlem 4mm černá

   38,80

   Smršťovací bužírka (4:1) černé barvy s lepidlem pro lepší utěsnění. Vnitřní průměr 4mm, tloušťka stěny 0,4mm.

  • LED 1W b&iacute;l&aacute; tepl&aacute;; 120&deg;; 3 V; 350 mA; 3000K      

Světeln&yacute; tok: 130 lm
Pouzdro: Round 8mm

   LED WARM WHITE 1W 130LM/120° ROUND

   30,00

   LED 1W bílá teplá; 120°; 3 V; 350 mA; 3000K Světelný tok: 130 lm Pouzdro: Round 8mm

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 25mm, z&aacute;vit: M4, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 7mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   Distanční sloupek DI7M4X25 VIGAN

   11,00

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 25mm, závit: M4, vnější šířka: 7mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Modul pro zv&yacute;&scaron;en&iacute; pasivn&iacute; bezpečnosti. Rozblik&aacute; va&scaron;e třet&iacute; brzdov&eacute; světlo.

- jednoduch&aacute; instalace
- nastaviteln&yacute; počet z&aacute;blesků 5 nebo 10 
- nastaviteln&yacute; interval 5-7s mezi se&scaron;l&aacute;pnut&iacute;m brzdov&eacute;ho ped&aacute;lu
- frekvence z&aacute;blesků 7x/s
- nap&aacute;jen&iacute;: 12VDC
- max z&aacute;těž: 4A
- rozměry +/- 60x30x20mm/2.4x1.2x0.8&quot;

   Stavebnice Velleman MK178 - Přerušovač třetího brzdového světla

   198,00

   Modul pro zvýšení pasivní bezpečnosti. Rozbliká vaše třetí brzdové světlo. - jednoduchá instalace - nastavitelný počet záblesků 5 nebo 10 - nastavitelný interval 5-7s mezi sešlápnutím brzdového pedálu - frekvence záblesků 7x/s - napájení: 12VDC - max zátěž: 4A - rozměry +/- 60x30x20mm/2.4x1.2x0.8"

  • Př&iacute;stupov&yacute; syst&eacute;m na z&aacute;kladě čten&iacute; př&iacute;stupov&yacute;ch karet

- paměť na 256 karet
- USB rozhran&iacute; pro snadn&eacute; ř&iacute;zen&iacute; skrze PC
- umožňuje programovat pomoc&iacute; &quot;mastercard&quot;
- nastaviteln&yacute; sepnut&iacute; čas 1s - 4min
- 3 indikačn&iacute; LED diody a akustick&yacute; v&yacute;stup

  voliteln&eacute;:
    access card: HAA2866/TAG
    access badge (keyhanger): HAA2866/TAG2

Specifikace:

  EM4100 kompatibiln&iacute;
  releov&yacute; v&yacute;stup: 3A/24VDC
  nap&aacute;jen&iacute;: 12VDC or 5VDC (USB)*
  spotřeba: 100mA max.
  rozměry: 69x80x47mm / 2.71x3.15x1.85&quot;

   Stavebnice Velleman K8019 - Přístupový systém na karty s USB rozhraním

   998,00

   Přístupový systém na základě čtení přístupových karet - paměť na 256 karet - USB rozhraní pro snadné řízení skrze PC - umožňuje programovat pomocí "mastercard" - nastavitelný sepnutí čas 1s - 4min - 3 indikační LED diody a akustický výstup volitelné: access card: HAA2866/TAG access badge (keyhanger): HAA2866/TAG2 Specifikace: EM4100 kompatibilní releový výstup: 3A/24VDC napájení: 12VDC or 5VDC (USB)* spotřeba: 100mA max. rozměry: 69x80x47mm / 2.71x3.15x1.85"

  • N&aacute;hradn&iacute; / dal&scaron;&iacute; tlač&iacute;tko pro bezdr&aacute;tov&yacute; zvonek typu VBZ 1.

   Náhradní Tlačítko VBZ-001 modré

   295,00

   Náhradní / další tlačítko pro bezdrátový zvonek typu VBZ 1.

  • Mal&aacute;, elegantn&iacute; a stylov&aacute; autokamera (čern&aacute; skř&iacute;ňka) značky Blackvue, nen&aacute;padn&yacute; př&iacute;tel v nouzi. Jej&iacute; jedinečnost spoč&iacute;v&aacute; v mal&yacute;ch rozměrech a stabiln&iacute;m um&iacute;stěn&iacute;m pod zpětn&eacute; zrc&aacute;tko, d&iacute;ky kter&eacute;mu V&aacute;m nikdy nebude přek&aacute;žet ve v&yacute;hledu. Tělo kamery je snadno odn&iacute;mateln&eacute; od drž&aacute;ku upevněn&eacute;ho na skle a tak se nestane terčem nenechav&yacute;ch zlodějů. Kamera nab&iacute;z&iacute; vysoce kvalitn&iacute; obraz i ve zhor&scaron;en&yacute;ch viditelnostn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch a automatick&eacute; ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu. Blackvue, kamera do auta, kter&aacute; V&aacute;m dod&aacute; pocit jistoty a bezpeč&iacute; na va&scaron;ich cest&aacute;ch.


Specifikace:

Senzor: předn&iacute; 2,4 Megapixel 
Rozli&scaron;en&iacute;: Full HD (1920x1080) Up to 30fps
Paměť: Micro SD karta (až 64GB)
Souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;: 16GB
GPS: Vestavěn&aacute;
Wi-Fi: Vestavěn&aacute;
Režimy z&aacute;znamů: Norm&aacute;ln&iacute; režim, režim ud&aacute;losti a parkovac&iacute; režim
Video vystup: Kompozitn&iacute;
Rozměry: D 36,0mm x 118,5mm
Provozn&iacute; teplota: -20&deg;C až 70&deg;C
Provozn&iacute; napět&iacute;: 12V / 24VDC
Spotřeba: 3,3W
Certifik&aacute;ty: KCC, FCC, CE, RoHs, Telec, WEEE

   Kamera do auta BLACKVUE DR650GW-1CH

   6 990,00

   Malá, elegantní a stylová autokamera (černá skříňka) značky Blackvue, nenápadný přítel v nouzi. Její jedinečnost spočívá v malých rozměrech a stabilním umístěním pod zpětné zrcátko, díky kterému Vám nikdy nebude překážet ve výhledu. Tělo kamery je snadno odnímatelné od držáku upevněného na skle a tak se nestane terčem nenechavých zlodějů. Kamera nabízí vysoce kvalitní obraz i ve zhoršených viditelnostních podmínkách a automatické ukládání záznamu. Blackvue, kamera do auta, která Vám dodá pocit jistoty a bezpečí na vašich cestách. Specifikace: Senzor: přední 2,4 Megapixel Rozlišení: Full HD (1920x1080) Up to 30fps Paměť: Micro SD karta (až 64GB) Součástí balení: 16GB GPS: Vestavěná Wi-Fi: Vestavěná Režimy záznamů: Normální režim, režim události a parkovací režim Video vystup: Kompozitní Rozměry: D 36,0mm x 118,5mm Provozní teplota: -20°C až 70°C Provozní napětí: 12V / 24VDC Spotřeba: 3,3W Certifikáty: KCC, FCC, CE, RoHs, Telec, WEEE

  • Rezistor uhl&iacute;kov&yacute; 5R6 Ohm, pouzdro 	0207
Pz 	= 0,25 W
Tol. 	= 5 %
TK 	= 350 ppm/K

Pozn&aacute;mka:

   RU 5R6 0207 0,25W 5%

   0,50

   Rezistor uhlíkový 5R6 Ohm, pouzdro 0207 Pz = 0,25 W Tol. = 5 % TK = 350 ppm/K Poznámka:

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 2% 8 pinů

   RRB 4X180R 2% HITANO

   1,00

   Rezistorová síť 0,125W 2% 8 pinů

  • MMIC zesilovač 3,8GHz, 35 micro-X.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4,75..5,75V

Provozn&iacute; teplota:	-&deg;C
Pouzdro:		35 micro-X

   MSA-0435

   118,00

   MMIC zesilovač 3,8GHz, 35 micro-X. Napájení: 4,75..5,75V Provozní teplota: -°C Pouzdro: 35 micro-X

  • Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	4,5..5,5V

T oper.		-40..85 &deg;C
Pouzdro:		DIP16

   HCTL-2000 DIP16

   209,00

   Quadrature Decoder/Counter Interface Ics, 4,5..5,5V, DIP16. Napájení: 4,5..5,5V T oper. -40..85 °C Pouzdro: DIP16

  • transportn&iacute; kufr TDS 2xx, nevyhovuje na nov&eacute; řady TDS1002 a dal&scaron;&iacute;.

   Brašna pro osciloskopy TDS2xx TEKTRONIX HC-TDS-AC220

   1 990,00

   transportní kufr TDS 2xx, nevyhovuje na nové řady TDS1002 a další.

  • Firewire HUB 
- 3 porty
- pro PC nebo MAC
- IEE1394a kompatibiln&iacute;
- automaticky přep&iacute;n&aacute; na nejvy&scaron;&scaron;&iacute; podporovanou rychlost zař&iacute;zen&iacute;
- přenos rychlostmi 100/200/400MBps
- 6 pin konektory
- Plug and Play
- nap&aacute;jen&iacute; z dodan&eacute;ho adapt&eacute;ru

   KFHUB6

   790,00

   Firewire HUB - 3 porty - pro PC nebo MAC - IEE1394a kompatibilní - automaticky přepíná na nejvyšší podporovanou rychlost zařízení - přenos rychlostmi 100/200/400MBps - 6 pin konektory - Plug and Play - napájení z dodaného adaptéru

  • Přep&iacute;nač z 2 zdrojů DVI sign&aacute;lu na 1 DVI monitor + audio

- přep&iacute;n&aacute;n&iacute; tlač&iacute;tkem/d&aacute;lkou
- až 1600x1200 bodů rozli&scaron;en&iacute;
- pro DVD, HDTV, Karaoke, PC a MACy
- d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute; nebo v&yacute;běr z čeln&iacute;ho panelu
- nez&aacute;vysl&yacute; stereo vstup 2x cinch
- stohovateln&eacute;
- signalizace stavu pomoc&iacute; LED diod
- Plug-n&#039; Play, nen&iacute; třeba software
- včetně nap&aacute;jec&iacute;ho adapt&eacute;ru

Perfektn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro dom&aacute;c&iacute; media centrum.
Konektory:
vstup 2x DVI F + 4x RCA(cinch) F
v&yacute;stup 1x DVI F + 2x RCA F

   2-portový DVI switch ATEN VS-261

   2 290,00

   Přepínač z 2 zdrojů DVI signálu na 1 DVI monitor + audio - přepínání tlačítkem/dálkou - až 1600x1200 bodů rozlišení - pro DVD, HDTV, Karaoke, PC a MACy - dálkové ovládání nebo výběr z čelního panelu - nezávyslý stereo vstup 2x cinch - stohovatelné - signalizace stavu pomocí LED diod - Plug-n' Play, není třeba software - včetně napájecího adaptéru Perfektní řešení pro domácí media centrum. Konektory: vstup 2x DVI F + 4x RCA(cinch) F výstup 1x DVI F + 2x RCA F

  • Spojka pro elektroinstalačn&iacute; li&scaron;ty - vnitřn&iacute; růžek, barva &scaron;ed&aacute;

   Spojka pro lišty KSS TCI-1

   4,00

   Spojka pro elektroinstalační lišty - vnitřní růžek, barva šedá

  • LED li&scaron;ta, 24 x SMD LED, zelen&aacute; barva, nap&aacute;jen&iacute;: 12VDC, v&yacute;kon: 5,7W, IP: 68

Proud: 0,48A
D&eacute;lka: 500mm
&Scaron;&iacute;řka: 14mm
Vyzařovac&iacute; &uacute;hel: 180&deg;

   LED lišta 24xLED GREEN 5,7W 500x 14mm

   99,00

   LED lišta, 24 x SMD LED, zelená barva, napájení: 12VDC, výkon: 5,7W, IP: 68 Proud: 0,48A Délka: 500mm Šířka: 14mm Vyzařovací úhel: 180°

  • Parametry produktu: &Scaron;ňůrka Abrasion Resistant 20 m / 25 lb
Pozn&aacute;mky NOVINKA 2011 
Počet kusů v balen&iacute; 1 
D&eacute;lka 20 m 
Nosnost 25 lb 

Extr&eacute;mně oděruvzdorn&aacute; 25 lb &scaron;ňůrka velmi tmav&eacute; barvy.

   Šňůrka Abrasion Resistant 20m / 25lb

   62,00

   Parametry produktu: Šňůrka Abrasion Resistant 20 m / 25 lb Poznámky NOVINKA 2011 Počet kusů v balení 1 Délka 20 m Nosnost 25 lb Extrémně oděruvzdorná 25 lb šňůrka velmi tmavé barvy.

  • Kolekce Get Wet&trade; značky Doggles je zde pro letn&iacute; radov&aacute;nky! Vodn&iacute; a plovouc&iacute; hračky z potapěčsk&eacute;ho neoprenu s plovouc&iacute;mi m&iacute;čky. 

Žab&iacute; steh&yacute;nka maj&iacute; na vodě v&yacute;raznou barvu, materi&aacute;l je př&iacute;jemn&yacute; do ps&iacute; tlamy, neopren je pevn&yacute; a poddajn&yacute;, rychle schne. Hračka se skvěle h&aacute;z&iacute; a při aportov&aacute;n&iacute; se dobře nos&iacute;. Ploch&eacute; dvojit&eacute; &scaron;vy pro vět&scaron;&iacute; odolnost. Doggles m&iacute;ček je netoxick&yacute;, velmi tvrd&yacute;, m&aacute; jemnou vanilkovou vůni. Origin&aacute;ln&iacute; v&yacute;&scaron;ivka dod&aacute;v&aacute; hračce pěkn&yacute; vzhled.
Užijte si l&eacute;to u vody s nejlep&scaron;&iacute;mi vodn&iacute;mi hračkami pro psy!

   Potřeby pro psy Doggles Get Wet - Žábí stehýnka modrá

   209,00

   Kolekce Get Wet™ značky Doggles je zde pro letní radovánky! Vodní a plovoucí hračky z potapěčského neoprenu s plovoucími míčky. Žabí stehýnka mají na vodě výraznou barvu, materiál je příjemný do psí tlamy, neopren je pevný a poddajný, rychle schne. Hračka se skvěle hází a při aportování se dobře nosí. Ploché dvojité švy pro větší odolnost. Doggles míček je netoxický, velmi tvrdý, má jemnou vanilkovou vůni. Originální výšivka dodává hračce pěkný vzhled. Užijte si léto u vody s nejlepšími vodními hračkami pro psy!

  • Vod&iacute;tko nylon reflexn&iacute; Buster 1,5x140cm.
Reflexn&iacute; vod&iacute;tko Buster zaji&scaron;ťuje vět&scaron;&iacute; bezpečnost pro psa a majitel během proch&aacute;zky po setměn&iacute;.

   Potřeby pro psy Vodítko nylon reflexní černý Buster 2,0x140cm

   110,00

   Vodítko nylon reflexní Buster 1,5x140cm. Reflexní vodítko Buster zajišťuje větší bezpečnost pro psa a majitel během procházky po setmění.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  EVOLVEO
  INTERSIL
  VELLEMAN
  UNI-T
  AGILENT TECHNOLOGIES
  ITWIN
  GEWISS
  WIELAND ELECTRIC
  SKROS