Elektronovinky.cz
  • Značková sada 27 ks bitů s ráčnou a nástavci. Vše je umístěno v patentovaném oboustraném pouzdře. Součástí sady jsou ploché kleště 135mm.

Sada obsahuje bity:
1/4" bity:
Nástrčkové: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
Křížové: PH1, PH2, PH3
Ploché: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Hvězdicové: T10, T15, T20, T30

50mm bity:
Křížové: PH2, PH3
Ploché: 6mm, 7mm

   Ráčna se sadou bitů PROSKIT SD-2308M

   690,00

   Značková sada 27 ks bitů s ráčnou a nástavci. Vše je umístěno v patentovaném oboustraném pouzdře. Součástí sady jsou ploché kleště 135mm. Sada obsahuje bity: 1/4" bity: Nástrčkové: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm Křížové: PH1, PH2, PH3 Ploché: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Hvězdicové: T10, T15, T20, T30 50mm bity: Křížové: PH2, PH3 Ploché: 6mm, 7mm

  • kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

   Hladinový komplet HRH-4/230

   1 700,00

   kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, bazénech, jedná se o komplet hladinového relé HRH-2 a stykače VS425,volba funkce dočerpávání, odčerpávání,IP55,jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160x135x83,jednotka nemá vlastní jištění

  • Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovité napětí: 	Un 	< 400 V
Jmenovitý proud: 	In 	< 16 A
Teplota okolí: 	T 	-5 – 60 °C
Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 	 	850 °C
Způsob montáže: 	 	do dutých stěn
Hloubka: 	 	45 mm
Šířka: 	 	285 mm
Výška: 	 	72 mm
Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm
Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2.
Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem.
Odpovídá normám: 	 	ČSN 37 0100

   KP 64/4L

   80,00

   Materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) Jmenovité napětí: Un < 400 V Jmenovitý proud: In < 16 A Teplota okolí: T -5 – 60 °C Testováno žhavou smyčkou o teplotě: 850 °C Způsob montáže: do dutých stěn Hloubka: 45 mm Šířka: 285 mm Výška: 72 mm Vstupní otvory: 14 x průměr 20 mm, 8 x průměr 10 mm Použití: Vyhovují pro montáž na a do hmot stupně hořlavosti A - C2. Popis: Pro přístroje s čtyřnásobným rámečkem. Odpovídá normám: ČSN 37 0100

  • Stoln&iacute; lampa se zvět&scaron;ovac&iacute; lupou a LED přisv&iacute;cen&iacute;m.

Tato lampa je vhodn&aacute; pro pr&aacute;ci s drobnou elektronikou ale i pro dal&scaron;&iacute; odvětv&iacute;.
Pro přisv&iacute;cen&iacute; je u t&eacute;to lampy použito 90 LED d&iacute;ky čemuž m&aacute; lampa př&iacute;jemn&eacute; rozpt&yacute;len&eacute; světlo, nevytv&aacute;ř&iacute; ostr&eacute; st&iacute;ny, nazahř&iacute;v&aacute; se a &scaron;etř&iacute; energii.

Parametry:
Průměr čočky: 127mm
Zvět&scaron;en&iacute;: 2,25x
Materi&aacute;l čočky: sklo
Nap&aacute;jen&iacute;: 220..240V AC 50Hz

Připevněn&iacute; ke stolu pomoc&iacute; &scaron;roubovac&iacute; svorky na stůl (maxim&aacute;ln&iacute; &scaron;&iacute;řka 65mm)

   Lupa stolní s osvětlením PROSKIT MA-1209LI

   1 990,00

   Stolní lampa se zvětšovací lupou a LED přisvícením. Tato lampa je vhodná pro práci s drobnou elektronikou ale i pro další odvětví. Pro přisvícení je u této lampy použito 90 LED díky čemuž má lampa příjemné rozptýlené světlo, nevytváří ostré stíny, nazahřívá se a šetří energii. Parametry: Průměr čočky: 127mm Zvětšení: 2,25x Materiál čočky: sklo Napájení: 220..240V AC 50Hz Připevnění ke stolu pomocí šroubovací svorky na stůl (maximální šířka 65mm)

  • Precizn&iacute; bruska pro nejjemněj&scaron;&iacute; brou&scaron;en&iacute; a &uacute;pravy v&yacute;robků.
Vhodn&eacute; pro v&scaron;echny druhy dřeva, kovů, neželezn&yacute;ch kovů, plastů (tak&eacute; plexiskla a sklovl&aacute;knit&yacute;ch desek).
Siln&yacute;, tich&yacute; pohon bez vibrac&iacute; d&iacute;ky vyv&aacute;žen&eacute;mu motoru.
Těleso brusky z polyamidu vyztužen&eacute;ho skleněn&yacute;mi vl&aacute;kny.
Hlin&iacute;kov&yacute; stůl nastaviteln&yacute; o 50&deg; nahoru a 10&deg; dolu.
S &uacute;hloměrem.
Brusn&yacute; tal&iacute;ř rovinně osoustružen&yacute; se silikonov&yacute;m filmem. Toto umožňuje odlepen&iacute; samolepic&iacute;ch brusn&yacute;ch kotoučů dle potřeby.
Dva n&aacute;hradn&iacute; čtyřhrann&eacute; silikonov&eacute; filmy slouž&iacute; k uchov&aacute;n&iacute; a znovupoužit&iacute; brusn&yacute;ch kotoučů.
Možnost připojen&iacute; na vysavač.
Souč&aacute;st&iacute; dod&aacute;vky jsou kotouče hrubosti: 80, 150 a 240 po 2 kusech a 2 kusy silikonov&yacute;ch filmů. 
 
Technick&eacute; &uacute;daje:

220 - 240 V
140 W, 50/60 Hz
Regulovateln&aacute; rychlost brou&scaron;en&iacute; od cca. 250 do 800 m/min (odpov&iacute;d&aacute; 1.150 - 3.600 ot./min)
Brusn&yacute; kotouč 125 mm
Stůl 98 x 140 mm
Max. brusn&aacute; v&yacute;&scaron;ka 62,5 mm
Rozměry: 300 x 140 x 160 mm
Hmotnost cca. 3 kg

   Čelní kotoučová bruska PROXXON TG 125/E

   4 600,00

   Precizní bruska pro nejjemnější broušení a úpravy výrobků. Vhodné pro všechny druhy dřeva, kovů, neželezných kovů, plastů (také plexiskla a sklovláknitých desek). Silný, tichý pohon bez vibrací díky vyváženému motoru. Těleso brusky z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Hliníkový stůl nastavitelný o 50° nahoru a 10° dolu. S úhloměrem. Brusný talíř rovinně osoustružený se silikonovým filmem. Toto umožňuje odlepení samolepicích brusných kotoučů dle potřeby. Dva náhradní čtyřhranné silikonové filmy slouží k uchování a znovupoužití brusných kotoučů. Možnost připojení na vysavač. Součástí dodávky jsou kotouče hrubosti: 80, 150 a 240 po 2 kusech a 2 kusy silikonových filmů. Technické údaje: 220 - 240 V 140 W, 50/60 Hz Regulovatelná rychlost broušení od cca. 250 do 800 m/min (odpovídá 1.150 - 3.600 ot./min) Brusný kotouč 125 mm Stůl 98 x 140 mm Max. brusná výška 62,5 mm Rozměry: 300 x 140 x 160 mm Hmotnost cca. 3 kg

  • Monokrystalick&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel 30W.

Jmenovit&eacute; napět&iacute;:	18V
Jmenovit&yacute; proud: 	1,67A

Rozměry: 445x540x30mm

   Fotovoltaický solární panel SFM30W 18V/1,67

   1 399,00

   Monokrystalický solární panel 30W. Jmenovité napětí: 18V Jmenovitý proud: 1,67A Rozměry: 445x540x30mm

  • Kompaktn&iacute; ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s dosahem 15m a rozli&scaron;en&iacute;m 10mm.
Jednoduch&yacute; a odoln&yacute; měřič vzd&aacute;lenosti s v&yacute;početn&iacute;mi funkcemi (plocha, objem). Tento př&iacute;stroj najde platněn&iacute; v&scaron;ude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdl&aacute;lenost dvou objektů.

   Ultrazvukový měřič vzdálenosti EM55

   549,00

   Kompaktní ultrazvukový dálkoměr s dosahem 15m a rozlišením 10mm. Jednoduchý a odolný měřič vzdálenosti s výpočetními funkcemi (plocha, objem). Tento přístroj najde platnění všude kde je potřeba rychle a přesně měřit vzdlálenost dvou objektů.

  • Digit&aacute;ln&iacute; multimetr s možnost&iacute; testov&aacute;n&iacute; izolačn&iacute;ho odporu.

Napět&iacute; AC: 600V
Napět&iacute; DC: 600V
Proud  AC: 0,4A
Proud  DC: 0,4A
Odpor: 40MOhm
Fekvence: 100kHz
Kontinuita: &lt;30Ohm
Izol. Odpor: 0,1-4000MOhm při max. 1000V

   Digitální multimetr EM580A

   3 890,00

   Digitální multimetr s možností testování izolačního odporu. Napětí AC: 600V Napětí DC: 600V Proud AC: 0,4A Proud DC: 0,4A Odpor: 40MOhm Fekvence: 100kHz Kontinuita: <30Ohm Izol. Odpor: 0,1-4000MOhm při max. 1000V

  • EM5812 je př&iacute;stroj d&iacute;ky kter&eacute;mu můžete zjistit d&eacute;lku vodiče, ať už kabelu nebo dr&aacute;tu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stač&iacute; na konce vodiče, třeba navinut&eacute;ho na c&iacute;vce, připojit sondy a př&iacute;stroj v&aacute;m uk&aacute;že jeho d&eacute;lku.
EM5812 dok&aacute;že měřit vodiče do d&eacute;lky 30km vyroben&eacute; z mědi či hlin&iacute;ku. Nav&iacute;c př&iacute;stroj dok&aacute;že měřit teplotu prostřed&iacute; a podle n&iacute; kompenzovat v&yacute;sledky měřen&iacute; tak, aby co nejv&iacute;ce odpov&iacute;daly skutečnosti.
EM5812 dok&aacute;že měřit i el. odpor v rozmez&iacute; 0,1mOhm - 1999,9Ohm

   Měřič délky vodičů EM5812

   2 949,00

   EM5812 je přístroj díky kterému můžete zjistit délku vodiče, ať už kabelu nebo drátu, i když jej nemůžete změřit běžnou cestou. Stačí na konce vodiče, třeba navinutého na cívce, připojit sondy a přístroj vám ukáže jeho délku. EM5812 dokáže měřit vodiče do délky 30km vyrobené z mědi či hliníku. Navíc přístroj dokáže měřit teplotu prostředí a podle ní kompenzovat výsledky měření tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. EM5812 dokáže měřit i el. odpor v rozmezí 0,1mOhm - 1999,9Ohm

  • Tento detektor &uacute;niku vody ve tvaru kachničky se hod&iacute; kdekoli, kde je riziko takov&eacute;ho &uacute;niku.l V tom př&iacute;padě by v&aacute;s detektor upozornil spu&scaron;těn&iacute;m alarmu.
Funguje na 1x AAA baterii.

   Detektor úniku vody EW12

   199,00

   Tento detektor úniku vody ve tvaru kachničky se hodí kdekoli, kde je riziko takového úniku.l V tom případě by vás detektor upozornil spuštěním alarmu. Funguje na 1x AAA baterii.

  • HD kamera pro kvadrokopt&eacute;ru GX-100.

Parametry: 

Rozli&scaron;en&iacute;: 1280x720
Video: 720p 
Paměť: max. 32GB na micro SD (4GB v balen&iacute;)

Obsah balen&iacute;:
- mikro kamera
- microSD 4GB
- čtečka paměťov&yacute;ch karet on-the-go
- kryty na motory

   HD kamera pro kvadrokoptéru DF-HC-8001

   1 190,00

   HD kamera pro kvadrokoptéru GX-100. Parametry: Rozlišení: 1280x720 Video: 720p Paměť: max. 32GB na micro SD (4GB v balení) Obsah balení: - mikro kamera - microSD 4GB - čtečka paměťových karet on-the-go - kryty na motory

  • Sada 26ks izolovan&eacute;ho n&aacute;řad&iacute; do 1000 V - kl&iacute;če, nože &scaron;roubov&aacute;ky a kle&scaron;tě.Toto v&scaron;e je uloženo v odoln&eacute;m kufru pro bezpečn&eacute; uskladněn&iacute; a snadn&eacute; přen&aacute;&scaron;en&iacute;.

   Sada nářadí PROSKIT PK-2809M

   6 890,00

   Sada 26ks izolovaného nářadí do 1000 V - klíče, nože šroubováky a kleště.Toto vše je uloženo v odolném kufru pro bezpečné uskladnění a snadné přenášení.

  • Univerz&aacute;ln&iacute; digit&aacute;ln&iacute; multimetr

Parametry: 

DC napět&iacute;	200m/2000m/20/200V &plusmn;(0.8%+3d), 500V &plusmn;(1.0%+3d)
AC napět&iacute;	200/500V &plusmn;(1.2%+5d)
DC proud 	2000u/20m/200mA &plusmn;(1.2%+5d), 10A &plusmn;(2.5%+5d)
Odpor    	200Ohm &plusmn;(1.5%+5d), 2000/20k/200k &plusmn;(1.0%+3d)
                20MOhm &plusmn;(1.0%+5d), 200M &plusmn;(1.0%(rdg-l0)+10d)

Gener&aacute;tor obd&eacute;ln&iacute;kov&yacute;ch pulzů - 50Hz
Display: 3+1/2 s podsv&iacute;cen&iacute;m
Test diod a vodivosti
Funkce DataHold

Rozměry: 130 x 72 x 28 mm
Hmotnost: 130g

   Digitální multimetr MT-1233D

   335,00

   Univerzální digitální multimetr Parametry: DC napětí 200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d), 500V ±(1.0%+3d) AC napětí 200/500V ±(1.2%+5d) DC proud 2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d), 10A ±(2.5%+5d) Odpor 200Ohm ±(1.5%+5d), 2000/20k/200k ±(1.0%+3d) 20MOhm ±(1.0%+5d), 200M ±(1.0%(rdg-l0)+10d) Generátor obdélníkových pulzů - 50Hz Display: 3+1/2 s podsvícením Test diod a vodivosti Funkce DataHold Rozměry: 130 x 72 x 28 mm Hmotnost: 130g

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 20mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   Distanční sloupek DA5M3X20 VIGAN

   5,70

   Kovový distanční sloupek o délce: 20mm, závit: M3, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Pletierův čl&aacute;nek

Parametry:

Imax:    14A
Umax:   15,4V
Qcmax:  120W
Tr:      -50&deg;C - 100&deg;C 
Rozměry: 40x40mm

   Peltierův článek TEC1-12714 VIGAN

   420,00

   Pletierův článek Parametry: Imax: 14A Umax: 15,4V Qcmax: 120W Tr: -50°C - 100°C Rozměry: 40x40mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; s&iacute;ťov&yacute; zdroj MEAN WELL 13,8V/1,7A/0,9A, 35,88W.

V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;: 		13,8V
Regulace v&yacute;stupn&iacute;ho napět&iacute;: 	12..15V
V&yacute;stupn&iacute; proud: 		CH1: 1,7A/CH2: 0,9A
Skutečn&yacute; v&yacute;kon:		35,88W

Vstupn&iacute; napět&iacute; AC:		90..264V
Odběr při 230V AC:		0,5A
&Uacute;činnost:			84%
Studen&yacute; start:		40A

Integrovan&eacute; ochrany:	Přet&iacute;žen&iacute;, přepět&iacute;


Pracovn&iacute; teplota:		-30..70&deg;C
Hmotnost:		0,092kg
Rozměry:			86,4x59,6x30mm

Pozn&aacute;mka: 		-

   Spínaný zdroj MEAN WELL PSC-35A-C

   498,00

   Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 13,8V/1,7A/0,9A, 35,88W. Výstupní napětí: 13,8V Regulace výstupního napětí: 12..15V Výstupní proud: CH1: 1,7A/CH2: 0,9A Skutečný výkon: 35,88W Vstupní napětí AC: 90..264V Odběr při 230V AC: 0,5A Účinnost: 84% Studený start: 40A Integrované ochrany: Přetížení, přepětí Pracovní teplota: -30..70°C Hmotnost: 0,092kg Rozměry: 86,4x59,6x30mm Poznámka: -

  • Tlum&iacute;c&iacute; pěnov&aacute; v&yacute;plň pro kufry Seahorse SE920.

   Pěnová výplň pro kufry Seahorse SE920. Tlumící výplň - pěna SE920

   1 490,00

   Tlumící pěnová výplň pro kufry Seahorse SE920.

  • Sp&iacute;nan&yacute; nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r S&iacute;ťov&yacute;, stabilizovan&yacute;

Vstupn&iacute; napět&iacute;:	230VAC/50Hz
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute;:	12V
V&yacute;stupn&iacute; proud:	1000mA
V&yacute;stupn&iacute; v&yacute;kon:	12W
V&yacute;stupn&iacute; konektor:	Souos&yacute; 5,5/2,1mm
V&yacute;robce:		Vigan

   Napájecí adaptér síťový 12V 1000mA 2,5/2,1mm VIGAN

   150,00

   Spínaný napájecí adaptér Síťový, stabilizovaný Vstupní napětí: 230VAC/50Hz Výstupní napětí: 12V Výstupní proud: 1000mA Výstupní výkon: 12W Výstupní konektor: Souosý 5,5/2,1mm Výrobce: Vigan

  • Thermoelectric Cooler (Peltier Module) 
Size 40x40x3.3mm (WxDxH), weight 25g 
Imax 10A, Umax 15.8V, Qmax = 89W
Max prac. teplota: 138&deg;C

   Peltierův článek TEC1-12710 VIGAN

   219,00

   Thermoelectric Cooler (Peltier Module) Size 40x40x3.3mm (WxDxH), weight 25g Imax 10A, Umax 15.8V, Qmax = 89W Max prac. teplota: 138°C

  • V&yacute;měnn&yacute; konektor určen&yacute; pro adapt&eacute;ry notebooků DELL 19.5V, 3.34A

   Výměnný napájecí konektor 7.4*5.0mm, DELL

   49,00

   Výměnný konektor určený pro adaptéry notebooků DELL 19.5V, 3.34A

  • Konektor na kabel MXP 120, z&aacute;suvka, 6 pinů, 4mm.

   Konektor MOLEX 34900-6011

   33,00

   Konektor na kabel MXP 120, zásuvka, 6 pinů, 4mm.

  • Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 3 pinů, 4mm.

   Konektor MOLEX 34899-3011

   15,00

   Konektor na kabel MXP 120, vidlice, 3 pinů, 4mm.

  • Stavebnice osciloskopu s LCD displejem.
- displej: 64 x 128 pixelů s b&iacute;l&yacute;m LED podsv&iacute;cen&iacute;m
- maxim&aacute;ln&iacute; vzorkovac&iacute; frekvence: 1MS / s pro opakovan&eacute; sign&aacute;ly, 100ks / s v re&aacute;ln&eacute;m čase
- &scaron;&iacute;řka p&aacute;sma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB)
- měřen&iacute; lze prov&aacute;dět až do: 100 kHz
- vstupn&iacute; impedance: 100kOhm // 20pF
- maxim&aacute;ln&iacute; vstupn&iacute; napět&iacute;: 30Vpeak (AC + DC)
- vstupn&iacute; vazba: DC a AC
- rozli&scaron;en&iacute; AD: 8 bitů
- časov&aacute; z&aacute;kladna: v 15 kroc&iacute;ch, 10&micro;s / dělen&iacute; na 500ms / d&iacute;lek
- rozsah vstupn&iacute; citlivost: v 6 kroc&iacute;ch, 100 mV / dělen&iacute; na 5V / d&iacute;lek
- test v&yacute;stup: 1.95kHz / 3.3Vpp

   odečty: DC, AC + DC, skutečn&eacute; RMS, dBm, VPP, min. A max.
   Frekvence odeč&iacute;t&aacute;n&iacute; (přes markery)
   baterie ovl&aacute;dan&eacute;: 4 x AAA baterie (max. 100 mA)
   &uacute;sporn&yacute; režim
   Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 &quot;
   Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

   Stavebnice Velleman EDU08 - LCD osciloskop

   1 590,00

   Stavebnice osciloskopu s LCD displejem. - displej: 64 x 128 pixelů s bílým LED podsvícením - maximální vzorkovací frekvence: 1MS / s pro opakované signály, 100ks / s v reálném čase - šířka pásma vstup zesilovače: 200kHz (-3 dB) - měření lze provádět až do: 100 kHz - vstupní impedance: 100kOhm // 20pF - maximální vstupní napětí: 30Vpeak (AC + DC) - vstupní vazba: DC a AC - rozlišení AD: 8 bitů - časová základna: v 15 krocích, 10µs / dělení na 500ms / dílek - rozsah vstupní citlivost: v 6 krocích, 100 mV / dělení na 5V / dílek - test výstup: 1.95kHz / 3.3Vpp odečty: DC, AC + DC, skutečné RMS, dBm, VPP, min. A max. Frekvence odečítání (přes markery) baterie ovládané: 4 x AAA baterie (max. 100 mA) úsporný režim Rozměry: 80 x 115 x 40 mm / 3,14 x 4,52 x 1,57 " Hmotnost: 190 g (6,70 unce) s bateriemi

  • N&aacute;hradn&iacute; / dal&scaron;&iacute; tlač&iacute;tko pro bezdr&aacute;tov&yacute; zvonek typu VBZ 1.

   Náhradní Tlačítko VBZ-001 černé

   295,00

   Náhradní / další tlačítko pro bezdrátový zvonek typu VBZ 1.

  Více >>

  Aktuality a novinky

  Archiv akčních nabídek >>

  Zasílání emailů s novinkami

  Pro zasílání newsletterů vyplňte Vaší emailovou adresu:
  Partnerské výdejny
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujmout

  BRIGHT LED
  ANSMANN
  OMRON
  SAL
  ABL SURSUM
  KEYSTONE
  FREESCALE SEMICONDUCTOR
  ROBOTIME
  OSHINO LAMPS